Реферат на тему "Сучасні концепції регулювання міжнародних відносин"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Курсовая на тему Сучасні концепції регулювання міжнародних відносин

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Курсовая *
Размер: 70.52 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Ирина
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 Следующая страница

добавить материал

Ø  Тариф веде до скорочення загального рівня зайнятості.  Захищаючи робітничі місця на місцевих підприємствах, що виробляють товари, що конкурують з імпортом, імпортний тариф у той же час приводить до скорочення зайнятості в експортному й інших зв'язаних з ним секторах. Скорочення експорту через обмеження імпорту може виявитися настільки значним, що позитивний вплив від ведення тарифу на рівень зайнятості в експортних галузях. Більш того, зайняті в галузях, що конкурують з імпортом, через зростаючі витрати виробництва будуть вимагати підвищення своєї зарплати. Щоб не допустити відтоку робочої сили в ці галузі, експортні сектори теж піднімуть зарплату, що позначиться на росту витрат і скоротить конкурентноздатність вироблених ними товарів і , отже, експорт у цілому.
1.3. Аргументи в захист тарифів
        Незважаючи на настільки переконливу аргументацію прихильників вільної торгівлі, у реальному світі імпортні тарифи використовуються як головний спосіб державного регулювання зовнішньої торгівлі практично всіма країнами світу. Набір аргументів у захист митних тарифів як засобу торгівельної політики держави досить широкий, і кожна країна робить особливий акцент на ті з них, що більше підходять до її місцевих умов. Для України більш актуальні наступні аргументи в захист митних тарифів:
Ø  Тариф – захист молодих галузей. Нові галузі промисловості, що ще тільки народжуються в одних країнах, але вже досить сильно розвиті в інші, мають потребу в тимчасовому митному захисті з боку держави. Без такого захисту, хоча б на період становлення, напливши дешевих іноземних товарів погубить нову галузь, не давши їй розвитися.  Даний аргумент у захист імпортного тарифу має явні недоліки. По-перше, дуже важко точно визначити, коли нова промисловість досягла рівня зрілості, достатнього для того, щоб зняти захисний тариф. Напевно найдуться групи, що лобіюють, зацікавлені в продовженні існування тарифу, що будуть переконувати в зворотному, у результаті чого усунення один раз уведеного тарифу може виявитися політично дуже непростою справою. По-друге, дуже складно визначити галузі, що у плині розумного проміжку часу зможуть під захистом тарифу розвиватися настільки, щоб стати конкурентноздатними на світовому ринку. Спеціальні дослідження на прикладі окремих країн не підтверджують, що в галузях витрати, що захищаються, скорочуються швидше, ніж у що не захищаються. По-третє, даний аргумент не застосуємо до розвитих індустріальних країн, що не можуть послатися на недостатню розвиненість нових галузей, але усе-таки використовують тарифи як засіб митної політики. Нарешті, існують інші методи стимулювання національного виробництва, що не спотворюють відносні ціни і не впливають на внутрішнє споживання, такі як, наприклад, субсидії новим галузям. Правда, недолік полягає в тім, що, на відміну від тарифів, що приносять державі доходи, субсидії припускають додаткові бюджетні витрати.
