Реферат на тему "Розвиток та розміщенння промисловості будівельних матеріалів в Україні"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Курсовая на тему Розвиток та розміщенння промисловості будівельних матеріалів в Україні

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Курсовая *
Размер: 57.81 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Slamax
1 2 3 4 Следующая страница

добавить материал

                           Міністерство освіти і науки України  
             Київський Національний Торговельно-Економічний                                                                  
                                             Університет
         Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної  діяльності
                               
                        Курсова робота з курсу РПС
 
На тему : Розвиток та розміщенння промисловості будівельних                                                               
                                  матеріалів в Україні
                                     
                                                               
                                                                               
                                                                                 Студент
                                                                     1-го курсу 2-ої групи
                                                                                    ФБС
                                                                   денної форми навчання
                                                                          Герасименко О.М
                                                                        Науковий керівник:
                                                                             Мазаракі А.А.
 
                                              
                                              Київ 2003
                       
 
                         План
 
    Вступ
1. Будівельний комплекс – одна з головних галузей народного господарства   України .
2. Промисловість будівельних матеріалів – передумови та фактори її розміщення.
3. Родовища природних будівельних матеріалів України, розміщення та
    особливості видобування.
 4. Виробництво будівельних матеріалів, аналіз показників та перспективи сучасного  розвитку.
    Висновки
 Список використаної літератури                           
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
      Вступ.
   Будівельний комплекс включає виробництво будівельних матеріалів, капітальне будівництво та галузі, які їх обслуговують. Його складові надзвичайно різняться за продукцією, умовами і знаряддями праці, зв’язками тощо. Рівень розвитку будівельного комплексу впливає на формування пропорцій і темпів розвитку країни.
Предметом дослідження виступають структурні і територіальні особливості розвитку і розміщення будівельного комплексу України.
   Об’єктом дослідження будівельного комплексу є територія України та її економічні райони.
   Основним завданням роботи є дослідження: передумов, принципів і факторів розміщення, структури та розвитку промисловості будівельних матеріалів одної з головних складових будівельного комплексу України.
   Основні методи дослідження: літературна статистика (діаграми, таблиці, тощо), аналітичний, балансовий, порівняння, картографічний.
    Незважаючи на те, що у  промисловому комплексі України частка будівельної промисловості ще не значна (близько 6,5% вартості валової продукції), будівельна індустрія є провідною галуззю, яка істотно впливає на структуру і функціонування всього суспільно-територіального комплексу України. Будівельна промисловість відноситься до числа галузей індустріального виробництва, яка повинна розвиватися дуже високими темпами, що спостерігалося в 1960-1995. Тоді загальний обсяг будівельної промисловості України зріс у 12,4 рази і майже не відставав від відповідних показників машинобудівного комплексу (12,8 рази). Але з 1997 року і в подальші роки обсяг будівництва значною мірою скоротився.  
 
 
 
