Реферат на тему "Сучасні концепції регулювання міжнародних відносин"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Курсовая на тему Сучасні концепції регулювання міжнародних відносин

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Курсовая *
Размер: 70.52 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Ирина
1 2 3 4 5 Следующая страница

добавить материал

Міністерство науки та освіти України
Запорізька державна інженерна академія
                                                                                                        
Кафедра: бухгалтерського обліку та аудита
Курс: міжнародна економіка
Курсова робота
На тему: «Сучасні концепції регулювання міжнародних відносин»
                                                                         Виконала: студентка 2 курсу
                                                         Групи ОтаА-1-01д.
                                                         Шифр: 010463
                                                         Рудковська Ірина
                                                         Перевірила: Лищенко О.Г.
ЗАПОРІЖЖЯ, 2002
Зміст:
Вступ.................................................................................................................................4
Розділ 1. Митні тарифи і мита. Нетарифні бар'єри......................................................5
1.1. Поняття митного тарифу. Види митних мит.........................................................5
1.2. Аргументи проти тарифів.......................................................................................9
1.3. Аргументи в захист тарифів...................................................................................11
1.4. Нетарифні бар'єри...................................................................................................14
1.4.1. Вимір нетарифних методів..................................................................................14
1.4.2. Квотування (контингетирування)......................................................................15
1.4.3. Ліцензування.........................................................................................................16
1.4.4. «Добровільні» обмеження експорту.................................................................. 18
Розділ 2. Механізми багатобічного регулювання........................................................19
2.1. Система міжнародних організацій.........................................................................19
2.2. Сфери діяльності......................................................................................................20
2.3. Виконувані функції  ............................................................................................... 22
Розділ 3. Регулювання міжнародної торгівлі
ВТО: торгівля товарами.................................................................................................26
Розділ 4. Україна та ВТО: чи слід поспішати?............................................................34
Висновок..........................................................................................................................39 Список використаної літератури...................................................................................40 Додаток............................................................................................................................41
 
 
 
 
 
 
 
Вступ
        У першому розділі розкриті поняття державного регулювання міжнародної торгівлі. Основними його інструментами є тарифні і нетарифні бар'єри. 
        У другому розділі я розглянула систему міжнародних організацій, їхні функції і сфери діяльності. У світі нараховується більш 100 міжнародних організацій, у більшому або меншому ступені залучених в обговорення і регулювання економічних проблем. Вони різні за складом, розмірам, функціям і впливом на міжнародну економіку. Міжнародні організації можна класифікувати відповідно до різних критеріїв, але не один з них не є ідеальним.
        Третій розділ присвячений регулюванню міжнародної торгівлі. Найбільш важлива сфера міжнародної економіки – міжнародна торгівля товарами і послугами – регулюється декількома міжнародними організаціями, у числі яких головною є Всесвітня торгівельна організація (ВТО).
        Четвертий розділ розкриває усі проблеми, що пов’язані зі вступом України до ВТО.
        Головною метою курсової роботи є розкриття основних недоліків і переваг державного регулювання міжнародних відносин.
        Задача курсової роботи – розглянути сучасний світовий підхід до регулювання міжнародних відносин на прикладі Всесвітньої торгівельної організації (ВТО).
 
 
 
 
 
 
 
