Реферат на тему "Бізнес план фото підприємства"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Курсовая на тему Бізнес план фото підприємства

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Курсовая *
Размер: 40.23 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Турченюк О.
Предыдущая страница 1 2 3 Следующая страница

добавить материал

- забезпечення виживання;
- максимізація поточного прибутку;
- завоювання лідерства за показниками якості товару;
- завоювання лідерства за показниками частки ринку.
Політика ціноутворення залежить від того на який тип ринку спрямовує свої зусилля фірма
3. Маркетинг-план.
3.1 Стратегія маркетингу.
Постійна мінливість ринкового середовища зумовила необхідність застосування стратегічного підходу до системи господарювання на підприємстві. Стратегія – це генеральна комплексна програма дій, яка визначає пріоритетні для підприємства проблеми, його місію, головні цілі та розподіл ресурсів для його досягнення.
Формування ціни товару відбувається під впливом певних обмежень. З одного боку – ціна виробленого фірмою продукту має дати прибуток, тобто вона не повинна опускатися нижче певного допустимого рівня. З іншого боку, надмірно висока ціна може негативно вплинути на попит і товар ніхто не купуватиме а послуги не замовлятиме. З цього випливає що головними чинниками під впливом яких формується ціна є:
- собівартість продукції;
- виняткові якості, відмінності, особливості, що приваблюють покупця (наприклад якість);
- ситуація на ринку, де аналогічний товар пропонується іншими фірмами – конкурентами.
Встановлення ціни регулюється загальноприйнятими методами :
1) Метод ”середні витрати плюс прибуток„  є найпростішим і найбільш застосовуваним. Згідно цього методу ціна дорівнює сумі середніх витрат (собівартістю) та величиною прибутку величина якого встановлюється підприємством або обмежується державою як граничний рівень рентабельності продукції чи послуг.
2) Метод ціни на основі аналізу беззбитковості та забезпечення цільового продукту користуються фірми, діяльність яких щодо одержання прибутку обмежується відповідним законодавчим актом, з іншого боку – багато фірм цільовим шляхом встановлюють певний відсоток прибутку на вкладений капітал.
3)Метод Встановлення ціни на засаді суб’єктивної цінності товару здійснюється з урахуванням потенційного (реально виявленого ) попиту.
4) Метод ціноутворення „за рівнем поточних цін” („за рівнем конкуренції”) полягає в тім, що ціну розглядають та встановлюють як функцію цін на аналогічну продукцію в конкурентів, в залежності від особливості продукції й типу ринку.   
5) Встановлення ціни на підставі результатів закритих торгів є різновидом методу „за рівнем поточних цін” і застосовується з метою одержання замовлення на виготовлення певної продукції (торг за вигідний контракт)
6) Метод ціноутворення „за рівнем попиту” передбачає встановлення цін за допомогою пробного продажу товарів в різних сегментах ринку. При цьому враховуються умови продажу, супутні послуги. За використанням цього методу в різних місцях ринку на ті самі товари чи послуги ціни можуть бути різні.
7) Метод встановлення ціни із прийняттям на себе витрат на поставку означає, що підприємство частково чи повністю бере на себе витрати на доставку товару з метою стимулювання надходження замовлення від покупців (клієнтів). Цей спосіб має місце коли фотоательє залучає до роботи кур’єрів які проводять доставку замовлень та виготовлених робіт на роздрібні точки прийому замовлень на виконання фото робіт.
8)  Застосування методу встановлення зональних цін полягає в тім що підприємство виокремлює кілька зон, у межах яких встановлюються єдині ціни залежно від рівня транспортних витрат. Це б мало місце при випадку коли б ми мали пункти прийому замовлень в інших містах чи в місцях де транспортне питання займало б суттєву частину витрат.
9) За встановлення цін зі знижками підприємство змінює свою вихідну ціну та встановлює певну знижку з неї ураховуючи закупівлю чи замовлення великої кількості товарів чи послуг. Для приваблення постійних клієнтів. Це дає змогу підприємству підтримувати більш стабільний рівень виробництва протягом року.
Наше підприємство ви вибрало метод ціноутворення „за рівнем поточних цін” але в різних ситуаціях ціна може гнучко коливатися в залежності від замовника. Я маю на увазі метод встановлення цін зі знижками для приваблення постійних клієнтів і оптових замовників.
Буде доцільно використовувати рекламні заходи для поширення інформації про фірму, і підтримці позитивних емоцій у клієнта і громадськості.   
Реклама це цілеспрямований інформативний вплив опосередкованого характеру на споживача для просування товару чи послуг на ринок збуту.

