Рефераты по географии. Рефераты по экономической географии.
Рефераты по географии. Рефераты по экономической географии. Рефераты, игры, дипломы, мобильные игры

добавить материалпродать работуРефераты по географии. Рефераты по экономической географии.

Категория: География и экономическая география
язык: украинский

1 Реферат 'Економічна оцінка природно ресурсного потенціалу України'

Місце і роль природних ресурсів в економіці країни. Характеристика природних ресурсів паливно енергетичні рудні нерудні біологічні заповідні рекреаційні. Ресурсозбереження як фактор підвищення ефективності виробництва.

скачать Економічна оцінка природно ресурсного потенціалу України просмотреть Економічна оцінка природно ресурсного потенціалу України скачать Економічна оцінка природно ресурсного потенціалу України.doc 03.06.03
Реферат *
Размер: 54.61 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Саламаха О.І.
2 Контрольная работа 'Відповіді з географії 9 клас'

За площею Україна посідає 1 ше місце в Європі що в сукупності з наявністю сухопутних кордонів з багатьма країнами значно широтною і меридіальною довжиною та іншими факторами сприяє економічному розвитку країни.

скачать Відповіді з географії 9 клас просмотреть Відповіді з географії 9 клас скачать Відповіді з географії 9 клас.doc 18.04.06
Контрольная работа *
Размер: 9.17 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Hазар гГерасимчук
3 Реферат 'Китай'

Периодизация истории Китая. Административное деление. Внутренняя и внешняя политика. Рост экономики Китая сотрудничество с Россией. Культура. Происхождение и развитие театра. Декоративно прикладное искусство. Литература. Цирковое искусство.

скачать Китай просмотреть Китай скачать Китай.doc 16.11.06
Реферат *
Размер: 111.72 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Анисимович Олеся
4 Реферат 'Галузі спеціалізації господарчого комплексу Східного економічного'

Територіальна структура галузі спеціалізації природні та економічні передумови розвитку. Промисловий комплекс АПК транспортний комплекс соціальний комплекс. Основні проблеми розвитку економіки та оптимізації галузевої структури району.

скачать Галузі спеціалізації господарчого комплексу Східного економічного просмотреть Галузі спеціалізації господарчого комплексу Східного економічного скачать Галузі спеціалізації господарчого комплексу Східного економічного.doc 30.11.06
Реферат *
Размер: 17.15 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Наташа
5 Реферат 'Екологічні проблеми України та шляхи їх розв язання'

Екологія. Екологічні проблеми. Проблеми екологічного забруднення в Україні. Шляхи їхнього вирішення. Забруднення навколишнього середовища відходами викидами стічними водами. Проблема Азовського моря. Складна радіаційна ситуація.

скачать Екологічні проблеми України та шляхи їх розв язання просмотреть Екологічні проблеми України та шляхи їх розв язання скачать Екологічні проблеми України та шляхи їх розв язання.doc 30.11.06
Реферат *
Размер: 22.29 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Наташа
6 Курсовая 'Лісові та рекреаційні ресурси України'

Поняття лісових та рекреаційних ресурсів. Сучасний стан лісових та рекреаційних ресурсів України. Стан лісового комплексу України. Стан рекреаційного комплексу України. Перспективи розвитку лісового та рекреаційних комплексів України.

скачать Лісові та рекреаційні ресурси України просмотреть Лісові та рекреаційні ресурси України скачать Лісові та рекреаційні ресурси України.doc 30.03.07
Курсовая *
Размер: 37.32 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Alexey
7 Курсовая 'РПС Туреччини'

Економіко географічне положення та природні ресурси. Загальна характеристика господарства. Географія промисловості країни. Географія транспорту. Зовнішньоекономічні зв язки.

скачать РПС Туреччини просмотреть РПС Туреччини скачать РПС Туреччини.doc 30.03.07
Курсовая *
Размер: 37.13 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Alexey
8 Книга 'Бразілія як країна світу'

Бразильська імперія. Географічне положення. Рельєф. Клімат. Грунти й рослинність. Адміністратвний поділ. Політична система. Демографія. Етнічний та расовий склад. Культура. Релігія. Спорт. Цікаві місця Бразилії.

скачать Бразілія як країна світу просмотреть Бразілія як країна світу скачать Бразілія як країна світу.doc 12.04.07
Книга *
Размер: 226.91 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Игорь
9 Реферат 'Грунти України'

Грунт поверхневий шар земної кори видозмінений під впливом вивітрювання. Найважливіші морфологічні ознаки рунтів забарвлення структура будова механічний склад включення. Родючість рунту. Основні напрями охорони рунтів.

