Реферат на тему "План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та порядок ї"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Методичка на тему План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та порядок ї

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Методичка *
Размер: 51.15 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Раиска
1 2 3 4 5 6 Следующая страница

добавить материал

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ
05 січня 1999 року
Управління Державного
казначейства в Автономній
Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі
Міністерство фінансів
Автономної Республіки
Крим, обласні, Київське
та Севастопольське міські
фінансові управління
Про затвердження Плану рахунків
бухгалтерського обліку бюджетних
установ та Порядку застосування
Плану рахунків бухгалтерського
обліку бюджетних установ
Головне управління Державного казначейства України направляє для використання в роботі План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджені наказом Головного управління Державного казначейства України від 10 грудня 1999р. №114 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 20 грудня 1999р. за №890/4183.
Додаток - на 48 арк.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
10 грудня 1999р. м. Київ№ 114
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 1999 р. за №890/4183
Керівник реєструючого органу
(підпис)
Про затвердження Плану рахунків
бухгалтерського обліку бюджетних
установ та Порядку застосування
Плану рахунків бухгалтерського
обліку бюджетних установ

На виконання завдань, покладених на Головне управління Державного казначейства України Указом Президента України від 27.04.95 №335/95 ‘‘Про Державне казначейство України’’ та Положенням про Державне казначейство, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.07.95 №590, і вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.98 №1706 ‘‘Про затвердження Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів’’ Головне управління Державного казначейства України розробило План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ. У зв’язку з цим
Наказую:
1. Затвердити План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ і запровадити їх в дію з 1 січня 2000 року (додаються).
2. Вимоги Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ і Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ є обов’язковими для всіх установ та організацій, основна діяльність яких ведеться за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів.
Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади за погодженням з Головним управлінням Державного казначейства України, у разі потреби, мають право давати вказівки про порядок застосування положень з бухгалтерського обліку в установах своєї системи з урахуванням специфіки їх діяльності.
3. Перший рік запровадження нового Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ визнати перехідним, оскільки він вимагає освоєння фахівцями нових навиків і принципів бухгалтерського обліку, створення нового програмного забезпечення.
У зв’язку з цим на протязі 2000 року до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ можуть уноситися доповнення.
4. Міністерству оборони України, Держкомкордону України, Головному управлінню внутрішніх військ МВС України, Національній гвардії України та Держкомрезерву України впровадити План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ поетапно, до кінця 2000 року, використавши перехідний період для підготовки і навчання кадрів для запровадження бухгалтерського обліку згідно з вимогами Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ.
5. ‘‘Инструкция по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на государственном бюджете СССР’’, затверджена наказом Міністерства фінансів СРСР від 10.03.87 №61, Інструкція про порядок використання і обліку позабюджетних коштів бюджетних установ та звітності про них, затверджена наказом Головного управління Державного казначейства України від 11.08.98 №63 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 11.09.98 за №561/300, та Інструкція з обліку основних засобів бюджетних установ, затверджена спільним наказом Головного управління Державного казначейства України, Міністерства економіки України та Державного комітету статистики України від 02.12.97 №124/136/7 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 19.12.97 за №609/2413, зберігають свою чинність у частині, що не суперечить вимогам Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого цим наказом.
6. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади вжити заходів щодо організації впровадження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ.
Заступник Міністра фінансів -
начальник Головного управління
Державного казначейства України П.Г. Петрашко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління Державного
казначейства України 10.12.99 № 114
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 грудня 1999 р. за №890/4183
Керівник реєструючого органу
________________________________
(підпис)
План:
рахунків бухгалтерського обліку
бюджетних установ
Розділ І. Балансові рахунки
Клас 1. Необоротні активи
Клас 2. Запаси
Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи
Клас 4. Власний капітал
Клас 5. Довгострокові зобов`язання
Клас 6. Поточні зобов`язання
Клас 7. Доходи
Клас 8. Витрати
Розділ ІІ. Позабалансові рахунки
Клас.0. Позабалансові рахунки
План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ

