Реферат на тему "Органи з сертифікації продукції та систем якості випробувальні лабораторії системи УкрСЕПРО"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Реферат на тему Органи з сертифікації продукції та систем якості випробувальні лабораторії системи УкрСЕПРО

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Реферат *
Размер: 25.35 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): RMe
1 2 Следующая страница

добавить материал

Органи з сертифікації продукції та систем якості, випробувальні лабораторії системи УкрСЕПРО
1. Вимоги до органів з сертифікації продукції та порядок їх акредитації
Вимоги до органів з сертифікації продукції і порядок їхньої акредитації регламентовані положеннями стандарту ДСТУ 3411-96.
Стандарт встановлює основні вимоги до органів з сертифікації, процесів, послуг, їхньої функції, а також порядок їхньої акредитації в системі сертифікації УкрСЕПРО.
Цей стандарт враховує положення настанов ISO 27, ISO/IEC 65 і стандарту ДСТУ EN 45011.
Як орган з сертифікації може бути акредитована організація, що не залежить від розроблювача, виробника, постачальника, споживача і, що має необхідну в заявленій сфері акредитації компетенцію.
Організація повинна мати (п.4 стандарту):
Þ        Організаційну структуру, адміністративні і юридичні права для керівництва роботами з сертифікації в заявленій області
Þ        Компетентний персонал, кваліфікація якого підтверджена документально за результатами атестацій
Þ        Актуалізований фонд нормативних документів на продукцію і методи її випробувань
Þ        Систему двосторонніх зв'язків з чи виробниками постачальниками
Þ        Договірні зобов'язання з акредитованими в Системі випробувальними лабораторіями, у разі потреби – з органами з сертифікації систем якості
Þ        Штатний персонал, що веде технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції, чи договору з органами з сертифікації систем якості, а також територіальними центрами стандартизації метрології і сертифікації (ДЦСМС) на проведення нагляду
Þ        Статут, що визначає її діяльність
Þ        Положення про орган з сертифікації продукції
Þ        Настанова з якості
Þ        Комплект організаційно-методичних і нормативних документів системи сертифікації в заявленій сфері акредитації
Þ        Документи, що встановлюють правила і порядок проведення технічного нагляду за виробництвом і випробуваннями сертифікованої продукції
Þ        Підтверджений документально досвід роботи із сертифікації.
Потрібно, щоб орган з сертифікації проводив внутрішні перевірки ефективності функціонування системи забезпечення якості відповідно до вимог Керівництва ISO/IEC 65. Документально оформлені результати перевірок повинні бути доступні при проведенні інспекційного контролю. Вимоги до органа з сертифікації можуть бути доповнені під час його акредитації з урахуванням положень настанов ISO/IEC 39, ДСТУ EN 45011.
Організаційна структура органа з сертифікації, що рекомендується
Керівник
Рада
Овал: РАДА
Скругленный прямоугольник: КЕРІВНИК
 
 Виконавчі групи
Акредитована випробувальна лабораторія
Скругленный прямоугольник: Акредитована випробувальна лабораторія
 


До складу Ради органа з сертифікації, що очолює і якої підзвітний керівник органу, можуть входити представник національного органу з сертифікації, представники виконавчих груп, випробувальних центрів, а також чи періодично постійно залучатися представники органа з сертифікації систем якості, державних органів (наприклад, Госнадзор охорони праці, Госкоматомнадзор і ін.), союзів споживачів, інших зацікавлених сторін.
У пункті 5 стандарту визначені основні функції керівника, Ради і виконавчих груп органу з сертифікації.
Вимоги до персоналу органа з сертифікації (п.6)
Персонал повинен бути підготовлений для компетентного виконання своїх обов'язків. Повинний вестися облік даних про кваліфікацію, навчання і професійний досвід співробітників. Персонал повинний бути вільний від контролю облич зацікавлених у результатах сертифікації. У складі працівників повинні бути, чи залучатися для роботи із сертифікації, атестовані згідно ДСТУ 3418-96 аудитори.
Вимоги до документації органу з сертифікації (п.7)
Пункт 7 стандарту вимагає, щоб орган з сертифікації мав:
Þ               Положення про орган з сертифікації (додаток Б)
Þ               Порядок сертифікації (додаток У)
Þ               Настанова з якості, що містить заява про політика в області якості, короткий опис юридичного статусу органа з сертифікації, кваліфікацію і повноваження персоналу органа, процедури підбора і навчання персоналу, процедури розгляду апеляцій, процедури проведення внутрішніх перевірок функціонування системи якості, повноваження Ради органа, організаційну структуру, відповідальність і розподіл обов'язків між виконавчими групами, копії атестатів акредитації і паспортів випробувальних лабораторій, перелік субпідрядників і копії документів, що підтверджують їхня компетентність, посадові інструкції персоналу.
Þ               Фонд актуалізованих нормативних документів на сертифицируемую продукцію і методи її випробувань
Þ               Систему реєстрації і протоколювання
Þ               Систему контролю за документацією, що забезпечує наявність на робочих місцях необхідних документів і їхню актуалізацію.
Акредитація органа з сертифікації
Порядок акредитації органа з сертифікації описаний у п.8 стандарту.
Акредитація органа з сертифікації організовується і проводиться Держстандартом України (органом з акредитації). Акредитація органа з сертифікації в системі є офіційним визнанням його право проводити сертифікацію продукції на відповідність вимогам нормативних документів відповідно до області його акредитації.
У період дії атестата акредитації й угоди Держстандарт (орган з акредитації) чи інша організація за його дорученням здійснює інспекційний контроль діяльності органа з сертифікації.
У випадку порушення умов акредитації й угоди, Держстандарт приймає рішення про скасування дії атестата акредитації і розірвання угоди. Орган з сертифікації у цьому випадку може подати апеляцію в орган з акредитації.
За шість місяців до закінчення дії атестата, чи у випадку, коли орган з сертифікації претендує на розширення сфери акредитації, він подає заявку про продовження терміну акредитації відповідно до додатка Г.

