Рефераты в тему, диссертации, дипломы, рефераты
Рефераты в тему, диссертации, дипломы, рефераты Рефераты, игры, дипломы, мобильные игры

добавить материалпродать работу


Украинские рефераты

язык: украинский
тип: Курсовая

1 Курсовая 'Сучасні концепції регулювання міжнародних відносин'

Митні тарифи і мита. Нетарифні бар єри. Поняття митного тарифу. Види митних мит. Нетарифні бар єри. Вимір нетарифних методів. Квотування контингетирування . Ліцензування. Добровільні обмеження експорту. Механізми багатобічного регулювання.

скачать Сучасні концепції регулювання міжнародних відносин просмотреть Сучасні концепції регулювання міжнародних відносин скачать Сучасні концепції регулювання міжнародних відносин.doc 03.05.03
Курсовая *
Размер: 70.52 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Ирина
2 Курсовая 'Підвищення інвестиційної привабливості підприємства на основі проведення комплексної оцінки його фінансового стану'

Види і методи фінансового аналізу. Інформаційна база фінансового аналізу та його користувачі. Організація аналізу фінансового стану підприємства з позицій інвестиційної привабливості. Напрямки покращення інвестиційного іміджу підприємства.

скачать Підвищення інвестиційної привабливості підприємства на основі проведення комплексної оцінки його фінансового стану просмотреть Підвищення інвестиційної привабливості підприємства на основі проведення комплексної оцінки його фінансового стану скачать Підвищення інвестиційної привабливості підприємства на основі проведення комплексної оцінки його фінансового стану.doc 09.06.03
Курсовая *
Размер: 303.31 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Олефиренко Олег
3 Курсовая 'Соціально психологічні аспекти управління трудовим колективом'

Формування колективу. Види коллективів групи адаптація персоналу. Лідер у колективі. Методи управління. Дисципліна та управління дисципліною. Мотивація. Конфлікт та методи його вирішення. Створення сприятливого клімату.

скачать Соціально психологічні аспекти управління трудовим колективом просмотреть Соціально психологічні аспекти управління трудовим колективом скачать Соціально психологічні аспекти управління трудовим колективом.doc 17.06.03
Курсовая *
Размер: 81.4 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Rina
4 Курсовая 'Правове регулювання спільної власності в цивільному праві'

Поняття права спільної власності. Правове регулювання права спільної часткової власності. Правове регулювання права спільної сумісної власності. Інститут права спільної власності. право спільної власності не передбачається Конституцією України.

скачать Правове регулювання спільної власності в цивільному праві просмотреть Правове регулювання спільної власності в цивільному праві скачать Правове регулювання спільної власності в цивільному праві.doc 26.06.03
Курсовая *
Размер: 25.77 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): bilyash
5 Курсовая 'Розробка технологічного процесу обробки диску 07 02 00 в умовах дрібносерійного виробництва'

Аналіз технологічності деталі. Обгрунтування методу виготовлення заготовки. Вибір металорізальних верстатів. Вибір різального інструменту. Розрахунок режимів різання. Розробка конструкції верстатного пристрою. Розробка конструкції контрольного пристрою.

скачать Розробка технологічного процесу обробки диску 07 02 00 в умовах дрібносерійного виробництва просмотреть Розробка технологічного процесу обробки диску 07 02 00 в умовах дрібносерійного виробництва скачать Розробка технологічного процесу обробки диску 07 02 00 в умовах дрібносерійного виробництва.doc 18.11.03
Курсовая *
Размер: 313.57 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Сергей
6 Курсовая 'Паливно енергетичний комплекс України'

Значення і місце паливно енергетичного комплексу в економіці України. Основні етапи і сучасні проблеми розвитку паливно енергетичного комплексу. Особливості і фактори розміщення сучасна територіальна організація паливно енергетичного комплексу.

скачать Паливно енергетичний комплекс України просмотреть Паливно енергетичний комплекс України скачать Паливно енергетичний комплекс України.doc 19.11.03
Курсовая *
Размер: 74.38 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Анна
7 Курсовая 'Управління персоналом 3'

Методологічні основи управління персоналом на підприємстві. Сучасні концепції використання людського фактора. Методологія та зміст управління персоналом. Управління персоналом як динамічна система. Принципи та методи побудови системи управління.

скачать Управління персоналом 3 просмотреть Управління персоналом 3 скачать Управління персоналом 3.doc 25.01.04
Курсовая *
Размер: 135.31 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Syncs
8 Курсовая 'Світова організація торгівлі 2'

Історична основа Світової організації торгівлі. Історія ГАТ. Торговельні переговори в рамках ГАТТ. Правові основи і структура СОТ. Перспективи вступу України до СОТ. Сучасна економіка інтегрується у світову торгівлю розвивається світовий ринок.