Розділ І. Балансові рахунки

Синтетичні рахунки
Субрахунки 1-го рівня
Код
Назва
Код
Назва
1
2
3
4
Клас 1. Необоротні активи
10
Основні засоби
101
102
103
104
105
106
107
108
109
Земельні ділянки
Капітальні витрати на поліпшення земель
Будинки та споруди
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти, прилади та інвентар
Робочі і продуктивні тварини
Багаторічні насадження
Інші основні засоби
11
Інші необоротні матеріальні активи
111
112
113
114
115
116
117
118
Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок
Бібліотечні фонди
Малоцінні необоротні матеріальні активи
Білизна, постільні речі, одяг та взуття
Тимчасові нетитульні споруди
Природні ресурси
Інвентарна тара
Матеріали довготривалого використання для наукових цілей
12
Нематеріальні активи
121
122
Авторські та суміжні з ними права
Інші нематеріальні активи
13
Знос необоротних активів
131
132
133
Знос основних засобів
Знос інших необоротних матеріальних активів
Знос нематеріальних активів
Клас 2. Запаси
1
2
3
4
20
Виробничі запаси
201
202
203
204
205
Сировина і матеріали
Обладнання, конструкції і деталі до установки
Спецобладнання для науково-дослідних робіт
за господарськими договорами
Будівельні матеріали
Інші матеріали
21
Тварини на вирощуванні
і відгодівлі
211
212
213
214
215
216
217
218
Молодняк тварин на вирощуванні
Тварини на відгодівлі
Птиця
Звірі
Кролі
Сім`ї бджіл
Доросла худоба, вибракувана з основного стада
Худоба, прийнята від населення для реалізації
1
2
3
4
22
Малоцінні та швидкозношувані предмети
221
Малоцінні та швидкозношувані предмети, що
знаходяться на складі і в експлуатації
23
Матеріали і продукти харчування
231
232
233
234
235
236
237
238
239
Матеріали для учбових, наукових та інших цілей
Продукти харчування
Медикаменти і перев’язувальні засоби
Господарські матеріали і канцелярське приладдя
Паливо, горючі і мастильні матеріали
Тара
Матеріали в дорозі
Запасні частини до машин і обладнання
Інші матеріали
24
Готова продукція
241
Вироби виробничих (навчальних) майстерень
25
Продукція сільсь-когосподар-
ського виробництва
251
Продукція підсобних (навчальних) сільських
господарств
Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи
30
Каса
301
302
Каса в національній валюті
Каса в іноземній валюті
31
Рахунки в банках
311
312
313
314
315
316
317
318
319
Поточні рахунки на видатки установи
Поточні рахунки для переведення підвідомчим
установам
Поточні рахунки для обліку спеціальних коштів
Поточні рахунки для обліку сум за дорученнями
Поточні рахунки для обліку депозитних сум
Поточні рахунки для обліку інших позабюд-
жетних коштів
Поточні рахунки сільських, селищних та міських
(міст районного підпорядкування) бюджетів
Поточні рахунки в іноземній валюті
Інші поточні рахунки
32
Рахунки в казначействі
321
322
323
324
325
326
327
Реєстраційні рахунки
Особові рахунки
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку
спеціальних коштів
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку
сум за дорученнями
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку
депозитних сум
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку
інших позабюджетних коштів
Реєстраційні рахунки сільських, селищних та
міських (міст районного підпорядкування) бюджетів
33
Інші кошти
331
332
333
334
Грошові документи в національній валюті
Грошові документи в іноземній валюті
Грошові кошти в дорозі в національній валюті
Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті
1
2
3
4
34
Короткострокові векселі одержані
341
342
Векселі, одержані в національній валюті
Векселі, одержані в іноземній валюті
35
Розрахунки з покупцями та замовниками
351
Розрахунки із замовниками з авансів на
науково-дослідні роботи
36
Розрахунки з різними дебіторами
361
362
363
364
Розрахунки в порядку планових платежів
Розрахунки з підзвітними особами
Розрахунки з відшкодування завданих збитків
Розрахунки з іншими дебіторами
Клас 4. Власний капітал
1
2
3
4
40
Фонд у необоротних активах
401
Фонд у необоротних активах за їх видами
41
Фонд у мало-цінних та шви-дкозношуваних предметах
411
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами
42
Результати виконання бюджетів