3.2 Передбачувані обсяги виробництва і продажу.
Натуральні і вартісні показники, які характеризують обсяги виробництва і реалізації послуг представлені в таблиці 1 і є основою для здійснення розрахунків по всіх різних розділах бізнес-плану.
Вихідні дані для розрахунку передбачуваних обсягів виробництва та реалізації послуг:
а) кількість замовлень по окремим видах послуг та їх питома вага в загальному обсязі послуг 10х15 – 60%, 13х18 – 40%;
б) кількість відбитків в одному замовленні 10х15 – 10шт, 13х18 – 6 шт;
Розрахунки здійснюються у формі таблиці
Таблиця 1. Передбачувані обсяги виробництва і реалізації послуг.
Зйомка індивідуального портрету та виготовлення відбитків
Питома вага в замовленому  обсязі виробництва %
Обсяг реалізації послуг у натуральному виразі
Ціна замовлення
Обсяг реалізації послуг з ПДВ, грн
Обсяг реалізації послуг без ПДВ, грн
Замовлень за рік, шт.
Відбитків у замовленні
відбитків на рік, шт.
10х15
60
25200
10
252000
50
1260000
1050000
13х18
40
16800
6
100800
36
604800
504000
Всього:
100
42000
 
352800
 
1864800
1554000
 

4. План виробництва.
Всі матеріали та товари наше підприємство купує на ринку у оптових підприємств основними з яких є „Юг Контракт” та „Інтер-фото” Вони в свою чергу беруть товари та матеріали безпосередньо у виробників товарів, тобто організація за прямими зв’язками, має ті переваги, що у цьому випадку можуть бути оперативно враховані спеціальні вимоги покупця до продукції, конкретні побажання щодо її складу, конструкції та оформлення. За прямими зв’язками поставляються передусім ті матеріально-технічні ресурси, які потрібні постійно і у великій кількості а також вироби та індивідуальне замовлення, складне устаткування.
Коло основних постачальників нашого фото підприємства є досить стабільною, особливо за умов масового виробництва, коли існує постійна потреба в одних і тих же матеріалах у великій кількості. Але періодично виникають нові завдання, які потребують нових матеріально-технічних ресурсів і нових постачальників(освоєння нової продукції, заміна і удосконалення устаткування) Може настати потреба замінити окремих постачальників чи розширити їх коло.

5. Організаційний план.
5.1 Форма організацій бізнесу.
Моє фото підприємство є індивідуальним комерційне приватним підприємством,  під словом приватне розуміється те шо його власником є окремий громадянин і належить на правах приватної власності, його власником є я Турченюк О.М. Під словом комерційне мається на увазі те що основна мета підприємства полягає в здобутку прибутку.
5.2 Потреба в персоналі.
Чисельність працівників розраховується на базі трудомісткості робіт та корисного фонду робочого часу, який вказаний в балансі робочого часу одного середньо облікованого робітника на планує мий рік(Табл.. 2.) До складу основних робітників включаються – 2 оператора, 2 фотографа, а допоміжних робітників і службовців – 1 директор, 1 приймальник і 1 механік електронник на пів ставки.
Директор буде виконувати функції бухгалтера.
Відбір робітників проводитиметься на конкурсній основі після опублікування пропозиції в сфері масової інформації.
Так як проектоване підприємство відноситься до сфери обслуговування, то планується режим роботи у зимовий період з 9.00 до 20.00 та у літній період з 9.00 до 21.00 Таким чином, відповідно до вимог „ Кодексу про працю” режим роботи робітників встановлюється в літній період один день через два, у зимовий – день через день без перерв. Вихідні дні встановлюються 1 січня, і один раз у пів року два вихідні дні для профілактики устаткування. Режим роботи фотографа та оператора – з 10.00 до 20.00 чотири дні в тиждень, режим роботи управлінського персоналу з 9 до 18 годин з перервою на обід, п’ять днів на тиждень.
Розраховуємо баланс робочого часу одного середньо облікованого робітника на 2005 рік.
Таблиця 2. Баланс робочого часу
Показники
План
дні
години
%
1. Календарний фонд часу
365
 
