Реферат на тему "Організаційно єкономічна характеристика сільскогосподарського під"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Диплом на тему Організаційно єкономічна характеристика сільскогосподарського під

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Диплом *
Размер: 94.22 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Каркачева Анна
1 2 3 4 Следующая страница

добавить материал

ЗМІСТ
Вступ
1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА
1.1  Місце розташування, природні і економічні умови
1.2 Розмір підприємства, його спеціалізація і організаційна структура.
1.3 Основні економічні показники господарської діяльності підприємства
2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА СОНЯШНИКА
2.1 Значення і задачі аналізу
2.2 Аналіз наявності і динаміки площ під соняшником
2.3 Аналіз виконання плану і динаміки виробництва продукції.
2.4 Вплив фактору на відхилення валового збору соняшнику.
2.5. Аналіз динаміки урожайності соняшнику
2.6. Аналіз собівартості соняшнику
2.7. Резерви зниження собівартості соняшнику
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП
Головна мета сільськогосподарського виробництва забезпечення населення високоякісними продуктами харчування, переробної галузі сировиною, а також створення домашнього фонду відповідної продукції для зовнішньої торгівлі. У вирішенні давніх проблем важливу роль відіграє олійно-жировий під комплекс, остільки вирощування насіння соняшника та виробництво продуктів його переробки посідають одне з головних місць в АПК.
Актуальність цієї теми полягає в тому, що Україна належить до тих країн, де традиційно вирощуються олійні культури і насамперед, соняшник, який входить до структури сівозмін природно-кліматичних зон Степу, центрального та східного Лісостепу. Під ними зайнято  понад 90% посівних площ усіх вирощуваних в Україні олійних культур.
Середній валовий збір насіння соняшнику в 2003-2005 роках становив 2,6 млн. т., тобто близько 11% його загально світового виробництва.
Стабільно високі врожаї соняшнику одержують господарства Вінницької, Дніпропетровської, Донецької., Кіровоградської та Полтавської областей. З цих господарств багато тих, які отримують до 40 і більше ц з кожного гектара.
Продукт переробки соняшнику – високоякісна макуха – використовується в кондитерській промисловості для одержання халви і деяких інших продуктів харчування, а низькоякісна макуха застосовується у тваринництві, як цінний корм. У багатьох господарствах України соняшник у суміші з посівами різних культур використовується для одержання зеленої маси на корм худобі.[6]
Основною метою даної курсової роботи являється визначення тенденції і закономірностей в розвитку виробництва соняшника та підвищення його ефективності в ТОВ «Тур».
Основні задачі:
-         аналіз виробництва насіння соняшнику за певний період часу;
-         аналіз динаміки собівартості насіння соняшнику;
-         визначення резервів підвищення ефективності виробництва соняшника і зниження собівартості.
Об’єктом даної курсової роботи являється дослідження діяльності ТОВ «Тур»; Предметом – виробництво соняшника.
В даній курсовій роботі були застосовані такі методи дослідження: факторний аналіз за допомогою якого було визначено вплив факторів:
- урожайності
- площі - на валовий – збір, також було використано ряди динаміки для визначення зміни урожайності за 7 років.
При написанні курсової роботи були використані дані статистичної і фінансової звітності. Дана робота складається з вступу, двох розділів, висновків і пропозицій, списку використаних джерел.
Курсова робота містить 27 таблиць, 6 рисунків і 3 додатки.

