Рефераты по международным отношениям. Рефераты по мировой экономике.
Рефераты по международным отношениям. Рефераты по мировой экономике. Рефераты, игры, дипломы, мобильные игры

добавить материалпродать работуРефераты по международным отношениям. Рефераты по мировой экономике.

Категория: Международные отношения и мировая экономика
язык: украинский

1 Научная работа 'Українсько російські відносини на сучасному етапі проблеми та перспективи'

Сучасний стан українсько російських відносин у політичній сфері. Україно російські відносини у економічній сфері. Майбутнє українсько російських відносин у економічній сфері. Сучасний стан українсько російських відносин у соціальній сфері.

скачать Українсько російські відносини на сучасному етапі проблеми та перспективи просмотреть Українсько російські відносини на сучасному етапі проблеми та перспективи скачать Українсько російські відносини на сучасному етапі проблеми та перспективи.doc 20.04.03
Научная работа *
Размер: 79.41 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Миклашевський Олег
2 Курсовая 'Сучасні концепції регулювання міжнародних відносин'

Митні тарифи і мита. Нетарифні бар єри. Поняття митного тарифу. Види митних мит. Нетарифні бар єри. Вимір нетарифних методів. Квотування контингетирування . Ліцензування. Добровільні обмеження експорту. Механізми багатобічного регулювання.

скачать Сучасні концепції регулювання міжнародних відносин просмотреть Сучасні концепції регулювання міжнародних відносин скачать Сучасні концепції регулювання міжнародних відносин.doc 03.05.03
Курсовая *
Размер: 70.52 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Ирина
3 Курсовая 'Підвищення інвестиційної привабливості підприємства на основі проведення комплексної оцінки його фінансового стану'

Види і методи фінансового аналізу. Інформаційна база фінансового аналізу та його користувачі. Організація аналізу фінансового стану підприємства з позицій інвестиційної привабливості. Напрямки покращення інвестиційного іміджу підприємства.

скачать Підвищення інвестиційної привабливості підприємства на основі проведення комплексної оцінки його фінансового стану просмотреть Підвищення інвестиційної привабливості підприємства на основі проведення комплексної оцінки його фінансового стану скачать Підвищення інвестиційної привабливості підприємства на основі проведення комплексної оцінки його фінансового стану.doc 09.06.03
Курсовая *
Размер: 303.31 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Олефиренко Олег
4 Реферат 'Поняття фінансового аналізу в ринковій економіці'

Виконання завдань фінансово економічного аналізу рунтується на дотриманні принципів науковості й оперативності. Перший з них передбачає використання у методології аналізу знань і досягнень економічної теорії статистики математики та інших наук.

скачать Поняття фінансового аналізу в ринковій економіці просмотреть Поняття фінансового аналізу в ринковій економіці скачать Поняття фінансового аналізу в ринковій економіці.doc 15.10.03
Реферат *
Размер: 25.42 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Наталія
5 Курсовая 'Паливно енергетичний комплекс України'

Значення і місце паливно енергетичного комплексу в економіці України. Основні етапи і сучасні проблеми розвитку паливно енергетичного комплексу. Особливості і фактори розміщення сучасна територіальна організація паливно енергетичного комплексу.

скачать Паливно енергетичний комплекс України просмотреть Паливно енергетичний комплекс України скачать Паливно енергетичний комплекс України.doc 19.11.03
Курсовая *
Размер: 74.38 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Анна
6 Курсовая 'Світова організація торгівлі 2'

Історична основа Світової організації торгівлі. Історія ГАТ. Торговельні переговори в рамках ГАТТ. Правові основи і структура СОТ. Перспективи вступу України до СОТ. Сучасна економіка інтегрується у світову торгівлю розвивається світовий ринок.

скачать Світова організація торгівлі 2 просмотреть Світова організація торгівлі 2 скачать Світова організація торгівлі 2.doc 13.02.04
Курсовая *
Размер: 33.11 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): incognito
7 Курсовая 'Розвиток і розміщення харчової промисловості'

Місце і значення харчової промисловості в господарському комплексі України. Передумови і фактори розвитку та розміщення харчової промисловості в Україні. Сучасний стан і структурні особливості харчової промисловості в Україні. Перспективи розвитку і розмі

скачать Розвиток і розміщення харчової промисловості просмотреть Розвиток і розміщення харчової промисловості скачать Розвиток і розміщення харчової промисловості.doc 15.02.04
Курсовая *
Размер: 88.09 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): bussinka
8 Доклад 'Ринкова економіка в Україні'

Економіка України характеризується не повною системою функціонування ринкової економіки а лише переходом до неї. Визначення сутності перехідного періоду має принципове значення для об рунтування економічної політики держави успішного здійснення реформ.

