Рефераты по государству и праву. Рефераты по праву.
Рефераты по государству и праву. Рефераты по праву. Рефераты, игры, дипломы, мобильные игры

добавить материалпродать работуРефераты по государству и праву. Рефераты по праву.

Категория: Государство и право
тип: Контрольная работа

1 Контрольная работа 'Форма державного устрою'

Поняття форми держави її структура. Форма правління монархія республіка їхні види тенденції розвитку. Державний устрій унітаризм федерація конфедерація. культурний рівень народу його історичні традиції характер релігійного світобачення.

скачать Форма державного устрою просмотреть Форма державного устрою скачать Форма державного устрою.doc 05.12.03
Контрольная работа *
Размер: 47.91 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Комашкіна Світлана
2 Контрольная работа 'Правове регулювання орендних відносин в Україні'

Класифікація об єктів оренди ринку та сегментування ринку. Розподіл об єктів оренди по формам власності. Ринок цілісних майнових комплексів. Поняття договору оренди. Його сторони умови та порядок укладання. Приватизація об єкта оренди. Лізинг.

скачать Правове регулювання орендних відносин в Україні просмотреть Правове регулювання орендних відносин в Україні скачать Правове регулювання орендних відносин в Україні.doc 24.12.03
Контрольная работа *
Размер: 25.54 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): limpa
3 Контрольная работа 'Стародавні Афіни та Спарта'

Афінська держава. Передумови утворення. Реформи Солона і Клісфена. Порядок формування і функціонування основних органів держави. Основні риси права. Судова система. Спарта. Винекненя держави. Державний устрій. Основні риси права. Реформи Лікурга.

скачать Стародавні Афіни та Спарта просмотреть Стародавні Афіни та Спарта скачать Стародавні Афіни та Спарта.doc 26.03.04
Контрольная работа *
Размер: 42.83 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Ігор Бороденков
4 Контрольная работа 'Особливості відбування покарання у вигляді позбавлення волі в колон'

Призначення та види виправно трудових колоній поселень. Направлення засуджених в виправно трудові колонії поселення. Права та обов язки засуджених в колоніях поселеннях. Особливості режиму в виправно трудових колоніях поселеннях.

скачать Особливості відбування покарання у вигляді позбавлення волі в колон просмотреть Особливості відбування покарання у вигляді позбавлення волі в колон скачать Особливості відбування покарання у вигляді позбавлення волі в колон.doc 20.05.04
Контрольная работа *
Размер: 28.32 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Спица Виталий
5 Контрольная работа 'Права и обязанности супругов 2'

Брак это не только союз между мужчиной и женщиной но и правоустанавливающий факт. С момента заключение брака оба они обретают статус супругов. Каждая становится обладателем прав и обязанностей предусмотренных нормами семейного права.

скачать Права и обязанности супругов 2 просмотреть Права и обязанности супругов 2 скачать Права и обязанности супругов 2.doc 21.05.04
Контрольная работа *
Размер: 23.93 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Виктория
6 Контрольная работа 'Сучасні принципи державного управління'

Сучасні принципи державного управління джерела їх виникнення та порядок формування. Поняття та зміст звернення громадян та вимоги що висуваються до них. Основні напрямки державної регіональної політики на сучасному етапі. Регіональна економічна політика

скачать Сучасні принципи державного управління просмотреть Сучасні принципи державного управління скачать Сучасні принципи державного управління.doc 14.12.04
Контрольная работа *
Размер: 24.72 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Викуся
7 Контрольная работа 'Конституційний Суд України'

Конституційний Суд єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Порядок формування Конституційного Суду і його склад. Функції і повноваження Конституційного Суду. Порядок діяльності Конституційного Суду і процедури розгляду ним справ. Шлях до створ

скачать Конституційний Суд України просмотреть Конституційний Суд України скачать Конституційний Суд України.doc 15.12.04
Контрольная работа *
Размер: 20.9 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Julia
8 Контрольная работа 'Содержание финансово правового регулирования общественных отношен'

Предмет и понятие финансового права. Понятие финансово правовой ответственности е особенности и виды. Страховые взносы в государственные социальные внебюджетные фонды. Переход к формированию рыночной экономики. Воплощение в жизнь финансовых законов.

