Реферат на тему "Управління процесами технічного розвитку ВАТ Галактон"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Диплом на тему Управління процесами технічного розвитку ВАТ Галактон

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Диплом *
Размер: 139.96 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Щедрая душа
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая страница

добавить материал

При введенні даної лінії, підприємство отримає можливість  позиціонувати на ринку з  продукцією в ПЕТ- пляшці, попит на яку зростає у середньому на 3% за рік.
Специфікою даного проекту є те, що дана лінія вводитиметься і буде функціонувати паралельно з вже існуючим обладнанням, яке виробляє відповідні товарні позиції. У реальності підприємство повинно буде виробляти продукцію, але у різних упаковках (картонних пакетах і ПЕТ- пляшці). З часом, у довгостроковій перспективі підприємство має зняти відповідні товарні позиції з існуючого обладнання і повністю має перейти на ПЕТ- упаковку.
При впровадженні нової ПЕТ- лінії, на ній планується виробляти 4 товарні групи:
¾              Простоквашино, йогурти, 0,3л;
¾              Био-Баланс, нежирні кефіри і білий йогурт, 0,9л;
¾              Био-Баланс, кефір 2,5%, 0,9л;
¾              Био-Баланс, йогурти 1,5%, 0,3л.
Реалізація даного проекту планується на 2008 рік, з урахуванням того, що вже в 4-му кварталі 2008 року підприємство випустить відповідний обсяг продукції вже у новій упаковці. Обсяг, що планується випускати в новій тарі буде встановлений, виходячи зі сформованого попиту на дану продукцію у процентному відношенні, яке буде складатися з продукції в старій та новій упаковках, а також виходячи з того, що проект запускається лише в 4-му кварталі 2008 року.
 Тим часом необхідно прослідкувати динаміку обсягу реалізації продукції, що виробляється на існуючому обладнанні (таблиця 3.1)
Таблиця 3.1 - Обсяги реалізації продукції ВАТ „Галактон”, тонн
Роки
2004
2005
2006
2007
Обсяг реалізації, тонн
15760,3
13267,8
14077,7
12256
На графіку (рисунок 3.1) зображена динаміка обсягу реалізації продукції, що виробляється на існуючому обладнанні.
\s
Рисунок 3.1 - Обсяги реалізації продукції, що виробляється на існуючому обладнанні
В зв’язку з активним оновленням основних засобів, в 2005 році підприємство скоротило обсяги реалізації продукції порівняно з 2004 роком на 16% і мало збиток у  розмірі 517,4 тис. грн.
Проте, починаючи з 2006 року підприємство працює з прибутком. Обсяг прибутку ВАТ „Галактон” у 2006 році складав більше 2 млн. грн., а обсяг реалізації продукції зріс на 6% порівняно з 2005 роком і становив 14077,7 тонн. У 2007 році обсяг реалізації суттєво знизився – на 13%. Проте такий обсяг реалізації підприємство зможе збільшити за рахунок нового продукту в ПЕТ - пляшці, попит на яку зростатиме активніше. Як зазначалося вище, продукція випущена на новій лінії спочатку буде доповнювати обсяги реалізації продукції за відповідно встановленим рівнем, а потім поступово почне витісняти застарілу упаковку.
