Рефераты в тему, диссертации, дипломы, рефераты
Рефераты в тему, диссертации, дипломы, рефераты Рефераты, игры, дипломы, мобильные игры

добавить материалпродать работу


Украинские рефераты

язык: украинский
тип: Шпаргалка

1 Шпаргалка 'Історія Ураїни'

Предмет методи та джерела вивчення історії. Кіммерійці скіфи сармати на території. Античні міста держави Північного Причорномор я. Західні східні й південні слов янські племена. Розселення слов ян. Норманська та антинорманська теорії походження держав

скачать Історія Ураїни просмотреть Історія Ураїни скачать Історія Ураїни.doc 08.03.05
Шпаргалка *
Размер: 101.86 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): vc_oleg
2 Шпаргалка 'Аудит 10'

Об єкти і суб єкти внутрішнього аудиту. Створення і повноваження САУ. Права і обов язки аудиторів. Послуги по визначенню фінансового стану під ва стратегії його розвитку. Відмінність аудиту при автоматизованому і неавтоматизованому веденні б о...

скачать Аудит 10 просмотреть Аудит 10 скачать Аудит 10.doc 30.10.05
Шпаргалка *
Размер: 135.93 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Орлова Дарья
3 Шпаргалка 'Шпори з мікроекономіки'

Зміна оптимального стану споживача в результаті зміни його доходу. Ринковий попит і закон попиту. Витрати виробництва. Пропозиція. Бюджетні обмеження і можливості споживача. Концепція цінової еластичності попиту. Модель ринку досконалої конкуренції.

скачать Шпори з мікроекономіки просмотреть Шпори з мікроекономіки скачать Шпори з мікроекономіки.doc 27.05.06
Шпаргалка *
Размер: 209.79 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Strong
4 Шпаргалка 'Шпори з політекономії'

Функції політичної економії. Економічні потреби суспільства. Економічна система її сутність структурні елементи. Власність як економічна категорія. Товар і його властивості. Сутність і функції грошей. Функції ринку. Підприємство.

скачать Шпори з політекономії просмотреть Шпори з політекономії скачать Шпори з політекономії.doc 27.05.06
Шпаргалка *
Размер: 56.08 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Strong
5 Шпаргалка 'Теоритичні основи бухгалтерського обліку'

Бухгалтерський облік як інформаційна система. Балансове узагальнення. Предмет і методи бух обліку. Бухгалтерські рахунки та подвійний запис. Документи як джерело первинної операції. Техніка і форми бухгалтерського обліку. Бухгалтерська звітність.

скачать Теоритичні основи бухгалтерського обліку просмотреть Теоритичні основи бухгалтерського обліку скачать Теоритичні основи бухгалтерського обліку.doc 20.12.06
Шпаргалка *
Размер: 75.93 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Пирогова Вікторія
6 Шпаргалка 'Адміністративне право України 2'

Адміністративна відповідальність. Адміністративне затримання. Адміністративне право у юридично галузевій класифікації. Адміністративний договір як форма державного управління. Адміністративний нагляд. Адміністративно правові відносини.

скачать Адміністративне право України 2 просмотреть Адміністративне право України 2 скачать Адміністративне право України 2.doc 04.06.07
Шпаргалка *
Размер: 107.27 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Sash
7 Шпаргалка 'Політологія Політичні системи в Україні'

Політологія як наука. Розвиток політичної думки в україні. Політичні концепції українських мислителів ХХ го ст. Вебер про особливості влади. Моделі та форми демократії. Держава в політичній системі суспільства. Релігія і політика. Політична еліта.

скачать Політологія Політичні системи в Україні просмотреть Політологія Політичні системи в Україні скачать Політологія Політичні системи в Україні.doc 07.12.07
Шпаргалка *
Размер: 145.52 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): ВВС
8 Шпаргалка 'Політична економія теорія та практика'

Зародження і розвиток політичної економії. Основні напрямки школи і течії в політичній економії. Закони принципи і категорії політичної економії. Система економічних законів. Виробництво та його основні фактори. Межа виробничих можливостей.