Ø  Тариф – засіб стимулювання вітчизняного виробництва. Цей аргумент інтенсивно експлуатувався країнами, що розвиваються. Оскільки місцева промисловість не в змозі конкурувати з більш дешевими товарами, виробленими за рубежем за допомогою більш зробленої технології, остільки вона має потребу в захисті за допомогою імпортного тарифу. Більш того, його відсутність може привести до втрати робочих місць у результаті скорочення виробництва, що накладе додатковий тягар на бюджет, роблячи необхідними виплати допомоги з безробіття. У результаті зростаючого безробіття упаде життєвий рівень, виникнуть соціальні тертя. Прихильники цього аргументу зневажають перерозподільним характером будь-якого тарифу, що може забезпечити одній країні вигоду тільки за рахунок іншої. Країни, скорочуючи за допомогою тарифу імпорт і зберігаючи зайнятість у галузях, що конкурують з імпортом, побічно скорочують і свій експорт. Через тариф іноземні партнери одержують за свій експорт менший виторг, яку можна було б використовувати на закупівлю товарів, експортованих даною країною.
Ø  Тариф – важливе джерело бюджетних доходів. Цей аргумент на користь введення митних тарифів також традиційно активно експлуатується країнами, що розвиваються, і країнами з перехідною економікою. В умовах низької фінансової і податкової дисципліни багато хто з цих країн просто не в змозі зібрати належній державі податки з населення і підприємств і, отже, не можуть підтримувати на необхідному рівні соціальні виплати, фінансування оборони, охорону суспільного порядку й ін. Податок на імпорт або експорт, яким є мита, організаційно зібрати набагато легше, ніж багато інших видів податків, оскільки в більшості країн він повинний у момент фізичного перетинання товаром митного кордону держави. Контроль за ключовими дорогами, що перетинають границю, і портами за допомогою невеликої митної служби в багатьох випадках виявляється набагато дешевше, ніж створення розгалуженої системи збору податків, що була б у стані забезпечити їхню сплату всіма суб'єктами економічного життя.
        Однак використовувати імпортний тариф як важливе джерело бюджетних доходів можна тільки доти, поки місцева промисловість під захистом тарифу не почне робити аналоги імпортної продукції, на яку він накладається. У результаті скорочення імпорту і заміни його в споживанні на місцеві аналоги доходи бюджету скоротяться. Щоб протидіяти цієї тенденції, можна увести внутрішній податок на продукцію, аналогічну імпортної, зі ставкою, рівній імпортному миту. В ідеалі згодом бажано зовсім відмовитися від імпортного мита і перетворити його у внутрішній податок на продаж або на споживання. Таким чином, тариф як інструмент бюджетних доходів може бути виправданий тільки для слаборозвинених країн, у яких немає іншого засобу сформувати дохідну частину бюджету.
Ø Тариф – захист національної безпеки,  міжнародного престижу країни, її культури і традицій. Ці аргументи відносяться до розряду позаекономічних аргументів, що періодично виникають у захист тарифу в тих або інших зацікавлених політичних сил і груп. Аргументи такого типу звичайно висловлюються угрупованнями, що лобіюють за ті галузі, що або не конкуруючі  на світовому ринку, або роблять продукцію, що знаходиться на пізніх стадіях свого життєвого циклу. Дуже часто подібні аргументи висуваються політично вагомими монопольними виробниками неконкурентної продукції, що збираються одержати весь економічний виграш від введення тарифу. Розуміння національної безпеки, що зобов'язують кожну країну мати на своїй території мінімум необхідного виробництва на випадок виникнення надзвичайних обставин, історично неодноразово служили аргументом, що обґрунтовує введення імпортного тарифу в багатьох країнах, наприклад на нафту в США в 1959-1973 роках. Однак після нафтової кризи з'ясувалося, що куди розумніше і дешевше створити стратегічні запаси нафти за цінами мирного часу, ніж підтримувати за допомогою тарифу менш ефективне в порівнянні з закордонним національне виробництво.
 
