Рефераты по математическому моделированию. Рефераты по экономическому моделированию.
Рефераты по математическому моделированию. Рефераты по экономическому моделированию. Рефераты, игры, дипломы, мобильные игры

добавить материалпродать работуРефераты по математическому моделированию. Рефераты по экономическому моделированию.

Категория: Экономико-математическое моделирование
язык: украинский

1 Реферат 'Імітаційне моделювання виробничого процесу'

Теоретичні дослідження моделювання виробничого процесу виробництва. Програмне забезпечення моделювання процесу виробництва. Комп ютерні технології розв язання моделей. Практичне використання теми в економіці.

скачать Імітаційне моделювання виробничого процесу просмотреть Імітаційне моделювання виробничого процесу скачать Імітаційне моделювання виробничого процесу.doc 18.04.07
Реферат *
Размер: 22.59 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Вася
2 Курсовая 'Статистичне моделювання сітьового графіка побудови судна 2'

Загальна характеристика предметної області. Аналіз методів управління проектами. Розробка детермінованої моделі сітьового графіка. Розробка програмного забезпечення для моделювання детермінованої моделі. Моделювання сітьового графіка.

скачать Статистичне моделювання сітьового графіка побудови судна 2 просмотреть Статистичне моделювання сітьового графіка побудови судна 2 скачать Статистичне моделювання сітьового графіка побудови судна 2.doc 18.06.07
Курсовая *
Размер: 268.78 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Single
3 Реферат 'Сучасні тенденції розвитку логістики та логістичні системи'

Причини і тенденції розвитку сучасної логістики. Логістичні організації. Глобальна логістика і розвиток міжнародних постачань. Інформаційні логістичні системи і їх класифікація. Удосконалення комунікацій. Сучасні інформаційні технології.

скачать Сучасні тенденції розвитку логістики та логістичні системи просмотреть Сучасні тенденції розвитку логістики та логістичні системи скачать Сучасні тенденції розвитку логістики та логістичні системи.doc 25.07.07
Реферат *
Размер: 25.37 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Маша
4 Контрольная работа 'Економетрія економічні моделі'

Графік емпіричних змінних. Графік регресійної функції. Відносна похибка розрахункових значень регресії. Коефіцієнти еластичності. Межі надійних інтервалів індивідуальних прогнозованих значень.

скачать Економетрія економічні моделі просмотреть Економетрія економічні моделі скачать Економетрія економічні моделі.doc 11.08.07
Контрольная работа *
Размер: 85.28 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): sash
5 Диплом 'Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності'

Теорія напрями сутність інвестиційної діяльності в Україні. Оцінка інвестиційної діяльності підприємства засобами інформаційної системи Аналіз діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційних проектів . Програмне забеспечення.

скачать Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності просмотреть Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності скачать Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності.doc 24.11.07
Диплом *
Размер: 184.02 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Евгения Вирлич
6 Реферат 'Економіко математичне моделювання 2'

Розвиток методології економіко математичного моделювання. Економіко математичні моделі в працях вітчизняних економістів. Математичне моделювання і зовнішньополітичні дослідження. Простір індикаторів в системі міжнародних відносин задачі метатеорії.

скачать Економіко математичне моделювання 2 просмотреть Економіко математичне моделювання 2 скачать Економіко математичне моделювання 2.doc 01.07.08
Реферат *
Размер: 276.83 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): DISTURBIA
7 Реферат 'Економічне моделювання в економічному аналізі 3'

Вивчення результатів діяльності всіх підприємств і господарських організацій визначення впливу факторів на показники їх роботи розробка заходів спрямованих на відновлення і збільшення обсягів виробництва та реалізації ефективності діяльності.

скачать Економічне моделювання в економічному аналізі 3 просмотреть Економічне моделювання в економічному аналізі 3 скачать Економічне моделювання в економічному аналізі 3.doc 01.07.08
Реферат *
Размер: 32.49 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): DISTURBIA
8 Курсовая 'Інформаційна система для аналізу фінансової стійкості'

Розробка структури інформаційної системи. Характеристика економічних задач і функцій. Розробка математичного і машинного алгоритмів рішення задач. Інформаційне і організаційне забезпечення. Технічне і програмне забезпечення. Контрольний приклад.

скачать Інформаційна система для аналізу фінансової стійкості просмотреть Інформаційна система для аналізу фінансової стійкості скачать Інформаційна система для аналізу фінансової стійкості.doc 08.11.08
Курсовая *
Размер: 160.14 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Мельниченко
9 Реферат 'Моделювання поведінки споживача на ринку товарів та ринковий попит'

Аналіз споживчого вибору між двома благами. Формула бюджетного обмеження. Витрати споживання або вартість даної кількості блага. Математичне дослідження моделі попиту. Зміна обсягу і умов попиту. Взаємозв язок ціни товару еластичності і виторгу продавця.