 
1. Будівельний комплекс України – одна з головних галузей народного господарства.
Будівельний комплекс — це сукупність галузей ма­теріального виробництва і проектно-пошукових робіт, які забезпечують капітальне будівництво. До складу будівельного комплексу входять такі галузі матеріаль­ного виробництва: будівництво, промисловість буді­вельних матеріалів, виробництво будівельних конст­рукцій і деталей.
Будівельний комплекс складається з таких основних блоків: виробництво будівельних матеріалів, власне будівництво, будівельне машинобудування, проектно-конструкторські й дослідні роботи в галузі будівництва. Частка будівельного комплексу в господарстві досить значна. В Україні ВВП тільки будівництва становить 8%.Комплекс охоплює майже 10% усіх зайнятих у господарстві, з них 6% - у будівництві.
Будівельний комплекс тісно пов’язаний з усіма галузями господарства. За його участю створюється більшість основних виробничих і невиробничих фондів. Разом з тим комплекс є споживачем продукції багатьох галузей. У будівництві використовується 10% продукції машинобудування, 20% прокату чорних металів, 40% лісоматеріалів. Воно споживає вироби хімічної промисловості (лаки, фарби, пластмаси). Для виробництва будівельних матеріалів потрібна велика кількість палива й води. Будівельні матеріали, конструкції є важливою складовою частиною вантажообігу транспорту. Транспортні витрати в собівартості будівництва становлять біля 25%.
   Будівництво - головна ланка комплексу. Тут створюються основні фонди господарства. Від інших галузей будівництво відрізняється своєю продукцією(будівлі), яка є нерухомою, великогабаритною.
За призначенням будівництво поділяється на промислове (заводи, фабрики), гідротехнічне (ГЕС, водосховища, канали), енергетичне (електростанції, електромережі), транспортне (автомобільні, зілізничні шляхи, аеропорти, трубопроводи), сільське (спорудження ферм, елеваторів).
    Будівництво характеризується тривалим виробничим циклом, територіально закріпленими об’єктами, які зводять промислові будинки, жилі будинки, електростанції, трубопроводи тощо, а також високою залежністю виробництва від географічних умов.
    У процесі спеціалізації виділились окремі види будівництва - промислове, транспортне, житлове, водогосподарське та ін. При розміщенні об’єктів капітального будівництва слід враховувати наявність будівельної організації, вирішуючи питання доцільності розміщення ще на допроектній стадії. Найважливіші фактори на основі яких обираються райони і пункти будівництва-це трудовий, сировинний, паливно-енергетичний, водний та інші.
Значний вплив на будівництво чинять кліматичні особливості різних регіонів.
Вони впливають, перш за все, на сезонність відкритих будівельних робіт. При виборі конкретних майданчиків для будівництва промислових підприємств, при спорудженні доріг, транспортних і гідротехнічних об’єктів , а нерідко і вирішальне значення набувають такі географічні умови, як рельєф місцевості, грунти і грунтові води, карстові явища, сейсмічність, які в тій чи іншій мірі впливають на вартість будівництва і його організацію.
    Чисельність зайнятих у будівництві України досягла більше ніж млн.чол.
Капітальні вкладення складали в 1999 р. 281 млн.грн., 2000 р 312 млн.грн., в 2001р. 386 млн.грн причому бизько 60% з них припадає на об’єкти виробничого призначення, а решта на невиробничі об’єкти. У структурі капітальних вкладень переважають будівельні та монтажні роботи­­­­­­­­­­­­­-близько 60% більше 30%- устаткування, інструмент та інвентар, решта-інші капітальні роботи і витрати. Найбільші капітальні вкладення припадають на промисловість і житлове господарство.
    Обсяг капітальних вкладень і відповідно будівельних та монтажних робіт є диференційованим по областях України, що видно з даних, наведених у табл. 1.
Якщо провести аналіз таблиці то можна побачити, що найбільші інвестиції припадають на регіони з розвинутим будівельним комплексом та видобувною промисловістю  (Дніпропетровська, Донецька, Одеська, Київська області).
У будівництві ринкові відносини розвиваються активніше, ніж промисловості. В 2001 р. у недержавному секторі економіки перебували 73% загальної кількості будівельних організацій, якими виконано 71% підрядних робіт, у тому числі акціонерними товариствами.                                             
                                                                                                   Таблиця 1
ОБСЯГ ІНВЕСТИЦІЙ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ, БУДІВЕЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ РОБІТИ ПО РЕГІОНАХ УКРАЇНИ у 1999—2001 pp., млн.грн*
 
        1999
       2000
          2001
 
Інвестиції
Буд.та монтаж роботи
Інвестиції
Буд.та монтаж роботи
Інвестиції
Буд.та монтаж роботи
Україна
12197
6342
13955
 6920
16857
8075
Автономна Республіка Крим
503
325
472
260
638
360
Вінницька область
202
126
222
138
292
168
Волинська
174
114
166
94
277
147
Дніпропетровська
1083
516
1337
611
1429
620
Донецька
1480
613
1589
672
1868
700
Житомирська
148
92
153
84
168
80
Закарпатська
169
129
203
126
270
137
Запорізька
661
291
673
234
664
275
Івано-Франківська
231
118
369
196
444
215
Київська
490
320
579
341
713
467
Кіровоградська
157
89
158
76
213
92
Луганська
513
266
547
214
635
212
Львівська
482
247
615
265
694
301
Миколаївська
241
128
269
124
381
156
Одеська
602
411
845
573
1295
705
Полтавська
813
324
850
283
722
251
Рівненська
270
139
223
126
303
151
Сумська
303
104
356
142
499
164
Тернопільська
157
109
124
85
145
84
Харківська
582
240
803
285
990
359
Херсонська
140
78
169
88
208
102
Хмельницька
289
190
276
153
302
178
Черкаська
219
116
195
96
220
98
Чернівецька
83
51
86
50
127
74
Чернігівська
212
101
240
86
281
113
м. Київ м.
1945
1068
2356
1475
3002
1819
м.Севастополь
48
37
80
43
77
47
* Статистичний щорічник України за 2001 рік. — К. : Українська енциклопедія, 2002. — С. 206.
    
     З усіх інвестицій в основний капітал і будівельні і монтажні роботи за рахунок державних централізованих джерел фінансування в 2001 році-1080 млн.грн, вартість будівельних та монтажних робіт становила 663 млн.грн. Відсотковий розподіл інвестицій на будівельні та монтажні роботи, устаткування інструмент і інвентар та інші капітальні роботи та витрати відображено на діаграмі 1.
       
