Рефераты по математике.
Рефераты по математике. Рефераты, игры, дипломы, мобильные игры

добавить материалпродать работуРефераты по математике.

Категория: Математика
язык: украинский

1 Контрольная работа 'Раціональні дроби та їх властивості'

Дріб числівник і знаменник якого є многочленами називається раціональним алгебраїчним . Приведення раціональних дробів до спільного знаменника. Скоротити дріб це означає розділити числівник і знаменник дробу на спільний множник.

скачать Раціональні дроби та їх властивості просмотреть Раціональні дроби та їх властивості скачать Раціональні дроби та їх властивості.doc 06.06.04
Контрольная работа *
Размер: 31.18 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Елена Литвин
2 Курсовая 'Застосування координатного методу в стереометрії'

Просторова декартова прямокутна система координат. Рівняння прямої та площини у просторі. Умова паралельності та перпендикулярності двох прямих двох площин прямої та площини у просторі. Доказ координатним методом теореми про три перпендикуляри.

скачать Застосування координатного методу в стереометрії просмотреть Застосування координатного методу в стереометрії скачать Застосування координатного методу в стереометрії.doc 22.09.03
Курсовая *
Размер: 66.25 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Орлов Денис
3 Реферат 'Розкриття невизначеностей за правилом Лопіталя'

Розкриття невизначеностей з використанням правила Лопіталя. Правило Лопіталя. Наслідок. Приклад. Розкриття невизначеностей виду. Правило Лопіталя правило знаходження межі дробу чисельник і знаменник якого прямує до 0.

скачать Розкриття невизначеностей за правилом Лопіталя просмотреть Розкриття невизначеностей за правилом Лопіталя скачать Розкриття невизначеностей за правилом Лопіталя.doc 11.04.06
Реферат *
Размер: 83.4 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Inga
4 Контрольная работа 'Закони виключеного третього та несуперечності'

Несуперечність думки. Закон виключення третього та його практичне значення для юриспруденції. Несумісність думок. Закон несуперечності та його роль у діяльності законодавчих та правоохоронних органів.

скачать Закони виключеного третього та несуперечності просмотреть Закони виключеного третього та несуперечності скачать Закони виключеного третього та несуперечності.doc 24.05.07
Контрольная работа *
Размер: 26.19 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Заспа
5 Курсовая 'Комбінаторика'

Поняття множини. Операції над множинами. Об єднання і переріз двох множин. Різниця і доповненя множин. Множини з відношеннями. Прямий декартів добуток множин. Бінарні відношення. Відношення еквівалентності. Відношення порядку. Предикати.

скачать Комбінаторика просмотреть Комбінаторика скачать Комбінаторика.doc 10.06.07
Курсовая *
Размер: 158.37 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Frenki
6 Курсовая 'Дидактичні ігри під час вивчення курсу геометрії основної школи'

Дидактична гра як форма навчання. Теоретичні основи використаня дидактичних ігор під час навчання геометрії в основній школі. Методичні передумови та вимоги до організації і проведення дидактичних ігор. Дидактичні ігри на прикладі геометрії 9 класу.

скачать Дидактичні ігри під час вивчення курсу геометрії основної школи просмотреть Дидактичні ігри під час вивчення курсу геометрії основної школи скачать Дидактичні ігри під час вивчення курсу геометрії основної школи.doc 05.12.07
Курсовая *
Размер: 96.14 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Александр Новиков
7 Контрольная работа 'Складові та об єкти логістики'

Об єктами дослідження логістики являються матеріальний інформаційний фінансовий та сервісний потоки а також потік трудових ресурсів. Основні складові що формують логістику і необхідні для реалізації її концепції. Формування інформаційної системи.

скачать Складові та об єкти логістики просмотреть Складові та об єкти логістики скачать Складові та об єкти логістики.doc 12.02.08
Контрольная работа *
Размер: 184.23 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Светлана
8 Диплом 'Вміння порівнювати в процесі навчання математики'

Психолого педагогічні основи навчання прийомам розумової діяльності. Аналіз стану проблеми формування розумової культури учнів у процесі навчання математики. Формування вміння порівнювати в процесі навчання математики. Рівні оволодіння знаннами.

скачать Вміння порівнювати в процесі навчання математики просмотреть Вміння порівнювати в процесі навчання математики скачать Вміння порівнювати в процесі навчання математики.doc 22.05.08
Диплом *
Размер: 96.74 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Александр Новиков
9 Курсовая 'Статистика 4'

Статистика наука що збирає обробляє і вивчає дані пов язані з масовими явищами процесами і подіями. Математична статистика розділ математики присвячений методам систематизації обробки й використання даних для наукових і практичних висновків.

