Рефераты по международным отношениям. Рефераты по мировой экономике.
Рефераты по международным отношениям. Рефераты по мировой экономике. Рефераты, игры, дипломы, мобильные игры

добавить материалпродать работуРефераты по международным отношениям. Рефераты по мировой экономике.

Категория: Международные отношения и мировая экономика
разместил (а): Оксана

1 Шпаргалка 'История экономичесих учений'

Экономическая мысль Древнего Востока Древней Греции. Экономические воззрения Ибн Хальдуна Фомы Аквинского. Предпосылки возникновения основные черты и этапы развития меркантилизма. Общая характеристика классической политэкономии.

скачать История экономичесих учений просмотреть История экономичесих учений скачать История экономичесих учений.doc 23.02.03
Шпаргалка *
Размер: 83.54 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Оксана
2 Курсовая 'Анализ инвестиционной привлекательности предприятия'

Общая характеристика инвестиционной привлекательности. Оценка финансового состояния предприятия рентабельности капитала. Анализ ликвидности финансовой устойчивости деловой активности предприятия. Улучшение инвестиционной привлекательности.

скачать Анализ инвестиционной привлекательности предприятия просмотреть Анализ инвестиционной привлекательности предприятия скачать Анализ инвестиционной привлекательности предприятия.doc 18.11.07
Курсовая *
Размер: 180.49 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Оксана
3 Курсовая 'Приватизация и разгосударствление в Республике Казахстан'

Понятие разгосударствления и приватизации. Подходы к рассмотрению приватизации. Принципы модели и сроки приватизации. Приватизация в Казахстане этапы пути формы и результаты разгосударствления и приватизации государственной собственности в республике.

скачать Приватизация и разгосударствление в Республике Казахстан просмотреть Приватизация и разгосударствление в Республике Казахстан скачать Приватизация и разгосударствление в Республике Казахстан.doc 28.01.08
Курсовая *
Размер: 35.89 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Оксана
4 Курсовая 'Ефективність діяльності ВАТ Комсомолець Арцизького району Одеської області оцінка його ринкової позиції'

Поняття ефекту та показники економічної ефективності аграрного виробництва. Методика визначення рентабельності виробництва. Оцінювання ринкової позиції підприємства за показниками прибутковості. Заходи по збільшенню прибутку та рівня рентабельності.

скачать Ефективність діяльності ВАТ Комсомолець Арцизького району Одеської області оцінка його ринкової позиції просмотреть Ефективність діяльності ВАТ Комсомолець Арцизького району Одеської області оцінка його ринкової позиції скачать Ефективність діяльності ВАТ Комсомолець Арцизького району Одеської області оцінка його ринкової позиції.doc 02.04.08
Курсовая *
Размер: 72.21 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Оксана
5 Курсовая 'Економіко статистичний аналіз собівартості продукції тваринництва в ВАТ Сонячне Тарутинського району Одеської області'

Показники собівартості продукції тваринництва та методика їх визначення. Статистичний аналіз динаміки собівартості продукції тваринництва і факторів що впливають на її рівень структури витрат та впливу факторів на зміну собівартості продукції.

скачать Економіко статистичний аналіз собівартості продукції тваринництва в ВАТ Сонячне Тарутинського району Одеської області просмотреть Економіко статистичний аналіз собівартості продукції тваринництва в ВАТ Сонячне Тарутинського району Одеської області скачать Економіко статистичний аналіз собівартості продукції тваринництва в ВАТ Сонячне Тарутинського району Одеської області.doc 02.04.08
Курсовая *
Размер: 88.98 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Оксана
6 Диплом 'Товарооборот'

Необходимость формирования товарных запасов на торговом предприятии Сорочинского Райпо. Анализ обеспеченности товарными запасами и их оценка. Анализ товарооборачиваемости в зависимости от изменения объ ма товарооборота и размера товарных запасов.

скачать Товарооборот просмотреть Товарооборот скачать Товарооборот.doc 20.04.08
Диплом *
Размер: 98.39 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Оксана
7 Реферат 'Ф Бастіа Теорія послуг і економічних гармоній теорія розподілу суспільного продукту'

Економічний погляд Ф. Бастіа та його теорія економічної гармонії і послуг. Теорія розподілу продукту заробітної плати ренти та соціальних проблем. Теорії національної економіки протекціонізму та гармонії інтересів в працях Генрі Чарльза Кері.

скачать Ф Бастіа Теорія послуг і економічних гармоній теорія розподілу суспільного продукту просмотреть Ф Бастіа Теорія послуг і економічних гармоній теорія розподілу суспільного продукту скачать Ф Бастіа Теорія послуг і економічних гармоній теорія розподілу суспільного продукту.doc 09.07.08
Реферат *
Размер: 25.19 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Оксана
8 Диплом 'Економічне значення та способи скорочення виробничого циклу'

Структура виробничого циклу. Способи поєднання операцій технологічного процесу. Методи поєднання операцій та їх впив на операційний цикл. Обчислення виробничого циклу. Організація непотокового виробництва. Загальна характеристика потокового виробництва.