1.4. Нетарифні бар'єри
1.4.1. Вимір нетарифних методів
        Для виміру нетарифних методів звичайно використовують один з наступних індексів:
§  Індекс парності – індекс, що показує частку тарифних позицій, покритих нетарифними обмеженнями. Звичайно використовується для визначення рівня нетарифних обмежень, але не показує відносну важливість обмеження окремих статей імпорту і їхню ефективність для економіки.
§  Індекс покриття – показує вартісну частку експорту або імпорту, покриту нетарифними обмеженнями. Слабістю цього індексу є те, що він недооцінює вплив найбільш інтенсивних нетарифних бар'єрів.
§  Індекс впливу на ціни – співвідношення ціни світового ринку і внутрішньої ціни на товар, імпорт і експорт якого піддається нетарифним обмеженням. Недоліком індексу є те, що далеко не вся різниця між внутрішньою і світовою ціною на товар залежить від нетарифних обмежень.
        Звичайно для цілей порівнянності за допомогою одного з перерахованих індексів розраховують вартість нетарифних бар'єрів у виді еквівалента адвалерного мита.
        Кількісні обмеження -  адміністративна форма нетарифного державного регулювання торговельного обороту, що визначає кількість і номенклатуру товарів, дозволених до експорту й імпорту. Кількісні обмеження можуть застосовуватися за рішенням уряду однієї країни або на основі міжнародних угод, що координують торгівлю визначеним товаром. Кількісні обмеження включають квотування, ліцензування і «добровільне» обмеження імпорту.
1.4.2. Квотування (контингентирування)
        Найбільш розповсюдженою формою кількісних обмежень є квота або контингент. Два цих поняття мають практично те саме значення з тією різницею, що поняття контингенту іноді використовується для позначення квот сезонного характеру.
        Квота – кількісна нетарифна міра обмеження експорту або імпорту товару визначеною кількістю або сумою на визначений проміжок часу.
        По спрямованості їхньої дії квоти розділяються на:
§  експортні – вводяться або відповідно до міжнародних стабілізаційних угод, що встановлюють частку кожної країни в загальному експорті визначеного товару, або урядом країни для запобігання вивозу товарів, дефіцитних на внутрішньому ринку.
§  імпортні – вводяться національним урядом для захисту місцевих виробників, досягнення збалансованості торговельного балансу, регулювання попиту та пропозиції на внутрішньому ринку, а також як відповідь на дискримінаційну торговельну політику інших держав.
        За охопленням квоти поділяються на:
§  глобальні – установлюються на імпорт або експорт визначеного товару на визначений період часу поза залежністю від того, з якої країни він імпортується, або в яку країну він експортується. Зміст таких квот звичайно полягає в забезпеченні необхідного рівня внутрішнього споживання, і обсяг їх обчислюється як різниця внутрішнього виробництва і споживання товару.
§  індивідуальні – встановлена в рамках глобальної квоти кожної країни, що експортує або імпортує товар. Такі квоти встановлюються звичайно на основі двосторонніх угод, що дають основні переваги в експорті або імпорті товару тим країнам, з якими маються тісні взаємні політичні, економічні й інші інтереси. Найчастіше індивідуальні квоти бувають сезонними, тобто вводяться на визначений період часу, коли внутрішній ринок найбільше має потребу в державному захисті. Звичайно це осінні місяці, коли відбувається реалізація сільськогосподарської продукції нового врожаю.
        Звичайно політика імпортних квот легше піддається адміністративному керуванню, чим тарифна політика. Квоти легше і швидше вводити у випадку надзвичайних ситуацій, ніж тарифи, що звичайно вимагають розгляду в парламенті. З іншого боку, імпортні квоти можуть стати причиною монополізації внутрішнього ринку, оскільки місцеві виробники упевнені, що постачання конкуруючих імпортних товарів не перевищить квоту, і можуть в умовах достатнього попиту роздувати ціни. Розходження імпортного тарифу й імпортної квоти підсумовані в таблиці 2 – додаток 1. 
1.4.3. Ліцензування
        Тісно зв'язаний із квотуванням інший вид державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, що називається ліцензуванням.
        Ліцензування – регулювання зовнішньоекономічної діяльності через дозволи, видавані державними органами на експорт або імпорт товару у встановлених кількостях за визначений проміжок часу.
        Ліцензування може бути складовою частиною процесу квотування (і тоді його економічний зміст цілком збіжиться з розглянутим вище) або бути самостійним інструментом державного регулювання. У першому випадку ліцензія є лише документом, що підтверджує право ввезти або вивезти товар у рамках отриманої квоти; у другому – здобуває ряд конкретних форм:
§  разова ліцензія – письмовий дозвіл терміном до 1 року на ввіз або вивіз конкретній фірмі на здійснення однієї зовнішньоторговельної операції;
§  генеральна ліцензія – дозвіл на ввіз або вивіз того або іншого товару протягом року без обмежень кількості угод;
§  автоматична ліцензія – дозвіл, видаваний негайно після одержання від експортера або імпортера заявки, що не може бути відхилена державним органом.
        Ліцензування використовується багатьма країнами світу, що насамперед розвиваються, для цілей державного регулювання імпорту. Розвиті країни найчастіше використовують ліцензії як документ, що підтверджує право імпортера на ввіз товару в рамках установленої квоти.
        Механізми розподілу ліцензій, використовувані різними країнами, досить різноманітні:
§  аукціон – продаж ліцензій на конкурсній основі. Вважається самим економічно ефективним способом розподілу ліцензій, здатним принести доходи державній скарбниці, порівнянні з доходами від мита на той же товар.
§  система явних переваг – закріплення урядом ліцензій за визначеними фірмами пропорційно розмірам їхнього імпорту за попередній період або пропорційно структурі попиту з боку національних імпортерів. Звичайно цей метод використовується для підтримки тих фірм, що змушені скоротити імпорт товару через введення квот, що дозволяє зменшити їхній лобістський тиск на уряд з метою скасувати ці ліцензії. У США така система використовувалася на початку 70-х років для розподілу ліцензій на імпорт нафти;
§  Розподіл ліцензій на позаціновій основі – видача урядом ліцензій тим фірмам, що продемонстрували свою здатність здійснити імпорт або експорт найбільш ефективним образом. Звичайно цей спосіб вимагає утворення експертної комісії, розробки критеріїв оцінки (досвід, наявність виробничих потужностей, кваліфікація персоналу й ін.), проведення декількох турів конкурсу, що неминуче зв'язано з великими витратами і зловживаннями.
        Країни використовують при розподілі ліцензій який-небудь один з цих методів, починаючи звичайно з останнього, що має найбільш адміністративний характер, і поступово переходячи до першого, найбільш ринковому методові.
    