  *Статистичний щорічник України за 2001р .Державний комітет статистики   України за ред.  О.Г.Осауленка ст.213
     Сучасне життя суспільства буз ефективного функціонування будівельного комплексу просто неможливе. Рівень його розвитку впливає на формування пропорцій і темпів розвитку галузей народного господарства, розміщення продуктивних сил і розвиток регіонів. Будівництво створює нові і реконструює діючі основні фонди (будівлі і споруди, призначені для всіх видів виробничої і невиробничої діяльності людей). Від розвитку цієї галузі залежить будівництво житла, створення нових міст і сіл, окремих мікрорайонів, постійна реконструкція житлових фондів, будівництво промислових і сільськогосподарських підприємств, транспортних об’єктів, лікарень, шкіл, торгових центрів тощо, будівельний комплекс підтримує в належному стані обороноздатність країни, створює передумови для зростання виробництва в усіх галузях господарства.
2. Промисловість будівельних матеріалів – передумови та фактори її розміщення.
    Промисловість будівельних матеріалів одночасно є однією з галузей важкої промисловості і найважливішою складовою будівельного комплексу. Промисловість будівельних матеріалів має багатогалузевий характер. До складу промисловості будівельних матеріалів входять основні групи галузей:
  1.)Видобуток і обробка мінерально будівельної сировини ( пісок, гравій, щебень, бутовий камінь та ін.);
  2.)Виробництво в’яжучих матеріалів (цемент, вапно, гіпс, та ін.);
  3.)Виробництво скла, покрівельних матеріалів, азбестоцементних труб, керамічних, вогнетривких виробів, теплоізоляційних матеріалів та ін.
   4.)Виробництво стінових матеріалів, виробів і конструкцій ( бетонні, залізобетонні, та інші конструкції і блоки).
   Всі ці матеріали видобуваються та виробляються на підприємствах які розташовані в усіх областях України. Найпотужнішими центрами промисловості будівельних матеріалів є Київ, Харків, Одеса, Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Запоріжжя, Донецьк, Маріуполь.
  Розміщення підприємств будівельних матеріалів.
    Галузі будівельного комплексу розвиваються в усіх районах, однак переважна більшість підприємств тяжіє до районів індустріального будівництва. Тому – то на перший план виступає виробництво цементу, збірного залізобетону і заповнювачів для бетону. В різних районах освоєні родовища мінерально – будівельної сировини – джерел природних будівельних матеріалів.
Використовуються відходи окремих галузей важкої індустрії ( шлаки в металургійному виробництві, відходи золи в електроенергетиці ). Це призвело до виникнення комплексів підприємств на основі комбінування виробництва будівельних матеріалів з чорною і кольоровою металургією, електроенергетикою та галузями, що виробляють мінеральну сировину. Використання золи і шлаків теплових електростанцій, відходів вуглезбагачувальних фабрик, металургійного виробництва посилює зв’язки промисловості будівельних матеріалів з галузями важкої індустрії і розглядається як один з головних резервів зростання виробництва продукції.
    На розміщення підприємств будівельного комплексу, зокрема виробництво будівельних матеріалів, найбільший вплив має сировинний фактор. Наближення виробництва до сировинних баз обумовлюється великими об’ємами витрат сировини на одиницю продукції і низбкою її транспортабельністю. Так, перевезення піску або гравію автотранспортом на 50 км обходиться в 10 разів дорожче порівняно з їх видобутком. На виробництво 1 т цементного клінкеру витрачається 1,5....2,5 т вапняку і глини, 1т вапна – 2 т вапнякового каменю, а 1 т керамічних труб – до 1,5 т глини. Питома вага витрат на сировину становить 15....25% у структурі собівартості продукції.
    Ряд галузей промисловості будівельних матеріалів тяжіє до споживача зокрема виробництво залізобетонних виробів і конструкцій та виробництво в’яжучих матеріалів. Їх продукція менш транспортабельна, ніж сировина. Однак часто їх розміщують враховуючи тяжіння до сировинних баз і до споживачів.
    Зважаючи на значення сировинного і споживчого факторів, розрізняють дві групи галузей :
   1). Переважно сировинної орієнтації – виробництво цементу, азбесто – цементних і шиферних виробів, вогнетривів, скла, керамічних труб, вапна та ін.
   2). Переважно споживчої орієнтації  - виробництво бетону, залізобетонних виробів і конструкцій, м’якої покрівлі, та ін.
1 2 3 4 Следующая страница


Розвиток та розміщенння промисловості будівельних матеріалів в Україні

Скачать курсовую работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/295вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com