скачать Економічне значення та способи скорочення виробничого циклу просмотреть Економічне значення та способи скорочення виробничого циклу скачать Економічне значення та способи скорочення виробничого циклу.doc 21.07.08
Диплом *
Размер: 23.2 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Оксана
9 Реферат 'Планування виробництва меблів'

Поточна ситуація і тенденції розвитку меблевої галузі. Планування фірми та її продукції опис товару компанії. Дослідження ринку та стратегія його розширення. Маркетинговий виробничий організаційний фінансовий плани. Оцінка ризику та страхування.

скачать Планування виробництва меблів просмотреть Планування виробництва меблів скачать Планування виробництва меблів.doc 21.07.08
Реферат *
Размер: 38.95 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Оксана
10 Курсовая 'Международная экономическая интеграция сущность причины виды развитие'

Интернационализация хозяйственной жизни во второй половине XX и начале XXI вв.. Тенденция развития мирового хозяйства. Сущность теории объективные основы и этапы последствия международной экономической интеграции. Модели интеграционных процессов.

скачать Международная экономическая интеграция сущность причины виды развитие просмотреть Международная экономическая интеграция сущность причины виды развитие скачать Международная экономическая интеграция сущность причины виды развитие.doc 21.10.08
Курсовая *
Размер: 45.04 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Оксана
11 Реферат 'Методология составления платежного баланса'

Направления анализа и виды платежных балансов. Национальный капитал. Методы регулирования. Либеральная кредитно эмиссионная политика. Валютный курс как средство регулирования. Плат жный баланс Республики Беларусь за 2004 год и I полугодие 2005 года.

скачать Методология составления платежного баланса просмотреть Методология составления платежного баланса скачать Методология составления платежного баланса.doc 13.11.08
Реферат *
Размер: 33.7 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Оксана
12 Реферат 'Платежный баланс Республики Беларусь 2'

Платежный баланс как средство анализа внешнеэкономического положения страны. Информационное обеспечение платежного баланса. Принцип двойной записи. Периодичность сроки разработки и распространения данных. Плат жный баланс Беларуси в 2005 году.

скачать Платежный баланс Республики Беларусь 2 просмотреть Платежный баланс Республики Беларусь 2 скачать Платежный баланс Республики Беларусь 2.doc 13.11.08
Реферат *
Размер: 27.66 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Оксана
13 Курсовая 'Анализ фонда заработной платы'

Бюджетные организации субъекты производственных отношений при любой модели государственного устройства. Анализ на основе фактической информации трудовых ресурсов и фонда заработной платы ГУО Быховский ЦТКиЭ . Резервы экономии фонда заработной платы.

скачать Анализ фонда заработной платы просмотреть Анализ фонда заработной платы скачать Анализ фонда заработной платы.doc 27.12.08
Курсовая *
Размер: 101.76 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Оксана
14 Контрольная работа 'Финансово стоимостной анализ'

Метод системного исследования функций работоспособности различных объектов и затрат на их реализацию. Выявление резервов снижения затрат на исследования и разработки производство и эксплуатацию объектов. Стадии функционально стоимостного анализа.

скачать Финансово стоимостной анализ просмотреть Финансово стоимостной анализ скачать Финансово стоимостной анализ.doc 03.02.09
Контрольная работа *
Размер: 30.82 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Оксана
15 Курсовая 'Планирование численности персонала на предприятии'

Планирование и определение численности персонала. Количественные характеристики трудового персонала. Определение численности различных категорий работников. Определение численности персонала предприятия. Расчет численности работников цеха подразделения .

скачать Планирование численности персонала на предприятии просмотреть Планирование численности персонала на предприятии скачать Планирование численности персонала на предприятии.doc 03.02.09
Курсовая *
Размер: 30.77 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Оксана
16 Курсовая 'Антиинфляционная политика государства 2'

Сущность виды негативные социальные и экономические последствия инфляции. Монетаристские и кейнсианские методы антиинфляционной политики. Макроэкономическое равновесие специфика воздействия инструментов. Особенности антиинфляционной политики в России.

скачать Антиинфляционная политика государства 2 просмотреть Антиинфляционная политика государства 2 скачать Антиинфляционная политика государства 2.doc 12.02.09
Курсовая *
Размер: 34.28 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Оксана
17 Курсовая 'Государственный кредит 6'

Государственный кредит одна из форм существования публичных финансов наряду с бюджетами и внебюджетными фондами. Разделение государственногог кредита на собственно государственный кредит и государственный долг. Управление государственным долгом.