1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА
1.1    Місце розташування, природні і економічні умови
Товариство з обмеженою відповідальністю «Тур» розташоване у пригородньому селі Костянтинівка, на лівому березі річки Молочна. Його землі витягнуті від міста Мелітополь на схід до меж земель Приазовського району. Територія господарства розташована в північній частині с. Костянтинівка .
Відстань від господарства до районного центра м. Мелітополя – 3км, до обласного центру м. Запоріжжя -120км, до найближчої залізничної станції м. Мелітополь – 8км. Господарство має вигідне розташування і хороші шляхи  зв’язку. Дороги мають тверде покриття і знаходяться у хорошому стані.
Всю територію землекористування розділяє дорога Мелітополь, Приазовське і далі на Бердянськ і Ново-Васильєвку.
Середньорічна кількість опадів припадає на літні місяці  (червень, липень). Основний запас продуктивної вологи в грунті створюється за рахунок осінньо зимових опадів.
Район розташування господарства знаходяться в помірно-посушливій зоні степу Півдня України.
Кліматичні умови цієї зони за даними спостережень метеостанцій м.  Мелітополя та агро кліматичного довідника по Запорізькій області характеризується недостатньою кількістю опадів, нерівномірністю їх розподілу у різні періоди року, високими температурами в літній період, низькою відносною вологістю повітря, сильними суховіями.
Клімат даного району континентальний з високими тепловими ресурсами. Сума ефективних температур 3250. Зима коротка, м'яка з частими сильними відлигами. Середня тривалість періоду 175 днів.
Територія господарства представляє равнину з поступовим зниженням в західній частині.
Грунти представлені каштановими чорноземами слабо солонцюваті. Ці землі пригодні для вирощування сільськогосподарських культур.
ТОВ «Тур» складається з двох основних галузей – рослинництва і тваринництва. [11]
1.2 Розмір підприємства, його  спеціалізація і організаційна структура.
Для того, щоб охарактеризувати розмір підприємства нам необхідно проаналізувати основні показники – обсяг виробництва (продаж) продукції допоміжні – площа земельних угідь, кількість працівників, вартість основних виробничих фондів, поголів’я худоби та ін.
Таблиця 1.1 – Розмір виробництва ТОВ «Тур» за 2003-2005 роки
Показники
2003
2004
2005
Відхилення
+, -
%
Основні:
Вал. пр-я в спів. цінах, тис. грн.
3494,8
4752,5
5267,7
1772,9
150,73
Товарна продукція, тис. грн
2136,3
3559,9
3218
1081,7
150,63
Додаткові:
Земельна площа всього, га
6659
5521,3
5343,3
-1315,7
-80,24
В т.ч. с/г угіддя га
5752
5414,3
5236,3
-515,7
-91,03
З них рілля, га
5244
5192,9
5022,3
-221,7
-95,77
Середньорічна вартість основ-них виробних фондів, всього тис. грн.
5170,5
5825,4
5844,8
674,3
113,04
В т.ч. виробничих фондів с/г призначення , тис. грн.
4136,4
4660,3
4675,7
539,3
113,03
Середньорічна вартість оборотних засобів, тис. грн.
2186,6
2141,7
2362,7
176,1
108,05
Енергетичні потужності кВт
3647,5
5517,2
5513,8
1866,3
151,16
Всього працівників, чол.
311
286
282
-29
-90,67
З них працездатних, чол.
311
286
282
-29
-90,67
Поголів’я тварин на к.р. ВРХ
767
739
775
6
100,78
В т.ч. корів
300
300
215
-85
71,66
свиней
610
699
990
380
162,29
Виходячи з даних таблиці 1.1 «Розмір виробництва ТОВ «Тур» за 2003-2005 рр.» видно що: валова продукція сільського господарства в спів ставних цінах у 2005 році підвищилась на 150,73%, а в абсолютному виразі на 1772,9 тис. грн.. В звітному році відносно базисному , збільшилась товарна продукція на 150,63%.
Збільшення обсягів виробництва та підвищення виробництва продукції в основному зумовлене покращенням погодних умов , так як підприємство в виробництві та технологій виробництва продукції ніяких координальних змін не проводило. У порівняні з іншими показниками господарств району ТОВ «Тур» займає приблизно 11 місце по виробництву обсягів продукції.
Земельна площа господарства у 2005 році відносно 2003 року зменшилась на 80,24% або 1315,7га. Це спричинене тим, пройшло розпаювання земель. І деякі власники паїв відділилися в фермерські господарства.
Разом зі зменшенням земельної площі, зменшується і численність робітників.
Спеціалізацію сільськогосподарського виробництва можна визначити на основі товарної продукції. Товарна продукція – це частина валової продукції , виготовленої сільськогосподарськими підприємствами для реалізації. Розраховується в натуральному виразі і грошовій оцінці. Враховує сільськогосподарські товари продані населенню, державі підприємством. Розглянемо зміну складу та структури товарної продукції та проаналізуємо в якому році господарство працювало краще. (табл.. 1.2)
Таблиця 1.2 – Склад та структура товарної с/г продукції ТОВ «Тур» за 2003-2005 роки
Види продукції
Вартість товарної продукції
Р,%
і
2і-1
Р(2і-1)
2003
2004
2005
За 3 роки в сер.
Зернові культури
745,7
2011,1
1647,4
1468,1
49,41
1
1
49,41
Соняшник
834,2
936,4
1078,6
949,7
31,96
2
3
95,88
Інша продукція
9,6
1,8
6,6
6
0,2
7
13
2,6
Разом по рослинництву
1589,5
2949,3
2732,6
2423,8
81,6
Х
Х
147,89
Скотарство
187,8
139,4
109,2
145,5
4,9
4
7
34,3
Свинарство
118,2
127,1
70,2
105,2
3,5
5
9
31,5
Інша продукція
6,5
0,8
1,2
2,8
0,09
8
15
1,35
Разом по тваринництву
312,5
267,3
180,6
253,5
8,5
Х
Х
67,15
Промислова продукція
158,5
220,6
221,6
200,2
6,7
3
5
33,5
Роботи та послуги
75,8
122,7
83,2
93,9
3,2
6
11
35,2
Всього по підприємству
2136,3
3559,9
3218,0
2971,4
100
х
х
283,74
Аналізуючи дані таблиці 1.2 «Склад і структура товарної сільськогосподарської продукції ТОВ «Тур» за 2003-2005 роки» можна зробити висновки, що продукція зернових культур у 2005 році збільшилась, її питома вага в структурі товарної продукції склала 49,41%, це відбулося внаслідок того, що збільшилась врожайність зернових культур, продукція соняшника також зросла у звітному році порівняно з базисним на 29,3%. Питома вага соняшника в структурі товарної продукції займає 31,96%.
Певну увагу приділяють і промислові продукції, питома вага якої в структурі складає 6,7%.
Реалізація скотарської продукції в звітному році порівняно з базисним, зменшилась на 41,9%, зменшилась і продукція свинарства на 40,6%. Це зумовлене тим, що підприємство має нестійкі канали реалізації та дуже високою собівартістю скотарства і свинарства.
В структурі товарної продукції займають 3,2% роботи і послуги.
Головною галуззю в господарстві є рослинництво, його питома вага складає 81,6%, а головними видами продукції є зернові культури і соняшник.
Для розрахунку рівні спеціалізації застосовують формулу:

