Реферат на тему "Особливості епізоотології діагностики лікування та профілактики де"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Диплом на тему Особливості епізоотології діагностики лікування та профілактики де

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Диплом *
Размер: 97.52 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Oshovsky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следующая страница

добавить материал

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

Спеціальність 7.130.501 – „Ветеринарна медицина”

 

ДОПУСТКАЄТЬСЯ ДО ЗАХИСТУ

Завідувач кафедри паразитології та тропічної ветеринарії
д.в.н., проф. _______________ В.Ф. Галат
“______” ______________________2003р.
ОСОБЛИВОСТІ ЕПІЗООТОЛОГІЇ, ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ДЕМОДЕКОЗУ СОБАК В УМОВАХ М. КИЄВА.
03.02.03 – ДР.680с 03 06 13. 064. ПЗ

Студент-дипломник      ___________ В.В. Ошовський

 
Керівник дипломної роботи
к.в.н., доцент      _____________ М.П. Прус
Консультанти:
з охорони праці
д.м.н., професор          _____________ В.Г. Цапко
з економічних питань
к.б.н., доцент      _____________ М.Т. Радіонов
2003

ЗМІСТ

 
 TOC \f \h \z ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ.. PAGEREF _Toc44886642 \h 3
РЕФЕРАТ. PAGEREF _Toc44886643 \h 4
1. ВСТУП.. PAGEREF _Toc44886644 \h 5
2. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ.. PAGEREF _Toc44886645 \h 6
2.1. СИСТЕМАТИКА ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛІЩІВ DEMODEX CANIS  PAGEREF _Toc44886646 \h 6
2.2. МОРФОЛОГІЯ ЗБУДНИКА ДЕМОДЕКОЗУ.. PAGEREF _Toc44886647 \h 7
2.3. ПАТОГЕНЕЗ ТА БІОЛОГІЯ РОЗВИТКУ КЛІЩІВ DEMODEX CANIS. PAGEREF _Toc44886648 \h 10
2.4. КЛІНІЧНІ ОЗНАКИ ДЕМОДЕКОЗУ СОБАК.. PAGEREF _Toc44886649 \h 13
2.5. ЕПІЗООТОЛОГІЧНІ ДАНІ ТА ДІАГНОСТИКА ДЕМОДЕКОЗУ.. PAGEREF _Toc44886650 \h 16
2.6. ЗАСОБИ ТА МЕТОДИ БОРОТЬБИ ПРИ ДЕМОДЕКОЗІ PAGEREF _Toc44886651 \h 24
2.7. ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНІ ЗМІНИ ПРИ ДЕМОДЕКОЗІ PAGEREF _Toc44886652 \h 33
2.8. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ПРОТИ ДЕМОДЕКОЗУ.. PAGEREF _Toc44886653 \h 36
2.9. ЗАКЛЮЧЕННЯ З ОГЛЯДУ ЛІТЕРАТУРИ.. PAGEREF _Toc44886654 \h 37
3. ВЛАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ.. PAGEREF _Toc44886655 \h 39
3.1. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ.. PAGEREF _Toc44886656 \h 39
3.2. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛІНІКИ.. PAGEREF _Toc44886657 \h 45
3.3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. PAGEREF _Toc44886658 \h 46
3.3.1. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЕПІЗООТОЛОГІЇ ДЕМОДЕКОЗУ В м. КИЄВІ PAGEREF _Toc44886659 \h 46
3.3.2. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНИХ ПРОЯВІВ ДЕМОДЕКОЗУ СОБАК.. PAGEREF _Toc44886660 \h 52
3.3.3. УСКЛАДНЕННЯ ДЕМОДЕКОЗУ СОБАК.. PAGEREF _Toc44886661 \h 55
3.3.4. ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ СПОСОБІВ ЛІКУВАННЯ ІВЕРМЕКТИНОМ І АМІТРАЗІНОМ ДЕМОДЕКОЗУ СОБАК.. PAGEREF _Toc44886662 \h 56
3.4. ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ. PAGEREF _Toc44886663 \h 58
3.5. ПОРІВНЯЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОВЕДЕНИХ.. PAGEREF _Toc44886664 \h 59
4. ОХОРОНА ПРАЦІ PAGEREF _Toc44886665 \h 63
5. ВИСНОВКИ І ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ PAGEREF _Toc44886666 \h 67
6. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.. PAGEREF _Toc44886667 \h 68
7. ДОДАТКИ.. PAGEREF _Toc44886668 \h 73