скачать Содержание финансово правового регулирования общественных отношен просмотреть Содержание финансово правового регулирования общественных отношен скачать Содержание финансово правового регулирования общественных отношен.doc 19.12.04
Контрольная работа *
Размер: 25.3 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Таня
9 Контрольная работа 'Кодифікація права України XVIII ст'

Зібрання малоросійських прав 1807р. перший проект цивільного кодексу України. Литовський статут російської редакції 1811р. його зміст і характерні риси. Звід місцевих законів західних губерній 1837р. Звід законів Російської імперії редакції 1842р. та

скачать Кодифікація права України XVIII ст просмотреть Кодифікація права України XVIII ст скачать Кодифікація права України XVIII ст.doc 08.03.05
Контрольная работа *
Размер: 27.95 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): vc_oleg
10 Контрольная работа 'Римские юристы персоналии'

Основные формы деятельности юристов. Деятельность знаменитых юристов Древнего Рима. Школы юристов. римские юристы приходят к всесторонней разработке системы права. Метод которым они при этом главным образом пользуются есть interpretatio iuris истолкова

скачать Римские юристы персоналии просмотреть Римские юристы персоналии скачать Римские юристы персоналии.doc 13.08.05
Контрольная работа *
Размер: 24.81 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Микуленко Е.И.
11 Контрольная работа 'Прокурорский надзор за исполнением законадательства о налогах и сбо'

Сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением налогового законодательства. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением налогового законодательства. Полномочия прокурора по надзору за исполнением налогового законодательства.

скачать Прокурорский надзор за исполнением законадательства о налогах и сбо просмотреть Прокурорский надзор за исполнением законадательства о налогах и сбо скачать Прокурорский надзор за исполнением законадательства о налогах и сбо.doc 15.01.06
Контрольная работа *
Размер: 41.42 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Макаров Кирилл
12 Контрольная работа 'Аграрное право 2'

Кто выступает субъектами государственной собственности Какой порядок выхода граждан из КСП а также создания сельского фермерского хозяйства Каким законодательством предусмотрен порядок выхода из КСП

скачать Аграрное право 2 просмотреть Аграрное право 2 скачать Аграрное право 2.doc 09.11.02
Контрольная работа *
Размер: 15.35 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Лущиенко Саша
13 Контрольная работа 'Аграрне право України'

Поняття та предмет аграрного права. Припинення діяльності фермерського господарства. Види зовнішньоекономічної діяльності. Спільні підприємства на території України. Спільні підприємства України за кордоном. Переробка давальницької сировини.

скачать Аграрне право України просмотреть Аграрне право України скачать Аграрне право України.doc 01.09.05
Контрольная работа *
Размер: 21.02 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Евгения Дженева
14 Контрольная работа 'Администативная деятельность'

Изучите главу 14 Кодекса Украины об административных правонарушениях и дайте юридическую характеристику административным правонарушениям подведомственным ОВД. Как должен действовать участковый инспектор милиции

скачать Администативная деятельность просмотреть Администативная деятельность скачать Администативная деятельность.doc 09.11.02
Контрольная работа *
Размер: 17.17 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Лущиенко Саша
15 Контрольная работа 'Государственные служащие Исполнительная власть'

Государственные служащие как субъекты административного права. Понятие сущность правового института государственная служба. Административно правовые методы реализации исполнительной власти.

скачать Государственные служащие Исполнительная власть просмотреть Государственные служащие Исполнительная власть скачать Государственные служащие Исполнительная власть.doc 04.11.04
Контрольная работа *
Размер: 23.64 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Чувараян Ирина
16 Контрольная работа 'Государственная служба в Российской Федерации'

Отношение к государственной службе. Система зарубежного правового регулирования вопросов государственной службы. Госдолжности. Принципы госслужбы. Квалификационные разряды. Увольнение госслужащего.

скачать Государственная служба в Российской Федерации просмотреть Государственная служба в Российской Федерации скачать Государственная служба в Российской Федерации.doc 19.12.05
Контрольная работа *
Размер: 18.91 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Ходжиева Айна
17 Контрольная работа 'Доказательства в арбитражном процессе 2'

Понятие и виды доказательств. Относимость и допустимость доказательств. Оценка доказательств. Доказательства представляют собой определенные сведения. Hеобходимыt доказательства доказательства без которых не может быть разрешено дело.

