Реферат на тему "Розв язання інженерних задач мовою програмування VBA"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Курсовая на тему Розв язання інженерних задач мовою програмування VBA

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Курсовая *
Размер: 26.53 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): mapat
1

добавить материал

РОЗВ'ЯЗАННЯ ІНЖЕНЕРНИХ ЗАДАЧ МОВОЮ ПРОГРАМУВАННЯ VBA

Зміст
1. Програмування алгоритмів циклічної структури із заданим числом повторень

2. Алгоритми роботи з одновимірними масивами

3. Програмування алгоритмів із структурою вкладених циклів і обробка матриць

1. Програмування алгоритмів циклічної структури із заданим числом повторень
Постановка задачі. Розробити алгоритм та програму знаходження суми n членів ряду

Виконати тестування для перевірки правильності функціонування програми для значень n=3, x=2.
Змінна алгоритму
n
s
x
Ідентифікатор
n
s
x
Тип
integer
single
single
Текст програми:
Sub Zavdannya_5()
Dim x As Single, s As Single
Dim i As Integer, n As Integer
Dim fact As Integer
x = InputBox("x")
n = InputBox("n")
s = 0
For i = 0 To n
s = s + ((-1) ^ n) * 1 / ((2 * n + 1) * (x ^ (2 * n + 1)))
Next i
MsgBox ("сума значень" + Str(s))
End Sub
Контрольний приклад
Виконуємо обчислення для даних тестового прикладу. Результати роботи програми на екрані монітора мають вигляд Виконуємо на калькуляторі підрахунки значення згідно з формулами: –0.042782738
Увести x
2
Увести n
3
Висновок: Порівнюючи результати тестового приклада обрахованого за допомогою калькулятора та комп'ютерної програми бачимо що розходження склало 0.042782738+0.0464286)/0.042782738*100 = 0,0006%. Програма виконана вірно.

2.Алгоритми роботи з одновимірними масивами

Постановка задачі: Обчислити середнє геометричне елементів масиву Y, які задовольняють умові yi>0.
Блок схема:
 SHAPE  \* MERGEFORMAT
початок
Задати значення  n
Вивести s
кінець
i=1..n

так
ні
Задати Y[i]
s=s*(Y[i])
p=p+1
s=1,p=0
i>n 
 


Таблиця ідентифікаторів:
Змінна алгоритму
n
s
p
Y(20)
i
Ідентифікатор
n
s
p
Y(20)
i
Тип
integer
single
integer
integer
integer
Текст програми:
Sub Odnovymirniy_masiv()
' Оголошення змінних
Dim Y(20) As Integer
Dim n As Integer
Dim i As Integer
Dim s As Single
Dim p As Integer
' Уведення даних
n = InputBox("Задайте кiлькiсть елементiв n=")
' Встановлення початкового значення суми
s = 1
p = 0
For i = 1 To n
Y(i) = InputBox("Задайте елемент масива Y(" + Str(i) + ")=")
If Y(i) > 0 Then
s = s * Y(i)
p = p + 1
End If
Next i
s = s ^(1/p)
MsgBox ("Середнє геометричне s=" + Str(s))
End Sub
Контрольний приклад. Виконуємо обчислення для даних тестового прикладу. Результати роботи програми на екрані монітора мають вигляд
Y=

Задайте кiлькiсть елементiв n=6
Задайте елемент масива Y[1]=2;
Задайте елемент масива Y[2]=-54;
Задайте елемент масива Y[3]=4;
Задайте елемент масива Y[4]=-6;
Задайте елемент масива Y[5]=4;
Задайте елемент масива Y[6]=0;
Висновок: Порівнюючи результати тестового приклада обрахованого за допомогою калькулятора та комп'ютерної програми бачимо що розходження склало 0%. Програма виконана вірно.
3.Програмування алгоритмів із структурою вкладених циклів і обробка матриць
Постановка задачі:
Знайти в кожному рядку матриці F(N,M), N£20, M£10 максимальний та мінімальний елементи і розмістити їх на місці першого та останнього
елементів рядка відповідно. Матрицю надрукувати у звичайному вигляді.

