Реферат на тему "Сям я і шлюб у феадальным праве Беларусі"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работуРаботы по запросу 'Сям я і шлюб у феадальным праве Беларусі'


1 Курсовая 'Сям я і шлюб у феадальным праве Беларусі'

Формы шлюбу іх эвалюцыя. Рэгуляванне шлюбу і яго скасаванне. Рэгуляванне шлюбных дачынення кананічнным царко ным правам. Шлюбныя дачыненні свецкім заканада стве. Прававое рэгуляванне ма масных дачынення у сям і.

скачать Сям я і шлюб у феадальным праве Беларусі просмотреть Сям я і шлюб у феадальным праве Беларусі скачать Сям я і шлюб у феадальным праве Беларусі.doc 26.06.03
Курсовая *
Размер: 63.65 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Таццяна
2 Реферат 'Канфесіянальная сітуацыя на Беларусі ў ХІХ стагоддзі'

Канфесіянальная гісторыя Беларусі складаная і шматгранная. Пранікнення каталіцтва на тэрыторыю Беларусі. Праваслаўная царква. Каталіцкі касцёл. Іслам, татарскія пасяленцы на беларусі. Рэлігійна-містычны рух у іудаізме - хасідызм. Пратэстантызм. Стара

скачать Канфесіянальная сітуацыя на Беларусі ў ХІХ стагоддзі просмотреть Канфесіянальная сітуацыя на Беларусі ў ХІХ стагоддзі скачать Канфесіянальная сітуацыя на Беларусі ў ХІХ стагоддзі.doc 04.12.10
Реферат *
Размер: 25.51 кб.
Язык: русский
Разместил (а): cool
3 Реферат 'Канфесіянальная сітуацыя на Беларусі ХІХ стагоддзі'

Канфесіянальная гісторыя Беларусі складаная і шматгранная. Пранікнення каталіцтва на тэрыторыю Беларусі. Правасла ная царква. Каталіцкі касц л. Іслам татарскія пасяленцы на беларусі. Рэлігійна містычны рух у іудаізме хасідызм. Пратэстантызм. Стараверы.

скачать Канфесіянальная сітуацыя на Беларусі ХІХ стагоддзі просмотреть Канфесіянальная сітуацыя на Беларусі ХІХ стагоддзі скачать Канфесіянальная сітуацыя на Беларусі ХІХ стагоддзі.doc 19.03.09
Реферат *
Размер: 19.95 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Валерий
4 Реферат 'Культура Беларусі у другой палове XVI ст '

Перыяды у гісторыі культуры Беларусі сярэдзіны XVI XVIII ст. Асвета і кнігадрукаванне Беларусі у XVI ст. Адметная роль беларускі друкар магіля чанін Спірыдона Собаль кірылічным кнігадрукаванні. Бібліятэчная і архі ная справа Беларусі у XVI ст.

скачать Культура Беларусі у другой палове XVI ст просмотреть Культура Беларусі у другой палове XVI ст скачать Культура Беларусі у другой палове XVI ст .doc 29.11.09
Реферат *
Размер: 36.04 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Климук Ольга
5 Реферат 'Эпоха Адраджэння на тэрыторыі Беларусі'

Спецыфічныя рысы эпохі Адраджэння на тэрыторыі Беларусі. Узнікненне кнігадрукавання. Францішак Скарына першадрукар прадста нік рэнесансавай культуры на Беларусі. Стана лення і развіцця беларускай архітэктуры і выя ленчага мастацтва. Замкі і храми.

скачать Эпоха Адраджэння на тэрыторыі Беларусі просмотреть Эпоха Адраджэння на тэрыторыі Беларусі скачать Эпоха Адраджэння на тэрыторыі Беларусі.doc 28.11.09
Реферат *
Размер: 24.06 кб.
Язык: русский
Разместил (а): prezident
6 Реферат 'Рассяленне славян і іх з я ленне на тэрыторыі Беларусі'

Крызіс старажытнага грамадства звязаны з разлажэннем першабытнаабшчыннага ладу на тэрыторыі Беларусі. Пытанне паходжання славян на тэрыторыі Беларусі дэмаграфічный рост у VІІІ ІХ стст. Асно ны масі славянства склалі дрыгавічы крывічы і радзімічы.

