Рефераты в тему, диссертации, дипломы, рефераты
Рефераты в тему, диссертации, дипломы, рефераты Рефераты, игры, дипломы, мобильные игры

добавить материалпродать работуРаботы по запросу 'Ф Бастіа Теорія послуг і економічних гармоній теорія розподілу суспільного продукту'


1


Реферат 'Ф Бастіа Теорія послуг і економічних гармоній теорія розподілу суспільного продукту'

Економічний погляд Ф. Бастіа та його теорія економічної гармонії і послуг. Теорія розподілу продукту заробітної плати ренти та соціальних проблем. Теорії національної економіки протекціонізму та гармонії інтересів в працях Генрі Чарльза Кері.

скачать Ф Бастіа Теорія послуг і економічних гармоній теорія розподілу суспільного продукту просмотреть Ф Бастіа Теорія послуг і економічних гармоній теорія розподілу суспільного продукту скачать Ф Бастіа Теорія послуг і економічних гармоній теорія розподілу суспільного продукту.doc 09.07.08
Реферат *
Размер: 25.19 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Оксана
2


Реферат 'Теорії походження держави'

Залежність державно правових інститутів від рівня соціально економічного розвитку. Теорії походження держави. Теологічна чи божественна теорія. Патріархальна теорія. Договірна теорія. Теорія насильства. Психологічна теорія. Расова теорія. Органічна теорія

скачать Теорії походження держави просмотреть Теорії походження держави скачать Теорії походження держави.doc 10.03.07
Реферат *
Размер: 39.4 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Макс
3


Реферат 'Теорія суспільного договору походження держави'

Основні теорії походження держави висунуті представниками різних епох держав і політичних течій. Теорія суспільного договору Ж.Ж. Руссо та Т. Гоббса. Концепція Дж. Локка щодо виникнення держави. Використання Радіщевим терміну самодержавство .

скачать Теорія суспільного договору походження держави просмотреть Теорія суспільного договору походження держави скачать Теорія суспільного договору походження держави.doc 18.08.09
Реферат *
Размер: 23.1 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Алексей
4


Реферат 'Маркетинг послуг'

Особливості стратегічне планування та принципи маркетингу послуг аналіз суперечностей його теорії. Теорія і практика економіки сфери послуг найбільш поширені їх зарубіжні і вітчизняні класифікації. Інтегрування маркетингу та процесу виконання послуг.

скачать Маркетинг послуг просмотреть Маркетинг послуг скачать Маркетинг послуг.doc 06.03.10
Реферат *
Размер: 67.6 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): MARGO
5


Практическая работа 'Маркетингова стратегія'

Теорія споживчих цінностей Шета Ньюмана і Гросса. Маркетингова інформація її види та способи збору. Структура маркетингового плану і його види. Маркетингова товарна політика. Маркетингова політика розподілу. Теорія еластичності попиту і ціни.

скачать Маркетингова стратегія просмотреть Маркетингова стратегія скачать Маркетингова стратегія.doc 12.02.08
Практическая работа *
Размер: 62.49 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Женя
6


Реферат 'Неспроможність ринку і державне регулювання'

Дефекти ринку. Державні функції регулювання економічних процесів. Суспільні блага. Чисті і недосконалі суспільні блага їх характеристика. Фантомні криві попиту. Теорія суспільного вибору. Моделі прямої та представницької демократії.

скачать Неспроможність ринку і державне регулювання просмотреть Неспроможність ринку і державне регулювання скачать Неспроможність ринку і державне регулювання.doc 07.08.07
Реферат *
Размер: 70.28 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Павел
7


Реферат 'Теорія поведінки споживача 2'

Предмет і метод економіки. Теорія граничної корисності та поведінка споживача. Ординалістська теорія поведінки споживача. Мікроекономічний аналіз поведінки індивіда споживача базується на мотиваційній концепції прагнення споживача задовольнити потреби.

скачать Теорія поведінки споживача 2 просмотреть Теорія поведінки споживача 2 скачать Теорія поведінки споживача 2.doc 27.11.08
Реферат *
Размер: 67.09 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): roksim
8


Контрольная работа 'Теорія ймовірностей та математична статистика 2'

Знаходження ймовірності настання події у кожному з незалежних випробувань. Знаходження функції розподілу випадкової величини. Побудова полігону гістограми та кумуляти для вибірки поданої у вигляді таблиці частот. Числові характеристики ряду розподілу.