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
спеціальність 7.130501 "Ветеринарна медицина"

ЗАТВЕРДЖУЮ

завідувач кафедри паразитології та тропічної ветеринарії
д.в.н., професор________В.Ф. Галат
"____"______________2003 р.
ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИtc "ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ/l1"
студенту Ошовському Володимиру Володимировичу
ТЕМА РОБОТИ: ОСОБЛИВОСТІ ЕПІЗООТОЛОГІЇ, ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ  ТА  ПРОФІЛАКТИКИ  ДЕМОДЕКОЗУ СОБАК В УМОВАХ М. КИЄВА
1.  Затверджена наказом ректора від 03.06.13 № 680с
2.  Термін здачі студентом завершеної роботи в деканат_______________
3.  Вихідні дані до роботи: Дослідження проводились на базі товариства
охорони тварин "SОS". Загальна кількість тварин - 100 голів. Утримуються тварини у вол'єрах по 5 - 7 голів. Компресорним методом дослідили 65 зскрібків і отримали 50 позитивних результатів.
4.  Зміст роботи (перелік питань, що розробляються в роботі):
-    Вивчити доступні літературні джерела по демодекозу м'ясоїдних;
-    Вивчити деякі питання епізоотології демодекозу собак у м. Києві;
-    Проведення діагностики демодекозу собак;
-    Перевірка  акарицидної  активності  препаратів  Івермектин та Амітразін;
Керівник дипломної роботи -
к.в.н., доцент                                  ___________________М.П. Прус
Завдання прийняв до виконання    ___________________В.В. Ошовський
Дата отримання завдання                ___________________

РЕФЕРАТtc "РЕФЕРАТ/l1"
Робота виконана на тему: “Особливості епізоотології, діагностики, лікування та профілактики демодекозу собак в умовах м. Києва”. Обсяг роботи 73 сторінки машинописного тексту, робота містить 5 таблиць та 50 літературних джерел.
Метою роботи було вивчення особливостей епізоотологічного процесу у м. Києві, патогенезу демодекозу собак, перевірка ефективності акарицидних препаратів івермектин та амітразин та розробка науково обґрунтованих методів лікування демодекозу м’ясоїдних.
В результаті проведеного аналізу та на підставі власних досліджень і спостережень були встановлені епізоотологічні, клінічні особливості перебігу демодекозу собак у м. Києві, а також перевірена акарицидна ефективність амітразу та івермектину.
Дослідження показали, що найбільш ефективним засобом лікування демодекозу собак є івермектин, а проведений розрахунок ефективності ветеринарних заходів при такому методі лікування свідчить про наявність економічного ефекту, який складає 13,4 гривні на 1 гривню витрат.

1. ВСТУПtc "1. ВСТУП/l1"
Тварина в домі – це затишок, радість та гарний настрій. Коли людина піклується про тварину, вона стає добрішою, з повагою ставиться до інших. Маленьку тварину не можна розглядати як живу іграшку. З часом це маленьке кошеня чи цуценя виростає, у нього з’являються свої інстинкти, звички, а інколи і неприємні риси характеру. Догляд за такими тваринами вимагає деякого досвіду і часу. Слід відмітити, що від людини залежить, чи будуть собака, кішка здоровими і доглянутими. Якщо людина піклується про здоров’я та зовнішній вигляд своєї тварини, то і людині не загрожує небезпека, адже вона несе відповідальність за життя та здоров’я тварини.
Актуальність теми. Перед спеціалістами ветеринарної медицини стоять великі і відповідальні завдання. Перш за все – попередження і ліквідація інфекційних  та інвазійних хвороб домашніх тварин, адже ці хвороби приносять значні економічні і моральні збитки господарствам, державі, власникам. До таких хвороб, відноситься демодекоз.
Демодекоз з часом набув широкого розповсюдження серед м’ясоїдних. Крім того, хвороба викликає функціональні зміни в організмі тварин, які іноді приводять до смерті. Не дивлячись на розроблені і рекомендовані в практиці профілактичні і лікувальні заходи, захворюваність м’ясоїдних демодекозом залишається значною.
Для підвищення ефективності боротьби з демодекозом собак, необхідно вивчити епізоотологію даного захворювання. Успіх також залежить від своєчасної і ефективної діагностики, ефективності акарицидних препаратів та їх доступності щодо вартості.
Разом з тим, на наш погляд, недостатньо вивчені особливості епізоотологічної ситуації, кліщів Demodex canis.

2. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИtc "2. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ/l1"
2.1. СИСТЕМАТИКА ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛІЩІВ DEMODEX CANIStc "2.1. СИСТЕМАТИКА ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛІЩІВ DEMODEX CANIS/l2"
Кліщі (Acarina) – групова назва, що об’єднує три ряди класу павукоподібних (Arachnida): паразитиформних – Parasitiformes, акариформних – Acariformes і кліщів-сінокосців – Opiliocarina.
Ветеринарне значення мають два ряди кліщів: Acariformes (кліщі – збудники хвороб) і Parasitiformes (кліщі, які переносять збудників хвороб) [13].
Ряд Parasitiformes поділяють на дві надродини: Ixodoidea і Gamasoidea. До кліщів надродини Ixodoidea належать дві родини: Ixodidae і Argasidae. Надродина Gamasoidea об’єднує велику кількість родин, але ветеринарне значення має родина Dermanyssidae.
Ряд Acariformes включає кліщів трьох підрядів: саркоптиформних (Sarcoptiformes), тромбідиформних (Trombidiformes) і панцирних (Oribatei). До підряду Sarcoptiformes відносять представників 2-х родин: родина Sarcoptidae (з родами – Sarcoptes, Knemidocoptes i Notoedres) та родина Psoroptidae (з родами – Psoroptes, Chorioptes, Otodectes). У підряд Trombidiformes відносять кліщів родин Demodecidae та Syringophilidae. Підряд Oribatei представлений сапрофітами, він налічує до 90 родин, серед яких більшість виявилась проміжними хазяями стьожкових червів – збудників аноплоцефалятозів тварин [21].
Систематичне положення:
      Тип Arthopodae
      Підтип Chelirata
      Клас Arachnoidea
      Ряд Acariformes
      Підряд Trombidiformes
      Родина Demodecidae
Демодекози – досить поширена в Україні арахнозна хвороба тварин, яку спричиняють акариформні кліщі з родини Demodecidae. Вони представлені декількома видами кліщів. Це бінімфальні кліщі. Розвиваються з метаморфозом. Розвиток одного покоління триває 25 – 27 днів. Живляться лімфою, епідермісом, запальним ексудатом. Паразитують всі стадії демодексів і мають досить чіткі родинні відмінності від кліщів інших родин [25].
Демодекоз - інвазивна хвороба тварин, що викликається кліщами роду Demodex. У домашніх тварин паразитують специфічні види кліщів: на великій рогатій худобі - D. bovis , вівцях - D. ovis, козах - D. Сарraf, свинях - D. philloides, собаках - D. Canis. У людини демодекоз викликають демодекси – D. folliculorum та D. brevis. Хвороба характеризується дерматитами, гіперкератозами і прогресуючим схудненням. В ускладнених випадках до запального процесу залучається різна гноєутворююча мікрофлора: стафілококи, стрептококи, протей, різні умовно-патогенні грибки. Нерідко захворювання закінчується виснаженням та загибеллю тварини [31].
Хворіють усі види тварин, але собаки, велика рогата худоба, вівці, кози, свині перехворювають у більш важкій формі.
2.2. МОРФОЛОГІЯ ЗБУДНИКА ДЕМОДЕКОЗУtc "2.2. МОРФОЛОГІЯ ЗБУДНИКА ДЕМОДЕКОЗУ/l2"
В залежності від видової приналежності має подовжене тіло, розміром від 0,22-0,25 мм (у самців) і відповідно від 0,24-0,30мм (у самок). Яйця веретеноподібної форми із загостреними кінцями довжиною 0,07 - 0,09мм, шириною 0,025мм. Demodex canis ясно-сірого кольору, на передній частині тулуба розташовані атрофовані лапки, кутикула поперечно покреслена (це поперечні ряди маленьких шипів, вістря яких спрямовані назад). Статевонезрілі особини, личинки і німфи мають більш коротке черевце, личинка безнога, на місці ніг розташовані 3 пари горбків – зачатки кінцівок. Форма тіла кліщів преімагінальних фаз розвитку в області розташування ніг бочкоподібна, що свідчить про непристосованість личинок і німф до пересування по твердій поверхні.