421
Результати виконання сільських, селищних та
міських (міст районного підпорядкування)
бюджетів
43
Результати виконання кошторисів
431
432
Результат виконання кошторису за загальним фондом
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом
44
Результати переоцінок
441
442
Переоцінка матеріальних активів
Інша переоцінка
Клас 5. Довгострокові зобов`язання
1
2
3
4
50
Довгострокові позики
501
502
503
Довгострокові кредити банків
Відстрочені довгострокові кредити банків
Інші довгострокові позики
51
Довгострокові векселі видані
511
Видані довгострокові векселі
52
Інші довгострокові зобов’язання
521
Інші довгострокові фінансові зобов’язання
Клас 6. Поточні зобов`язання
1
2
3
4
60
Короткострокові позики
601
602
603
604
605
Короткострокові кредити банків
Відстрочені короткострокові кредити банків
Інші короткострокові позики
Прострочені позики
Короткострокові позики з бюджету
1
2
3
4
61
Поточна заборгованість
за довгостро-ковими
зобов`язаннями
611
612
613
Поточна заборгованість за довгостроковими
позиками
Поточна заборгованість за довгостроковими
векселями
Поточна заборгованість за іншими довго-
строковими зобов`язаннями
62
Короткострокові векселі
видані
621
Видані короткострокові векселі
63
Розрахунки за виконані роботи
631
632
633
634
635
Розрахунки з постачальниками та підрядниками
Розрахунки з часткової оплати замовлень на
дослідно-конструкторські розробки, що виконуються за рахунок бюджетних коштів
Розрахунки із замовниками за виконані роботи
і надані послуги з позабюджетних коштів
Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті
Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконання робіт за господарськими договорами
64
Розрахунки із податків та
платежів
641
642
Розрахунки за платежами і податками в бюджет
Інші розрахунки з бюджетом
65
Розрахунки із страхування
651
652
653
654
Розрахунки з пенсійного забезпечення
Розрахунки із соціального страхування
Розрахунки із страхування на випадок безробіття
Розрахунки з інших видів страхування
66
Розрахунки з оплати праці
661
662
663
664
665
666
667
668
669
Розрахунки із заробітної платі
Розрахунки зі стипендіатами
Розрахунки з працівниками за товари, продані
в кредит
Розрахунки з працівниками за безготівковими
перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках
Розрахунки з працівниками за безготівковими
перерахуваннями внесків за договорами
добровільного страхування
Розрахунки з членами профспілки безготівко-
вими перерахуваннями сум членських проф-
спілкових внесків
Розрахунки з працівниками за позиками банків
Розрахунки за виконавчими документами та
інші утримання
Інші розрахунки за виконані роботи
67
Розрахунки за іншими
операціями
і кредиторами
671
672
673
674
675
Розрахунки з депонентами
Розрахунки за депозитними сумами
Розрахунки за коштами, одержаними на видатки за дорученнями
Розрахунки за спеціальними видами платежів
Розрахунки з іншими кредиторами
68
Внутрішні розрахунки
681
682
Внутрішні розрахунки за загальним фондом
Внутрішні розрахунки за спеціальним фондом
69
Кошти бюджетів
691
Кошти, передані й отримані
Клас 7. Доходи
1
2
3
4
70
Доходи загального фонду
701
702
Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи
Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи
71
Доходи спеціального фонду
711
712
713
714
715
716
Доходи за спеціальними коштами
Доходи за іншими власними надходженнями
Доходи за іншими коштами
Кошти батьків за надані послуги
Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду
Доходи за витратами майбутніх періодів
72
Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт
721
722
723
Реалізація виробів виробничих (навчальних)
майстерень
Реалізація продукції підсобних (навчальних)
сільських господарств
Реалізація науково-дослідних робіт за договорами
73
Доходи бюджетів
731
Доходи сільських, селищних та міських (міст
районного підпорядкування) бюджетів
1 2 3 4 5 6 Следующая страница


План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та порядок ї

Скачать методичку бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/46956вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com