скачать Теорія ймовірностей та математична статистика 2 просмотреть Теорія ймовірностей та математична статистика 2 скачать Теорія ймовірностей та математична статистика 2.doc 20.11.09
Контрольная работа *
Размер: 44.95 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Оксана
9


Задача 'Теорія вірогідності'

Класична ймовірність події як відношення кількості сприятливих до загальної кількості можливих подій. Інтегральна теорема Мавра Лапласа. Підпорядкування випадкової величини біноміальному закону розподілу з певними параметрами. Ряд розподілу цієї величини.

скачать Теорія вірогідності просмотреть Теорія вірогідності скачать Теорія вірогідності.doc 14.06.09
Задача *
Размер: 24.65 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Volodya
10


Курсовая 'Теорія розподілу влади на законодавчу виконавчу і судову та її реалі'

Загальні положення теорії Дж. Локка Ш.Л. Монтеск є Ж.Ж. Руссо. Розподіл влади у зарубіжних країнах Європи парламентарних монархіях і республіках в державах зі змішаною формою правління. Принцип розподілу влади у практиці конституціоналізму України.

скачать Теорія розподілу влади на законодавчу виконавчу і судову та її реалі просмотреть Теорія розподілу влади на законодавчу виконавчу і судову та її реалі скачать Теорія розподілу влади на законодавчу виконавчу і судову та її реалі.doc 28.03.09
Курсовая *
Размер: 43.48 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Aliks
11


Курсовая 'Ринкова конкуренція значення та види'

Теорія досконалої і недосконалої конкуренції. Класичне трактування досконалої конкуренції. Теорія недосконалої конкуренції. Олігополістична конкуренція. Теорія монополістичної конкуренції. Антимонопольна політика в сучасному законодавстві України.

скачать Ринкова конкуренція значення та види просмотреть Ринкова конкуренція значення та види скачать Ринкова конкуренція значення та види.doc 02.12.07
Курсовая *
Размер: 59.17 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Л ля
12


Реферат 'Політичне лідерство 2'

Історичний розвиток походження осмислення трактування та класифікація політичного лідерства. Теорія рис лідерства ситуаційна концепція теорія послідовників. Критерії класифікації лідерства. Сучасна західна типологія. Функції політичних лідерів.

скачать Політичне лідерство 2 просмотреть Політичне лідерство 2 скачать Політичне лідерство 2.doc 20.01.10
Реферат *
Размер: 23.88 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Scor
13


Реферат 'Фірма як мікроекономічний суб єкт'

Прибуток як мета діяльності фірми. Фірма як ринково виробнича система. Вибір рішення щодо обсягу випуску продукції. Теорія виробництва. Поняття виробничої функції. Аналіз факторів виробництва. Теорія спадної граничної продуктивності.

скачать Фірма як мікроекономічний суб єкт просмотреть Фірма як мікроекономічний суб єкт скачать Фірма як мікроекономічний суб єкт.doc 07.08.07
Реферат *
Размер: 22.03 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Павел
14


Курсовая 'Ринок послуг особливості його комерційного забезпечення'

Формування ринку послуг в сучасних умовах. Відмінність між послугами та товарами. Послуги об єкт комерційної діяльності підприємства. Аналіз соціально економічної ефективності і діяльності підприємства у сфері надання та розподілу послуг.

скачать Ринок послуг особливості його комерційного забезпечення просмотреть Ринок послуг особливості його комерційного забезпечення скачать Ринок послуг особливості його комерційного забезпечення.doc 08.02.07
Курсовая *
Размер: 47.42 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Чернокнижный Сергей
15


Контрольная работа 'Моделі дуополії та теорія ігор'

Олігополія рівновага на олігополістичному ринку рівновага за Нешем. Модель Курно. Перевага ініціатора модель Стакелберга. Цінова конкуренція модель Бертрана. Теорія ігор та конкуруючої стратегії.

скачать Моделі дуополії та теорія ігор просмотреть Моделі дуополії та теорія ігор скачать Моделі дуополії та теорія ігор.doc 07.01.03
Контрольная работа *
Размер: 85.36 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Светлана Кошек
16


Реферат 'Історичні аспекти вивчення інстинктів'

Історія вивчення інстинктів учення Дарвіна Павлова визначення Циглера теорія походження інстинктів Ухтомського. Основні положення концепції Лоренца структура поведінкового акту механізми інстинктивних дій. Ієрархічна теорія інстинкту Тінбергена.

скачать Історичні аспекти вивчення інстинктів просмотреть Історичні аспекти вивчення інстинктів скачать Історичні аспекти вивчення інстинктів.doc 25.08.09
Реферат *
Размер: 25.63 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Алексей
17


Реферат 'Класова теорія Карла Маркса'

Класи і верстви в соціологічній теорії. Теорія класів К.Маркса і становлення стратифікаційної теорії. Макс Вебер класичний етап становлення соціології нерівності. Три типи стратифікаційних ієрархій. Складність індустріальних суспільств.

