Реферат на тему "Підвищення інвестиційної привабливості підприємства на основі проведення комплексної оцінки його фінансового стану"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Курсовая на тему Підвищення інвестиційної привабливості підприємства на основі проведення комплексної оцінки його фінансового стану

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Курсовая *
Размер: 303.31 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Олефиренко Олег
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9

добавить материал

Щоб підприємство мало позитивний інвестиційний імідж, воно обов’язково повинно бути платоспроможним. Тому керівництво повинно слідкувати за підтриманням платоспроможності на високому рівні.
Аналіз платоспроможності та ліквідності виявив що баланс АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" не є абсолютно ліквідним. Керівництву треба звернути на це увагу і з`ясувати причини такого негативного становища.
Ситуацію можна покращити зменшуючи дуже велику частку кредиторської заборгованості у пасивах, а також збільшивши величину грошових коштів на розрахунковому рахунку.
Одним з напрямків покращення інвестиційної привабливості є покращення показників рентабельності. Рентабельність загального капіталу можна покращити зменшуючи частку активів які не приносять прибутку, їх можна здати в оренду або реалізувати.
Поряд з віддачею капіталу його обертання є одним із важливіших показників , що характеризує інтенсивність використання засобів підприємства.
На АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" згідно аналізу обертання оборотного капіталу уповільнилося обертання дебіторської заборгованості у наслідок її стрімкого приросту. Ситуацію можна покращити такими шляхами:
-       своєчасним відвантаженням продукції та оформленням документів;
-       вивченням платоспроможності покупців і замовників, своєчасними заходами із стягнення дебіторської заборгованості;
-       інтенсифікацією виробництва;
-       повнішим і раціональнішим використанням земельних, трудових і матеріальних ресурсів;
-       правильною організацією роботи щодо матеріально – технічного забезпечення;
-       недопущенням створення надлишкових і непотрібних запасів;
-       недопущенням відволікання коштів у дебіторську заборгованість;
-       скороченням термінів обертання по всіх фазах кругообігу засобів.
 Висока фінансова  стійкість підприємства – об’єкта інвестування чи не найважливіший чинник що впливає на прийняття рішення потенційним інвестором. Тому зміцнення фінансової стійкості має важливе значення для покращення інвестиційної привабливості. Фінансову стійкість можна покращити збільшуючи розмір власного оборотного капіталу та зменшуючи поточні зобов’язання.