 
Розділ 1. Митні тарифи і мита
1.1. Поняття митного тарифу. Види
митних мит
 
        У залежності від того, яка сторона торгівельної політики вважається важливою, існує декілька визначень митного тарифу, доповнюють один одного.
        Митний тариф у залежності від контексту може визначатися як:
Ø інструмент торгівельної політики і державного регулювання внутрішнього ринку країни при його взаємодії зі світовим ринком;
Ø звід ставок митних мит, застосовуваних до товарів, що переміщуються  через митний кордон, систематизований відповідно до товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності;
Ø конкретна ставка мита, що підлягає сплаті при вивозі або ввозі визначеного товару на митну територію країни. У цьому випадку поняття митного тарифу цілком збігається з поняттям мита.
        В окремих країнах митна територія може не збігатися з географічною територією. Під товаром звичайно розуміється будь-яке майно, переміщуване через границю, включаючи, наприклад, таке специфічне, як електроенергія.
        Митний тариф будь-якої країни складається з конкретних ставок митних мит, що використовуються з ціллю оподатковування ввезених або товарів, що вивозяться.
        Мито – обов'язковий внесок, стягнутий митними органами при імпорті або експорті товару і є умовою імпорту або експорту.
        Мита виконують три основні функції:
ý фіскальну, котра відноситься і до імпортних, і до експортних мит, оскільки вони є однією зі статей дохідної частини державного бюджету;
ý протекціоністську (захисну), що відноситься до імпортних мит, оскільки з їхньою допомогою держава відгороджує місцевих виробників від небажаної іноземної конкуренції;
ý балансуючу, що відноситься до експортних мит, установленим з метою запобігання експорту товарів, внутрішні ціни на які по тим або інших причинах нижче світових.
        Класифікація митних мит.
        За способом уваги:
§  адвалерні – нараховуються у відсотках до митної вартості оподатковуваних товарів (наприклад, 20% від митної вартості);
§  специфічні – нараховуються у встановленому розмірі за одиницю оподатковуваного товару (наприклад, 10$ за 1т);
§  комбіновані – сполучать обидва названих видів митного обкладання (наприклад, 20% від митної вартості, але не більш 10$ за 1 т).
        Адвалерні мита аналогічні пропорційному податкові на продаж і застосовуються звичайно при обкладанні товарів, що мають різні якісні характеристики в рамках однієї товарної групи. Сильною стороною адвалерних мит є те, що вони підтримують однаковий рівень захисту внутрішнього ринку незалежно від коливань цін не товар, змінюються лише доходи бюджету. Наприклад, якщо мито складає 20% ціни товару, то при ціні товару 200$ доходи бюджету складуть 40$. При збільшенні ціни товару до 300$ доходи бюджету зростуть до 60$ при падінні ціни товару до 100$ – скоротяться до 20$. Але незалежно від ціни адвалерне мито підвищує ціну імпортного товару на 20%. Слабкою стороною адвалерних мит є те, що вони передбачають необхідність митної оцінки вартості товару для цілей обкладання митом. Оскільки ціна товару може коливатися під впливом  численних економічних (обмінний курс, процентна ставка й ін.) і адміністративних (митне регулювання) факторів, застосування адвалерних мит пов'язане із суб'єктивністю оцінок, що залишає місце зловживанням.
        Специфічні мита звичайно накладаються на стандартизовані товари і мають незаперечні переваги, оскільки прості в адмініструванні й у більшості випадків не залишають волі для зловживань. Однак рівень митного захисту за допомогою специфічних мит сильно залежить від коливання цін на товари. Наприклад, специфічне мито в 1000$ за один імпортний автомобіль значно сильніше обмежує імпорт автомобіля ціною 8000$, оскільки складає 12,5% його ціни, чим автомобіля ціною 12000$, оскільки складає 8,3% його ціни. У результаті, коли імпортні ціни зростають, рівень захисту внутрішнього ринку за допомогою специфічного тарифу падає. Але, з іншого боку, під час економічного спаду і падіння імпортних цін специфічний тариф збільшує рівень захисту національних виробників.
        За об'єктом обкладання:
§  імпортні – мита, що накладаються на імпортні товари при випуску їх для вільного звертання на внутрішньому ринку країни. Є переважною формою мит, застосовуваної всіма країнами світу для захисту національних виробників від іноземної конкуренції;
§  експортні – мита, що накладаються на експортні товари при випуску їх за межі митної території держави. Застосовуються вкрай рідко окремими країнами, звичайно у випадку великих розходжень у рівні внутрішніх регульованих цін і вільних цін світового ринку на окремі товари, і мають на меті скоротити експорт і поповнити бюджет;
§  транзитні – мита, що накладаються на товари, перевезені транзитом через територію даної країни. Зустрічаються вкрай рідко і використовуються переважно як засіб торгівельної війни.
        За характером:
§  сезонні – мита, що застосовуються для оперативного регулювання міжнародної торгівлі продукцією сезонного характеру, насамперед сільськогосподарської. Звичайно термін їхньої дії не може перевищувати декількох місяців у рік, і на цей період дія звичайного митного тарифу по цих товарах припиняється;
§  антидемпінгові – мита, що застосовуються у випадку ввозу на територію країни товарів за ціною більш низкою, чим їхня нормальна ціна в країні, що експортує, якщо такий імпорт завдає шкоди місцевим виробникам подібних товарів або перешкоджає організації і розширенню національного виробництва таких товарів;
§  компенсаційні – мита, що накладаються на імпорт тих товарів, при виробництві яких прямо або побічно використовувалися субсидії, якщо їхній імпорт завдає шкоди національним виробникам подібних товарів
        Звичайно ці особливі види мит застосовуються дивно або в однобічному порядку в чисто захисних цілях від спроб несумлінної конкуренції з боку її торгівельних партнерів, або як відповідна міра на дискримінаційні й інші дії, що ущемляють інтереси країни, з боку інших держав і їхніх союзів. Введенню особливих мит звичайно передує розслідування, проведене з доручення уряду або парламенту, конкретних випадків зловживань положенням на ринку з боку торгівельних партнерів. У процесі розслідування проводяться двосторонні переговори, визначаються позиції, розглядаються можливі пояснення виниклої ситуації і починаються інші спроби вирішити розбіжності політичним шляхом. Введення особливого мита звичайно стає крайнім засобом, до якого прибігають країни, коли всі інші способи врегулювання торгівельних розбіжностей вичерпані.
        За походженням:
§  автономні – мита, що вводяться на підставі однобічних рішень органів державної влади країни. Звичайне рішення про введення митного тарифу приймається у виді закону парламентом держави, а конкретні ставки мита установлюються відповідним відомством (звичайно міністерством торгівлі, фінансів або економіки) і схвалюються урядом;
§  конвенційні (договірні) – мита, установлювані на базі двосторонньої або багатосторонньої угоди, такого як Генеральна угода про тарифи і торгівлю (ГУТТ), або угод про митний союз;
§  преференційні – мита, що мають більш низькі ставки в порівнянні зі звичайно діючим митним тарифом, що накладаються на основі багатосторонніх угод на товари, що відбуваються з країн, що розвиваються. Ціль преференційних мит – підтримати економічний розвиток цих країн за рахунок розширення їхнього експорту. З 1971 року діє Загальна система преференцій, що передбачає значне зниження імпортних тарифів розвитих країн на імпорт готової продукції з країн, що розвиваються.
        За типах ставок:
§  постійні – митний тариф, ставки якого одноразово встановлені органами державної влади і не можуть змінюватися в залежності від обставин. Переважна більшість країн світу має тарифи з постійними ставками;
§  перемінні – митний тариф, ставки якого можуть змінюватися у встановлених органами державної влади випадках (при зміні рівня світових або внутрішніх цін, рівня державних субсидій). Такі тарифи – досить рідке явище, але використовується, наприклад, у Західній Європі в рамках єдиної сільськогосподарської політики.
        За способом обчислення:
§  номінальні – тарифні ставки, зазначені в митному тарифі. Вони можуть дати тільки саме загальне представлення про рівень митного обкладання, якому країна піддає свої імпорт або експорт;
§  ефективні – реальний рівень митних мит на кінцеві товари, обчислені з урахуванням рівня мит, накладених на імпортні вузли і деталі цих товарів.
        Усі види мит підсумовані в табл. 1 – додаток 1.
 