Основні етапи акредитації органу з оцінки відповідності
Розгляд  результатів перевірки органом з акредитації, у випадку позитивного рішення, затвердження Положення про орган з сертифікації та  Порядку сертифікації

Перевірка органу з сертифікації  (проводиться комісією з компетентних спеціалістів  за встановленою програмою для встановлення відповідності фактичного стану органу наданим документам і здатності виконувати  функції, що заявлені)

Укладання угоди між Держстандартом України (додаток А), якою органу з сертифікації делегуються функції та повноваження органу з сертифікації в Системі УкрСЕПРО
Оформлення та видача атестата акредитації
(у відповідності до додатку Д)
Укладання договору між органом з акредитации та організацією-заявником на проведення акредитації
Подання і експертиза документів (заявки на акредитацію згідно додатку Г и комплекту необхідних документів, включаючи проект галузі акредитації згідно додатку  Д)
Експертний висновок
Договір
Акт
Затверджена  документація
Атестат акредитації
Реєстрація органу
у Реєстрі Системи
 


Обов'язкові додатки до стандарту містять:
Додаток А
Угода між Держстандартом України й органом з сертифікації
Додаток Б
Положення про орган з сертифікації
(вимоги до змісту)
Додаток У
Порядок сертифікації
(вимоги до змісту)
Додаток Г
Заявка на акредитацію органа з сертифікації
Додаток Д
Атестат акредитації органа з сертифікації продукції вказівкою області акредитації
Додаток Е
Перелік органів з сертифікації систем якості, випробувальних лабораторій (центрів), організацій, що співпрацюють з органом з сертифікації
Додаток И
Перелік підприємств, продукція яких сертифікується органом з сертифікації
 
2. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації
Стандарт ДСТУ 3412-96 встановлює загальні вимоги до випробувальних лабораторій, що аккредитуются в системі УкрСепро, права й обов'язки лабораторій, порядок їхньої акредитації.
Стандарт розроблений з урахуванням вимог настанов ISO/IEC і європейських стандартів у сфері сертифікації.
У п.4 стандарту надане визначення акредитації випробувальної лабораторії в Системі:
акредитація є офіційним визнанням технічної компетенції і незалежності лабораторії від розроблювачів, виробників (постачальників) і споживачів (покупців) продукції (послуг, процесів), чи тільки технічної компетенції щодо проведення випробувань конкретної чи продукції конкретних видів випробувань відповідно до вимог стандартів і інших нормативних документів.
Допускається проводити випробування з метою сертифікації випробувальними лабораторіями, акредитованими тільки на технічну компетентність, але з контролем представниками органу з сертифікації продукції. Відповідальність за необ'єктивність при цьому несе орган з сертифікації.
Може бути акредитована будь-яка бажаюча лабораторія, не залежно від галузевої підпорядкованості і форми власності.
Основною функцією випробувальної лабораторії є проведення випробувань у закріпленій області акредитації.
Випробувальна лабораторія відповідно до додатка А стандарту повинна мати наступний зразковий комплект юридичних, організаційно-методичних, нормативних і інших документів:
1.                 Правова документація
Þ               Положення про випробувальну лабораторію
Þ               Паспорт випробувальної лабораторії
Þ               Атестат акредитації
Þ               Область акредитації.
2.                 Організаційно-методична документація
Þ               Комплект організаційно-методичних нормативних документів Системи сертифікації УкпСЕПРО
Þ               Документи ISO/IEC, стандарти серії ДСТУ EN 45000, що регламентують організаційні і методичні питання акредитації і діяльність акредитованих лабораторій.
3.                 Нормативна документація на продукцію, що випробовується
Документація, що регламентує технічні вимоги до продукції, методи її випробувань і вимірів у сфері акредитації лабораторії, стандарти й інші нормативні документи, настанови ISO, IEC і т.д.
4.                 Документація на систему забезпечення якості
Настанова з якості випробувальної лабораторії.
5.                 Документація на засоби випробувань
Реєстраційні документи на устаткування (журнали, картки, аркуші, порядок і графіки атестації, методики перевірок і т.д.).
6.                 Документація щодо персоналу лабораторії
Þ               Особисті справи співробітників
Þ               Посадові інструкції
Þ               Матеріали щодо атестації.
7.                 Документація на зразки продукції, що випробуються
Технічні умови, стандарти, на які є посилання в технічних умовах.
Паспорт, технічний опис і настанова з експлуатації на випробовувані вироби, що містять:
Þ               Порядок ідентифікації зразків виробів
Þ               Порядок перевірки комплектності і працездатності зразків під час їхнього приймання
Þ               Вимоги до комплектності документів на зразки виробів
Þ               Порядок збереження зразків
Þ               Порядок списання, утилізації і (чи) повернення замовнику зразків.
8.                 Документація на порядок проведення випробувань і реєстрації даних
Þ               Програми і методики проведення випробувань
Þ               Документи, що містять порядок розрахунків і розрахункові дані
Þ               Робочі журнали, що містять результати випробувань і вимірів
Þ               Протоколи випробувань
1 2 Следующая страница


Органи з сертифікації продукції та систем якості випробувальні лабораторії системи УкрСЕПРО

Скачать реферат бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/30476вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com