Реферат на тему "Використання стандартних програм Windows"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Курсовая на тему Використання стандартних програм Windows

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Курсовая *
Размер: 27.7 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Запорізький професійний правобер
1 2 Следующая страница

добавить материал

Міністерство освіти і науки України
Запорізький професійний правобережний ліцей
 
 
КУРСОВА РОБОТА
 
ВИКОРИСТАННЯ СТАНДАРТНИХ ПРОГРАМ WINDOWS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розробила                                                                                     
ст. гр.73                                                                                         Безкровна Т. О.
Керівник,
викладач                                                                                                  Панченко А. В.
2005

РЕФЕРАТ
 
 
Курсова робота: 29 сторінок ,1 джерело.
У роботі описується пакет стандартних програм операційної системи Windows. Висвітлені переваги та основні можливості програм пакету.

ЗМІСТ

 
 

Вступ.......………………………………………………………………………......…....4

1   Програма Провідник...………………………….......................................................5
2   Графічний редактор Paint...……............…………………………….......................7

3   Калькулятор Windows ...………......……..…………….…………………….........13

4   Розваги
   4.1  Лазерний програвач...…………………….………………………......…….......16
   4.2  Універсальний програвач...……………..…......………………………………18
5   Службові
    5.1  Програма ScanDisk...…………………………………………….……….........20
    5.2  Дефрагментація диска...…………………………………………….….….......23
6   Програма  WordPad...……………….……………………………………..………25
7   Блокнот...………………………………………………….……………………......26
Висновки...…………………………………………………………………………......27
Перелік посилань ………….……………………………………………….......... ... . 28
 

ВСТУП

 
Windows - найпоширеніша операційна система у світі для настільних персональних комп'ютерів. Сімейство операційних систем Microsoft Windows містить у собі серверні Windows (Windows NT, Windows Millenium, Windows 2003), настільні (Windows 9х, 2000, ХР), а також для кишенькових комп'ютерів і смартфонів (Windows CE).
Сумісність даних операційних систем один з одним, високорозвинений графічний інтерфейс користувача, безліч усіляких прикладних програм, а також інші переваги  дозволили операційній системі  Windows стати самою масовою ОС у світі.
У базовий дистрибутив Windows входить пакет стандартних програм, які надають користувачеві мінімальні засоби по роботі з текстами, графікою, мультимедіа, а також дозволяють проводити обслуговування комп'ютера за допомогою службових програм.
З кожною новою версією Windows, удосконалюється й пакет стандартних програм.

1  ПРОГРАМА   ПРОВІДНИК
Для більш зручного пересування по дереву об'єктів, перегляду й виконання операцій з ними в Windows є програма Провідник (англ. Explorer). Її можна запустити на виконання з головного меню, пункт Програми, або з контекстного меню кнопки Пуск, папки Мій комп'ютер або будь-яка інша папка.
Вікно програми Провідник має стандартну структуру й багато в чому подібно з вікном папки Мій комп'ютер або будь-який іншої. Однак, на відміну від цих вікон, воно розділено на дві частини — панелі. Ліва називаються Всі папки. У ній відображається дерево об'єктів системи. Об'єкти одного рівня об'єднані вертикальною лінією, а до об'єктів наступних рівнів ведуть горизонтальні лінії. Знак “+” біля значка об'єкта означає, що він має вкладені об'єкти наступного рівня. Клацання на знаку “+” відкриває наступний рівень. При цьому знак “+” міняється на знак “-”. Клацання на знаку “-” закриває вкладений рівень. Клацання на значку об'єкта на лівій панелі виводить його вміст на правій панелі. Якщо об'єкт - папка, її значок при цьому зображує відкриту папку. При клацанні на значку іншої папки вона “відкривається”, автоматично “закриваючи” попередню. Щоб відкрити папку, що перебуває на правій панелі, потрібно двічі на ній клацнути. При цьому її вміст буде виведено на правій панелі, а на лівої “відкриється” її значок.
Ширину панелей можна міняти, перетаскуючи границю між ними лівою кнопкою.
Подання інформації на правій панелі можна змінити так само, як і у вікні будь-якої папки, користуючись її контекстним меню, або пунктом Вид віконного меню, або кнопками на панелі інструментів.
У вікні програми Провідник можна виконувати всі описані раніше дії з об'єктами, використовуючи кожної з наведених способів. Наприклад, для копіювання групи об'єктів варто виділити їх на правій панелі, а потім підтаскати до значка цільової папки на лівій панелі правою або лівою кнопкою миші. Підпис цільової папки при цьому буде виділена, тому легко визначити, чи туди потраплять необхідні копії.
Меню вікна Провідник, крім уже описаних пунктів Файл, Виправлення, Вид і ?, містить пункт Сервіс, що надає можливості для пошуку файлів і папок, а також для переходу до необхідної папки за допомогою явної вказівки її ім'я.
Підпункт Знайти пункту Сервіс дозволяє здійснювати пошук файлів у звичайному діалоговому вікні пошуку або за допомогою програми Microsoft Outlook, що надає більше широкі можливості для пошуку.
При виборі підпункту Перейти на екран виводиться діалогове вікно з рядком для уведення ім'я об'єкта, уміст якого варто вивести на правій панелі. список, Що Розкривається, містить імена тих об'єктів, які користувач вибирав раніше. Якщо потрібно перейти до одному з них, зручніше вибрати його ім'я зі списку, чим набирати заново.