ВИСНОВКИ
           
Дослідження  проведене  в  дипломній  роботі  дає можливість зробити такі висновки.
В умовах жорсткої конкуренції зберегти міцні ринкові позиції будь – якому виробнику можливо лише за умови належного проведення фінансового аналізу. Фінансовий аналіз дає можливість виявити негативні тенденції в діяльності підприємства, і вказує напрямки оптимізації фінансового стану об’єкта дослідження.
У процесі діяльності підприємство використовує власний та позиковий капітал. Від їх співвідношення значною мірою залежать результати діяльності підприємства. Перевага власного капіталу у фінансовій структурі приводить до більш стабільного положення підприємства у ринку. Але в цьому випадку підприємство може недоодержати частини можливого прибутку у наслідок нестачі коштів для розширення виробництва, освоєння нової продукції чи нових ринків збуту. У таких випадках, якщо підприємство є високорентабельним, для покращення прибутковості варто залучати позиковий капітал та зовнішні інвестиції. Але особливість позикових коштів полягає у тому, що їх залучення значною мірою залежить від того наскільки фінансовий стан підприємства відповідає вимогам кредитора або інвестора. Тому керівництво повинно слідкувати за інвестиційною привабливістю підприємства, а також докласти зусиль до її покращення.
При аналізі інвестиційної привабливості підприємства використовують певну систему показників, яка відображає структуру активів підприємства, джерел їх формування, ліквідність і фінансову стійкість, якість прибутку, дохідність і оберненість капіталу.
Аналіз підприємства АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" показав, що інвестиційна привабливість товариства знаходиться на досить високому рівні, але виявив декілька слабких сторін підприємства. Тому для покращення інвестиційного іміджу АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" необхідно вказати напрямки покращення інвестиційної привабливості.
Аналіз валюти та структури балансу АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" виявив значне зростання дебіторської заборгованості. Прискорити погашення дебіторської заборгованості можна шляхом:
-       ознайомлення з фінансовим станом покупця та набуття впевненості щодо його подальшої платоспроможності;
-       своєчасного оформлення розрахункових документів;
-       застосування попередньої оплати;
-       застосування вексельної форми оплати;
-       удосконалення розрахунків.
Згідно з проведеними розрахунками найбільш оптимальною структурою капіталу визнано структуру з часткою позикового капіталу  20 %. За такої структури фінансова ефективність діяльності підприємства вважається найвищою.
Аналіз позикових коштів виявив високий рівень кредиторської заборгованості. Підприємству треба значно знизити рівень заборгованості. Це можна зробити активізувавши діяльність з погашення дебіторської заборгованості внаслідок якої й виникла завелика кредиторська заборгованість.
 Щоб підприємство мало позитивний інвестиційний імідж, воно обов’язково повинно бути платоспроможним. Тому керівництво повинно слідкувати за підтриманням платоспроможності на високому рівні.
Аналіз платоспроможності та ліквідності виявив що баланс АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" не є абсолютно ліквідним. Керівництву треба звернути на це увагу і з`ясувати причини такого негативного становища.
Ситуацію можна покращити зменшуючи дуже велику частку кредиторської заборгованості у пасивах, а також збільшивши величину грошових коштів на розрахунковому рахунку.
Одним з напрямків покращення інвестиційної привабливості є покращення показників рентабельності. Рентабельність загального капіталу можна покращити зменшуючи частку активів які не приносять прибутку, їх можна здати в оренду або реалізувати.
Поряд з віддачею капіталу його обертання є одним із важливіших показників , що характеризує інтенсивність використання засобів підприємства.
На АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" згідно аналізу обертання оборотного капіталу уповільнилося обертання дебіторської заборгованості у наслідок її стрімкого приросту. Ситуацію можна покращити такими шляхами:
-       своєчасним відвантаженням продукції та оформленням документів;
-       вивченням платоспроможності покупців і замовників, своєчасними заходами із стягнення дебіторської заборгованості;
-       інтенсифікацією виробництва;
-       повнішим і раціональнішим використанням земельних, трудових і матеріальних ресурсів;
-       правильною організацією роботи щодо матеріально – технічного забезпечення;
-       недопущенням створення надлишкових і непотрібних запасів;
-       недопущенням відволікання коштів у дебіторську заборгованість;
-       скороченням термінів обертання по всіх фазах кругообігу засобів.
 Висока фінансова  стійкість підприємства – об’єкта інвестування чи не найважливіший чинник що впливає на прийняття рішення потенційним інвестором. Тому зміцнення фінансової стійкості має важливе значення для покращення інвестиційної привабливості. Фінансову стійкість можна покращити збільшуючи розмір власного оборотного капіталу та зменшуючи поточні зобов’язання.
 В цілому проведене дослідження дає можливість поліпшити інвестиційну привабливість АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика". Для цього доцільно:
-       прискорити погашення дебіторської заборгованості;
-       знизити рівень кредиторської заборгованості;
-       покращити ліквідність;
-       покращити фінансову стійкість.
Впровадження таких заходів значною мірою допоможе підвищити інвестиційну привабливість товариства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1.              Закон України "Про підприємство в Україні"
2.              Закон України  "Про інвестиційну діяльність"
3.              Закон України " Про власність"
4.              Закон України "Про приватизацію майна держпідприємств"
5.              Закон України "Про систему інвестування"
6.              Баканов М.И. Теория анализа хозяйственной деятельности М. Финансы и статистика 1993, с. 62-65
7.              Балабанов И.П. Основы финансового менеджмента М. 1994г., с.24-26
8.              Бандурка О.М. Фінансова діяльність підприємства, К, 2000.,с. 57-59
9.              Барнгольц С.Б. Экономический анализ хозяйственной деятельности. М.Финансы и статистика 1984, с. 102-108
10.         Берзон  Н.И. АО ;капитал, правовая база, управление .М.   АО Финстатинформ , 1995., с. 85
11.         Бланк И.А.Стратегия и тактика управления финансами, -К, 1996, с. 158 – 165
12.         Горбунов Н. Холдинговые предприятия и дочерние фирмы.- М. 1994, с. 25-26
13.         Жак Ришар Аудит и анализ хозяйственной деятельности - М.Юнити 1997, с. 68-72
14.         Ковалев В.В. Финансовый анализ, управление капиталом , выбор инвестиций, анализ отчетности М .Финансы и статистики 1996, с. 45
15.         Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємства . -К,1995, с. 91-92
16.         Крейнина М.Н. Анализ финансового состояния и инвестиционный привлекательности акционерного обществ промышленности - М ;АО "ДИС" 1994, с. 26-28
17.         Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз субєктів господарювання – К, 2001, с. 210-240
18.         Любенецкий Л.Г. Анализ затрат на производство и эксплуатацию изделий - М . 1996г., с. 84-86
19.         Майданик Р.А. Траст; власність і керування капіталами-К.; 1997, с. 73-76
20.         Майданчик Б.И. Карпунин М.Б. Анализ и обоснование управленческих решений М.-1996г., с. 147-149
21.         Никбахт Е.,Гроппелли Н. Фінанси. - К ;"ВИК ", Глобус ,1993., с. 56-67
22.         Основы финансового менеджмента . Как управлять капиталом . М .; Финансы и статистика , 1996, с. 192-198
23.         Финансовый менеджмент; Управление денежным оборотом предприятия . Банки и биржа Павлова Л.Н,  М, 1999, с. 67-69
24.         Панков Д.А. Современные методы анализа финансового положения - М ; ООО "Профит " 1995 г., с. 35-39
25.         Петров В.В Ковалев  и другие Как читать баланс -2 издательство М. 1994 г., с. 119-124
26.         Пивоваров А.М. Стратегический менеджмент холдинга .- Санкт -Петербург , 1997, с. 84-86
27.         Полий В.Ф. Теория бухгалтерского учета - М Финансы и статистика, 1999, с. 147-151
28.         Русак Н.А., Русак В.А. Основы финансового анализа М 1995г., с. 62-71
29.         Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности промышленного предприятия - М .1996 г., с. 24-29
30.         Савицкая Г.В.  Анализ хозяйственной деятельности - М .1998 г. , с. 41-48
31.         Савицкая Г.В. Теория анализа хозяйственной деятельности  - М .1997г., с. 89-95
32.         Симов`ян С.В. Фінанси та економіка. Україна – погляд з 1994 р. -Х, Основа ,1994, с. 48-53
33.         Стоуп Д., Хитчинг к. Бухгалтерский учет и финансовый анализ, Санкт-Петербург,1994г., с. 235-240
 
