Реферат на тему "Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Курсовая на тему Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Курсовая *
Размер: 143.26 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Калинин Андрей Дмитриевич
Предыдущая страница 1 2 3 Следующая страница

добавить материал

 
Таким чином, аналізуючи данні розраховані в таблиці 2.1. можна зробити висновок про те, що радгосп Степовий відноситься до середніх господарств. Про це свідчать показники: середньорічної чисельності працівників зайнятих в сільськогосподарському виробництві 330,33 чол., площа сільськогосподарських угідь, що в середньому складає 6957,17 га.
Ефективність виробництва в аграрних підприємствах залежить не лише від розміру провідних галузей, а й від того як розвинуті й інші галузі, що мають товарних характер.

2.2 Місце рослинництва в економіці господарства

 
На ефективність сільського господарського виробництва впливає також рівень спеціалізації господарства, наскільки він відповідає природно-кліматичним умовам, його місцезнаходженню. Щоб розрахувати рівень спеціалізації скористаємося табличкою 2.2.
Таблиця 2.2
Розмір та структура грошових надходжень від реалізації продукції сільського господарства виробництва в радгоспі Степовий Миколаївського району
Галузі та види продукції
2001р.
2002р.
2003р.
В середньому за 3 роки
тис. грн.
%
тис. грн.
%
тис. грн.
%
тис. грн.
%
Зерно та зернобобові
2118,00
18,62
2288,20
27,43
522,10
5,79
1642,77
17,15
Цукровий буряк
372,00
3,27
71,70
0,86
41,90
0,46
161,87
1,69
Соняшник
483,00
4,25
712,60
8,54
1239,30
13,74
811,63
8,47
Овочі
80,00
0,70
18,40
0,22
23,60
0,26
40,67
0,42
Картопля
-
-
0,90
0,01
-
-
0,90
0,01
Інша продукція рослинництва
13,00
0,11
349,10
4,18
48,30
0,54
136,80
1,43
Разом по рослинництву
3066,00
26,96
3440,90
41,24
1875,20
20,79
2794,03
29,17
Молоко
516,00
4,54
416,30
4,99
738,30
8,19
556,87
5,81
ВРХ на м’ясо
3426,00
30,12
1482,80
17,77
3269,00
36,24
2725,93
28,46
Свинарство
1421,00
12,49
614,00
7,36
1030,00
11,42
1021,67
10,67
Інша продукція тваринництва
38,00
0,33
74,20
0,89
15,20
0,17
42,47
0,44
Разом по тваринництву
5401,00
47,49
2587,30
31,01
5052,50
56,01
4346,93
45,38
Продукція інших галузей
1940,00
17,06
1942,30
23,28
1565,00
17,35
1815,77
18,96
Всього по сільськогосподарському виробництву
8467,00
74,45
6028,20
72,25
6927,70
76,80
7140,97
74,55
Промислова продукція усього
966,00
8,49
372,50
4,46
527,40
5,85
621,97
6,49
Всього по господарству
11373,00
100,0
8343,00
100,00
9020,10
100,00
9578,70
100,00
Аналізуючи данні розраховані в табл. 2.2. можна сказати, що спеціалізація радгоспу Степовий зумовлена його місце розташуванням і має спеціалізацію – з основним напрямком вирощування ВРХ і зернових та зернобобових культур.
Тепер можна зробити висновок, що основна роль в господарстві надається вирощуванню продукції тваринництва, зокрема великої рогатої худоби. Підтвердженням цьому є показник розміру та структури грошових надходжень від реалізації продукції сільського господарства  в радгоспі Степовий за три роки. По продукції рослинництва він складає 29,2 % від загального виробництва, а по тваринництву 45,4 %.
Щоб краще зрозуміти стан рослинництва, а саме зернових, у господарстві яке досліджується скористаємося таблицею 2.3.(Додаток 1)
Аналізуючи розрахункові данні можна зробити висновок, що господарство отримавши меншу врожайність озимих зернових та валовий збір продукції рослинництва, збільшує площу посівів та кількість реалізованої продукції за рахунок чого зростає рівень товарності. Рівень товарності в 2002 році у порівнянні з 2001 збільшився на 11,69 % , такий факт можна пояснити тим що господарство більшу частину продукції реалізувало.
Урожайність озимих і ярих культур значно знизилась. Це можна пояснити тим, що по-перше – були не сприятливі умови для виробництва продукції рослинництва, а по-друге – господарство допускалося помилок при вирощуванні продукції рослинництва.

