Реферат на тему "Фіксований податок та особливості оподаткування доходів громадян які займаються підприємницькою діяльністю"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Контрольная работа на тему Фіксований податок та особливості оподаткування доходів громадян які займаються підприємницькою діяльністю

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Контрольная работа *
Размер: 10.18 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): incognito
1

добавить материал

Фіксований податок та особливості оподаткування доходів громадян, які займаються підприємницькою діяльністю
Найпоширенішим варіантом альтернативного оподаткування фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності є сплата громадянами — підприємцями прибуткового податку у фіксованому розмірі з придбанням патенту. Поширеність цієї системи оподаткування зумовлена простотою застосування і невеликими розмірами податкових ставок.
Законодавчою основою фіксованого прибуткового податку є Декрет Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян".
Платниками фіксованого прибуткового податку є фізичні особи, зареєстровані суб'єктами підприємницької діяльності, які самостійно можуть прийняти рішення про застосування цієї системи оподаткування. Однак не всі платники можуть перейти на дану систему оподаткування.
Система обмежень щодо застосування фіксованого податку включає наступні умови:
 - продаж товарів і надання супутніх послуг на ринках зі сплатою ринкового збору;
 - кількість працівників, які перебувають із платником податку в трудових відносинах, включаючи членів його сім'ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності, не перевищує п'яти;
 - валовий дохід платника податку від здійснення підпри ємницької діяльності за останні 12 календарних міся ців, що передують місяцю придбання патенту, не пере вищує семи тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (119 000 грн.);
 - відсутність торгівлі лікеро-горілчаними та тютюновими виробами.
Особливостями фіксованого прибуткового податку є рівень і порядок встановлення ставок оподаткування. Податкові ставки встановлюються органами місцевого самоврядування у фіксованій сумі на місяць в межах від 20 до 100 грн. Для здійснення діяльності на всій території України ставка встановлена в розмірі 100 грн. Якщо підприємець використовує працю найманих робітників, то розмір фіксованого податку збільшується на 50% за кожного додаткового найманого робітника. Причому в тому випадку, коли патент уже оформлений, але залучаються додаткові працівники, при умові відповідної доплати в патент вносяться зміни протягом трьох днів після того, як платник повідомить про цей факт відповідний податковий орган.
Критерієм диференціації щодо визначення розміру ставок виступає територіальне розташування місця торгівлі. При цьому асортиментний перелік товарів, що продаються, площа торгового залу та інші параметри торгівельної діяльності не впливають на розмір фіксованої ставки.
Суб'єкти підприємницької діяльності, що сплачують прибутковий податок у фіксованому розмірі звільняються від сплати наступних податків і зборів:
 - нарахування на фонд оплати праці;
 - податок на промисел;
 - збір на обов'язкове соціальне страхування;
 - збір до Фонду соціального захисту інвалідів України;
 - плата за торговий патент.
При цьому від сплати даних податків і зборів звільняється не тільки сам платник податку, але й особи, які перебувають з ним у трудових відносинах, а також члени його сім'ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності.
Свідоцтвом про право застосування фіксованого сільськогосподарського податку є патент, який підприємець повинен придбати до початку діяльності за цією альтернативною системою оподаткування. Патент видається органом державної податкової служби за місцем реєстрації фізичної особи суб'єкта підприємницької діяльності незалежно від того, де діяльність проводиться. Підприємець може перейти на сплату фіксованого прибуткового податку як безпосередньо після отримання свідоцтва про державну реєстрацію підприємницької діяльності, так і в будь-який інший період, коли він вже працює, застосовуючи звичайну систему оподаткування.
Заява на одержання Патенту подається в довільній формі і містить такі реквізити:
- прізвище, ім'я, по батькові заявника — платника податку;
-ідентифікаційний номер платника податку з Держав ного реєстру фізичних осіб — платників податків;
- місце здійснення діяльності;
- вид діяльності;
-перелік і ідентифікаційні номери осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку;
-інформацію про доходи платника податку від здійснен ня підприємницької діяльності за останні 12 місяців або про неотримання таких доходів.
Податковий орган за місцем проживання підприємця на підставі документа, що засвідчує сплату фіксованого податку в розмірі, встановленому відповідною місцевою радою як для самостійної діяльності, так і в розмірі 50% за кожну особу, зобов'язаний видати патент протягом трьох робочих днів з дня прийняття оформленої належним чином заяви від платника. Відповідальність за достовірність даних, зазначених у заяві, несе платник податку відповідно до законодавства України.
Патент видається на термін від одного до дванадцяти календарних місяців за вибором платника податку, платник може його придбати з початку або з будь-якої дати будь-якого місяця року.
Тривалість звітного періоду для платників фіксованого податку дорівнює одному кварталу. Громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю подають податковому органу декларації за наслідками кожного звітного кварталу, а також звітного року в терміни, встановлені законом.
У разі сплати фіксованого податку платник звільняється від ведення обов'язкового обліку доходів і витрат.
Передбачена система санкцій, що накладаються на платників фіксованого податку за порушення в сфері оподаткування та державного регулювання їх діяльності:
1) Якщо за дорученням або від імені платника фіксовано го податку здійснюється торгівля особою, відомості про яку не внесені до патенту, то підприємця позбавляють права застосовувати фіксовану ставку податку протягом 12 календарних місяців, накладають штраф в розмірі повної суми фіксованого податку з розрахунку за місяць за кожну особу, відомості про яку не внесені до патен ту, а також за рішенням керівника податкового органу патент може бути скасований до закінчення терміну його дії.
2) Якщо здійснювалась торгівля лікеро-горілчаними та тю тюновими виробами, то накладається штраф в розмірі 200 % вартості одержаної для оптової торгівлі партії товару, але менше за 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для оптової торгівлі), а також за рішенням керівника податкового органу патент може бути скасовано до кінця терміну його дії.
Якщо здійснювався продаж підакцизних товарів без застосування РРО, то накладається фінансова санкція у п'ятикратному розмірі вартості проданих товарів.
При порушенні терміну реєстрації страхувальника як платника внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або несвоєчасність сплати страхових внесків, страхувальник сплачує недоїмку, пеню та штраф в розмірі 50 відсотків від суми належних до сплати стразових внесків за весь період, який минув з дня, коли страхувальник повинен був зареєструватися.
При неповній сплаті внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхувальник сплачує суму недоїмки, пеню та штраф в розмірі прихованої (заниженої) суми заробітної плати, на яку нараховуються страхові внески, а в разі повторного порушення — у трикратному розмірі зазначеної суми.
Надходження від фіксованого прибуткового податку зараховуються до місцевого бюджету (90%) за місцем проживання платника та до Пенсійного фонду (10%)
1


Фіксований податок та особливості оподаткування доходів громадян які займаються підприємницькою діяльністю

Скачать контрольную работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/61505вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com