Реферат на тему "Структура та форми функціонування внутрішнього економічного механізму ВАТ Молочний комбінат Фаворит"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Курсовая на тему Структура та форми функціонування внутрішнього економічного механізму ВАТ Молочний комбінат Фаворит

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Курсовая *
Размер: 108.47 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Alexey
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 6

добавить материал

Податок
Чистий прибуток
Відрахування в централізовані фонди
Виплата власникам (дивіденди)
Резервний фонд
Інвестиційний фонд
Прибуток, що залишається у підприємства
Резервний фонд
Інвестиційний фонд
Виплата персоналу

Рис.5.1 Приблизна схема розподілу прибутку ВАТ „Молочний комбінат „Фаворит””

Висновки
         Дослідивши принципи функціонування внутрішнього економічного механізму ВАТ „Молочний комбінат „Фаворит” підприємства можна зробити висновок, що профіль, масштаби, а також галузева приналежність підприємства визначаються складом, технологічною спеціалізацією і розмірами його виробничих цехів, ділянок, майстерень. Всі інші ланки підприємства: функціональні відділи, лабораторії, органи що керують, - цілком порівнюються з характеристиками виробничих підрозділів і створюються винятково для забезпечення ефективності їхньої роботи.
Процес виробництва на будь-якому підприємстві здійснюється за належної взаємодії трьох визначальних його чинників: персоналу (робочої сили), засобів праці та предметів праці. Використовуючи наявні засоби виробництва, персонал підприємства продукує суспільно корисну продукцію або надає виробничі й побутові послуги. Це означає, що, з одного боку, мають місце затрати живої та уречевленої праці, а з іншого – такі чи такі результати виробництва (діяльності). Останні залежать від масштабів застосовуваних засобів виробництва, кадрового потенціалу та рівня його використання.
Прибуток підприємства формується за рахунок таких джерел: а) продаж (реалізація) продукції (послуг);б) продаж іншого майна; в) позареалізаційні операції. Прибуток від продажу продукції (виконання робіт, надання послуг) є основним складником загального прибутку. Це прибуток від операційної діяльності, яка відображає місію і профіль підприємства. Він обчислюється як різниця між виручкою від продажу продукції (без урахування податку на додану вартість і акцизного збору) та її повною собівартістю.

Список використаної літератури
 
1.   Грещак М.Г. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навч. посібник – к.: КНЕУ, 2001. – 228с.
2.   Доленко Л.Х.Теория стратеги предприятия. – Одесса: Астропринт, 1998 – 158с.
3.     Фандель Г. Теорія производства и издержек . Пер. с нем. – К.; ТАКСОН, 2004. – 528с.
4.   Економіка підприємства: Підручник/ За заг. ред С.Ф. По кропивного. – Вид. 2-ге, переоб. та допов. – К. : КНЕУ, 2005. – 528с.
5.   Осипов Ю.М. Основы теории хозяйственного мехенизма. – М.: МГУ, 1994. – 368с.

Звіт про фінансові результати ВАТ „Українка” станом на 01.01.2002р.
Стаття
Код рядка
За звітний період
За попередній період
1
2
3
4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
010
2345
2060
Податок на додану вартість
015
391
343
Акцизний збір
020
025
Інші вирахування з доходу
030
Чистий (дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
035
1954
1717
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
040
1477
1298
Валовий:
- прибуток
050
477
419
- збиток
055
Інші операційні доходи
060
150
120
Адміністративні витрати
070
350
270
Витрати на збут
080
150
120
Інші операційні витрати
090
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток
100
127
149
- збиток
105
Дохід від участі в капіталі
110
50
65
Інші фінансові доходи
120
25
47
Інші доходи
130
Фінансові витрати
140
Втрати від участі в капіталі
150
Інші витрати
160
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток
170
202
261
- збиток
175
Податок на прибуток від звичайної діяльності
180
61
78
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток
190
141
183
- збиток
195
Надзвичайні:
- доходи
200
- витрати
205
Податок з надзвичайного прибутку
210
Чистий:
- прибуток
220
141
183
- збиток
225
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 6


Структура та форми функціонування внутрішнього економічного механізму ВАТ Молочний комбінат Фаворит

Скачать курсовую работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/id=8783 часть=6


Найти другие подобные рефераты.

Категории рефератов:


Астрономия, космонавтика и авиация

Банковское, биржевое дело и страховка

Безопасность жизнедеятельности и охрана труда

Биология и естествознание

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело и гражданская оборона

География и экономическая география

Геология, гидрология и геодезия

Государство и право

Журналистика, издательское дело и СМИ

Иностранные языки и языкознание

История и исторические личности

Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника

Краеведение и этнография

Кулинария и продукты питания

Культура и искусство

Литература

Логика

Маркетинг, реклама и торговля

Математика

Медицина

Международные отношения и мировая экономика

Менеджмент и трудовые отношения

Музыка

Педагогика

Политология

Программирование, компьютеры, информатика и кибернетика

Производство и технологии

Психология

Разное

Религия и мифология

Сельское, лесное хозяйство и землепользование

Социология и обществознание

Спорт и туризм

Строительство и архитектура

Таможенная система

Транспорт

Физика и энергетика

Философия

Финансы, деньги и налоги

Химия

Экология и охрана природы

Экология и экономическая теория

Экономика

Экономико-математическое моделирование

Этика и эстетикаРейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com