скачать Статистика 4 просмотреть Статистика 4 скачать Статистика 4.doc 04.06.08
Курсовая *
Размер: 80.91 кб.
Язык: украинский
Разместил (а):
10 Диплом 'Теорія збурень лінійних двовимірних систем'

Задача продавлення шкідливих збурень. Збурювальні задачі що видвинуті для розгляду радіотехнікою в деякому розуміння протилежні задачам класичної теорії збурень. Дійснi нелінійнi диференціальнi рівняння. Завдання радіотехніки задачі генерації збурень.

скачать Теорія збурень лінійних двовимірних систем просмотреть Теорія збурень лінійних двовимірних систем скачать Теорія збурень лінійних двовимірних систем.doc 17.06.08
Диплом *
Размер: 170.55 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Таня
11 Курсовая 'Математична логіка'

Побудова математичної логіки як алгебри висловлень і алгебри предикатів. Основні поняття логіки висловлювань та їх закони і нормальні форми. Основні поняття логіки предикатів і її закони випереджена нормальна форма. Процедури доведення законів.

скачать Математична логіка просмотреть Математична логіка скачать Математична логіка.doc 27.06.08
Курсовая *
Размер: 133.04 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Александр Новиков
12 Диплом 'Формування математичних понять в процесі викладання математики в основній школі'

Теоретичні основи формування математичних понять. Поняття як логіко гносеологічна категорія. Об єкт поняття. Схожість їх і різниця. Суттєві і несуттєві властивості понять. Прийоми їх виявлення. Зміст і об єм поняття зв язок між ними. Види понять.

скачать Формування математичних понять в процесі викладання математики в основній школі просмотреть Формування математичних понять в процесі викладання математики в основній школі скачать Формування математичних понять в процесі викладання математики в основній школі.doc 21.07.08
Диплом *
Размер: 130.06 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Александр Новиков
13 Курсовая 'Система лінійних однорідних алгебраїчних рівнянь Фундаментальна сукупність розв язків'

Сумісність лінійних алгебраїчних рівнянь. Найвищий порядок відмінних від нуля мінорів матриці. Детермінант квадратної матриці. Фундаментальна система розв язків та загальний розв язок системи лінійних однорідних рівнянь. Приклади розв язання завдань.

скачать Система лінійних однорідних алгебраїчних рівнянь Фундаментальна сукупність розв язків просмотреть Система лінійних однорідних алгебраїчних рівнянь Фундаментальна сукупність розв язків скачать Система лінійних однорідних алгебраїчних рівнянь Фундаментальна сукупність розв язків.doc 15.09.08
Курсовая *
Размер: 95.97 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Андрій
14 Реферат 'Зведення та групування даних'

Групування домогосподарств за двома ознаками дає комбінаційний розподіл. Для побудови групування необхідно підрахувати кількість домогосподарств які одночасно належать до певної групи за факторною ознакою та до іншої групи за результативною ознакою.

скачать Зведення та групування даних просмотреть Зведення та групування даних скачать Зведення та групування даних.doc 06.10.08
Реферат *
Размер: 148.31 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Тимур
15 Реферат 'Однофакторний і двофакторний дисперсійний аналіз'

Кількісний вимір можливості появи випадкової події. Відомості про дисперсійний аналіз. Однофакторний та двофакторний дисперсійний аналіз. Спостереження як найважливіша ланка експерименту. Теорія ймовірності як наука про закономірності масових подій.

скачать Однофакторний і двофакторний дисперсійний аналіз просмотреть Однофакторний і двофакторний дисперсійний аналіз скачать Однофакторний і двофакторний дисперсійний аналіз.doc 26.10.08
Реферат *
Размер: 0.92 мб.
Язык: украинский
Разместил (а): roksim
16 Лекция 'Математична обробка результатів вимірів'

Математична обробка ряду рівноточних і нерівноточних вимірів. Оцінка точності функцій виміряних величин. Випадкові величини їх характеристики і закони розподілу ймовірностей. Елементи математичної статистики. Статистична оцінка параметрів розподілу.

скачать Математична обробка результатів вимірів просмотреть Математична обробка результатів вимірів скачать Математична обробка результатів вимірів.doc 17.11.08
Лекция *
Размер: 389.5 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Сергей Загребельный
17 Курсовая 'Знаходження оберненої матриці за формулою'

Теорія обернених матриць та їх знаходження за формулою. Оберненні матриці на основі яких складається написання програми обчислення оберненої матриці до заданої. Побудова матриць та їх характеристика. Приклади проведення розрахунків при обчисленні матриць.