скачать Політична економія теорія та практика просмотреть Політична економія теорія та практика скачать Політична економія теорія та практика.doc 16.01.08
Шпаргалка *
Размер: 122.06 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Chamil
9 Шпаргалка 'Всесвітня історія'

Первісні збирачі та мисливці землероби і скотарі. Культура та релігійні уявлення первісних людей. Розклад родових общин. Давній Єгипет. Виникнення держави у Давньому Єгипті та її устрій. Держави Передньої Азії. Держави Близького Сходу. Давня Індія.

скачать Всесвітня історія просмотреть Всесвітня історія скачать Всесвітня історія.doc 27.03.08
Шпаргалка *
Размер: 30.45 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Алексей
10 Шпаргалка 'Фінансова діяльність субєктів господарювання'

Фінансова діяльність субє ктів господарювання без створення юридичної особи. Особливості фінансової діяльності приватних державних казенних підприємств. Самофінансування підприємств та його види. Забеспечення витрат і платежів. Дивідентна політика.

скачать Фінансова діяльність субєктів господарювання просмотреть Фінансова діяльність субєктів господарювання скачать Фінансова діяльність субєктів господарювання.doc 27.05.08
Шпаргалка *
Размер: 87.69 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Наталия
11 Шпаргалка 'Короткий словник з мовознавства'

Короткий тлумачний словник по мовознавству. У словнику приведені значення слів словосполук виразів і термінів що мають відношення до мовознавства та його основних напрямів. Розкрита природа функції будова та походження термінів й виразів.

скачать Короткий словник з мовознавства просмотреть Короткий словник з мовознавства скачать Короткий словник з мовознавства.doc 22.08.08
Шпаргалка *
Размер: 84.42 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): mars0
12 Шпаргалка 'Міжнародний маркетинг'

Єдність та відмінність категорій попит і потреба . Концепція вдосконалення виробництва. Сутність сучасного маркетингу. Цілі маркетингу. Стратегічні задачі маркетингу. Зовнішні фактори маркетингу. Керовані фактори системи маркетингу. Види маркетингу.

скачать Міжнародний маркетинг просмотреть Міжнародний маркетинг скачать Міжнародний маркетинг.doc 06.09.08
Шпаргалка *
Размер: 132.15 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Настя
13 Шпаргалка 'Економічна теорія'

Економічна політика. Змінні витрати виробництва. Конвертованість валюти. Недосконала конкуренція. Оборот капіталу. Споживчий кошик . Цінова дискримінація. Визначальна узагальнена ознака економічних інтересів. Стабільність національної грошової одиниці.

скачать Економічна теорія просмотреть Економічна теорія скачать Економічна теорія.doc 14.09.08
Шпаргалка *
Размер: 12.12 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): ирина
14 Шпаргалка 'Управління персоналом'

Системний підхід до управління персоналом організації. Персонал як суб єкт і об єкт управління. Класифікаційні ознаки персоналу за категоріями. Структура персоналу штатна організаційна соціальна рольова. Поняття посади професії кваліфікації.

скачать Управління персоналом просмотреть Управління персоналом скачать Управління персоналом.doc 14.09.08
Шпаргалка *
Размер: 15.21 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): ирина
15 Шпаргалка 'Історія міжанродних відносин'

Утворення Троїстого союзу. Політика США та європейських держав щодо Японії кінець 19 початок 20 ст. Польське повстання 1863 року та його міжнародне значення. Вихід Росії на міжнародну арену в 18 столітті. Російсько французькі відносини після Тільзиту.

скачать Історія міжанродних відносин просмотреть Історія міжанродних відносин скачать Історія міжанродних відносин.doc 01.12.08
Шпаргалка *
Размер: 198.58 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Лена
16 Шпаргалка 'Міжнародне приватне право'

Утворення Троїстого союзу. Політика США та європейських держав щодо Японії кінець 19 початок 20 ст. Польське повстання 1863 року та його міжнародне значення. Вихід Росії на міжнародну арену в 18 столітті. Російсько французькі відносини після Тільзиту.

скачать Міжнародне приватне право просмотреть Міжнародне приватне право скачать Міжнародне приватне право.doc 01.12.08
Шпаргалка *
Размер: 117.34 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Лена
17 Шпаргалка 'Міжнародні конфлікти'

Поняття та структура міжнародного конфлікту. Особливості філософського знання про міжнародний конфлікт. Типологія філософських поглядів стосовно конфлікту. Функції війни в роботах Суни Цзи. Досягнення миру порівняння підходів Т. Гоббса та Й. Канта.