скачать Ринкова економіка в Україні просмотреть Ринкова економіка в Україні скачать Ринкова економіка в Україні.doc 22.03.04
Доклад *
Размер: 11.86 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Пилипчук Ігор
9 Курсовая 'Ринок і державне регулювання економіки'

Ринок і ринкова система. Ринок як форма організацій суспільного виробництва. Інфраструктура ринкового господарства. Механізм функціонування ринку. Українська економіка стан і перспективи. Нова модель економічного розвитку України. Політика державного рег

скачать Ринок і державне регулювання економіки просмотреть Ринок і державне регулювання економіки скачать Ринок і державне регулювання економіки.doc 26.05.04
Курсовая *
Размер: 57.48 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Мєшкова
10 Курсовая 'Україна як суб єкт міжнародних відносин'

Геополітичне становище сучасної України. Співробітництво України з міжнародними організаціями. Україна в рамках регіональної політики Європейського Союзу. Інтеграція України на Схід в рамках ЄЕП. Нормативно правова база відносин України і НАТО.

скачать Україна як суб єкт міжнародних відносин просмотреть Україна як суб єкт міжнародних відносин скачать Україна як суб єкт міжнародних відносин.doc 27.05.04
Курсовая *
Размер: 43.75 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Яна Дідик
11 Курсовая 'Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства'

Поняття оцінка та склад основних фондів торговельного підприємства. Оцінка та відтворення основних фондів торговельного підприємства. Аналіз стану та ефективності використання основних фондів торговельного підприємства. Завдання управління основними фонд

скачать Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства просмотреть Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства скачать Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства.doc 26.10.04
Курсовая *
Размер: 131.58 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Миша
12 Контрольная работа 'Фірма в умовах досконалої конкуренції'

Предмет і метод мікроекономічного аналізу. Конкурентна фірма продає свою продукцію на ринку досконалої конкуренції. Мета діяльності конкурентної фірми максимізація прибутку. Модель пропозиції конкурентної фірми її раціональної економічної поведінки.

скачать Фірма в умовах досконалої конкуренції просмотреть Фірма в умовах досконалої конкуренції скачать Фірма в умовах досконалої конкуренції.doc 09.11.04
Контрольная работа *
Размер: 210.29 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Воронюк Віктор
13 Контрольная работа 'Механізм залучення іноземних інвестицій в економіку України'

Законодавча база має примітні два основних недоліки ненадійність та відсутність комплектності та наявність суперечностей у законодавчих актах. Нестабільність зумовлює неможливість спрогнозувати виробничо господарську та фінансову діяльність об єктів інве

скачать Механізм залучення іноземних інвестицій в економіку України просмотреть Механізм залучення іноземних інвестицій в економіку України скачать Механізм залучення іноземних інвестицій в економіку України.doc 14.12.04
Контрольная работа *
Размер: 21.04 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Викуся
14 Контрольная работа 'Іноземні інвестиції в українській економіці необхідність і дійсність'

Поняття іноземних інвестицій. Важливість вкладення іноземного капіталу в економіку України. Проблеми іноземного інвестування в сучасних умовах. Органи які здійснюють керування та контроль іноземним інвестуванням. Способи залучення іноземних інвестицій т

скачать Іноземні інвестиції в українській економіці необхідність і дійсність просмотреть Іноземні інвестиції в українській економіці необхідність і дійсність скачать Іноземні інвестиції в українській економіці необхідність і дійсність.doc 08.03.05
Контрольная работа *
Размер: 18.38 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): vc oleg
15 Курсовая 'Франчайзинг як форма ведення міжнародного бізнесу'

Теоретично методологічні підходи до аналізу франчайзингу. Суть та різновиди франчайзингу. Франчайзингові угоди як складові міжнародної комерції транспорту. Застосівання франчайзингу в практиці міжнародного бізнесу. Застосування франчайзигу українськими к

скачать Франчайзинг як форма ведення міжнародного бізнесу просмотреть Франчайзинг як форма ведення міжнародного бізнесу скачать Франчайзинг як форма ведення міжнародного бізнесу.doc 18.05.05
Курсовая *
Размер: 64.01 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Lesha
16 Курсовая 'Зародження та основні етапи розвитку економічної думки'

Зародження економічних ідей. Основні представники. Зародження і розвиток політичної економії її напрями і школи. Основоположники економічних вчень. Економічна думка на сучасному етапі. Прагматизм політекономії. Неокласицизм. Економічний лібералізм. Еконо

скачать Зародження та основні етапи розвитку економічної думки просмотреть Зародження та основні етапи розвитку економічної думки скачать Зародження та основні етапи розвитку економічної думки.doc 11.11.05
Курсовая *
Размер: 49.58 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Dzesia
17 Реферат 'Розвиток економічної думки'

Зародження економіко теоретичних знань. Класична буржуазна політична економія. Післякласична буржуазна політична економія. Економічна думка національно визвольного та революційно демократичного руху. Створення і розвиток пролетарської політичної економії.