де р- питома вага кожної галузі чи виду продукції в загальному обсязі товарної  продукції господарства, %;
і – порядковий номер виду товарної продукції у ранжированому ряді за їх питомої вагою, починаючи з найвищого.

Господарства з низьким рівнем спеціалізації мають коефіцієнт до 0,20, з середнім - 0,20 до 0,40, з високим – від 0,41 до 0,60. Коефіцієнт вище 0,60 мають господарства з поглибленою спеціалізацією. [14]
Отже, зробимо висновок, що розрахований показник вказує на те, ТОВ «Тур» має середній рівень спеціалізації.
Структуру розглянемо на рис. 1.1.
\s
Рис. 1.1 Структура товарної продукції у ТОВ «Тур»
Організаційна структура управління – склад та підпорядкованість органів управління. Базою для побудови організаційної структури управління є організаційна структура виробництва та функцій управління. Організаційну структуру господарства ТОВ «Тур» можна  розглянути на рис. 1.2.
 SHAPE  \* MERGEFORMAT
Керівник господарства
Головний економіст
Головний бухгалтер
Головний інженер
Головний агроном
Зоотехнік
Нормувальник
Відділ бухгалтерії
Автопарк
Транспортні бригади
Бригадири бригад

Рисунок 1.2. Організаційна структура управління ТОВ «Тур».
В господарстві лінійна структура управління – управління дії проводиться одним керівником, який приймає рішення по всім питанням, несе повну відповідальність за результати діяльності. Зі сторони директора розробляються головні цілі, контроль, організація, координація дії спеціалістів. Аналіз прийнятих рішень проводить головний економіст з заступником, облік ведуть в бухгалтерії.
1.3 Основні економічні показники господарської діяльності підприємства
Головний засіб виробництва в сільському господарстві – земля. Її основна властивість утворювати споживчу вартість. Її функціонування, як засобу і предмету праці – родючість.
Економічна оцінка використання земля враховує не тільки природні властивості, а також враховують рівень інтенсивності господарювання. [4]
Структура земельних угідь приведена в таблиці 1.3
Таблиця 1.3 – структура земельних угідь ТОВ «Тур»
Види угідь
Базисний рік 2003
Минулий рік 2004
Звітний рік 2005
Відхилення
Площа, га
Структура, %
Площа, га
Структура, %
Площа, га
Структура, %
+, -
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Рілля
5244
78,74
5192,9
94,05
5022,3
93,9
-221,7
-95,77
Сінокоси
260
3,9
-
-
214
4,0
-46
-82,3
Пасовища
248
3,7
221,4
4,01
-
-
-
-
Багаторічні насадження
-
-
-
-
-
-
-
-
Разом с/г угідь
5752
86,38
5414,3
98,06
5236,3
97,9
-515,7
-91,03
Ліс і чагарин
87
1,31
87
1,58
87
1,63
0
100
Ставки і водоймища
20
0,3
20
0,36
20
0,37
0
100
Інші землі
800
12,01
-
-
-
-
-
-
Всього земельних угідь
6659
100
5521,3
100
5343,3
100
-1315,7
-81,7
Проаналізувавши таблицю 1.3 «Структура земельних угідь ТОВ  «Тур»» можна сказати, що кількість земельних угідь в господарстві постійно зменшується. Кількість сільськогосподарських угідь в 2005 (звітному) році, відносно базисного зменшилась на 91,03% або на 515,7га. Всього земельних угідь зменшилось на 81,7% , або на1315,7 га.
1 2 3 4 Следующая страница


Організаційно єкономічна характеристика сільскогосподарського під

Скачать дипломную работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/15410вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com