2  ГРАФІЧНИЙ   РЕДАКТОР   PAINT
Незважаючи на величезне різноманіття доступних графічних редакторів, всі вони мають багато загальних рис. Загальними є елементи екранного інтерфейсу, прийоми використання графічних інструментів і методи завантаження й збереження даних. За єдність прийомів і методів роботи з різноманітними програмами відповідає операційна система. Завдяки цьому ми можемо освоїти роботу з яким-небудь одним найпростішим програмним продуктом і надалі використовувати отримані навички при вивченні конкретних програм. Поступово накопичуючи знання, що починає користувач стає майстром, а потім і експертом.
Для початківців операційна система Windows 98 має графічний редактор Paint, за допомогою якого можна вивчити основні прийоми роботи з комп'ютерною графікою. Разом з тим, редактор Paint має не тільки навчальне значення. Він виступає і як базовий графічний засіб системи Windows 98. У тих випадках, коли в системі або в її додатках варто виконати якусь операцію із графічним об'єктом (наприклад, перегляд або редагування), відбувається автоматичний виклик даного редактора.
Графічний редактор Paint призначений для роботи з растровими зображеннями — зображеннями, побудованими з безлічі окремих кольорових крапок (пікселів), подібно тому як формується зображення на екрані монітора. Кожне растрове зображення має строго певний розмір по горизонталі й вертикалі (виміряється в пікселях) і використовує фіксоване задане заздалегідь число кольорів.
Графічний редактор Paint запускають командою Пуск > Програми > Стандартні > Графічний редактор Paint. Після запуску на екрані відкривається робоче вікно програми Paint. Воно складається з декількох областей.
Основну частину вікна становить робоча область. Малюнок може займати як частину робочої області, так і всю її, і навіть виходити за її межі. В останньому випадку по краях робочої області з'являться смуги прокручування. На границях малюнка розташовуються маркери зміни розміру (темні крапки в середині сторін і по кутах малюнка).
Ліворуч від робочої області розташовується панель інструментів. Вона містить кнопки інструментів для малювання. При виборі інструмента в нижній частині панелі може з'явитися вікно для додаткового налаштування його властивостей.
Нижче робочої області розташовується палітра. Вона містить набір кольорів, які можна використовувати при малюванні. Якщо потрібний колір у палітрі відсутній, його можна створити й замінити їм будь-який із кольорів палітри.
Інструменти малювання. Панель інструментів програми Paint містить набір інструментів, призначений для створення малюнків різних типів. Потрібний інструмент вибирають клацанням на відповідній кнопці.
Вільне малювання. Інструменти вільного малювання дозволяють малювати довільні фігури. Малювання за допомогою цих інструментів здійснюють шляхом протягання миші: при русі курсору миші за ним залишається слід.
1. Олівець дозволяє провести лінію товщиною в один пиксел.
2. Щоб лінія була строго горизонтальної або вертикальної, під час малювання треба втримувати клавішу SHIFT. Цей прийом діє й у багатьох інших програмах.
3. Кисть дозволяє провести більш широку лінію. Вид цієї лінії визначається формою кисті, що вибирають у вікні під панеллю інструментів.
4. Багато графічних редакторів мають спеціальний інструмент — набивання. У редакторі Paint такого інструмента немає, але ми можемо працювати з кистю методом набивання. У цьому випадку інструмент не простягають, а встановлюють у потрібне місце, після чого виконують клацання.
5. Ластик служить для стирання зображення. Розмір ластику вибирають у вікні під панеллю інструментів.
6. Розпилювач створює “розмиту” пляму відповідно до настроювань у вікні під панеллю інструментів. Використовувати розпилювач зручно тоді, коли точна форма зображення необов'язкова - при малюванні хмар, клубів диму й крон дерев. Іноді з розпилювачем, як і з кистю, працювати методом набивання.
Інструменти малювання ліній.
Інструмент Лінія використовують для проведення прямої лінії. Товщину лінії задають у вікні під панеллю інструментів.
Пряму лінію малюють методом протягання. Натискання клавіші SHIFT дозволяє провести лінію строго горизонтально вертикально або під кутом в 45 градусів.
Для малювання кривих служить інструмент Крива. Малюнок виконують у три прийоми. Спочатку проводять відрізок прямій, кінці якого збігаються з кінцями відрізка майбутній кривій. Потім цей відрізок двічі згинають. Кожний вигин виконують клацанням миші осторонь від відрізка й протяганням курсора.