скачать Моделювання поведінки споживача на ринку товарів та ринковий попит просмотреть Моделювання поведінки споживача на ринку товарів та ринковий попит скачать Моделювання поведінки споживача на ринку товарів та ринковий попит.doc 27.11.08
Реферат *
Размер: 179.96 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): roksim
10 Методичка 'Методы математического моделирования экономики'

Основы составления решения и анализа экономико математических задач. Состояние решение анализ экономико математических задач по моделированию структуры посевов кормовых культур при заданных объемах животноводческой продукции. Методические рекомендации.

скачать Методы математического моделирования экономики просмотреть Методы математического моделирования экономики скачать Методы математического моделирования экономики.doc 12.01.09
Методичка *
Размер: 51.05 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Александр
11 Методичка 'Моделювання економіки'

Методичні вказівки до виконання курсового проекту. Дослідження глобальних моделей виробництва та споживання. Побудова двогалузевої макроекономічної моделі. Дослідження виробничих функцій. Опис програми і початкові дані. Інструкція користувачу програми.

скачать Моделювання економіки просмотреть Моделювання економіки скачать Моделювання економіки.doc 12.01.09
Методичка *
Размер: 186.04 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Александр
12 Реферат 'Розвиток економетричних моделей та методів в розвинутих країнах та приклади їх застосування в Україні'

Економетричні моделі системи взаємопов язаних рівнянь і використовуються для кількісних оцінок параметрів економічних процесів та явищ. Прикладні економетричні моделі Франції та США. Макроеконометричні моделі України та прогнозування економіки.

скачать Розвиток економетричних моделей та методів в розвинутих країнах та приклади їх застосування в Україні просмотреть Розвиток економетричних моделей та методів в розвинутих країнах та приклади їх застосування в Україні скачать Розвиток економетричних моделей та методів в розвинутих країнах та приклади їх застосування в Україні.doc 01.02.09
Реферат *
Размер: 20.65 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Petya BUMER
13 Реферат 'Тести Чоу'

Побудова регресійних моделей. Застосування реалізація тесту Чоу. Тести на стійкість на невдачу прогнозу. F тест на стабільність коефіцієнтів. Метод використання фіктивних змінних на прикладі регресійного аналізу основних чинників. Вибірка спостережень.

скачать Тести Чоу просмотреть Тести Чоу скачать Тести Чоу.doc 24.02.09
Реферат *
Размер: 48.49 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Василий
14 Контрольная работа 'Підходи до моделювання активного ризику'

Планування за середніми. Загальна модель оптимального виробничого планування в якій вимагається здійснити вибір ресурсно припустимих інтенсивностей технологій спрямований на максимізацію прибутку. Принцип гарантованого виграшу. Гра з природою .

скачать Підходи до моделювання активного ризику просмотреть Підходи до моделювання активного ризику скачать Підходи до моделювання активного ризику.doc 26.02.09
Контрольная работа *
Размер: 22.97 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Володимир
15 Лабораторная работа 'Розв язок задач лінійного програмування Задача планування виробництва'

Набуття навичок складання математичної моделі задачі планування виробництва та її реалізації із використанням табличного процесору Excel. Визначення плану виробництва та забезпечення максимуму прибутку від реалізації. Лінійне програмування задач.

скачать Розв язок задач лінійного програмування Задача планування виробництва просмотреть Розв язок задач лінійного програмування Задача планування виробництва скачать Розв язок задач лінійного програмування Задача планування виробництва.doc 09.03.09
Лабораторная работа *
Размер: 63.8 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Галка
16 Лабораторная работа 'Економіко математична модель'

Складання математичної моделі задачі планування виробництва та її реалізації із використанням табличного процесору MS Excel. Визначення плану виробництва та забезпечення максимуму прибутку від реалізації. Розв язок задач з лінійного програмування.

скачать Економіко математична модель просмотреть Економіко математична модель скачать Економіко математична модель.doc 09.03.09
Лабораторная работа *
Размер: 58.75 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Галка
17 Задача 'Економетрія'

Типи економетричних моделей. Етапи економетричного аналізу економічних процесів та явищ. Моделі часових рядів та регресійні моделі з одним рівнянням. Системи одночасних рівнянь. Дослідження моделі парної лінійної регресії. Однофакторні виробничі регресії.