Таблиця ідентифікаторів:
Змінна алгоритму
n
m
p
A(20,10)
i
j
min
max
o
k
K1
Ідентифікатор
n
m
p
A(20,10)
i
j
min
max
o
k
K1
Тип
integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer
Текст програми
Sub Matrix()
' оголошення змінних
Dim A(20, 10) As Single
Dim B(20, 10) As Single
 Dim n As Integer, m As Integer
Dim i As Integer, j As Integer, p As Integer,
K1 As Integer, k As Integer, o As Integer
Dim min As Single
Dim max As Single
n = InputBox("уведіть кількість рядків n=")
m = InputBox("уведіть кількість стовпців m=")
For i = 1 To n
 For j = 1 To m
A(i, j) = InputBox("уведіть елемент масиву A(" + Str(i) + "," + Str(j) + ")=")
 Next j
Next i
For i = 1 To n
 min = A(i, 1)
 max = A(i, 1)
p = 1
 o = 1
 For j = 1 To m
 If (A(i, j) < min) Then
 min = A(i, j)
 p = j
 End If
 If (A(i, j) > max) Then
 max = A(i, j)
 o = j
 End If
 Next j
k = A(i, p)
 k1 = A(i, o)
A(i, o) = k1
 A(i, p) = k
 A(i, 1) = min
 A(i, m) = max
Next i
For i = 1 To n
For j = 1 To m
B(i, j) = A(i, j)
MsgBox ("Елемент масиву B(" + Str(i) + "," + Str(j) + ")=" + Str(B(i, j)))
Next j
Next i
End Sub
Контрольний приклад. Виконуємо обчислення для даних тестового прикладу. Результати роботи програми на екрані монітора мають вигляд
Вводимо матрицю А

Після обробки матриці А програмою отримуємо нову матрицю В з потрібними нам перетвореннями

Задайте кiлькiсть рядкiв матрицi n=4;
Задайте кiлькiсть стовбцiв матрицi m=6;
Задайте елемент масива А[1,1]=1;
Задайте елемент масива А[1,2]=5;
Задайте елемент масива А[1,3]=45;
Задайте елемент масива А[1,4]=7;
Задайте елемент масива А[1,5]=11;
Задайте елемент масива А[1,6]=0;
Задайте елемент масива А[2,1]=65;
Задайте елемент масива А[2,2]=4;
Задайте елемент масива А[2,3]=25;
Задайте елемент масива А[2,4]=3;
Задайте елемент масива А[2,5]=5;
Задайте елемент масива А[2,6]=1;
Задайте елемент масива А[3,1]=1;
Задайте елемент масива А[3,2]=22;
Задайте елемент масива А[3,3]=5;
Задайте елемент масива А[3,4]=4;
Задайте елемент масива А[3,5]=0;
Задайте елемент масива А[3,6]=9;
Задайте елемент масива А[4,1]=7;
Задайте елемент масива А[4,2]=5;
Задайте елемент масива А[4,3]=2;
Задайте елемент масива А[4,4]=1;
Задайте елемент масива А[4,5]=4;
Задайте елемент масива А[4,6]=4;
B[1,1]=45;
B[1,2]=5;
B[1,3]=1;
B[1,4]=7;
B[1,5]=11;
B[1,6]=0;
B[2,1]=65;
B[2,2]=4;
B[2,3]=25;
B[2,4]=3;
B[2,5]=5;
B[2,6]=1;
B[3,1]=22;
B[3,2]=1;
B[3,3]=5;
B[3,4]=4;
B[3,5]=9;
B[3,6]=0;
B[4,1]=7;
B[4,2]=5;
B[4,3]=2;
B[4,4]=4;
B[4,5]=4;
B[4,6]=1;
Порівнюючи результати тестового приклада обрахованого за допомогою калькулятора та комп'ютерної програми бачимо що розходження склало 0%. Програма виконана вірно.

Список використаної літератури

1)                Камминг, Стив. VBA для "чайников", 3-е издание.: Пер.с англ. – М.: Издательский дом "Вильямc", 2001.— 448c.
2)                А. Васильев, А. Андреев. VBA в Office 2000. Питер, 2001. – 409 c.
3)                Демидова Л.А., Пылькин А.Н. Программирование в среде Visual Basic for Application. М.: Телеком 2004.
4)                Гетц К., Джилберт М. Программирование в Microsoft Office. К.: Издательская группа BHV, 1999.
5) Бондаренко Олена Олександрівна Інформатика. Visual Basic. 9 клас Бондаренко Олена Олександрівна "Аспект", 2008 р. 200 с.
6) Делявський, М.В. http://e-catalog.mk.ua/cgi-bin/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=NGU&P21DBN=NGU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Основи алгоритмізації та програмування: середовище VBA: навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / За заг. ред. Р.Б. Чаповської. - Чернівці
7) Чаповська Р.Б Основи алгоритмізації та програмування: середовище VBA, 2006 р.
8) А. Гарнаев - Самовчитель VBA 2000р.
9) Л.А. Демидова, А.Н. Пилькин - Програмування в середовищі VBA, 2004 р.
10) Слепцова Лилия Дмитриевна. Программирование на VBA в Microsoft Office 2007. Самоучитель. — М.: «Диалектика», 2007. — С. 432.
11) Стивен Буллен, Роб Боуви, Джон Грин Профессиональная разработка приложений Microsoft Office Excel. Professional Excel Development: The Definitive Guide to Developing Applications Using Microsoft Excel and VBA. — М.: «Вильямс», 2007. — С. 736.
1


Розв язання інженерних задач мовою програмування VBA

Скачать курсовую работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/30012вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com