Створення стандартних фігур. Ряд інструментів редактора Paint дозволяє малювати стандартні геометричні фігури Малювання виконують протяганням миші. При виборі інструмента вікно під панеллю дозволяє задати спосіб заповнення фігури. Є три способи заповнення В першому випадку рисується тільки контур фігури. У другому випадку контур фігури рисується основним кольором, а заповнення робиться додатковим кольором. У третьому випадку й контур і внутрішня область фігури заповнюються одним додатковим кольором.
Основний колір вибирають клацанням лівої кнопки на палітрі квітів, а додатковий колір - клацанням правої кнопки.
Інструмент Еліпс дозволяє малювати овали або окружності.
Інструмент Прямокутник служить для створення прямокутників.
Інструмент Округлений прямокутник служить для створення прямокутників з округленими кутами.
Правильна фігура (коло, квадрат) утвориться, якщо при малюванні втримувати натиснутої клавішу SHIFT.
Інструмент Багатокутник дозволяє намалювати довільний багатокутник. Його сторони малюють послідовно методом протягання. Контур замикають протяганням покажчика до початкової крапки.
Заливання областей.
Інструмент Заливання служить для зафарбовування одноколірних областей іншим кольором. Щоб зафарбувати область, досить клацнути усередині неї. Всі крапки, що граничать друг із другом  одного кольору змінять колір на новий.
Щоб забезпечити правильну роботу інструмента Заливання, зафарбовуване область повинна мати суцільний контур. Якщо в границі є “просвіт”, то фарба через нього “витече” і зафарбує інші частини малюнка. У цьому випадку варто негайно скасувати операцію комбінацією клавіш CTRL+Z.
Виконання написів. Графічний редактор Paint дозволяє створювати малюнки, що містять написи. Такі написи стають частиною малюнка, і їхній текст згодом не можна редагувати інакше як очищенням і повторним уведенням.
Для створення напису використовують інструмент Напис. Створення тексту виконують у три прийоми. Спочатку необхідно створити рамку, усередині якої буде розміщений текст напису. Ця рамка завжди має прямокутну форму й створюється методом протягання. На першому етапі розмір рамки не важливий - його можна змінити шляхом перетаскування маркерів зміні розміру.
Текстова рамка — особливий об'єкт. Створивши рамку, клацни усередині неї — з'явиться текстовий курсор і відкриється додаткова панель — Панель атрибутів тексту, що дозволяє вибрати гарнітуру, розмір і накреслення використовуваного шрифту. На цьому етапі досить просто ввести й відредагувати текст. Це можна зробити будь-яким шрифтом.
Закінчивши уведення, перевірку й виправлення тексту, можна приступитися до його форматування. Можна призначити потрібну гарнітуру, розмір і накреслення шрифту. Якщо буде потреба текстову рамку можна розтягти, стиснути або перемістити.
На цьому етапі важливо стежити за тим, щоб всі операції вироблялися усередині текстової рамки. При клацанні за її межами текст стає частиною малюнка, після чого його не можна ні редагувати, ні форматувати.
Зміна масштабу перегляду. При роботі з більшим малюнком деякі деталі можуть виглядати так дрібно, що їх важко промалювати. Графічний редактор Paint дозволяє змінити масштаб зображення, щоб його було зручніше редагувати.
Команда меню Вид > Масштаб > Великий збільшує масштаб зображення в чотири рази. Команда Вид > Масштаб > Вибрати відкриває діалогове вікно, що дозволяє вибрати масштаб. Максимальне збільшення зображення — в 8 разів. Команда Вид > Масштаб > Вікно масштабу 100% дозволяє показати частина зображення в невеликому вікні у звичайному масштабі для швидкої оцінки внесених змін.
Другий спосіб зміни масштабу складається у використанні інструмента Масштаб. Коли даний інструмент обраний, у вікні під панеллю інструментів можна задати потрібний масштаб, після чого клацнути в потрібнім місці робочої області.
Зміна розміру малюнка. На відміну від зміни масштабу перегляду, це зміна реального розміру малюнка. Наприклад, якщо передбачається, що малюнок буде відображатися на екрані, що має розмір 640х480 пікселів, нема сенсу робити його розмір 800х600 або 1024х768 пікселів.
Для завдання розміру малюнка служить команда Малюнок > Атрибути. По цій команді відкривається діалогове вікно Атрибути, у якому можна вибрати розміри малюнка, установити одиниці виміру (піксели застосовуються для підготовки екранних зображень, а дюйми або сантиметри — для підготовки друкованих документів) і вибрати палітру (чорно-білу або кольорову).
Збереження малюнка. Як і в інших додатках Windows, збереження документа виконують командами Файл > Зберегти або Файл > Зберегти як. У системі Windows 98 редактор Paint зберігає малюнки у форматі .BMP. Файли .BMP відрізняються більшими розмірами, але зате з ними працюють всі додатки Windows.

