Реферат на тему "Робота кадрової служби підприємства"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Контрольная работа на тему Робота кадрової служби підприємства

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Контрольная работа *
Размер: 35.29 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Калина Є.М.
1 2 3 Следующая страница

добавить материал

Міністерство освіти та науки України
Криворізький економічний інститут ім. В. Гетьмана
Київський національний економічний університет
Кафедра менеджменту
Індивідуальна робота
З дисципліни: „ управління персоналом”
Варіант № 4
Виконала:
Студентка 4 курсу
Групи 6.2021-1
Факультету: М та ЕК
Калина Є.М.
м. Кривий Ріг
2006

Завдання № 1
Будівельна компанія «МЛАД» є проектно – будівельним підприємством, яке спеціалізується на:
o          Промисловому будівництві - будівництво об'єктів за технологією швидкого зведення  з використанням металевого каркасу в якості несущої конструкції  та промислових або збірних сандвіч - панелей, а також конструкцій підвісних фасадів у якості огороджувальних конструкцій;
o          Цивільному будівництві - будівництво приватних житлових будинків, об'єктів комерційної нерухомості ( будівель магазинів, автосалонів, офісів та ін. )  
За організаційно - правовою формою БК «МЛАД» є приватним підприємством, на чолі з директором Вигодіним Артемом Михайловичем.
БК «МЛАД»  згідно отриманої до норм українського законодавства документації виконує наступні види послуг та робіт:
1. Обстеження стану несучих конструкцій і фундаментів існуючих будинків і споруджень із видачею висновків про можливість і умови їхньої подальшої експлуатації;
 2. Збір вихідних даних і дозвільних документів, які необхідні для здійснення проектування й/або будівництва об'єктів;     
 3. Розробка проектно-кошторисної документації для будівництва; 
 4. Розробка паспортів на існуючі будинки й спорудження (паспортизація об'єктів);
 5. Будівництво об'єктів на умовах генерального підряду з виконанням повного комплексу будівельно-монтажних робіт з об'єкта <під ключ>;
 6. Виконання спеціальних будівельно-монтажних робіт, таких як:  
 - Монтаж промислових і зборень сандвіч панелей
 - Електромонтажні роботи;        
 - Роботи з монтажу устаткування й технологічних трубопроводів; 
 - Виготовлення й монтаж металоконструкцій, роботи на висоті;
 - Прокладка зовнішніх мереж опалення й водопостачання;    
 - Безвибухове руйнування залізобетонних конструкцій і негабаритів природного й техногенного походження; 
 - Зміцнення підстав ґрунтів і фундаментів.   
Чисельність працівників на БК «МЛАД» налічує 50 осіб. Висока кваліфікація й професіоналізм працівників підприємства підтримується й постійно підвищується шляхом постійного навчання співробітників. В цьому допомагає постійний обмін досвідом із працівниками провідних будівельних компаній країни, професорсько – викладацьким складом Придніпровської державної академії будівництва й архітектури, а також Національного гірничого університету й інших провідних будівельних ВУЗів України.
ПОКАЗНИКИ ОБСЯГІВ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2005 рік
Таблиця 1
Вид послуг
або
робіт
Обсяг діяльності
(в м2)
Замовник
Вартість проекту
(в грн.)
Будівництво,
проектування
9400
Супермаркет «Слон»
м. Луцьк
10,547 млн.
Облицювання
фасаду
200
ПП "АРИС-ФРАНЗОЛЬ"
10 тис.
Добудова приміщень
54
СТО "Балканкар"
150 тис.
Проектування,
добудова
7000
Дробеструйно-ґрунтувальний комплекс ОАО "Дніпровагонрембуд"
5,265 млн.
Проектування, будівництво
567.38
Сервісно – торговий центр
«Автоленд»
1,25 млн.
17221,38
17,222 млн.
                                      Разом                                                                        Разом         
Завдання № 2
Варіант 4
1.
Штатний розпис складається на підставі документа "Структура й штатна чисельність", у якому фіксується посадовий і чисельний склад суб'єкта підприємництва, із зазначенням фонду заробітної плати.
Якщо організаційна структура юридичної особи припускає наявність окремих підрозділів, то штатний розпис складається по структурних підрозділах у порядку підпорядкованості, у тому числі з урахуванням підпорядкованості усередині структурного підрозділу, наприклад начальник відділу - 1, зам. начальника відділу - 1, старший економіст - 1, економіст - 2 і т.д.
Таким чином, штатний розпис містить відомості про:
- перелік посад; 
- коди професій (відповідно до Державного класифікатора України "Класифікатор ГК 003-95", затвердженого наказом Держстандарту України від 27.07.95 р. № 257);       
- кількість штатних одиниць по кожній посаді;       
- посадові оклади;       
- надбавки;
- фонд заробітної плати.
Штатний розпис підписується заступником керівника, потім узгоджується з головним бухгалтером і затверджується керівником підприємства, який у грифі вказує загальну штатну чисельність підприємства й місячний фонд заробітної плати.
Штатний розпис складається й затверджується щорічно. Зміни в штатний розпис вносяться наказом керівника підприємства в міру необхідності (зміни в організаційній структурі, штатній чисельності, найменуванні посад і т.п.)
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням директора БК «МЛАД»
від 29 березня 2006 р. N 309
штат у кількості 50 штатних одиниць
з місячним фондом заробітної плати двадцять сім тисяч сто вісімдесят гривень
ШТАТНИЙ РОЗПИС
БК «МЛАД»