34.         Стоянова Е.С., Быкорва Е.В. , Бланк И.А. Управление оборотным  капиталом М 1998 г., с. 27-33
35.         Стражев В.И. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности М. 1997г. , с. 46-58
36.         Стражев В.И. Основы оперативного экономического анализа работы промышленных предприятий  М. 1997г., с. 94-105
37.         Томашевич В.И. Оценка кредитоспособности предприятия М.1998г. , с. 92-99
38.         Хелферт Э.Техника финансового анализа .М ,1996, с. 145-153
39.         Чермаченко Н.Г. Учет и анализ в промышленном производстве США, -М,Финансы 1971 г., с. 13-15
40.         Шеремет А.Д. ,Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа, –М, 1996г. , с. 165-174
41.         Шеремет А.Д. и другие  Методика финансового анализа М. Юни-Глоб, 1998г.,  с. 77-83
42.         Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы. П-о , М , 1998г., с.81-94
43.         Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С.Методика финансового анализа ,-М., 1995., с. 65-74
44.         Ягурова А. Управленчиский учет, опыт  экономически развитых  стран – М ., 1998г. , с.73-80
 

РЕЦЕНЗІЯ

 
на випускну роботу студента групи 5ФК3

Олефіренко Олега В’ячеславовича  за спеціальністю “ Фінанси”

на   тему : „Підвищення інвестиційної привабливості підприємства на основі проведення комплексної оцінки його фінансового стану”
(на матеріалах акціонерного товариства закритого типу "Херсонська кондитерська фабрика")                                
         Тема випускної роботи є актуальною. Вона має важливе практичне значення. ЇЇ розробка є доцільною з метою використання для покращення фінансової діяльності об’єкта дослідження. У якості об’єкта виступає АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика".
         Структура випускної роботи охоплює основні проблеми теми і дозволяє розкрити тему. Позитивним є те, що основна частина роботи присвячена аналізу джерел і напрямків проведення аналізу на підприємстві. Особлива увага приділяється питанням аналізу інвестиційної привабливості  АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика".
         Теоретичний рівень випускної роботи є достатнім. В роботі використовуються методи проведення фінансового аналізу. Зроблено висновки з питань, що розглядаються в процесі дослідження. Основні питання теми розкриті, що засвідчує про висвітлення теми в цілому.
         В роботі в достатній кількості використані необхідні джерела. До них, зокрема, відносяться нормативні документи, монографії, підручники, періодичні видання, звітні матеріали об’єкта дослідження. Разом з тим, достатньо використані періодичні видання. Особливої уваги заслуговує використання матеріалів об’єкта дослідження і аналіз його діяльності. В цілому таке дослідження заслуговує позитивної оцінки. В роботі маються приклади, розрахунки, порівняння. В цілому вони використовуються  вдало.
         В роботі маються пропозиції і рекомендації відносно діяльності        АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика". Вони мають конструктивний характер та можуть бути використані в процесі виробничої діяльності підприємства. В роботі міститься достатньо аналітичного матеріалу.
В цілому тема роботи розкрита повністю. Висновки зроблено правильно. Пропозиції і рекомендації заслуговують на увагу. Мета випускної роботи досягнута.
         Випускна робота відповідає вимогам, що надаються до випускних робіт бакалаврів за спеціальністю “ Фінанси”, заслуговує оцінки “ відмінно ” і
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Підвищення інвестиційної привабливості підприємства на основі проведення комплексної оцінки його фінансового стану

Скачать курсовую работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/?id=147&часть=9вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com