Попит на молокопродукти у середньому зростає на 2% в рік. Виходячи з показників  обсягу реалізації продукції в 2006 році, і маючи відповідну тенденцію зниження обсягів реалізації в 2007 році, підприємство має скоригувати обсяг реалізації в 2008 році до показника, який би задовольняв зростання попиту до відповідного рівня. Плануючи запуск нового проекту, керівництво розподілило обсяг реалізації продукції на дві частини, одна з яких буде вироблена на існуючому обладнанні, а інша на новому, введеному в експлуатацію в останньому кварталі 2008 року. Зміну обсягів реалізації при участі нового проекту можна прослідкувати в таблиці 3.2.
Таблиця 3.2 - Обсяги реалізації продукції ВАТ „Галактон” (скорегований), тонн
Роки
2004
2005
2006
2007
2008
Обсяг реалізації, тонн
15760,3
13267,8
14077,7
12256
12256
Обсяг реалізації з урахуванням запуску проекту, тонн
14121
Обсяг реалізації продукції, виробленої на новій лінії, тонн
1865
В 2006 році обсяг реалізації становив 14077,7 тонн, збільшення попиту спонукає підприємство збільшити обсяг реалізації в 2008 році до 14121 тонни (близько 0,3% на дану частину асортименту). Від встановленого обсягу за попитом віднімаємо прогнозований обсяг, встановлений на рівні 12256 тонн. Різниця складає 1865 тонн, що припадає на продукцію, що буде вироблятися в 4-му кварталі 2008 року, після запуску нового проекту.
Відповідно графік динаміки обсягу реалізованої продукції дещо змінюється (рисунок 3.2).
Отримавши цифру „1865 тонн”, аналітики отримують можливість прогнозувати майбутні обсяги реалізації продукції, враховуючи попит на  продукцію в новій упаковці та загальне зростання попиту на молокопродукти.
\s
Рисунок 3.2 - Обсяг реалізації продукції ВАТ „Галактон” скорегований
У таблиці 3.3 представлена прогнозована динаміка обсягу реалізації продукції підприємства, враховуючи 3-відсоткове збільшення попиту та частка продукції в ПЕТ - пляшці, також прогнозована згідно з зростаючим попитом.
Прогнозований обсяг реалізації з кожним роком зростає у середньому на 3%, а частка продукції, що виробляється на існуючому обладнанні з кожним роком скорочується: в 2008 р. вона складатиме 86,8% від загального обсягу реалізації, а в 2011 р. вона за прогнозами складатиме 59,2%. Тоді як частка продукції, що вироблятиметься на новому обладнанні, зростатиме з 13,2% до 40,8% протягом проектного періоду.
Таблиця 3.3 - Прогнозована динаміка обсягу реалізації продукції ВАТ „Галактон”, тонн
Роки
2008
2009
2010
2011
2012
Обсяг реалізації прогнозований, тонн
14121
14544,6
14980,9
15430,3
15893,2
В тому числі обсяг реалізації продукції, виробленої на новій лінії, тонн
1865
4467
5067
5872
6492
В тому числі обсяг реалізації продукції, виробленої на новій лінії, %
13,2
30,7
33,8
38,1
40,8
Обсяг реалізації за існуючим обладнанням, тонн
12256
10077,6
9913,9
9558,3
9401,2
На рисунку 3.3 представлений реалістичний сценарій по реалізації продукції, виробленої на новому обладнанні.