2.3 Динаміка та структура витрат в рослинництві

Для того щоб визначити динаміку та структуру витрат в рослинництві, потрібно розглянути забезпеченість господарства виробничими ресурсами, та їх використання. Для цього скористаємося таблицею 2.3.
Таблиця 2.3
Забезпеченість радгоспу Степовий виробничими ресурсами та ефективність їх використання
Показники
2001р.
2002р.
2003р.
2003р. в %
2001р.
2002р.
Припадає на одного середньорічного працівника, зайнятого в с/г виробництві:
 
 
 
 
 
 – с/г угідь, га
21,4
29,4
23,9
111,6
81,3
 – основних виробничих фондів с/г призначення, тис. грн.
204,7
180,1
145,9
71,3
81,0
Припадає на 100 га с/г угідь:
 
 
 
 
 
 – основних виробничих фондів с/г призначення, тис. грн.
956,4
776,6
767,6
80,3
98,8
 – затрат праці, тис. люд.-год.
8,4
6,5
5,8
69,2
89,6
Одержано на 100 га с/г угідь, тис. грн.:
 
 
 
 
 
 – валової продукції сільського господарства (в порівняльних цінах 2000р.)
2088,8
2029,1
2086,4
99,9
102,8
 – прибутку
47,9
24,6
22,9
47,9
93,3
Одержано на одного працівника, зайнятого в с/г виробництві, тис. грн.
 
 
 
 
 
 – валової продукції сільського господарства (в порівняльних цінах 2000р.)
447,1
470,6
396,6
88,7
84,3
 – прибутку
10,3
5,7
4,4
42,5
76,5
Фондовіддача, грн./грн.
0,2
0,1
0,17
0,9
1,2
Рівень рентабельності, %
64,9
39,6
29,9
46,1
75,6
 
З розрахунків проведених в табл. 2.3 бачимо, що найкраще господарство було забезпечено у 2001 році. Хоча і збільшилась площа с/г угідь, кількість основних виробничих фондів на одного працівника, у 2003 році у порівнянні з 2001, зменшилась на 28,7 %. Зменшився прибуток на 100 га с/г угідь і за рахунок цього зменшилась і рентабельність даного господарства на 53,9 % у 2001 році та на 24,4 в 2002 році у порівнянні з 2003.
Урожай і урожайність – найважливіші результативні показники землеробства в цілому. Рівень урожайності відображує вплив природних та економічних умов. Під урожаєм розуміють загальний обсяг продукції, зібраної з усієї площі посіву окремих сільськогосподарських культур або їх груп. Урожайність – це середній обсяг продукції з одиниці площі.
Щоб охарактеризувати зміну урожайності за рахунок основних факторів: внесення добрив, витрат праці на 1 га посіву тощо, скористаємося таблицею, що відображує динаміку урожайності і посівних площ і валового збору зернових.
Таблиця 2.4
Динаміка урожайності і посівних площ і валового збору зернових в радгоспі Степовий Миколаївського району
Культура
посівна площа, га
урожайність, ц з 1 га
Валовий збір, ц
 