1.2. Аргументи проти тарифів
        Історично основна суперечка між прихильниками і супротивниками протекціонізму  концентрувався на обговоренні аргументів «за» і «проти» використання тарифів як засобу економічної політики. Аргументи, що наводяться традиційно прихильниками і супротивниками тарифів, використовуються в тих або інших варіантах практично у всіх країнах і тому заслуговують самостійного розгляду.
        Супротивники тарифів звичайно будують свою аргументацію на наступному:
Ø  Тарифи сповільнюють економічний ріст. Аналіз на основі теорії загальної рівноваги показує, що економічний добробут малої країни знижується від введення імпортного тарифу в будь-якому випадку. Економічний добробут великої країни також знижується у всіх випадках, крім одного, коли ефект поліпшення умов торгівлі перекриває економічні втрати, що виникають від введення тарифу. Але оскільки імпорт великої держави є експортом інших країн або групи країн, то умови торгівлі великої країни можуть покращитися тільки за рахунок погіршення умов торгівлі, а отже, і рівня добробуту в країнах, що є її торгівельними партнерами. Отже, у будь-якому випадку вплив тарифів на світову економіку в цілому негативно, оскільки вони ведуть до зниження обсягу міжнародної торгівлі.
Ø  Однобічне введення тарифів нерідко приводить до торгівельних воєн, що підривають стабільність міжнародної торгівлі і міжнародної економіки в цілому. Торговельні партнери країни, що застосувала в однобічному порядку імпортний тариф для захисту своїх виробників від напливу більш дешевих товарів з-за кордону, ризикують випробувати на собі відповідні тарифні санкції, що частіше торкаються основні товари їхнього експорту. Події можуть розвиватися за схемою «дія – протидія» доти, поки торгівля не скоротиться настільки і негативні економічні наслідки цього будуть настільки великі, що країни сядуть за стіл переговорів і погодять рівні тарифів, що влаштовують кожні з них.
Ø  Тариф приводить до збільшення податкового тягаря на споживачів, що через тариф змушені купувати як імпортні, так і аналогічні місцеві товари по більш високих цінах. Тим самим частина доходів споживачів перерозподіляється в державну скарбницю і їхній розташовуваний доход знижується. Такий схований перерозподіл доходів на користь держави (особливо в небагатих країнах, де доход на душу населення не дуже великий) може привести до виникнення нових і збільшенню існуючих соціальних протиріч. Крім того, імпортний тариф приводить до загального підвищення рівня цін і, як неминучий наслідок, вартості життя в країні.
Ø  Тариф на імпортні товари побічно підриває експорт країни, ускладнюючи проблеми платіжного балансу. У багатьох країнах експортні товари містять у собі імпортні деталі і компоненти, ріст цін на які приводить до росту витрат на виробництво експортної продукції, що стає менш конкурентноздатною на світових ринках. Крім того, тариф, скорочуючи імпорт, що є експортом іншої країни, скорочує її експортні доходи і, отже, можливість імпортувати з першої країни. Попит на експортні товари зменшується, що веде до згортання виробництва і загостренню проблем зайнятості. Дослідження впливу імпортного тарифу на експорт семи латиноамериканських країн у післявоєнний час показали, що, щонайменше, половина номінального розміру імпортного тарифу оплачується експортерами, що страждають від його введення.
1 2 3 4 5 Следующая страница


Сучасні концепції регулювання міжнародних відносин

Скачать курсовую работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/104вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com