\s
Рисунок 3.3 - Реалістичний сценарій реалізації продукції
На рисунку представлено 2 графіки. Обидва представлені графіки показують сценарій реалізації продукції підприємства, але з відмінністю того, що верхня крива показує рівномірне збільшення загальних обсягів реалізації продукції на підприємстві (дані екстрапольовані на основі попередніх показників обсягу реалізації продукції), а нижня крива представлена лише обсягами реалізації продукції, що вироблятиметься на новому обладнанні. Нижня крива також зростає рівномірними частками, за винятком 2008 року, коли обсяг реалізації прогнозований лише на 4-й квартал 2008 року, у зв’язку з початком реалізації проекту лише в 2-й половині 2008 року.
Враховуючи реалістичний сценарій обсягів реалізації нової продукції, розрахуємо показник чистої приведеної вартості, що дозволить оцінити майбутні грошові потоки з урахуванням дисконту.
Розрахунок ЧПВ (NPV) представлений у таблиці 3.4.

Таблиця 3.4 - Розрахунок приведеного грошового потоку по проекту „ПЕТ – пляшка ” за реалістичним сценарієм
Вихідна інформація
Дисконтна ставка
20%
Споживча інфляція
6%
Торгівельна знижка
10%
Прибуток на податок
25%
Показники
Період
2008
2009
2010
2011
2012
Об’єми продаж, тонн
1865
4467
5067
5872
6492
Середня ціна, грн. за шт.
3,1
3,3
3,4
3,7
3,9
Запланована виручка від реалізації, грн.
6649630
18014190
21234042
25453865
29539716
Змінні витрати, грн.
Змінні витрати на тонну, грн.
4654741
2496
12609933
2823
14863830
2933
17817705
3034
20677802
3185
Постійні затрати, грн.
600000
705000
410500
416550
198205
Прибуток до нарахування амортизації, грн.
1394889
4699257
5959713
7219609
8663710
Нарахована амортизація, грн.
148307
568908
531901
497301
464951
Прибуток до нарахування податку, грн.
1246581
4130348
5427812
6722309
8198759
Податок на прибуток, грн.
0
1032587
1356953
1680577
2049690
Витрати на обладнання, грн.
8894000
Грошовий приток по проекту, грн.
1394889
3666670
4602760
5539032
6614020
Грошовий відтік по проекту, грн..
8894000
0
0
0
0
Загальний грошовий потік по проекту, грн.
-7499111
3666670
4602760
5539032
6614020
Дисконтова ний грошовий потік, грн.
-6249259
2546298
2663634
2671215
2658026
Кумулятивний грошовий потік, грн.
-6249259
-3702961
-1039327
1631889
4289915
Вихідна інформація
 
Дисконтна ставка
20%
 
Споживча інфляція
6%
 
Торгівельна знижка
10%
 
Прибуток на податок
25%
 
Показники
Період
 
2008
2009
2010
2011
2012
 
В цілому по проекту:
 