скачать Світова організація торгівлі 2 просмотреть Світова організація торгівлі 2 скачать Світова організація торгівлі 2.doc 13.02.04
Курсовая *
Размер: 33.11 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): incognito
9 Курсовая 'Розвиток і розміщення харчової промисловості'

Місце і значення харчової промисловості в господарському комплексі України. Передумови і фактори розвитку та розміщення харчової промисловості в Україні. Сучасний стан і структурні особливості харчової промисловості в Україні. Перспективи розвитку і розмі

скачать Розвиток і розміщення харчової промисловості просмотреть Розвиток і розміщення харчової промисловості скачать Розвиток і розміщення харчової промисловості.doc 15.02.04
Курсовая *
Размер: 88.09 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): bussinka
10 Курсовая 'Розвиток та розміщенння промисловості будівельних матеріалів в Україні'

Будівельний комплекс одна з головних галузей народного господарства України. Промисловість будівельних матеріалів передумови та фактори її розміщення. Родовища природних будівельних матеріалів України розміщення та особливості видобування.

скачать Розвиток та розміщенння промисловості будівельних матеріалів в Україні просмотреть Розвиток та розміщенння промисловості будівельних матеріалів в Україні скачать Розвиток та розміщенння промисловості будівельних матеріалів в Україні.doc 22.02.04
Курсовая *
Размер: 57.81 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Slamax
11 Курсовая 'Проблеми реалізації норм права'

Процедура реалізації права поняття реалізації права основні проблеми реалізації права та шляхи їх вирішення класифікація форм реалізації права зміст та особливості реалізації права. Правозастосування як особлива форма реалізації права. Акти правозаст

скачать Проблеми реалізації норм права просмотреть Проблеми реалізації норм права скачать Проблеми реалізації норм права.doc 04.03.04
Курсовая *
Размер: 45.16 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Джулия
12 Курсовая 'Фінансова звітність в Україні'

Сутність значення фінансової звітності та основні вимоги до неї. Принципи підготовки фінансової звітності та її якісні характеристики. Склад фінансової звітності баланс звіт про фінансові результати звіт про рух грошових коштів звіт про власний капіт

скачать Фінансова звітність в Україні просмотреть Фінансова звітність в Україні скачать Фінансова звітність в Україні.doc 08.03.04
Курсовая *
Размер: 49.78 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Катя
13 Курсовая 'Сільськогосподарські регіони України'

Природно ресурсний потенціал сільського господарства України. Центральний донецький придніпровський західний харківський причорноморський регіон. Географічне положення природні умови ресурси і їх вплив на економічний розвиток.

скачать Сільськогосподарські регіони України просмотреть Сільськогосподарські регіони України скачать Сільськогосподарські регіони України.doc 22.03.04
Курсовая *
Размер: 43.38 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Кирюхина Викторя Викторовна
14 Курсовая 'Позакласна робота з математики у молодших класах'

Загальні питання організації і методики проведення позакласної роботи з математики з молодшими учнями. Формування і розвиток інтересу до математики. Ігри на заняттях з математики. Про логічні вправи для молодших учнів.Цікава математика в хвилину відпочинк

скачать Позакласна робота з математики у молодших класах просмотреть Позакласна робота з математики у молодших класах скачать Позакласна робота з математики у молодших класах.doc 09.05.04
Курсовая *
Размер: 62.27 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Грицаченко Ю.О.
15 Курсовая 'Ринок і державне регулювання економіки'

Ринок і ринкова система. Ринок як форма організацій суспільного виробництва. Інфраструктура ринкового господарства. Механізм функціонування ринку. Українська економіка стан і перспективи. Нова модель економічного розвитку України. Політика державного рег

скачать Ринок і державне регулювання економіки просмотреть Ринок і державне регулювання економіки скачать Ринок і державне регулювання економіки.doc 26.05.04
Курсовая *
Размер: 57.48 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Мєшкова
16 Курсовая 'Україна як суб єкт міжнародних відносин'

Геополітичне становище сучасної України. Співробітництво України з міжнародними організаціями. Україна в рамках регіональної політики Європейського Союзу. Інтеграція України на Схід в рамках ЄЕП. Нормативно правова база відносин України і НАТО.

скачать Україна як суб єкт міжнародних відносин просмотреть Україна як суб єкт міжнародних відносин скачать Україна як суб єкт міжнародних відносин.doc 27.05.04
Курсовая *
Размер: 43.75 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Яна Дідик
17 Курсовая 'Реалії в сучасній англійскій мові та їх переклад на рідну мову'

Реалія в системі безеквівалентної лексики. Визначення реалії її структури та класифікації. Способи перекладу реалій. Аналіз реалій з повісті Дж. Селінджера Над прірвою у житі . Засоби і особливості перекладу реалій.