скачать Розвиток економічної думки просмотреть Розвиток економічної думки скачать Розвиток економічної думки.doc 11.11.05
Реферат *
Размер: 39.3 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): dzesia
18 Курсовая 'Науково технічний прогрес основа розвитку виробництва'

Сутність виробництва. Характеристика товарного виробництва. Зміна місця і ролі людини у виробництві в процесі науково технічного прогресу. НТП як основа розвитку виробництва і зниження його потенціальної небезпеки.

скачать Науково технічний прогрес основа розвитку виробництва просмотреть Науково технічний прогрес основа розвитку виробництва скачать Науково технічний прогрес основа розвитку виробництва.doc 20.12.03
Курсовая *
Размер: 47.41 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Чуркина
19 Реферат 'Українсько Угорські відносини'

Українсько Угорські відносини сягають в глибоку давнину і мають не менше ніж тисячолітню традицію. Перспективні напрямки торговельно економічного співробітництва з Україною та можливості вирішення проблемних питань.

скачать Українсько Угорські відносини просмотреть Українсько Угорські відносини скачать Українсько Угорські відносини.doc 19.11.05
Реферат *
Размер: 23.32 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Мет лкин Виктор
20 Курсовая 'Система методів спрямованих на забезпечення санації підприємств'

Санація поняття економічна характеристика. Санація як один із найдієвиших засобів запобігання банкрутству підприємства. Економічна сутність санації. Оцінка фінансової стійкості і ліквідності АТ Спецмеблі . Ефективні схеми санації.

скачать Система методів спрямованих на забезпечення санації підприємств просмотреть Система методів спрямованих на забезпечення санації підприємств скачать Система методів спрямованих на забезпечення санації підприємств.doc 31.03.03
Курсовая *
Размер: 48.49 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Людмила Паталах
21 Реферат 'Поняття і зміст підприємницької діяльності'

Види підприємницької діяльності виробнича комерційна фінансова посередницька страхова. Фізична особа підприємець. Державне регулювання підприємницької діяльності. Правова база України. Рівність прав усіх суб єктів підприємництва.

скачать Поняття і зміст підприємницької діяльності просмотреть Поняття і зміст підприємницької діяльності скачать Поняття і зміст підприємницької діяльності.doc 20.12.03
Реферат *
Размер: 9.85 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Чуркина
22 Контрольная работа 'Основні методи боротьби з інфляцією 2'

Сутність та ознаки інфляції. Антиiнфляцiйна полiтика держави методи боротьби з інфляцією. Методи антиiнфляцiйного оподаткування. Скорочення податкiв у свiтi концепцiї пропозицiї . Регулювання цiн. Антиiнфляцiйна полiтика України.

скачать Основні методи боротьби з інфляцією 2 просмотреть Основні методи боротьби з інфляцією 2 скачать Основні методи боротьби з інфляцією 2.doc 02.03.02
Контрольная работа *
Размер: 36.86 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Заболотный А.Э.
23 Курсовая 'Економічна ефективність ринкових структур'

Сутність загальна характеристика ринкових структур. Порівняльний аналіз економічної ефективності ринкових структур . Актуальні проблеми подолання монополізму в перехідній економіці України. Монополізм державної власності.

скачать Економічна ефективність ринкових структур просмотреть Економічна ефективність ринкових структур скачать Економічна ефективність ринкових структур.doc 31.05.02
Курсовая *
Размер: 95.43 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Мартиненко Ірина
24 Курсовая 'Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації'

Сутність фінансового капіталу підприємства та його роль в забезпеченні ефективної діяльності підприємства. Методичні підходи до управління капіталом підприємства та його структурою. Критерії та показники оцінки ефективності управління капіталом.

скачать Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації просмотреть Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації скачать Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації.doc 10.06.02
Курсовая *
Размер: 283.37 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Оксана Ярмак
25 Курсовая 'Антимонопольна політика суть та завдання український та зарубіжний досвід'

Монополії та їх види. Умови й особливості виникнення монополій. Суть та значення антимонопольної політики. Шляхи формування антимонопольної політики в Україні. Антимонопольний комітет України. Антимонопольне законодавство зарубіжних країн.

скачать Антимонопольна політика суть та завдання український та зарубіжний досвід просмотреть Антимонопольна політика суть та завдання український та зарубіжний досвід скачать Антимонопольна політика суть та завдання український та зарубіжний досвід.doc 24.02.03
Курсовая *
Размер: 37.11 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Гузь Микола

следующие 25 рефератов >>Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com