 
2. Кількість вихідних та свят
114
 
 
3. Кількість робочого часу підприємства ( режимний фонд робочого часу)
251
2004
100
4. Загальна кількість неявок
32
256
12,79
4.1 чергові та додаткові відпустки
25
200
9,99
4.2 відпустки по навчанню
3
24
1,2
4.3 відпустки по хворобі і у зв’язку з пологами
3
24
1,2
4.4 виконання державних обов’язків
1
8
0,4
5. Ефективний фонд робочого часу
219
1734
87,2
6. Пільгові години підлітків
 
12
0,6
7. Корисний фонд робочого часу
 
1734
86,87
Тривалість робочого дня
 
7,98
 
 
 
 
 
 
Розраховуємо прямий фонд заробітної плати основних робітників. Для них встановлена відрядно-преміальна система праці. Використання цієї форми оплати праці потребує встановлення обґрунтованих норм виробітку, чіткого обліку їхнього виконання, що особливо важливо, воно не повинно призводити до погіршення якості послуг, порушень технологічних режимів, техніки безпеки, а також до перевитрачання сировини, матеріалів, енергії.
Розрахунок прямого фонду заробітної плати основних виробників здійснюємо у вигляді таблиці (Див. Таблицю 3)
Таблиця 3. Розрахунок прямого фонду заробітної плати основних виробників.
Найменування посади
Кількість робітників
Робочий обсяг реалізації послуг без ПДВ, грн
Норматив оплати праці,
%
Прямий фонд заробітної плати (одного робітника), грн..
Прямий фонд заробітної плати, грн..
Фотограф
2
1554000
1
15540
31080
Оператор
2
1554000
1
15540
31080
Всього
4
 
 
 
62160
 
 Розраховуємо річний фонд заробітної плати основних робітників.
Таблиця 4. Розрахунок річного фонду заробітної плати основних робітників.
Елементи фонду заробітної плати
Вихідні данні або спосіб розрахунку
Сума, грн
1. Прямий фонд заробітної плати основних робітників
Таблиця 3
62160
2. Премія
(ЗП пф * N п)/100
21134,4
3. Додаткова заробітна плата
ЗП осн * Н/100
8323,2
Річний фонд заробітної плати основних працівників
ЗП пФ + ЗП осн + ЗП дод
91617,6
 
Умовні позначення :
ЗП пФ – прямий фонд заробітної плати, грн..
N п – норматив преміювання, %
N п = 34%
ЗП осн – основна заробітна плата, грн.
Д – доплати до основної заробітної плати, грн.
ЗП дод – додаткова заробітна плата, грн.
Н – питома вага невідпрацьованого часу, який сплачується з фонду заробітної плати, %.
Н = Н1 – Н2 + Н3, де
Н1 – загальна питома вага невідпрацьованого часу (розраховується в балансі робочого часу одного середньо облікового робітника, табл. 2.), %
Н2 – питома вага невідпрацьованого часу, який сплачується з фонду соціального страхування ( відсутність у зв’язку із хворобою, відпустка у зв’язку з пологами тощо). %
Н3 – витрати робочого часу у зв’язку із скороченням робочого дня (пільгові години підлітків), %
Н = 13,39%
Річний фонд заробітної плати службовців і допоміжних робітників розраховується на базі схем посадових окладів і штатних розкладів (Дивись Таблицю 5.)
Таблиця 5. Розрахунок річного фонду заробітної плати службовців та допоміжних робітників.
Найменування посади
Кількість штатних одиниць
Місячний оклад, грн.
Премія
Місячний оклад з премією, грн.
РФЗП др., грн.
%
СУМА, грн.
Завідуючий
1
1200
35
420
1620
19440
Приймальник
1
840
20
168
1008
12096
Механік-електронщик
0,5
250
20
50
300
3600
Всього:
2,5
1730
 