скачать Класова теорія Карла Маркса просмотреть Класова теорія Карла Маркса скачать Класова теорія Карла Маркса.doc 12.06.04
Реферат *
Размер: 38.87 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Корнійчук Юлія
18


Курсовая 'Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки'

Альфред Маршалл основоположник неокласичний теорії. Суть нового підходу та нових ідей А.Маршалла. Погляди Маршалла на проблеми вартості. Теорія ціни А. Маршалла. Короткостроковий і довгостроковий періоди в теорії А. Маршалла.

скачать Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки просмотреть Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки скачать Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки.doc 21.03.07
Курсовая *
Размер: 27.36 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Alexey
19


Курсовая 'Матеріалістична філософія Нового часу'

Особливості філософської парадигми та матеріалістична філософія. Вчення Ш. Монтеск є про природні і юридичні закони. Соціально філософські погляди Вольтера. Теорія суспільного договору Ж. Ж. Руссо. Проблема свободи в філософії французьких матеріалістів.

скачать Матеріалістична філософія Нового часу просмотреть Матеріалістична філософія Нового часу скачать Матеріалістична філософія Нового часу.doc 09.10.09
Курсовая *
Размер: 31.26 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Павел
20


Тесты 'Концептуальні основи аналізу національної економіки'

Економічні теорії та базисні інститути національної економіки. Характеристика економічного потенціалу. Теорія суспільного добробуту та соціально ринкової економіки. Інституціональні чинники її розвитку. Функціонування інфраструктури національного ринку.

скачать Концептуальні основи аналізу національної економіки просмотреть Концептуальні основи аналізу національної економіки скачать Концептуальні основи аналізу національної економіки.doc 15.01.10
Тесты *
Размер: 13.95 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Настя
21


Курсовая 'Аналіз структури доходів соціальних груп населення'

Теорія споживання. Доходи та витрати домогосподарств. Показники диференціації населення за рівнем матеріального добробуту та нерівності розподілу доходів витрат . Становлення середнього класу в Україні. Становище економіки України за 2000 2003 рр.

скачать Аналіз структури доходів соціальних груп населення просмотреть Аналіз структури доходів соціальних груп населення скачать Аналіз структури доходів соціальних груп населення.doc 19.03.04
Курсовая *
Размер: 55.66 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Козырев Сергей
22


Шпаргалка 'Економічна теорія'

Економічна політика. Змінні витрати виробництва. Конвертованість валюти. Недосконала конкуренція. Оборот капіталу. Споживчий кошик . Цінова дискримінація. Визначальна узагальнена ознака економічних інтересів. Стабільність національної грошової одиниці.

скачать Економічна теорія просмотреть Економічна теорія скачать Економічна теорія.doc 14.09.08
Шпаргалка *
Размер: 12.12 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): ирина
23


Реферат 'Світогляд Еразма Роттердамського'

Творча спадщина Еразма Роттердамського його відношення до релігії і католицької церкви. Гуманістична етика у пошуках політичного ідеалу суспільного пристрою теорія про державу . Роздуми про соціум ідея суспільної користі критика дозвільного життя.

скачать Світогляд Еразма Роттердамського просмотреть Світогляд Еразма Роттердамського скачать Світогляд Еразма Роттердамського.doc 08.09.09
Реферат *
Размер: 50.94 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Алексей
24


Реферат 'Теорія обміну Джорджа Хомансу'

Поняття соціальних взаємодій як центральна категорія соціології. Порівняльна характеристика теорій міжособової взаємодії. Основні теорії концепції міжособової взаємодії і соціального обміну. Теорія соціального обміну Джорджа Хоманса і Пітера Блау.

скачать Теорія обміну Джорджа Хомансу просмотреть Теорія обміну Джорджа Хомансу скачать Теорія обміну Джорджа Хомансу.doc 25.07.09
Реферат *
Размер: 20.56 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Алексей
25


Контрольная работа 'Функція корисності Оптимальний план споживання'

Економічна теорія стверджує що між корисністю та кількістю споживаних продуктів існує функціональний зв язок. Його відображає функція корисності як співвідношення між обсягами спожитих товарів та послуг і рівнем корисності. Корисність задоволення.

скачать Функція корисності Оптимальний план споживання просмотреть Функція корисності Оптимальний план споживання скачать Функція корисності Оптимальний план споживання.doc 07.01.09
Контрольная работа *
Размер: 15.85 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Василий

следующие 25 рефератов >>Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com