Реферат на тему "Характеристика та галузь використання шлакопортландцементу"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Реферат на тему Характеристика та галузь використання шлакопортландцементу

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Реферат *
Размер: 16.88 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): mapat
1

добавить материал

Реферат
на тему: Характеристика та галузь використання шлакопортландцементу

ПЛАН
ВСТУП
1. Технічні вимоги
1.1Характеристики
1.2. Вимоги до матеріалів
2. Сульфатостійкий шлакопортландцемент СС ШПЦ 400-Д-60
3. Шлакопортландцемент ШПЦ Ш/А-400
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТКРАТУРИ

ВСТУП
Даний стандарт поширюється на сульфатостійкі цементи (далі - цементи), призначені для виготовлення бетонних та залізобетонних конструкцій, які мають корозійну стійкість при впливі середовищ, агресивних за вмістом у них сульфатів.
Усі вимоги даного стандарту є обов'язковими.
Посилання на стандарти, які використані в даному стандарті, наведено в додатку А.
Класифікують:
1. За речовинним складом сульфатостійкі цементи підрозділяють на види:
- сульфатостійкий портландцемент:
- сульфатостійкий портландцемент з мінеральними добавками;
- сульфатостійкий
шлакопортландцемент;
- пуцолановий портландцемент.
2. За міцністю при стисканні у віці 28 діб цементи підрозділяють на марки: 300, 400, 500.
3. Умовне позначення цементу повинно складатись із:
- виду цементу за 3.1. Допускається скорочене найменування цементу за ДСТУ Б В.2.7-46 (ПЦ, ШПЦ) з додаванням позначення сульфатостійкості - СС, а для пуцоланового цементу -ППЦ;
- марки цементу за 3.2;
- позначення максимального вмісту добавок у цементі - ДО, Д20, Д60;
- позначення пластифікації цементу - ПЛ;
- позначення гідрофобізації цементу - ГФ;
- позначення даного стандарту.
Приклади умовних позначень
1 Сульфатостійкий портландцемент марки 400 з добавками до 20%, пластифікований: сульфатостійкий портландцемент 400-Д20-ПЛ ДСТУ Б В.2.7-85-99 або ССПЦ 400-Д20-ПЛ
ДСТУ Б В.2.7-85-99
2 Пуцолановий портландцемент марки 300:
пуцолановий портландцемент 300
ДСТУ Б В.2.7-85-99
або ППЦ300 ДСТУ Б В.2.7-85-99

1. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
Цементи повинні виготовлятися у відповідності з вимогами даного стандарту за технологічним регламентом, затвердженим підприємством-виготовлювачем.
1.1 Характеристики
- Клінкер, який застосовують при виробництві цементів, за розрахунковим мінералогічним складом повинен відповідати вимогам, вказаним у таблиці 1.
- Допускається вводити у цемент при помелі пластифікуючі та гідрофобізуючі поверхнево-активні добавки за кількістю не більше 0,3 % від маси цементу за перерахунком на суху речовину добавки.
Рухомість цементно-піщаного розчину складу 1:3 з пластифікованих цементів усіх видів повинна бути такою, щоб при водоцемент-ному відношенні, що дорівнює 0,4, розплив стандартного конуса був не менше 135 мм.
Гідрофобний цемент не повинен вбирати воду протягом 5 хв від моменту нанесення краплі води на поверхню цементу.
- При виробництві цементу для інтенсифікації процесу помелу допускається вводити технологічні добавки, які не погіршують якість цементу, за кількістю не більше 1 % від маси цементу.
Ефективність застосування технологічних добавок, а також відсутність негативного їх впливу на властивості бетону повинні бути підтверджені результатами випробувань цементу і бетону.
- Границя міцності цементів при стисканні повинна бути не менше величин, вказаних у таблицях.
- Цемент повинен показувати рівномірність зміни об'єму при випробуванні зразків кип'ятінням у воді.
-Початок тужавлення цементу повинен наступати не раніше 45 хв, кінець - не пізніше 10 год від початку замішування.
- Тонкість помелу цементу, яку визначають за питомою поверхнею, повинна бути не менше 250 м2/кг. Для цементів, які містять добавки осадового походження, тонкість помелу визначають за залишком на ситі з сіткою № 008 за ГОСТ 6613. Залишок на ситі не повинен бути більше 15% від маси проби, яку просівають.
- Вміст лугів у цементі встановлюють договором на постачання.
1.2 Вимоги до матеріалів
Для виготовлення сульфатостійких цементів застосовують:
- портландцементний клінкер нормованого складу відповідно до таблиці 1;
- гіпсовий камінь за ГОСТ 4013. Допускається застосовувати інші матеріали, що містять сульфат кальцію, за відповідною нормативною документацією;
- активні мінеральні добавки за відповідною нормативною документацією;
- гранульовані доменні або електротер-мофосфорні шлаки за ГОСТ 3476. Вміст оксиду алюмінію (Аl2О3) у шлаках для виготовлення сульфатостійкого портландцементу з мінеральними добавками не повинен бути більше 8 %, а у шлаках, призначених для виготовлення сульфатостійкого шлакопортландцементу, - не більше 12 %.