скачать Реалії в сучасній англійскій мові та їх переклад на рідну мову просмотреть Реалії в сучасній англійскій мові та їх переклад на рідну мову скачать Реалії в сучасній англійскій мові та їх переклад на рідну мову.doc 16.08.04
Курсовая *
Размер: 41.29 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Виктория
18 Курсовая 'Криміналістична ідентифікація'

Криміналістична ідентифікація поняття сутність і значення для розслідування злочинів. Призначення судових експертиз у розслідуванні злочинів. Об рунтованість вибору експертної установки. Коло питань які вирішує слідчий під час призначення. Криміналісти

скачать Криміналістична ідентифікація просмотреть Криміналістична ідентифікація скачать Криміналістична ідентифікація.doc 22.10.04
Курсовая *
Размер: 47.53 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Саша Федоров
19 Курсовая 'Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства'

Поняття оцінка та склад основних фондів торговельного підприємства. Оцінка та відтворення основних фондів торговельного підприємства. Аналіз стану та ефективності використання основних фондів торговельного підприємства. Завдання управління основними фонд

скачать Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства просмотреть Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства скачать Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства.doc 26.10.04
Курсовая *
Размер: 131.58 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Миша
20 Курсовая 'Конституція США та реальні права громадян'

Розробка та прийняття Конституції США 1787 року. Конституція США про повноваження й порядок роботи Конгресу США. Конституція США про статус і повноваження Президента США. Конституція США про Верховний суд. Конституція США про федеративний устрій держави.

скачать Конституція США та реальні права громадян просмотреть Конституція США та реальні права громадян скачать Конституція США та реальні права громадян.doc 03.11.04
Курсовая *
Размер: 35.47 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Миронченко Михаил
21 Курсовая 'Право на відпустку за трудовим правом України'

Щорічні відпустки основна додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці додаткова відпустка за особливий характер праці. Додаткові відпустки у зв язку з навчанням. Творчі відпустки. Соціальні відпустки відпустка у звязку з вагіт

скачать Право на відпустку за трудовим правом України просмотреть Право на відпустку за трудовим правом України скачать Право на відпустку за трудовим правом України.doc 16.11.04
Курсовая *
Размер: 40.27 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): EDELL
22 Курсовая 'Склад компетенція та внутрішня організація Верховної Ради України'

Склад Верховної Ради України. Офіційний статус народного депутата України. Вибори народних депутатів України. Права і обов язки народних депутатів України. Внутрішня організація Верховної Ради України. Компетенція Верховної Ради України. Основні завдання

скачать Склад компетенція та внутрішня організація Верховної Ради України просмотреть Склад компетенція та внутрішня організація Верховної Ради України скачать Склад компетенція та внутрішня організація Верховної Ради України.doc 24.12.04
Курсовая *
Размер: 44.81 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Julia
23 Курсовая 'Формування та використання фондів цільового призначення'

Загальна характеристика цільових фондів. Історія та причини виникнення. Класифікація та порядок утворення цільових фондів. Формування та використання державних цільових фондів. Пенсійний фонд України. Формування та використання недержавних цільових фондів

скачать Формування та використання фондів цільового призначення просмотреть Формування та використання фондів цільового призначення скачать Формування та використання фондів цільового призначення.doc 30.12.04
Курсовая *
Размер: 135.4 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): smasher
24 Курсовая 'Удосконалення процесів пам яті на уроках англійської мови'

Аналіз психологічної літератури про процеси пам яті. Процеси пам яті та їх характеристика. Розвиток процесів пам яті учнів різного віку. Психологічні особливості удосконалення процесів пам яті у шкільній практиці. Методи удосконалення процесів пам яті на

скачать Удосконалення процесів пам яті на уроках англійської мови просмотреть Удосконалення процесів пам яті на уроках англійської мови скачать Удосконалення процесів пам яті на уроках англійської мови.doc 08.01.05
Курсовая *
Размер: 44.3 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Мадлєєва Алла
25 Курсовая 'Бізнес план фото підприємства'

Галузь фірма та її продукція або послуги. Дослідження ринку. Маркетинг план. План виробництва і реалізації. Організаційний план. Фінансовий план. Розрахунок собівартості. Розрахунок прибутку і рентабельності. Передбачувані обсяги виробництва та продажу.

скачать Бізнес план фото підприємства просмотреть Бізнес план фото підприємства скачать Бізнес план фото підприємства.doc 15.02.05
Курсовая *
Размер: 40.23 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Турченюк О.

следующие 25 рефератов >>Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com