2002р. (П0)
2003р. (П1)
2002р. (У0)
2003р. (У1)
2002р. (У0П0)
2003р. (У1П1)
умовний, (У0П1)
пшениця озима
1920
-
45.80
-
87964
-
-
ячмінь ярий
50
480
33.74
19.71
1687
9463
16195.2
кукурудза
-
200
-
20.52
-
4105
-
жито озиме
5
-
27.60
-
138
-
-
ячмінь озимий
300
-
37.58
-
11275
-
-
овес
50
530
36.38
27.39
1819
14516
19281.4
Разом
2325
1210
Х
Х
102883
28084
35476.6
 
Визначимо індекс валового збору:
 або 27,29%, де  – урожайність відповідно базисного та звітного року, ц з 1 га, а  – посівні площі в цих же роках, га.
Індекс урожайності можна знайти за такою формулою:
;
;
;
Індекс посівних площ:
 або 52,0%;
;
Індекс структури посівних площ:
 або 80,95%;
ц.;
Отже аналізуючи розраховані показники можна відмітити, що валовий збір врожаю у звітному році у порівнянні з базисним зменшився на 72.71%, що в натуральному виразі складає 74799ц. Це пов’язано з вимерзанням всіх озимих культур, а також з значним скороченням посівних площ на 52,0%. Це  відобразилося на урожайності. Вона, у звітному році, скоротилася на 79.16%, що в натуральному виразі складає 7392ц. Це досить негативно для господарства. Щоб уникнути краху господарства потрібно страхувати продукцію на випадок вимерзання чи інших факторів, що можуть вплинути на майбутній урожай.
Собівартість продукції за останні роки сильно змінюється. А тому для її  аналізу використаємо данні за останні два роки і фактичні показники звітного року порівняємо з плановими.
Для цього встановимо зміну собівартості 1ц. продукції за період, в тому числі за рахунок факторів – урожайності та затрат коштів на 1 га посіву.
;
;
Зміна собівартості за рахунок урожайності:
;
;
Зміна собівартості за рахунок затрат коштів на 1 га посіву:
;
;
Z0; Z1 – собівартість 1 ц;
У0; У1 – урожайність;
;  – затрати на 1 га посіву.

Таблиця 2.5
Зміна собівартості продукції рослинництва в радгоспі Степовий
Показники
Урожайність, ц/га
Собівартість продукції рослинництва, тис. грн.
Затрати на 1 га посіву, грн
2002р
2003р
2002р
2003р
У0
У1
Z0
Z1
Z0У0
Z1У1
Z0У1
Зернові та зернобобові
45,8
23,9
1500,0
521,2
645,6
12470,9
35890,9
насіння соняшника
15,1
24,1
318,1
552,6
48033,3
13322,1
7668,8
цукрові буряки
217,0
160,3
137,3
144,3
29790,4
23137,1
22014,7
овочі відкритого ґрунту
8,53
25,9
14,5
22,9
123,7
592,0
374,8
кормові коренеплоди та баштанні кормові
94,4
106,8
16,5
3,6
1557,1
384,4
1761,8
 силосування
115,9
214,6
442,6
651,3
51302,3
139784,9
94992,8
 
Виходячи з даних таблиці можна зробити висновок, що у звітному році у порівнянні з базисним затрати на 1 га посівів збільшилися на 88482,6 грн. Це пов’язано з неврожаєм озимих у 2003 році.
Дальше проаналізуємо структуру собівартості 1 ц продукції у відповідності з прийнятою номенклатурою статей затрат. Так як собівартість безпосередньо впливає на прибуток в таблиці 2.6 прослідкуємо зміну прибутку в звітному році у порівнянні з базисним.