скачать Грунти України просмотреть Грунти України скачать Грунти України.doc 13.05.07
Реферат *
Размер: 11.63 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Дима
10 Диплом 'Географія Фастівського району'

Загальні відомості та характеристика природних умов району. Загальні дані. Клімат. Рельєф. Гідрографія і гідрологія. Геологічна будова та грунтоутворюючі породи. рунтовий покрив. Структура грунтового покриву сільськогосподарських угідь.

скачать Географія Фастівського району просмотреть Географія Фастівського району скачать Географія Фастівського району.doc 28.07.07
Диплом *
Размер: 124.32 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Sergei
11 Реферат 'Загальна соціально економічна характеристика країн Західної Європи'

Західна Європа субрегіон Європи що включає 26 держав. Умови регіону для розвитку промисловості і сільського господарства паливно енергетичний комплекс металургійна промисловість хімічна легка сільське господарство. Транспортні магістралі.

скачать Загальна соціально економічна характеристика країн Західної Європи просмотреть Загальна соціально економічна характеристика країн Західної Європи скачать Загальна соціально економічна характеристика країн Західної Європи.doc 01.12.07
Реферат *
Размер: 11.11 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Марина
12 Реферат 'Характеристика й особливості розвитку Дніпропетровської області'

Економічно географічне положення і природно ресурсний потенціал регіону. Демографічна ситуація й трудові ресурси Дніпропетровської області. Проблеми та основні тенденції розвитку економіки. Екологічна ситуація та шляхи поліпшення екології регіону.

скачать Характеристика й особливості розвитку Дніпропетровської області просмотреть Характеристика й особливості розвитку Дніпропетровської області скачать Характеристика й особливості розвитку Дніпропетровської області.doc 15.12.07
Реферат *
Размер: 48.13 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Lex
13 Реферат 'Поліський заповідник'

Поліський державний заповідник має велике наукове значення як місце збереження природних екосистем Українського Полісся поліської флори і фауни та їх зникаючих видів. Його роль у справі охорони і вивчення унікальних природних комплексів Полісся.

скачать Поліський заповідник просмотреть Поліський заповідник скачать Поліський заповідник.doc 10.03.08
Реферат *
Размер: 10.59 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): tem
14 Реферат 'Тваринний і рослинний світ України'

Рослинний світ України багатий та різноманітний і характеризується певним флористичним складом і структурою рослинного покриву. Тваринний світ відрізняється розмаїтим видовим складом і нараховує майже 45 тис. видів тварин. Червона книга України.

скачать Тваринний і рослинний світ України просмотреть Тваринний і рослинний світ України скачать Тваринний і рослинний світ України.doc 18.03.08
Реферат *
Размер: 66.3 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): михайло
15 Диплом 'Характеристика й особливості розвитку Чернівецької області'

Природно ресурсний потенціал Чернівецької області. Аналіз демографічної ситуації. Визначення рівня розвитку сільськогосподарського виробництва а також ролі і місця області на економічній карті країни. Аналіз екологічної ситуації в Чернівецькій області.

скачать Характеристика й особливості розвитку Чернівецької області просмотреть Характеристика й особливості розвитку Чернівецької області скачать Характеристика й особливості розвитку Чернівецької області.doc 17.04.08
Диплом *
Размер: 34.79 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Ляся
16 Курсовая 'Розвиток продуктивних сил Канади'

Роль та значення продуктивних сил у розвитку господарського комплексу Канади. Передумови розвитку та розміщення продуктивних сил Канади історичні природні демографічні екологічні. Галузева структура та рівень розвитку господарського комплексу Канади.

скачать Розвиток продуктивних сил Канади просмотреть Розвиток продуктивних сил Канади скачать Розвиток продуктивних сил Канади.doc 03.06.08
Курсовая *
Размер: 100.16 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): DISTURBIA
17 Курсовая 'РПС Канади'

Роль та значення продуктивних сил у розвитку господарського комплексу Канади. Передумови розвитку продуктивних сил Канади. Галузева структура господарського комплексу. Особливості розміщення і територіальна структура провідних галузей господарства.