скачать Рассяленне славян і іх з я ленне на тэрыторыі Беларусі просмотреть Рассяленне славян і іх з я ленне на тэрыторыі Беларусі скачать Рассяленне славян і іх з я ленне на тэрыторыі Беларусі.doc 28.03.10
Реферат *
Размер: 14.95 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Павел
7 Реферат 'Беларускае мастацтва Жывапic'

Характарыстыка мастацтва першабытнага ладу на тэрыторыi Беларусi. Выя ленчае мастацтва старажытных зямель Беларусі. Мастацтва Беларусі 14 16 стагоддзя . Жывапіс Беларусі 14 16 стагоддзя . Беларуская графіка 14 16 стагоддзя .

скачать Беларускае мастацтва Жывапic просмотреть Беларускае мастацтва Жывапic скачать Беларускае мастацтва Жывапic.doc 17.03.02
Реферат *
Размер: 32.53 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Кузняцоў Д.В.
8 Реферат 'Перыядызацыя этнічнай гісторыі Беларусі'

Даіндае рапейскі перыяд этнічнай гісторыі Беларусі 40 тыс. гадо да н.э. 3 2 тыс. гадо да н.э. . Індае рапейцы першае несельніцтва Па дн вай і Заходняй Е ропы 3 2 тыс. гг. да н.э. да нашага часу . Балты і з я ленне славян на тэрыторыі Беларусі.

скачать Перыядызацыя этнічнай гісторыі Беларусі просмотреть Перыядызацыя этнічнай гісторыі Беларусі скачать Перыядызацыя этнічнай гісторыі Беларусі.doc 16.03.10
Реферат *
Размер: 23.64 кб.
Язык: русский
Разместил (а): vitebsk
9 Курсовая 'Умови і порядок укладення шлюбу'

Поняття шлюбу та його специфічні ознаки. Необхідні умови вступу в шлюб. Ознайомлення осіб які бажають зареєструвати шлюб з їхніми правами та обов язками. Особливості реєстрації шлюбу із засудженою особою. Недійсність шлюбу та її правові наслідки.

скачать Умови і порядок укладення шлюбу просмотреть Умови і порядок укладення шлюбу скачать Умови і порядок укладення шлюбу.doc 22.03.09
Курсовая *
Размер: 58.43 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Inaccessible
10 Контрольная работа 'Сацыяльна эканамічнае развіцце Беларусі у складзе Рэчы Паспалітай'

Феадальнае землеуладанне і сялянская гаспадарка Беларусі у XVII XVIII стагоддзях. Становішча сялянства. Развіцце гарадоу Беларусі. Арганізація рамяства і гандлю. Саціяльная барацьба у XVII XVIII стагоддзях. Узмацненне феадальнай эксплуатацыі сялянства.

скачать Сацыяльна эканамічнае развіцце Беларусі у складзе Рэчы Паспалітай просмотреть Сацыяльна эканамічнае развіцце Беларусі у складзе Рэчы Паспалітай скачать Сацыяльна эканамічнае развіцце Беларусі у складзе Рэчы Паспалітай.doc 23.11.08
Контрольная работа *
Размер: 34.05 кб.
Язык: русский
Разместил (а): дискетка
11 Контрольная работа 'Пробелы в праве 3'

Пробелы в праве понятие и виды. Пробел в позитивном праве в нормативно правовом регулировании в законодательстве в законе. Реальные и мнимые пробелы. Способы преодоления пробелов в праве. Аналогия закона и аналогия права условия их применения.

скачать Пробелы в праве 3 просмотреть Пробелы в праве 3 скачать Пробелы в праве 3.doc 07.12.08
Контрольная работа *
Размер: 29.41 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Платон 2008
12 Реферат 'Фізіякратызм Беларусі'

Навукова філософскія ідэі заходнее рапейскіх асветніка . Дактрына эканаміста філосафа фізіякрата . Пачынальнікі і буйнейшые прадста нікі фізіякратызму Беларусі Iepaнім Страйно скі Канстанцін Багусла скі laaxiм Xpaптовіч і Антоній Тызенга з.

