Реферат на тему "Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості на прикладі ЗАТ Фудс Компані 2"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Курсовая на тему Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості на прикладі ЗАТ Фудс Компані 2

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Курсовая *
Размер: 99.85 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Nick
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 6 Следующая страница

добавить материал

Як бачимо з таблиці, на перші 5 показників приходиться 37% сумарної зустрічальності, а на перші 10 показників - уже 55%. Причому 10-м показником є відношення грошового потоку до короткострокової заборгованості.
Аналіз зустрічальності показників
 Таблиця 1.7
Група
Назва
Кількість
Частка
Частка наростаючим підсумком
1
Коефіцієнт покриття
12
10%
10%
1
Робочий капітал до активів
10
8%
18%
3
Чиста вартість власного капіталу до загальної величини заборгованості
9
7%
25%
2
Рентабельність продажів
7
6%
31%
2
Рентабельність власного капіталу
7
6%
37%
2
Рентабельність активів
6
5%
41%
4
Коефіцієнт оборотності активів
6
5%
46%
3
Власний капітал до загальної величини капіталу
4
3%
50%
5
Тенденція прибутковості
4
3%
53%
1
Грошовий потік до заборгованості
3
2%
55%
Вісім показників дають 50% сумарної зустрічальності. Представляється, що на основі 8 показників і варто будувати модель.
Можливо, серед них є зайві, однак ці зайві будуть "відсічені" у результаті перевірки всієї системи на мультіколлинеарність.
Як виняток в якості восьмого показника візьмемо не відношення власного капіталу до загальної величини капіталу підприємства, а відношення грошового потоку до короткострокової заборгованості.
На наш погляд, цей показник є надзвичайно важливим, а його відносна непопулярність, на наш погляд, обумовлена деякими труднощами в одержанні відповідних даних з одного боку, і порівняльною новизною самого показника з іншого.
У результаті в модель спочатку включаються наступні показники:
·        Коефіцієнт покриття
·        Відношення робочого капіталу до активів. Під робочим капіталом розуміється різниця між оборотними активами і короткостроковими зобов'язаннями.
·        Відношення чистої вартості власного капіталу до загальної величини заборгованості
·        Рентабельність продажів
·        Рентабельність власного капіталу
·        Рентабельність активів
·        Коефіцієнт оборотності активів
·        Відношення грошового потоку до короткострокової заборгованості
На основі даних по 17 українських підприємствах різних галузей промисловості розрахуємо значення зазначених вище коефіцієнтів. З цих підприємств 6 класифіковані як банкрути, 11 - як благополучні.
Для того, щоб оцінити наскільки сильно розрізняються ці показники в благополучних підприємств і підприємств-банкрутів побудуємо довірчі інтервали з рівнем значимості 95% (табл.1.8).

Аналіз показників по групам підприємств
Таблиця 1.8
Середнє значення
Стандартне відхилення
Довірчий інтервал (5%)
Мінімальне значення
Максимальне значення
НЕБАНКРУТИ
Коефіцієнт покриття
2,00
1,26
0,36
1,64
2,37
Робочий капітал до активів
0,12
0,14
0,04
0,08
0,16
Чиста вартість ВК до загальної величини заборгованості
5,23
5,65
1,63
3,60
6,87
Рентабельність продажів
0,21
0,17
0,05
0,16
0,27
Рентабельність ВК
0,32
0,43
0,13
0,19
0,45
Рентабельність активів
0,19
0,20
0,06
0,13
0,26
Коефіцієнт оборотності активів
0,89
0,65
0,20
0,69
1,09
Грошовий потік до заборгованості
1,28
1,57
0,77
0,51
2,06
БАНКРУТИ
Коефіцієнт покриття
0,70
0,29
0,10
0,60
0,80
Робочий капітал до активів
-0,27
0,27
0,10
-0,36
-0,17
Чиста вартість ВК до загальної величини заборгованості
2,39
4,60
1,59
0,80
3,99
Рентабельність продажів
-0,07
0,20
0,07
-0,14
0,01
Рентабельність ВК
-0,06
-0,06
0,25
0,10
0,04
Рентабельність активів
-0,03
0,10
0,04
-0,07
0,00
Коефіцієнт оборотності активів
0,63
0,49
0,18
0,44
0,81
Грошовий потік до заборгованості
0,03
0,15
0,09
-0,06
0,11
 