скачать РПС Канади просмотреть РПС Канади скачать РПС Канади.doc 06.06.08
Курсовая *
Размер: 99.96 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): DISTURBIA
18 Реферат 'Рослинний та тваринний світ України'

Рослинний світ. Характеристика рослинного світу України. Історія розвитку рослинного світу нашої держави. Геоботанічне районування. Господарське значення рослинності України. Тваринний світ. Зоогеографічне районування суходолу України. Тваринний світ.

скачать Рослинний та тваринний світ України просмотреть Рослинний та тваринний світ України скачать Рослинний та тваринний світ України.doc 12.09.08
Реферат *
Размер: 28.83 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Евгения
19 Реферат 'Ресурси світового океану'

Мінеральні ресурси. Хімічні елементи розчинені у морській воді. Видобуток кухонної солі. Видобуток магнію. Видобуток калію. Видобуток брому. Прісна вода. Опріснення солених вод Світового океану. Запаси прісної води у айсбергах. Енергетичні ресурси.

скачать Ресурси світового океану просмотреть Ресурси світового океану скачать Ресурси світового океану.doc 03.10.08
Реферат *
Размер: 50.37 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): yevgres
20 Контрольная работа 'Розміщення продуктивних сил'

Поняття про предмет дослідження науки Розміщення продуктивних сил . Місце курсу в системі наукових дисциплін його мета і завдання. Структура курсу. Теоретико методологічні основи РПС. Методи РПС. Характеристика портово промислового комплексу.

скачать Розміщення продуктивних сил просмотреть Розміщення продуктивних сил скачать Розміщення продуктивних сил.doc 05.11.08
Контрольная работа *
Размер: 26.09 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Диана
21 Реферат 'Регіональна економічна політика України й особливості регіональног'

Сутність цілі та завдання регіональної економічної політика а також терміни і поняття. Концепція державної регіональної економічної політики в Україні та її реалізація. Актуальні проблеми регіональної політики України а також їх розв язання.

скачать Регіональна економічна політика України й особливості регіональног просмотреть Регіональна економічна політика України й особливості регіональног скачать Регіональна економічна політика України й особливості регіональног.doc 09.11.08
Реферат *
Размер: 31.59 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): roksim
22 Реферат 'Міжгалузеві комплекси та виробнича інфраструктура регіонів'

Структура міжгалузевих комплексів регіонів. Різні форми просторових формувань. Поняття про виробничу інфраструктуру регіонів та її регулювання. Енергетична інфраструктура транспортний та інвестиційно будівельний комплекс. Результати дослідження.

скачать Міжгалузеві комплекси та виробнича інфраструктура регіонів просмотреть Міжгалузеві комплекси та виробнича інфраструктура регіонів скачать Міжгалузеві комплекси та виробнича інфраструктура регіонів.doc 09.11.08
Реферат *
Размер: 30.62 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): roksim
23 Курсовая 'Соціально економічна характеристика столичного економічного район'

Київ як столиця держави зумовлює сучасне транспортно географічне положення району залізниці автомагістралі річкові шляхи. Позитивно впливає на економічний розвиток району також наявність спільного кордону з Російською Федерацією та Білоруссю.

скачать Соціально економічна характеристика столичного економічного район просмотреть Соціально економічна характеристика столичного економічного район скачать Соціально економічна характеристика столичного економічного район.doc 08.01.09
Курсовая *
Размер: 35.63 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Мошка
24 Реферат 'Розвиток соціальної географії в СРСР'

Радянська економічна географія. Вчені що працювали в області соціально економічної географії протягом існування СРСР. Головні тенденції розвитку соціальної географії. Процес соціологізування географічної науки. Єдність економічної і фізичної географії.

скачать Розвиток соціальної географії в СРСР просмотреть Розвиток соціальної географії в СРСР скачать Розвиток соціальної географії в СРСР.doc 23.01.09
Реферат *
Размер: 27.77 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Максим
25 Диплом 'Теорії виникнення і розвитку біосфери Землі'

Проблема еволюції біосфери. Напрями дослідження біосфери Землі. Теорія спонтанного зародження панспермії стаціонарного стану. Точка зору креационістів та еволюціоністів. Поява людини. Подальший розвиток біосфери. Розвиток біологічних знань. Біоетика.

скачать Теорії виникнення і розвитку біосфери Землі просмотреть Теорії виникнення і розвитку біосфери Землі скачать Теорії виникнення і розвитку біосфери Землі.doc 23.01.09
Диплом *
Размер: 36.05 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Максим

следующие 25 рефератов >>Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com