3 КАЛЬКУЛЯТОР
Загальні відомості. До складу операційних систем Windows 95 і Windows 98 входить проста й зручна програма Калькулятор, що моделює роботу зі звичайним кишеньковим або настільним електронним калькулятором. Незважаючи на простоту, ця програма дозволяє не тільки виконувати повсякденні обчислення, але й дає можливість глибше познайомитися з роботою комп'ютера, зокрема, з перекладом чисел з однієї системи числення в іншу й з дією команд логічної арифметики.
Запуск програми. Програма Калькулятор належить до категорії програм Стандартні й з Головного меню запускається командою Пуск > Програми > Стандартні > Калькулятор.
Режими роботи Калькулятора.
Калькулятор має два режими роботи — Звичайний і Інженерний. За замовчуванням у програмі включений режим Звичайний. Перемикання режимів виконують за допомогою меню Вид.
У звичайному режимі виконують арифметичні операції.
В інженерному режимі можна виконувати арифметичні, тригонометричні, алгебраїчні, інженерні й статистичні розрахунки. Крім того, інженерний режим дозволяє перетворювати числа між системами числення й виконувати логічні операції над двійковими числами.
Керування Калькулятором. З Калькулятором можна працювати як мишею, так і клавіатурою Уведення чисел і команд мишею виконують клацанням на відповідних кнопках вікна програми. Із клавіатури числа можна вводити як зі звичайної алфавітно-цифрової панелі, так і з додаткової цифрової панелі. В останньому випадку варто включити клавішу Num Lock.
Звичайний режим роботи Калькулятора.
Порядок дій. У звичайному режимі не дотримується прийнятий у математику порядок дій, відповідно до якого спочатку виконуються множення й розподіл, а потім додавання й вирахування. Замість цього діє прямий порядок обчисленні.
Результат кожної дії обчислюється негайно після клацання на кнопці “=” або на кнопці оператора. Тому розрахунок вираження 7+3х2 дає результат 20, а не 13, як варто було б очікувати.
1 2 Следующая страница


Використання стандартних програм Windows

Скачать курсовую работу бесплатно

вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com