Зовсім інший рівень морфологічної організації в дорослих кліщів. Гнатосома імаго могутня, пристосована для добування їжі, включає дві пари навколоротових кінцівок – хеліцери і педіпальпи – і непарний орган – гіпостом. Ротовий апарат дорослих демодекозних кліщів ріжучо-колючо-сисного типу, добре розвинений і має ліроподібну форму. За допомогою гострого гіпостома імаго здатні проколювати оболонки клітин. Могутня, оточена м'язами, глотка сприяє заковтуванню клітинного вмісту в шлунок, що знаходиться усередині подосоми, у нижній її площині. Дно шлунка розташовується між III і IV поперечними галузями коксостернального кістяка [25].
За допомогою гачкоподібних хеліцер, роблячи ними ножицеподібні рухи, імаго здатні підрізати оболонки клітин, уміст яких, потрапляючи в демодекозне вогнище, служить їжею личинкам і німфам. Під час харчування після проходу дорослого кліща за ним залишається в епітеліальній тканині демодекозного вогнища поглиблення у виді овальної борозни, глибина якої в середньому складає 28-30мкм, а ширина, як правило, дорівнює ширині гнатосоми (30-35мкм).
Поряд з основною функцією – добуванням їжі – гнатосома при переміщенні кліща може активно допомагати ходильним кінцівкам. Ноги імаго можуть бути майже цілком прибрані, як поршень у циліндр, і висунуті в будь-якому напрямку, можуть працювати синхронно і кожна самостійно, незалежно від рухів інших семи. П’ятичленикова лапка (чотири членики якої спрямовані вперед і один назад), обладнана короткими кігтиками. Вентральна частина подосоми плоска, з коксостернальним кістяком. Усі ці ознаки – свідчення адаптації кліщів до руху по суші. Личинки і німфи не здатні не тільки до переміщення по поверхні шкіри тварини-хазяїна, але вони навіть не в змозі самостійно вийти на поверхню [31,32].
Дорослі кліщі мають чітко виражені бічні очі правильної класичної форми, центральна частина їх пігментована. Розміри ока 4´2 мкм, тобто довжина перевищує ширину в 2 рази. Очі прості, досить великі, розташовані з боків гнатосоми, у задній її частині, і тому добре видні тільки збоку. Обоє очей з'єднані між собою надочноямковим валиком, за яким відразу ж починається опукла дорсальна поверхня подосоми. У личинок і німф органів зору не знайдено [37,48].
Кліщі роду Demodex, на відміну від інших кліщів цього підроду, не мають стигм і трахей. Дихальна система демодекозних кліщів своєрідна. Якщо в личинок і німф немає ні стигм, ні трахей і їх дихання шкірне, то в дорослих кліщів воно може здійснюватися двома шляхами: шкірним і дифузним, в останньому випадку за участю трахеї, що виникає на фазі імаго як пристосування для дихання атмосферним повітрям. Зовнішні структури органів дифузійного дихання знайти в кліщів значно легше, ніж внутрішні. З боків підстави гіпостома приблизно на 5мкм вище глоткового сосочка в імаго видні два дихальних отвори діаметром по 1мкм кожне, що відстоять друг від друга на відстані 4-5мкм. Від них у каудальному напрямку відходять два повздовжніх трахейних стовбури, що розташовуються над шлунком. Трахеї мають опорні стовщення, унаслідок чого їхні стінки при русі кліщів не спадаються. Кожний з цих двох стовбурів закінчується повітряносним мішком, кулясті розгалуження якого представлені сплетенням стовбурів більш дрібного перетину. Таким чином, імаго, знаходячись на поверхні шкіри, можуть вільно пересуватися, орієнтуватися в просторі за допомогою очей і дихати, використовуючи атмосферне повітря. Спарювання самців і самок відбувається безпосередньо в колонії, а не на поверхні шкіри тварини. Копуляція супроводжується щільною фіксацією самця, що знаходиться при спарюванні внизу, на внутрішній стінці демодекозного вогнища.