 
 
35136
Методика розрахунку:
1. Премія :
П = (МО * Н п) /100                                              (4),
Де МО – місячний оклад, грн.
Н п – норматив преміювання, %.
2. Річний фонд заробітної плати:
РФЗП др. = (МО + П ) * 12 * N                           (5),
Де N – кількість штатних одиниць, осіб.
Розраховуємо зведений план по заробітній платі (див Таб. 6)
Таблиця 6. Зведений план по заробітній платі
 
Найменування показників
Одиниці виміру
Вихідні данні або спосіб розрахунку
Планові показники
1.
Річний обсяг реалізації послуг з ПДВ
грн. 
Таблиця 1.
1864800
2.
Річний обсяг реалізації без ПДВ
грн.
Таблиця 1.
1554000
3.
Чисельність персоналу
 
 
 
А.
Всього
осіб
Чп = Ч ор + Ч др
6.5
Б.
Робітників основних
осіб
Таблиця 3.
4
В.
Службовців і допоміжних робітників
осіб
Таблиця 5.
2.5
4
Середньомісячний виробіток
 
 
 
А.
Одного основного робітника
грн.
Qр з ПДВ/(12*Чор)
38850.00
Б.
Одного працюючого
грн.
Qр з ПДВ/(12*Чп)
23907.69
5.
Річний фонд заробітної плати персоналу
грн.
РФЗП п = РФЗП ор + РФЗП др
126753.60
6.
Середньомісячна заробітна плата одного працюючого
грн.
РФЗП п/(12*Ч п)
1625.04
7.
Питома вага річного фонду заробітної плати в загальному обсязі реалізації послуг
%
РФЗП п * 100/ Qр без ПДВ
8.16
 
Умовні позначення :
Ч п – чисельність персоналу загальна, осіб.
Ч ор – чисельність основного персоналу, осіб.
Ч др. – чисельність службовців і допоміжних робітників, осіб
РФЗП п –річний фонд заробітної плати персоналу, грн.
РФЗП ор - річний фонд заробітної плати основних робітників, грн.
РФЗП др річний фонд заробітної плати службовців і допоміжного персоналу, грн.

6. Оцінка ризику та страхування.
Вибрана сфера бізнесу відноситься до добре освоєної області підприємництва, а степінь ризику пов’язаний з невдачею, відноситься до середнього рівня.
Найбільш значимими ризиками проекту є :
- непередбачені витрати
- Валютний ризик
- Нестійкість попиту
- Зниження цін конкурентами
- Ріст цін на матеріали
Страхування тісно пов’язане з підприємницькою діяльністю, яка не можлива без ризику. За допомогою страхування створюються певні фінансові гарантії стабільності й прибутковості виробництва на випадок настання всіляких несприятливих ситуацій, у якій рано чи пізно до певної міри опиняється кожна підприємницька структура, включена в мінливий не передбачений ринковий механізм. Страхування є не тільки спосіб захисту господарства від руйнівних стихійних лих, але й засіб подолання несприятливих періодів в економічній ринковій кон’єктурі.
Предыдущая страница 1 2 3 Следующая страница


Бізнес план фото підприємства

Скачать курсовую работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/?id=664&часть=2вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com