скачать Міжнародні конфлікти просмотреть Міжнародні конфлікти скачать Міжнародні конфлікти.doc 01.12.08
Шпаргалка *
Размер: 76.58 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Лена
18 Шпаргалка 'Країни Азії'

Головні економіко географічні особливості природні ресурси та характеристика населення промисловість сільське господарство транспорт господарський профіль та зовнішньо економічні зв язки Росії Казахстану Японії Китаю Туреччини та Індії.

скачать Країни Азії просмотреть Країни Азії скачать Країни Азії.doc 04.02.09
Шпаргалка *
Размер: 16.45 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): СТАВР
19 Шпаргалка 'Країні Америки'

Економіко географічне положення природні умови мінерально сировинні водні і гідротехнічні ресурси характеристика населення господарство промисловість сільське господарство транспорт і зовнішньо економічні зв язки США Канади Аргентини Бразилії.

скачать Країні Америки просмотреть Країні Америки скачать Країні Америки.doc 04.02.09
Шпаргалка *
Размер: 12.33 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): СТАВР
20 Шпаргалка 'Фінансовий контроль державних коштів'

Бюджетна система України. Громадський фінансовий контроль. Державні цільові фонди. Фінансовий контроль. Суспільно економічна формація. Автоматична пасивна фіскальна політика. Дискреційна активна фіскальна політика. Фінанси суб єктів господарювання.

скачать Фінансовий контроль державних коштів просмотреть Фінансовий контроль державних коштів скачать Фінансовий контроль державних коштів.doc 18.02.09
Шпаргалка *
Размер: 33 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Galek
21 Шпаргалка 'Фінанси підприємств 2'

Вплив організаційно правових форм господарювання і галузевих особливостей на організацію фінансів. Функції фінансів підприємств як внутрішня властивість і форма їх прояву. Зміст та завдання управління фінансами підприємств. Види грошових розрахунків.

скачать Фінанси підприємств 2 просмотреть Фінанси підприємств 2 скачать Фінанси підприємств 2.doc 07.03.09
Шпаргалка *
Размер: 101.62 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Николай
22 Шпаргалка 'Теорія з Кримінального права'

Поняття ознаки класифікація та множинність злочину види стадій та форми співучасті у злочині. Елементи складу злочину та їх характеристика. Поняття покарання його мета та види. Перевищення меж необхідної оборони. Затримання особи яка вчинила злочин.

скачать Теорія з Кримінального права просмотреть Теорія з Кримінального права скачать Теорія з Кримінального права.doc 20.03.09
Шпаргалка *
Размер: 61.93 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Сега
23 Шпаргалка 'Економіка праці 2'

Класифікація видів праці. Способи навчання та підвищення кваліфікації персоналу. Продуктивність праці способи визначення. Людський капітал та його оцінка. Фактори формування умов праці. Способи вимірювання та нормування праці. Структура заробітної плати.

скачать Економіка праці 2 просмотреть Економіка праці 2 скачать Економіка праці 2.doc 21.03.09
Шпаргалка *
Размер: 32.88 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Tiana
24 Шпаргалка 'Смисловий зміст культури та методика проведення дискусій'

Суть і характеристика поняття знання цінності регулятиви їх когнітивний ціннісний і регулятивний смисл. Історичний аспект та визначення розвитку поняття культура . Методика підготовки і проведення дискусії на уроках з культурологічних дисциплін.

скачать Смисловий зміст культури та методика проведення дискусій просмотреть Смисловий зміст культури та методика проведення дискусій скачать Смисловий зміст культури та методика проведення дискусій.doc 01.04.09
Шпаргалка *
Размер: 11.87 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Лилу
25 Шпаргалка 'Переклад реалій'

Поділ реалій З історико семантичного погляду. Теорія рівнів еквівалентності. Принцип художньої творчості в перекладі. Завдання теорії перекладу. Класифікація каламбурів з точки зору стилістичних функцій. Переклад каламбурів з урахуванням їх конотацій.

скачать Переклад реалій просмотреть Переклад реалій скачать Переклад реалій.doc 21.04.09
Шпаргалка *
Размер: 34.21 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Парандий Светлана

следующие 25 рефератов >>Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com