2.3. ПАТОГЕНЕЗ ТА БІОЛОГІЯ РОЗВИТКУ КЛІЩІВ DEMODEX CANIStc "2.3. ПАТОГЕНЕЗ ТА БІОЛОГІЯ РОЗВИТКУ КЛІЩІВ DEMODEX CANIS/l2"
Життєвий цикл кліща Demodex canis триває 25-27 діб і характеризується кількома фазами розвитку. У процесі онтогенезу кліщі проходять наступні фази: яйця – личинки – протонімфи – дейтонімфи - імаго [7,13].
Після запліднення дорослі самки , що знаходяться у фолікулах у положенні вниз головою уздовж волосків, відкладають веретеноподібні яйця (80´30 мкм). Яйця швидко збільшуються в розмірі і стають пігментованими і зернистими. Через 4 – 6 днів з них виходять червоподібні личинки з шістьма ніжками. Після появи на світ кліщі преімагінальних стадій рухаються, живляться, а також ростуть і розвиваються і через 6 – 8 днів перетворюються в протонімфи (6 ніжок), які за 3 дні стають восьминіжковими дейтонімфами (личинки другого віку) морфологічно схожими на дорослих особин (відрізняючись від них тільки довжиною черевця). Дейтонімфи залишають волосяний мішечок разом із секретом сальних залоз і розсіюються по інших фолікулах. Вони стають статевозрілими через 10 днів (імаго). Спарювання відбувається швидко. Самці вмирають, а запліднені самки спускаються у волосяні мішечки (живуть у волосяних цибулинах 4-6 днів). Повний цикл складає 25 - 27 днів. Дейтонімфи залишаються на шкірі протягом 24 - 48 годин [9,10].
Кліщі занурюються переднім кінцем тіла в порожнину волосяних мішечків і сальних залоз, де інтенсивно розмножуються. Зазвичай кліщі поселяються у верхній частині фолікула і, розмножуючись, повністю заповнюють його. Число їх у волосяному фолікулі і сальній залозі іноді досягає 200. Харчуються кліщі шкірним салом, епітелієм цибулини, запальним ексудатом.
Однак демодекозні кліщі найчастіше можуть переживати і навіть розмножуватися в інших тканинах, а також паренхіматозних органах. Кліщів та їх яйця знаходять в лімфатичних залозах, стінках та просвіті кишечнику, в паренхімі печінки, селезінці, нирках, що свідчить про високу пристосувальну активність збудника [16,40]. Але окремі дослідники вважають що до цього призводить емболізація кліщів при їх розмноженні і загибелі волосяних мішечків, внаслідок чого яйця та кліщі попадають у кров і лімфу які розносять їх по внутрішніх органах. Їх знаходили також в молоці та секреті крайньої плоті. Але вони мертві і не здатні до зараження. Оскільки хворі тварини часто облизуються, кліщі можуть бути виявлені і при копрологічному аналізі, але варто помітити, що паразити виживають, тільки знаходячись у волосяних мішечках [32,42].
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следующая страница


Особливості епізоотології діагностики лікування та профілактики де

Скачать дипломную работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/168вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com