N
з/п 
Найменування структурних підрозділів та посад 
Кількість штатних посад 
Посадовий оклад, грн. 
Фонд заробітної плати на місяць, грн. 


Директор

1300 
1300 

Заступник директора 

1200 
1200 

Головний спеціаліст - головний бухгалтер 

620 
620 

Головний спеціаліст з питань кадрової роботи

595 
595 
Відділ планування та забудови населених пунктів і ліцензування будівельної діяльності 

Заступник начальника управління 

1210 
1210 

Начальник відділу планування та забудови населених пунктів і ліцензування будівельної діяльності 

710 
710 

Заступник начальника відділу 

665 
665 

Головний спеціаліст 

610 
610 
9
Провідний спеціаліст 

520 
520 
10 
Спеціаліст I категорії 

470 
470 
Інспекція архітектурно-будівельного контролю 
11
Заступник начальника управління - начальник інспекції архітектурно-будівельного контролю 

1150 
1150 
12
Головний спеціаліст 

610 
610 
13 
Провідний спеціаліст 

520 
520 
Відділ координації будівництва та промбудматеріалів 
14 
Начальник відділу координації будівництва та промбудматеріалів 

710 
710 
15
Заступник начальника відділу 

675 
675 
16
Головний спеціаліст 

610 
1830 
17
Головний спеціаліст 

595 
595 
18
Провідний спеціаліст 

520 
520 
Виконавці будівельних робіт
19
Керівник будівельної бригади
1
690
690
20
Різноробочі
29
550
550
Усього за посадовими окладами
50
27180
27180


 
Директор БК «МЛАД» 
 
А.М. Вигодін  


Головний бухгалтер 
Т. Г. Деміденко 


 