скачать Фізіякратызм Беларусі просмотреть Фізіякратызм Беларусі скачать Фізіякратызм Беларусі.doc 01.11.09
Реферат *
Размер: 16.33 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Віктар
13 Контрольная работа 'Лівонская вайна'

Абвастрэнне сітуацыі Інфлянтах і пачатак Інфлянцкай вайны. Баявыя дзеянні на тэрыторыі Беларусі. Першы і другі перыяд вайны. Перамір е як паражэнне Івана IV. Вынікам Лівонскай вайны на Беларусі было далейшае мацаванне пазіцый польскіх феадала .

скачать Лівонская вайна просмотреть Лівонская вайна скачать Лівонская вайна.doc 16.02.09
Контрольная работа *
Размер: 55.94 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Aleksandr
14 Контрольная работа 'Договор ссуды Условия заключения брака в римском праве'

Основные положения и классификация обязательственного права в римском праве. Общая характеристика договора ссуды commodatum . Анализ условий заключения брака в Древнем Риме и современном семейном праве РФ. Основные понятия и определения в римском праве.

скачать Договор ссуды Условия заключения брака в римском праве просмотреть Договор ссуды Условия заключения брака в римском праве скачать Договор ссуды Условия заключения брака в римском праве.doc 18.01.10
Контрольная работа *
Размер: 23.35 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Евгений Васильевич
15 Реферат 'Каменны век на Беларусі'

Першае пранікненне чалавека на тэрыторыю Беларусі. Эпоха позняга палеаліту. Мезалiтычныя культуры адрознiвалiся адна ад другой перш за с характарам вьттворчасцi крамян вых прылад працы. Асно ныя здабытка эпохы неаліту. Помнiкi матэрыяльнай культуры.

скачать Каменны век на Беларусі просмотреть Каменны век на Беларусі скачать Каменны век на Беларусі.doc 25.02.09
Реферат *
Размер: 25.8 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Дмитрий
16 Контрольная работа 'Дифференциация и дискриминация в трудовом праве'

Сравнительная характеристика понятий дифференциации и дискриминации в трудовом праве анализ их соотношений. Единство правового регулирования в трудовом праве. Равная трудовая праводееспособность правосубъектность предполагающая равенство возможностей.

скачать Дифференциация и дискриминация в трудовом праве просмотреть Дифференциация и дискриминация в трудовом праве скачать Дифференциация и дискриминация в трудовом праве.doc 07.12.08
Контрольная работа *
Размер: 36.36 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Платон 2008
17 Реферат 'Народніцкія і сацыал дэмакратычныя арганізацыі на Беларусі'

Гало ные прычыны сялянскіх выступлення формы прая лення сялянскага руху. Рэвалюцыйная і рэфарматарская плыні народніцтве. Зра мство з марксісцкай літаратурай узнікненне самастойнага сацыял дэмакратычнага руху на Беларусі расстано ка палітычных сіл.

скачать Народніцкія і сацыал дэмакратычныя арганізацыі на Беларусі просмотреть Народніцкія і сацыал дэмакратычныя арганізацыі на Беларусі скачать Народніцкія і сацыал дэмакратычныя арганізацыі на Беларусі.doc 03.12.09
Реферат *
Размер: 25.82 кб.
Язык: русский
Разместил (а): prezident12
18 Реферат 'Сроки в римском частном праве'

Общее понятие срока. Некоторые примеры применения сроков в римском частном праве. Сроки и обязательства в римском частном праве. Значение сроков в римском частном праве. Возможность предъявления искового требования и просрочка исполнения.

скачать Сроки в римском частном праве просмотреть Сроки в римском частном праве скачать Сроки в римском частном праве.doc 11.02.07
Реферат *
Размер: 15.88 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Кигим Татьяна
19 Реферат 'Внешнеполитические предпосылки воссоединения Западной Беларуси в СССР'

Аляксандр Пальчынскі БДУ гістфак. знешнепалітычныя прадумовы абяднання Заходняй Беларусі ў адзінай савецкай дзяржаве Пры вывучэнні пытанняў звязаных з прычынамі, што зрабілі магчымым уз’яднанне Заходняй Беларусі з БССР варта звяртаць увагу не т

скачать Внешнеполитические предпосылки воссоединения Западной Беларуси в СССР просмотреть Внешнеполитические предпосылки воссоединения Западной Беларуси в СССР скачать Внешнеполитические предпосылки воссоединения Западной Беларуси в СССР.doc 03.12.10
Реферат *
Размер: 22.32 кб.
Язык: русский
Разместил (а): cool
20 Курсовая 'Пробелы в праве'

Понятие и причины пробелов в праве первичные первоначальные и последующие вторичные действительные мнимые кажущиеся . Способы устранения пробелов в праве. Аналогия закона и аналогия права способ преодоления пробела. Пути решения проблемы.