ЧПВ (NPV), грн.
4289915
 
IRR,%
4
 
Термін окупності
2роки 8місяців
 
За приведеними розрахунками, ефективність проекту при екстраполяції даних на основі минулих періодів є високою. За статистикою, більшість проектів подібного типу в середньому окуповуються за 2,5-3 роки, при чому в кінці даного проектного періоду з’являється дохідна частка проекту, яка в даному випадку становить більше 4 млн. грн.
Розрахунок чистої приведеної вартості був визначений, враховуючи прогнозованість ринку у  тих межах збільшення попиту на продукцію, що і за попередні роки.
Проте, можна розрахувати даний показник і оцінити ефективність запропонованого проекту:
1)                за умови використання обладнання на повну потужність;
2)                зменшити обсяги виробництва і реалізації до мінімально допустимого рівня.
У першому випадку, який представляє собою оптимістичний сценарій щодо обсягів реалізації продукції, необхідно розрахувати ЧПВ, враховуючи, що максимальна виробнича потужність обладнання складає 6000 л/год Припустимо, що за рік обладнання виробить 10500 тонн продукції:
¾               за день працює 5 годин – (6000*5) 30 000 л = 30т;
¾               за рік працює 350 днів – (30т*350дн.) 10500 т
В 2008 році обладнання працюватиме лише в 4-му кварталі, тому обсяг виробництва і реалізації складатиме 2625 т (10500/4). Враховуючи зміну обсягу реалізації продукції, визначаємо показник ЧПВ і ефективність даного проекту (таблиця 3.5).
В результаті, при оцінці чистої приведеної вартості, враховуючи зазначені вище умови, отримуємо кумулятивний грошовий потік на кінець проектного періоду в розмірі 2467902 грн. Термін окупності даного проекту при збільшенні обсягів виробництва і реалізації до 10500 тонн складатиме 2 роки і 11 місяців. Порівнюючи отримані результати за оптимістичним сценарієм з результатами за реалістичним сценарієм, можна відмітити, що показники ефективності, а саме ЧПВ та термін окупності набувають гірших результатів при збільшенні обсягів реалізації до рівня максимальної виробничої потужності обладнання.
Таблиця 3.5 - Розрахунок приведеного грошового потоку по проекту „ПЕТ- пляшка ” за оптимістичним сценарієм
Показники
Період
2008
2009
2010
2011
2012
Об’єми продаж, тонн
2625
10500
10500
10500
10500
Середня ціна, грн. за шт.
3,1
3,3
3,4
3,7
3,9
Запланована виручка від реалізації, грн.
8137500
34650000
35700000
38850000
40950000
Змінні витрати, грн.
Змінні витрати на тонну, грн.
6552000
2496
29641500
2823
30796500
2933
31857000
3034
33442500
3185
Постійні затрати, грн.
600000
705000
410500
416550
198205
Прибуток до нарахування амортизації, грн.
985500
4303500
4493000
6576450
7309295
Амортизація, грн.
148307
568908
531901
497301
464951
Прибуток до нарахування податку, грн.
837193
3734592
3961099
6079149
6844344
Податок на прибуток, грн.
0
933648
990274,8
1519787
1711086
Витрати на обладнання, грн.
8894000
Грошовий приток по проекту, грн.
985500
3369852
3502725
5056663
5598209
Грошовий відтік по проекту, грн..
8894000
0
0
0
0
Загальний грошовий потік по проекту, грн.
-7908500
3369852
3502725
5056663
5598209
Дисконтова ний грошовий потік, грн.
-6590417
2340175
2027040
2442832
2248277
Кумулятивний грошовий потік, грн.
-6590417
-4250242
-2223202
219630,7
2467907
Попри приведені варіанти реалізації даного проекту, існує ще один, який радикально відрізняється від уже приведених тим, що обсяг виробництва і реалізації продукції за даним проектом зводиться до мінімально можливого рівня.
Розглянемо ситуацію, коли обсяг виробництва та реалізації продукції зменшиться до рівня, який буде менший ніж при реалістичному сценарії і складатиме:
Роки
2008
2009
2010
2011
2012
Обсяг, тонн
1700
4000
4500
5000
5500
Маючи, зазначені в таблиці, обсяги виробництва розрахуємо ефективність даного сценарію, який є песимістичним, визначивши ЧПВ та термін окупності проекту. Розрахунки чистої приведеної вартості за песимістичним сценарієм ефективності проекту представлено в таблиці 3.6.
Таблиця 3.6 - Розрахунок приведеного грошового потоку по проекту „ПЕТ – пляшка ” за песимістичним сценарієм
Показники
Період
2008
2009
2010
2011
2012
Об’єми продаж, тонн
1700
4000
4500
5000
5500
Середня ціна, грн. за шт.
3,1
3,3
3,4
3,7
3,9
Запланована виручка від реалізації, грн.
5270000
13200000
15300000
18500000
21450000
Змінні витрати, грн.
Змінні витрати на тонну, грн.
4243200
2496
11292000
2823
13198500
2933
15170000
3034
17517500
3185
Постійні затрати, грн.
600000
705000
410500
416550
198205
Прибуток до нарахування амортизації, грн.
426800
1203000
1691000
2913450
3734295
Амортизація, грн.
148307
568908
531901
497301
464951
Прибуток до нарахування податку, грн.
278493
634092
1159099
2416149
3269344
Податок на прибуток, грн.
0
158523
289774,8
604037,3
817336
Витрати на обладнання, грн.
8894000
Грошовий приток по проекту, грн.
985500
1044477
1401225
2309413
2916959
Грошовий відтік по проекту, грн..
8894000
0
0
0
0
Загальний грошовий потік по проекту, грн.
-7908500
1044477
1401225
2309413
2916959
Дисконтова ний грошовий потік, грн.
-6590417
725331,3
810894,2
1115658
1171469
Кумулятивний грошовий потік, грн.
-6590417
-5865085
-5054191
-3938533
-2767063
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая страница


Управління процесами технічного розвитку ВАТ Галактон

Скачать дипломную работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/?id=15024&часть=7вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com