скачать Економетрія просмотреть Економетрія скачать Економетрія.doc 19.03.09
Задача *
Размер: 123.01 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Юра
18 Доклад 'Моделювання поведінки виробників та споживачів'

Знаходження безумовного екстремуму функції Лагранжа. Зміна попиту споживача при зміні ціни товарів. Зміна попиту та збільшення ціни з компенсацією доходу. Ефект полягає у змiнi споживання внаслідок зміни реального доходу яка виникла через зміну цін.

скачать Моделювання поведінки виробників та споживачів просмотреть Моделювання поведінки виробників та споживачів скачать Моделювання поведінки виробників та споживачів.doc 31.03.09
Доклад *
Размер: 43.87 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Сергей
19 Контрольная работа 'Лагові моделі Метод Койка Ш Альмона'

Альтернативою підходу Койка до дистрибутивно лагових моделей є поліноміальна дистрибутивно лагова модель Ш. Альмона. Моделі виявилися дуже корисними в емпіричній економіці тому що можуть перетворювати моделі на динамічні за допомогою фактору часу.

скачать Лагові моделі Метод Койка Ш Альмона просмотреть Лагові моделі Метод Койка Ш Альмона скачать Лагові моделі Метод Койка Ш Альмона.doc 12.04.09
Контрольная работа *
Размер: 35.21 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Delliana
20 Реферат 'Моделі систем масового обслуговування Класифікація систем масового обслуговування'

Математичне введення в теорію ланцюгів Маркова дискретні і безперервні ланцюги та теореми. Рішення матричного рівняння рівняння Чепмена Колмогорова. Класифікація систем масового обслуговування формула Літтла коефіцієнт використовування системи.

скачать Моделі систем масового обслуговування Класифікація систем масового обслуговування просмотреть Моделі систем масового обслуговування Класифікація систем масового обслуговування скачать Моделі систем масового обслуговування Класифікація систем масового обслуговування.doc 26.04.09
Реферат *
Размер: 97.61 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Angel
21 Лабораторная работа 'Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки 2'

Середні значення та стандартні відхилення. Нормалізація змінних за допомогою формул. Розрахунок кореляційних матриць частинних коефіцієнтів кореляції. Способи звільнення від мультиколінеарності методом перетворення інформації темпів зміни показників.

скачать Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки 2 просмотреть Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки 2 скачать Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки 2.doc 07.05.09
Лабораторная работа *
Размер: 81.23 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): прок
22 Реферат 'Методи оцінки погодженості думок між експертами'

Система управління технологічним процесом. Методи експертних оцінок. Принципи виявлення колективної думки експертів про перспективи розвитку об єкта аналізу. Статистична обробка результатів. Методи евристичного програмування мозкової атаки й аналогії.

скачать Методи оцінки погодженості думок між експертами просмотреть Методи оцінки погодженості думок між експертами скачать Методи оцінки погодженості думок між експертами.doc 11.05.09
Реферат *
Размер: 25.93 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Василий
23 Курсовая 'Оптимізація внесення мінеральних добрив'

Основи моделювання і оптимізації внесення мінеральних добрив об рунтування критерію оптимальності. Оптимізація розподілу і використання добрив у сільськогосподарському підприємстві інформаційна характеристика моделі матриця та аналіз розв язку задачі.

скачать Оптимізація внесення мінеральних добрив просмотреть Оптимізація внесення мінеральних добрив скачать Оптимізація внесення мінеральних добрив.doc 11.05.09
Курсовая *
Размер: 93.65 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Володимир Сидоренко
24 Реферат 'Економіко математичні моделі управління інвестиційним портфелем'

Теорія вибору інвестиційного портфеля цінних паперів формування та управління ним із застосуванням методів ефективної диверсифікації ризиків. Розробка ефективного економіко математичного інструментарію визначення оптимального інвестиційного портфеля.

скачать Економіко математичні моделі управління інвестиційним портфелем просмотреть Економіко математичні моделі управління інвестиційним портфелем скачать Економіко математичні моделі управління інвестиційним портфелем.doc 06.07.09
Реферат *
Размер: 37.69 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Дмитриева Ирина Геннадиевна
25 Реферат 'Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс оцінка впливу прогнозування динаміки'

Створення економіко математичної моделі на основі рівняння множинної регресії та прогнозування конкурентоспроможності національної економіки за допомогою системи показників її розвитку. Оцінка впливу валютного курсу практика його державного регулювання.

скачать Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс оцінка впливу прогнозування динаміки просмотреть Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс оцінка впливу прогнозування динаміки скачать Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс оцінка впливу прогнозування динаміки.doc 06.07.09
Реферат *
Размер: 53.27 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Дмитриева Ирина Геннадиевна

следующие 25 рефератов >>Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com