скачать Знаходження оберненої матриці за формулою просмотреть Знаходження оберненої матриці за формулою скачать Знаходження оберненої матриці за формулою.doc 06.12.08
Курсовая *
Размер: 87.05 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Андрей
18 Лекция 'Узагальнена функція Гріна'

Випадок однорідної крайової задачі. Розв язання виродженого крайового виразу. Теорема Коші іі доведення. Означення узагальненої функції Гріна крайової задачі. Формулювання алгоритму відшукання узагальненої функції Гріна. Приклади роз язання завдань.

скачать Узагальнена функція Гріна просмотреть Узагальнена функція Гріна скачать Узагальнена функція Гріна.doc 24.01.09
Лекция *
Размер: 145.63 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Дарья
19 Реферат 'Основні поняття теорії ймовірностей'

Сприймання і усвідомлення понять випадкова подія вірогідна подія неможлива подія повна група подій попарно несумісні події рівно можливі події елементарні події. Вивчення ймовірнісних закономірностей масових однорідних випадкових подій.

скачать Основні поняття теорії ймовірностей просмотреть Основні поняття теорії ймовірностей скачать Основні поняття теорії ймовірностей.doc 17.02.09
Реферат *
Размер: 20.21 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): YURIK
20 Курсовая 'Використання елементарних перетворень для знаходження оберненої матриці'

Вироджена особлива або не вироджена не особлива квадратна матриця та вироджене або не вироджене лінійне перетворення невідомих. Добуток матриці асоціативності множення матриць. Опис програми Matrtest містить початкову матрицю та її розмірність.

скачать Використання елементарних перетворень для знаходження оберненої матриці просмотреть Використання елементарних перетворень для знаходження оберненої матриці скачать Використання елементарних перетворень для знаходження оберненої матриці.doc 16.03.09
Курсовая *
Размер: 53.58 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Андрей
21 Курсовая 'Програма для знаходження нижньої та верхньої межі дійсних коренів'

Корені многочленів. Пошук коренів рівняння з достатнім ступенем точності. Важлива проблема механіки теорія стійкості і з ясування умов коли усі корені даного алгебраїчного рівняння мають від ємні дійсні частини. Число дійсних коренів. Правило Декарта.

скачать Програма для знаходження нижньої та верхньої межі дійсних коренів просмотреть Програма для знаходження нижньої та верхньої межі дійсних коренів скачать Програма для знаходження нижньої та верхньої межі дійсних коренів.doc 26.03.09
Курсовая *
Размер: 58.81 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Андрей
22 Курсовая 'Програма яка знаходить квадратні корені коплексних чисел'

Збагачення запасу чисел введення ірраціональних чисел. Зведення комплексних чисел у ступінь і знаходження кореня. Окремий випадок формули Муавра. Труднощі при витягу кореня з комплексних чисел. Витяг квадратного кореня із негативного дійсного числа.

скачать Програма яка знаходить квадратні корені коплексних чисел просмотреть Програма яка знаходить квадратні корені коплексних чисел скачать Програма яка знаходить квадратні корені коплексних чисел.doc 26.03.09
Курсовая *
Размер: 69.12 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Андрей
23 Курсовая 'Знаходження власних значеннь лінійого оператора'

Означення і найпростіші властивості лінійних операторів. Контрольний приклад отримання власних значень. Матриця лінійного оператора. Опис та текст програми. Власні вектори й значення лінійного оператора. Теорія лінійних просторів та її застосування.

скачать Знаходження власних значеннь лінійого оператора просмотреть Знаходження власних значеннь лінійого оператора скачать Знаходження власних значеннь лінійого оператора.doc 28.03.09
Курсовая *
Размер: 60.44 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Андрей
24 Курсовая 'Метод наближеного обчислення коренів Програма'

Межі дійсних коренів. Опис та текст програми. Методи наближеного пошуку меж та самих коренів многочлена з дійсними коренями. Метод пошуку точних значень многочленів з числовими коефіцієнтами. Контрольний приклад находження відрізків додатних коренів.

скачать Метод наближеного обчислення коренів Програма просмотреть Метод наближеного обчислення коренів Програма скачать Метод наближеного обчислення коренів Програма.doc 28.03.09
Курсовая *
Размер: 54.71 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Андрей
25 Реферат 'Категорні властивості просторів ймовірнісних мір та гіперпросторів включення'

Властивості відкритої мультикомутативності нормальних функторів її критерії. Критерії відкритої мультикомутативності в категорії Comp для нормальних та слабко нормальних функторів. Продовження властивості відкритої мультикомутативності на категорію Tych.

скачать Категорні властивості просторів ймовірнісних мір та гіперпросторів включення просмотреть Категорні властивості просторів ймовірнісних мір та гіперпросторів включення скачать Категорні властивості просторів ймовірнісних мір та гіперпросторів включення.doc 11.04.09
Реферат *
Размер: 65.31 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Ирина

следующие 25 рефератов >>Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com