скачать Государственный кредит 6 просмотреть Государственный кредит 6 скачать Государственный кредит 6.doc 02.05.09
Курсовая *
Размер: 34.61 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Оксана
18 Курсовая 'Европейский союз и его внешнеэкономические проблемы'

Исторический аспект образования Европейского Союза и нормативно правовые акты. Положение ЕС в современном мире его организационная структура и право экономическое и политическое состояние. Внешнеэкономические проблемы ЕС и перспективы функционирования.

скачать Европейский союз и его внешнеэкономические проблемы просмотреть Европейский союз и его внешнеэкономические проблемы скачать Европейский союз и его внешнеэкономические проблемы.doc 31.05.09
Курсовая *
Размер: 108.81 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Оксана
19 Курсовая 'Становление развитие и перспективы российско канадских отношений в контексте нового мирового порядка'

Исторический аспект российско канадских отношений и сотрудничества. Внешняя политика Канады после холодной войны . Современное состояние и договорно правовая база проблемы и перспективы политического и экономического взаимодействия России и Канады.

скачать Становление развитие и перспективы российско канадских отношений в контексте нового мирового порядка просмотреть Становление развитие и перспективы российско канадских отношений в контексте нового мирового порядка скачать Становление развитие и перспективы российско канадских отношений в контексте нового мирового порядка.doc 31.05.09
Курсовая *
Размер: 84.58 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Оксана
20 Курсовая 'Безработица и ее современные особенности в России'

Понятие и экономическая сущность безработицы основные причины ее возникновения в неоклассическом и кейнсианском вариантах в России. Возможные экономические и социальные последствия безработицы ее формы методы измерения уровня и регулирования.

скачать Безработица и ее современные особенности в России просмотреть Безработица и ее современные особенности в России скачать Безработица и ее современные особенности в России.doc 23.10.09
Курсовая *
Размер: 44.55 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Оксана
21 Контрольная работа 'Основы необерализма'

Социальное рыночное хозяйство его концепция и роль в нем государства. Типы экономических систем В. Ойкена. Характеристика неолиберальных идей школ в сфере государственного регулирования экономики. Концепция М. Фридмена о естественной норме безработицы.

скачать Основы необерализма просмотреть Основы необерализма скачать Основы необерализма.doc 12.11.09
Контрольная работа *
Размер: 20.2 кб.
Язык: русский
Разместил (а): оксана
22 Курсовая 'Экономический рост 6'

Проблемы динамики национальной экономики в России. Сущность экономического роста как составляющей экономического развития его типы и показатели. Государственное регулирование экономического роста. Особенности современного экономического роста в России.

скачать Экономический рост 6 просмотреть Экономический рост 6 скачать Экономический рост 6.doc 14.11.09
Курсовая *
Размер: 37.82 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Оксана
23 Контрольная работа 'Міжнародна економічна інтеграція'

Теоретичні основи міжнародної економічної інтеграції як найвищого ступеню розвитку міжнародних економічних відношень. Економічні наслідки вступу країн до торгово економічних інтеграційних об єднань. Вплив міжнародної торгівлі на вітчизняні монополії.

скачать Міжнародна економічна інтеграція просмотреть Міжнародна економічна інтеграція скачать Міжнародна економічна інтеграція.doc 14.12.09
Контрольная работа *
Размер: 29.4 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Оксана
24 Курсовая 'Інститут розв язання міжнародних спорів'

Поняття міжнародного спору та класифікація мирних засобів їх вирішення. Характеристика дипломатичних засобів. Переговорний процес у врегулюванні Придністровського конфлікту. Міжнародний арбітраж та міжнародні суди. Аналіз миротворчої діяльності ООН ОБСЄ.

скачать Інститут розв язання міжнародних спорів просмотреть Інститут розв язання міжнародних спорів скачать Інститут розв язання міжнародних спорів.doc 25.01.10
Курсовая *
Размер: 59.39 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Оксана
25 Отчет по практике 'Анализ хозяйственной деятельности муниципального предприятия Заводоуковское жилищно коммунальное хозяйство '

Организационная структура предприятия. Объем состав и структура производимой продукции оказываемых услуг. Имущество предприятия планирование цен и экономической эффективности. Анализ затрат на производство. Регулирование тарифов и предельных индексов.

скачать Анализ хозяйственной деятельности муниципального предприятия Заводоуковское жилищно коммунальное хозяйство просмотреть Анализ хозяйственной деятельности муниципального предприятия Заводоуковское жилищно коммунальное хозяйство скачать Анализ хозяйственной деятельности муниципального предприятия Заводоуковское жилищно коммунальное хозяйство .doc 21.02.10
Отчет по практике *
Размер: 72.32 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Оксана

следующие 25 рефератов >>Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com