2.СУЛЬФАТОСТІЙКИЙ ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ СС ШПЦ 400-Д-60
Сировиною сульфатостойкого шлакопортландцементу СС ШПЦ 400-д-60 служить вапняк і глина, що добуваються відкритим способом у місцевому кар'єрі. Протягом багатьох років це екологічно чиста сировина служить для успішного виробництва цього виду цементу.
Цемент випускається згідно з нормами ДСТУ Б.В.2.7.-46-96 "Державний стандарт України". Контроль якості продукції, що випускається, здійснюється експрес-методом за допомогою найсучасніших приладів.
На сульфатостойкий шлакопортландцемент СС ШПЦ 400-д-60 існує сертифікат якості, виданий органом по сертифікації цементу СЕПРОЦЕМ. Цим же органом регулярно здійснюється технічний нагляд на відповідність що випускається сульфатостойкого шлакопортландцементу СС ШПЦ 400-д-60 сертифікату якості.
Використовується
Застосовується для бетонних і залізобетонних конструкцій, які володіють корозійною стійкістю в сульфатних водах, особливо в морській воді.
Використовується для будівництва дамб, причалів, силосних ям і інших підвідних і підземних споруджень, не експлуатованих у зоні перемінного зволоження - висихання, а також у зоні низьких температур.
При будівництві житла.
Фізико-механічні властивості:
Вид випробувань
Згідно з нормами
Середні показники "Югцементу"

Питома поверхня (м²/кг)
-
не визн.
Тонкість помолу (пройшло через сито N008, %)
≥85
90
Нормальна густота цементного тіста (%)
-
25,5
Термін схоплювання:
Початок (хв.)
≥60
210
Кінець (хв.)
≤600
280
Рівномірність зміни об'єму
Витр.
Витр.
Межа міцності при стискуванні (Н/мм²):
2 доби
-
25
28 доби
40-50
43
Пропарювання
-
-
Сумарна активність природних радіонуклідів Бк/кг
≤370
max 110
Хіміко-мінералогічний склад
Обрані показники
Згідно з нормами
Середні показники "Югцементу"

СаО
-
56
SіO2
-
26,5
Al2O3
-
5,5
Fe2O3
-
3,5
MgO
-
2,4
SO3
-
3
Втрати при прожарюванні
-
2,8
Нерозчинний залишок
-
2
Na2O + K2O
-
0,45
C3A в клінкері
≤8
6
MgO в клінкері
≤5
2,5
Порівняння норми з цементом нашого виробництва:
C3A = 6% - цемент має особливу стійкість у минерализованых водах.
MgO = 2,5% - цемент не може викликати нерівномірність зміни обсягу.
Сумарна активність природних радіонуклідів max 110 Бк/кг - цей цемент можна використовувати при будівництві житла.

3. ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ШПЦ Ш/А-400
Сировиною шлакопортландцементу ШПЦ III/A-400 служить вапняк і глина, що добуваються відкритим способом у місцевому кар'єрі. Протягом багатьох років це екологічно чиста сировина служить для успішного виробництва цього виду цементу.
Цемент випускається згідно з нормами ДСТУ Б.В.2.7.-46-96 "Державний стандарт України". Контроль якості продукції, що випускається, здійснюється експрес-методом за допомогою найсучасніших приладів.
На шлакопортландцемент ШПЦ III/A-400 існує сертифікат якості, виданий органом з сертифікації цементу СЕПРОЦЕМ. Цим же органом регулярно здійснюється технічний нагляд на відповідність шлакопортландцементу, що випускається, III III/A-400 сертифікату якості.
Використовується:
Даний цемент доцільно використовувати для виробництва монолітних і збірних залізобетонних конструкцій і деталей, особливо з застосуванням тепло вологої обробки, також для виготовлення будівельних розчинів.
Шлакопоттландцемент призначений в основному для бетонних і залізобетонних надземних, зовнішніх і підвідних конструкцій, що піддаються впливу прісних, а також мінералізованих вод з урахуванням норм агресивності води-середовища.
Для внутрімасового бетону гідротехнічних споруджень.
Використовується в кам'яній кладці і як штукатурний матеріал.
Відрізняється підвищеною стійкістю в гарячих цехах.

Фізико-механічні властивості
Вид випробувань
Згідно з нормами
Середні показники "Югцементу"

Питома поверхня (м²/кг)
-
не визн.
Тонкість помолу (пройшло через сито N008, %)
≥85
90
Нормальна густота цементного тіста (%)
-
26
Термін схоплювання:
Початок (хв.)
≥60
180
Кінець (хв.)
≤600
260
Рівномірність зміни об'єму
Витр.
Витр.
Межа міцності при стискуванні (Н/мм²):
2 доби
≥20
26
28 діб
40-50
43
Пропарювання
1гр — 25-27
27
Сумарна активність природних радіонуклідів Бк/кг
≤370
max 200
Хіміко-мінералогічний склад
Обрані показники
Згідно з нормами
Середні показники "Югцементу"

СаО
-
57
SіO2
-
27
Al2O3
-
5,5
Fe2O3
-
3,2
MgO
-
2,8
SO3
-
2,8
Втрати при прожарюванні
-
2,4
Нерозчинний залишок
-
2
Na2O + K2O
-
0,4
MgO в клінкері
≤5
2,5

ВИСНОВОК
Порівняння норми з цементом нашого виробництва
Al2O3 - шлакопортландцемент відрізняється стійкістю проти багатьох агресивних середовищ (м'які і сульфатні води) у цьому він значно перевершує портландцемент. Сировиною шлакопортландцементу ШПЦ III/A-400 служить вапняк і глина, що добуваються відкритим способом у місцевому кар'єрі. Протягом багатьох років це екологічно чиста сировина служить для успішного виробництва цього виду цементу.
Цемент випускається згідно з нормами ДСТУ Б.В.2.7.-46-96 "Державний стандарт України". Контроль якості продукції, що випускається, здійснюється експрес-методом за допомогою найсучасніших приладів.
На шлакопортландцемент ШПЦ III/A-400 існує сертифікат якості, виданий органом з сертифікації цементу СЕПРОЦЕМ. Цим же органом регулярно здійснюється технічний нагляд на відповідність шлакопортландцементу, що випускається, III III/A-400 сертифікату якості.
Використовується:
 Даний цемент доцільно використовувати для виробництва монолітних і збірних залізобетонних конструкцій і деталей, особливо з застосуванням тепло вологої обробки, також для виготовлення будівельних розчинів.
Шлакопоттландцемент призначений в основному для бетонних і залізобетонних надземних, зовнішніх і підвідних конструкцій, що піддаються впливу прісних, а також мінералізованих вод з урахуванням норм агресивності води-середовища.
Для внутрімасового бетону гідротехнічних споруджень.
Використовується в кам'яній кладці і як штукатурний матеріал.
Відрізняється підвищеною стійкістю в гарячих цехах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТКРАТУРИ
1. www.rambler.ru (Характеристика шлакопортландцементу)
2. www.ukr.net (Шлакопортландцемент)
1


Характеристика та галузь використання шлакопортландцементу

Скачать реферат бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/31223вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com