ЗАТВЕРДЖУЮ
директор БК «МЛАД»
(посада керівника)
___________________________
    (підпис)   (розшифрування підпису)
"29"  березня  2006 р.
ПОЛОЖЕННЯ
про кадрову службу
БК «МЛАД»
(назва підприємства)
1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає основні завдання, функції, права і відповідальність кадрової служби, а також взаємовідносини служби з іншими підрозділами підприємства.
1.2. Кадрова служба є самостійним структурним підрозділом, створюється і ліквідується за рішенням керівника підприємства.
1.3. Кадрова служба безпосередньо підпорядкована керівникові підприємства (можливе підпорядкування одному із заступників керівника підприємства).
1.4. Структура, штати, це Положення, посадові інструкції працівників служби затверджуються керівником підприємства в установленому порядку.
1.5. Кадрова служба у своїй діяльності керується чинним законодавством України, статутом, правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами і стандартами документаційного забезпечення управління, іншими нормативними документами, розпорядженнями керівника підприємства та цим Положенням.
1.6. Кадрову службу очолює    О.Г. Атаманюк
          (назва посади відповідно до Класифікатора професій ДК 003-95)
1.7. На період відсутності керівника кадрової служби (відпустка, відрядження, хвороба тощо) його обов'язки виконує заступник керівника кадрової служби.
1.8. Усі працівники кадрової служби призначаються на посаду і звільняються з посади керівником підприємства в порядку, передбаченому правилами внутрішнього трудового розпорядку та чинним трудовим законодавством.
1.9. Кадрова служба організує свою роботу на основі одноособовості з установленням персональної відповідальності посадових осіб служби за стан справ на дорученій ділянці роботи, виконання ними певних завдань і функцій.
Одноособовість поєднується з колегіальним обговоренням питань, що входять до компетенції служби.
1.10. Кадрова служба має свою круглу печатку із зазначенням своєї назви та назви підприємства і штампи, необхідні для роботи.
1.11. Зміни й доповнення до цього Положення розробляються керівником кадрової служби, узгоджуються з керівниками підрозділів, з якими взаємодіє кадрова служба, вносяться на підставі наказу керівника підприємства.
2. Завдання
Основними завданнями кадрової служби є:
2.1. Здійснення заходів щодо добору та розстановки персоналу, вивчення відповідності їхніх ділових і моральних якостей роботі за професією, посадою.
2.2. Створення резерву для висування на керівні посади та посади фахівців ключових ділянок управління та виробництва.
2.3. Організація роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, проведення атестації керівного складу та спеціалістів підприємства, впровадження сучасних форм роботи з персоналом.
2.4. Забезпечення прав, пільг і соціальних гарантій працівників підприємства.
3. Функції
З метою виконання покладених на неї завдань кадрова служба:
3.1. Бере участь у роботі з прогнозування і визначення потреби в працівниках на основі планів економічного і соціального розвитку підприємства.
3.2. Складає за участю інших підрозділів поточні (річні) та перспективні плани комплектування підприємства персоналом з урахуванням перспектив його розвитку, змін складу працівників у зв'язку із впровадженням нової техніки і технологій, механізації та автоматизації виробничих процесів, запуском нових виробничих об'єктів тощо.
3.3. Вирішує питання наймання, переведення та звільнення працівників, надання їм відпусток відповідно до чинного законодавства, інструкцій і положень.
3.4. Забезпечує приймання на роботу молодих спеціалістів, розподіл за підрозділами підприємства з урахуванням їхньої спеціальності, здійснює спільно з іншими підрозділами проведення стажування, контролює їх працевлаштування та використання на посаді (робочому місці).
3.5. Аналізує професійний, освітній і віковий склад персоналу, інші соціально-демографічні дані з метою розроблення та здійснення заходів подальшого поліпшення якісного складу працівників.
3.6. Систематично вивчає професійні та інші індивідуальні якості працівників з метою формування резерву на керівні посади та посади спеціалістів провідних ділянок роботи, здійснює заходи щодо оновлення, навчання та використання резерву.
3.7. Складає щорічні плани підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників і забезпечує разом з іншими структурними підрозділами їх реалізацію.
3.8. Здійснює організаційне забезпечення проведення атестації працівників, розробляє заходи з реалізації рішень і рекомендацій атестаційних комісій, контролює їх виконання.
3.9. Співпрацює з іншими підприємствами, центрами зайнятості, кадровими агентствами, навчальними закладами з метою вирішення питань добору та навчання персоналу.
3.10. У межах своєї компетенції вирішує питання забезпечення додержання працівниками трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку, оформляє документи, пов'язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу.
3.11. Бере участь у розробленні структури підприємства та штатного розпису, контролює розроблення посадових інструкцій у структурних підрозділах підприємства.
3.12. Розглядає матеріали та готує документи для заохочення та нагородження працівників, веде відповідний облік.
3.13. Обчислює трудовий стаж працівників, здійснює контроль за встановленням доплат (надбавок) за вислугу років (якщо вони передбачені положенням про оплату праці), забезпечує надання відпусток відповідної тривалості, складає графіки відпусток працівників підприємства та веде їх облік.
3.14. Здійснює облік військовозобов'язаних і призовників та бронювання місць для працевлаштування військовозобов'язаних на підприємстві (якщо ці функції не покладено на інший структурний підрозділ).
3.15. Складає та подає в установленому порядку статистичну звітність з питань, що належать до компетенції кадрової служби.
3.16. Здійснює роботу, пов'язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особистих карток (особових справ) працівників.
3.17. Оформляє та в установленому порядку подає до органів пенсійного фонду за місцем розташування підприємства документи для призначення пенсій працівникам.
3.18. Здійснює табельний облік (якщо цю функцію не покладено на інший структурний підрозділ).
3.19. Оформляє і видає працівникам службові посвідчення та довідки з місця роботи, оформляє в установленому порядку листки тимчасової непрацездатності.
3.20. Розглядає пропозиції та скарги працівників, надає роз'яснення, веде прийом працівників з питань, що належать до компетенції кадрової служби.
3.21. Систематично проводить роз'яснювальну роботу, пов'язану із застосуванням законодавства про працю та внутрішніх організаційно-нормативних документів.
4. Права
Кадрова служба має право:
4.1. Перевіряти і контролювати дотримання в структурних підрозділах правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю, використання працівників відповідно до їх спеціальності, професії, кваліфікації.
4.2. Одержувати в установленому порядку від посадових осіб підприємства та керівників структурних підрозділів необхідні дані та документи з питань, що належать до компетенції служби.
4.3. Брати участь у нарадах та інших заходах з питань роботи з персоналом, що проводяться на підприємстві, скликати наради з питань, що належать до компетенції кадрової служби.
1 2 3 Следующая страница


Робота кадрової служби підприємства

Скачать контрольную работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/7642вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com