Таблиця 2.6
Склад та структура собівартості зернових в радгоспі Степовий
Статті затрат
2002р
2003р
Відхилення (+,-)
грн.
%
грн.
%
грн.
%
Витрати на оплату праці
400,0
6,6
417,0
8,2
17,0
4,3
Матеріальні затрати, які увійшли в оплату праці:
2745,9
45,0
1910,3
37,5
-835,6
-30,4
 насіння та посадковий матеріал
277,0
4,5
388,1
7,6
111,1
40,1
 мінеральні добрива
316,0
5,2
348,5
6,8
32,5
10,3
 нафтопродукти
617,0
10,1
713,6
14,0
96,6
15,7
 запасні частини
556,0
9,1
337,4
6,6
-218,6
-39,3
оплата робіт та послуг, що виконані сторонніми організаціями
979,9
16,1
122,7
2,4
-857,2
-87,5
Амортизація
99,0
1,6
93,2
1,8
-5,8
-5,9
Інші витрати
112,0
1,8
757,0
14,9
645,0
575,9
Всього затрат
6102,8
100,0
5087,8
100,0
-1015,0
-16,6
 
Аналізуючи дані таблиці 2.6 можна відмітити, що значно зросли витрати на оплату праці (4,3%), інші витрати (575,9%), витрати на купівлю нафтопродуктів (15,7%), насіння та посадковий матеріал (40,1%). Це негативно відобразиться на собівартості продукції рослинництва, тому що із зростанням собівартості продукції її ціна теж зростає.

2.4 Продуктивність праці при виробництві продукції рослинництва

 
Узагальнюючим показником продуктивності праці в сільгосппідприємстві є виробництво продукції у вартісному виразі на працівника. Нові ціни 2000 р. не порушують співставності при аналізі ряду динаміки, оскільки вони близькі до тих, що застосовувалися раніше — різниця по всьому складу сільськогосподарської продукції в межах 1%. Після 1996 р. продуктивність праці неухильно знижується. Якщо у тваринництві вивільнення частини працівників має економічне обгрунтування, то в землеробстві необхідно збільшувати зайнятість шляхом інтенсифікації виробництва.
Більш інформативними і практично цінними є галузеві показники продуктивності праці. Звітність дозволяє вираховувати лише прямі затрати праці на виробництво основних продуктів рослинництва.
Рівень продуктивності праці формуються під дією двох груп факторів — тих, що впливають на урожайність та таких, які змінюють затрати на одиницю площі.[8, с.86]
Отже вихідні данні, які приведені в таблиці 2.7. дають можливість розрахувати продуктивність праці в радгоспі Степовий Миколаївського району.

Таблиця 2.7
Вихідні дані для розрахунку показників продуктивності праці в рослинництві радгоспу Степовий Миколаївського району
Показники
І період 2000-2001 роки
ІІ період 2002-2003 роки
ІІ період в % до І періоду
Вартість валової продукції рослинництва в порівняльних цінах 2000р., тис. грн.
144601,64
143164,49
99,01
Середньорічна чисельність працівників, зайнятих в рослинництві, чол.
112,00
124,00
110,71
Виручено від реалізації продукції, тис. грн.
2930,02
2658,05
90,72
Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.
1463,72
1359,15
92,86
Кількість виробленої продукції рослинництва за видами, ц
 
 
 
 зернові та зернобобові
96449,83
65483,50
67,89
 насіння соняшника
6159,67
16237,00
263,60
 цукрові буряки
17539,67
12145,00
69,24
 овочі відкритого ґрунту
1427,83
403,50
28,26
 кормові коренеплоди та баштанні кормові
1197,00
1785,50
149,16
 силосування
95185,67
102298,00
107,47
 сінажування
-
19034
 
Затрати праці на виробництво всієї продукції рослинництва за видами, тис. люд.-год.
 
 
 
 зернові та зернобобові
27,84
14,50
52,09
 насіння соняшника
15,00
19,00
126,67
 цукрові буряки
37,17
31,50
84,76
 овочі відкритого ґрунту
10,00
10,00
100,00
 кормові коренеплоди та баштанні кормові
5,17
10,50
203,29
 силосування
1,17
2,50
214,59
 сінажування
0,67
0,50
75,19
 інша продукція рослинництва
906,84
98,50
10,86
Всього
1003,83
187,00
18,63
Предыдущая страница 1 2 3 Следующая страница


Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

Скачать курсовую работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/?id=702&часть=2вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com