скачать Пробелы в праве просмотреть Пробелы в праве скачать Пробелы в праве.doc 03.10.07
Курсовая *
Размер: 30.9 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Фень-ка
21 Курсовая 'Сроки в гражданском праве 3'

Общая характеристика сроков в гражданском праве. Виды сроков в гражданском праве. Порядок исчисления сроков в гражданском праве. Понятие срока исковой давности. Правовые последствия истечения сроков исковой давности.

скачать Сроки в гражданском праве 3 просмотреть Сроки в гражданском праве 3 скачать Сроки в гражданском праве 3.doc 25.11.06
Курсовая *
Размер: 30.62 кб.
Язык: русский
Разместил (а): incognito
22 Реферат 'Беларуская гістарыяграфія перыяд накаплення гістарычных веда IX XVII '

Звесткі аб насельніцтве Беларусі працах антычных і арабскіх а тара . Польская храністы яб гісторыі беларускіх зямель. Гістарычныя веды творах царко на рэлігійнай палемікі XVI XVII стст. Лівонскія хронікі і скандына скія сагі пра падзеі в Беларусі.

скачать Беларуская гістарыяграфія перыяд накаплення гістарычных веда IX XVII просмотреть Беларуская гістарыяграфія перыяд накаплення гістарычных веда IX XVII скачать Беларуская гістарыяграфія перыяд накаплення гістарычных веда IX XVII .doc 04.03.09
Реферат *
Размер: 63.11 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Дмитрий
23 Сочинение 'Тэма Беларусі ў лірыцы Янкі Купалы першага паслярэвалюцыйнага дзесяцігоддзя.'

Ад прадзедаў спакон вякоўМне засталася спадчынаПаміж сваіх і чужакоўЯна мне ласкай матчынай.Я. КупалаТэма Беларусі зяўляецца асноўнай у творчасці Я. Купалы першага паслярэвалюцыйнага дзесяцігоддзя. Бацькоўская зямля родны

скачать Тэма Беларусі ў лірыцы Янкі Купалы першага паслярэвалюцыйнага дзесяцігоддзя. просмотреть Тэма Беларусі ў лірыцы Янкі Купалы першага паслярэвалюцыйнага дзесяцігоддзя. скачать Тэма Беларусі ў лірыцы Янкі Купалы першага паслярэвалюцыйнага дзесяцігоддзя..doc 01.11.10
Сочинение *
Размер: 3.61 кб.
Язык: белорусский
Разместил (а): admin
24 Реферат 'Беларуская гістарыяграфія ў перыяд накаплення гістарычных ведаў IX-XVII стст'

Звесткі аб насельніцтве Беларусі ў працах антычных і арабскіх аўтараў. Польская храністы яб гісторыі беларускіх зямель. Гістарычныя веды ў творах царкоўна-рэлігійнай палемікі XVI-XVII стст. Лівонскія хронікі і скандынаўскія сагі пра падзеі в Беларусі

скачать Беларуская гістарыяграфія ў перыяд накаплення гістарычных ведаў IX-XVII стст просмотреть Беларуская гістарыяграфія ў перыяд накаплення гістарычных ведаў IX-XVII стст скачать Беларуская гістарыяграфія ў перыяд накаплення гістарычных ведаў IX-XVII стст.doc 04.12.10
Реферат *
Размер: 83.44 кб.
Язык: русский
Разместил (а): cool
25 Курсовая 'Метод философии Гегеля и его учение о государстве'

Высказывания Гегеля о праве и государстве. Гегель рассмотрел идею государства и права считая задачей науки о праве и государстве не разработку представлений о должном разумном праве и государстве а нахождении разумного в самой действительности.

скачать Метод философии Гегеля и его учение о государстве просмотреть Метод философии Гегеля и его учение о государстве скачать Метод философии Гегеля и его учение о государстве.doc 18.12.08
Курсовая *
Размер: 20.89 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Мария

следующие 25 рефератов >>Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com