1.4.4. «Добровільні» обмеження експорту
        Кількісне обмеження імпорту в країну може бути досягнуто не тільки за рахунок дій її уряду по введенню імпортного тарифу або імпортних квот, але й у результаті мір, прийнятих урядом країни, що експортує, у рамках так званих «добровільних» обмежень. «Добровільне» обмеження експорту вводиться урядом звичайно під політичним тиском більш великої країни, що імпортує, що загрожує застосуванням однобічних обмежувальних мір на імпорт у випадку відмовлення «добровільно» обмежити експорт, що завдає шкоди її місцевим виробникам.
        «Добровільне» обмеження експорту – кількісне обмеження експорту, засноване на зобов'язанні одного з партнерів по торгівлі обмежити або, не розширювати обсяг експорту, прийнятому в рамках офіційної міжурядової або неофіційної угоди про встановлення квот на експорт товару.
        «Добровільні» обмеження експорту є частиною більш широкої групи мір, що відносяться до поняття обмежувальної ділової практики (ОДП), спрямованих на завоювання державного положення на ринку і зловживання цим положенням. На практиці «добровільні» обмеження експорту застосовуються як засіб торгівельної політики переважно розвитими країнами в конкурентній боротьбі один з одним.
       
     
 
 
 
 
Розділ 2. Механізми багатобічного регулювання
2.1. Система міжнародних організацій
 
        Наприкінці ХХ в. проявилася тенденція до зосередження ключових функцій по регулюванню і моніторингу найважливіших процесів міжнародної економіки в рамках невеликої кількості організацій. Ключовими і найбільш універсальними з них є організації, що виникли практично одночасно наприкінці 40-х рр. і виступають сьогодні найважливішими форумами узгодження економічної політики між країнами.
        Міжнародний валютний фонд є компактною міжнародною організацією, що виконує, крім інших, функцію нагляду за розвитком міжнародної економіки в цілому і макроекономіки кожної з 182 країн, що є її членом зокрема. Група Світового банку складається з п'яти організацій: Міжнародного банку реконструкції і розвитку, Міжнародної асоціації розвитку (159 членів), Міжнародної фінансової корпорації (170 членів) і Міжнародного центра по врегулюванню інвестиційних суперечок (126 членів). Їхньою головною задачею є надання кредитів країнам, що розвиваються, з перехідною економікою для здійснення мір структурної політики, таких як реформи фінансового сектора, підтримка ринку праці, поліпшення навколишнього середовища, удосконалення системи утворення й ін. Всесвітня торгівельна організація, членами якої є 131 держава, концентрується на регулюванні ключової сфери міжнародної економіки – торгівлі товарами і послугами. ВТО виникла в 1995 р. на основі Генеральної угоди з тарифів і торгівлі, що було підписано в 1947 р. Та нарешті, ООН сама є системою багатьох організацій, що знаходиться в процесі реорганізації.
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 Следующая страница


Сучасні концепції регулювання міжнародних відносин

Скачать курсовую работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/?id=104&часть=2вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com