скачать Доказательства в арбитражном процессе 2 просмотреть Доказательства в арбитражном процессе 2 скачать Доказательства в арбитражном процессе 2.doc 23.01.03
Контрольная работа *
Размер: 10.83 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Тимонин Евгений
18 Контрольная работа 'Состав арбитражного суда'

В настоящее время в Государственной Думе находится уже третий вариант Арбитражного процессуального кодекса в котором будут решаться следующие задачи попытка внедрения альтернативных методов разрешения споров.

скачать Состав арбитражного суда просмотреть Состав арбитражного суда скачать Состав арбитражного суда.doc 01.04.03
Контрольная работа *
Размер: 14.3 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Вячеслав
19 Контрольная работа 'Надзорное производство'

Назначение института пересмотра в порядке надзора. Пересмотр дел в порядке надзора. Надзорное производство в президиуме суда. Судебный надзор это обусловленная общественными отношениями функция суда.

скачать Надзорное производство просмотреть Надзорное производство скачать Надзорное производство.doc 26.10.04
Контрольная работа *
Размер: 22.72 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Иван Конин
20 Контрольная работа 'Факты не подлежащие доказыванию'

Процессуальные особенности рассмотрения дел о признании гражданина ограниченно дееспособным. Возбуждение гражданского дела в защиту прав других лиц. Постановления суда. Правильны ли действия суда Определите элементы первого и второго иска.

скачать Факты не подлежащие доказыванию просмотреть Факты не подлежащие доказыванию скачать Факты не подлежащие доказыванию.doc 08.10.05
Контрольная работа *
Размер: 10.44 кб.
Язык: русский
Разместил (а): referat_2005@mail.ru
21 Контрольная работа 'Господарське право зарубіжних країн'

Поясніть у чому полягає сутність сучасної корпоративної революції Як здійснюється міждународно правове регулювання ситуації коли існують істотні розбіжності між офертою і акцептом

скачать Господарське право зарубіжних країн просмотреть Господарське право зарубіжних країн скачать Господарське право зарубіжних країн.doc 01.09.05
Контрольная работа *
Размер: 19.93 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Евгения Дженева
22 Контрольная работа 'Основи цивільного права України'

Цивільне право України поняття і система. Форми власності в Україні. Суб єкти цивільно правових відносин. Основні ознаки юридичних осіб. Цивільно правові договори. Поняття і види.

скачать Основи цивільного права України просмотреть Основи цивільного права України скачать Основи цивільного права України.doc 26.09.02
Контрольная работа *
Размер: 18.77 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Sergey Tima
23 Контрольная работа 'Объект гражданских прав Право собственности'

Основания возникновения гражданских прав и обязанностей виды объектов гражданских прав ограничение права собственности неустойка залог удержание. Согласно ст. 540 ГК РСФСР завещание должно быть составлено письменно.

скачать Объект гражданских прав Право собственности просмотреть Объект гражданских прав Право собственности скачать Объект гражданских прав Право собственности.doc 21.12.02
Контрольная работа *
Размер: 24.42 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Пряженков Андрей
24 Контрольная работа 'Аренда земли'

Охарактеризуйте порядок аренды земельных участков. Каковы особенности аренды государственных и муниципальных земель Каковы условия ипотеки земельных участков Каков порядок предоставления земельных участков для добычи полезных ископаемых

скачать Аренда земли просмотреть Аренда земли скачать Аренда земли.doc 24.05.02
Контрольная работа *
Размер: 12.6 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Заворотный Виктор Васильевич
25 Контрольная работа 'Правовое регулирование торговой деятельности'

Деятельность торговых организаций в системе административных правоотношений. Охарактеризуйте применение контрольно кассовых машин. Охарактеризуйте правовые основы сертификации продукции. Торговая организация в системе гражданских правоотношений.

скачать Правовое регулирование торговой деятельности просмотреть Правовое регулирование торговой деятельности скачать Правовое регулирование торговой деятельности.doc 13.10.03
Контрольная работа *
Размер: 26.37 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Хлистун Анна

следующие 25 рефератов >>Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com