Довірчий інтервал являє собою інтервал, усередині якого з імовірністю 95% знаходиться значення аналізованих показників. Пояснимо на прикладі коефіцієнта покриття. Отриманий довірчий інтервал означає, що з імовірністю 95% коефіцієнт покриття в підприємства-небанкрута може приймати значення від 1,64 до 2,37, у той час як з тією же імовірністю цей показник у підприємства-банкрута може приймати значення від 0,60 до 0,80. Як бачимо, інтервали не тільки не перетинаються, але і відстоять досить далеко один від одного, що говорить про гарну "розділову" здатності даного показника. За даним критерієм показники "Відношення чистої вартості власного капіталу до загальної величини заборгованості" і "Коефіцієнт оборотності активів" не можуть служити надійними показниками при оцінці платоспроможності підприємства. У першого з них довірчі інтервали виявилися занадто широкі й у результаті перетнулися (3,60 і 6,87 для небанкрутів і 0,8 і 3,99 для банкрутів). У другого показника довірчі інтервали були не настільки широкі, але, проте, також перетнулися (0,69 і 1,09; 0,44 і 0,81). 
Для того, щоб переконатися в тім, що всі показники, включені нами в розгляд, дійсно необхідні в моделі, проведемо кореляційний аналіз їхньої взаємозалежності. Результати розрахунку представлені в таблиці 1.9 (сильно корелюють показники виділені жирними).
Аналіз кореляції показників
Таблиця 1.9
КОРЕЛЯЦІЯ
ОА/КЗ
РК/А
П/В
П/ВК
П/А
ДП/З
Коефіцієнт покриття
Х
0,70
0,53
0,34
0,57
0,64
Робочий капітал до активів
0,70
Х
0,74
0,60
0,71
0,50
Рентабельність продажів
0,53
0,74
Х
0,56
0,75
0,62
Рентабельність ВК
0,34
0,60
0,56
Х
0,83
0,41
Рентабельність активів
0,57
0,71
0,75
0,83
Х
0,73
Грошовий потік до заборгованості
0,64
0,50
0,62
0,41
0,73
Х
На основі таблиці видно, що рентабельність активів знаходиться в тісному зв'язку з показниками робочого капіталу до активів, рентабельністю продажів, рентабельністю власного капіталу і грошовим потоком до заборгованості. Робочий капітал, крім рентабельності активів, корелює з коефіцієнтом покриття і рентабельністю продажів.
Включати в модель тісно пов'язані один з одним показники недоцільно. Таким чином, варто розглянути 3 моделі.
Кожну з даних моделей, формують наступні показники:
Модель№1:
·        Робочий капітал до активів
·        Рентабельність власного капіталу
·        Грошовий потік до заборгованості
Модель№2:
·        Коефіцієнт покриття
·        Рентабельність активів
Модель№3:
·        Коефіцієнт покриття
·        Рентабельність продажів
·        Рентабельність власного капіталу
·        Грошовий потік до заборгованості
Таким чином, одержимо наступні моделі:
Модель№1=0,47К1+0,14К2+0,39К3
Модель№2=0,62К4+0,38К5
Модель№3=0,49К4+0,12К2+0,19К6+0,19К3,
Де
К1 - Робочий капітал до активу
К2 - Рентабельність власного капіталу
К3 - Грошовий потік до заборгованості
К4 - Коефіцієнт покриття
К5 - Рентабельність активів
К6 - Рентабельність продажів
Для визначення критичних значень моделей розрахуємо кожну з них для розглянутих підприємстві і побудуємо довірчі інтервали з рівнем помилки 5%.
Отримані результати представлені в таблиці 1.10.
Критичні значення моделей
Таблиця 1.10
Модель
Благополучні
Банкрути
Зона невизначеності
I
0,08-0,16
(-0,20)-(-0,08)
(-0,08)-0,08
II
1,07-1,54
0,35-0,49
0,49-1,07
III
0,92-1,36
0,25-0,38
0,38-0,92
Аналіз даних моделей на підставі даних розглянутих підприємств показав, що найменшу помилку має модель №3. Проведемо за даною моделлю прогноз фінансового стану для ЗАТ „Фудс Компані” станом на 2003 рік:
М3 = 0,49*0,99+0,12*0,01+0,19*0,001+0,19*0,20199 = 0,5254
         Отримані результати  свідчать, що підприємство належить до зони невизначеності і фінансовий стан підприємства можна визначити як нестійкий, що підтверджує результати отримані вище.
         Отже, базуючись на проведених дослідженнях можна зробити висновок, що для українських підприємств застосування „західних” показників неплатоспроможності і банкрутства є небажаним, так як вони не враховуються специфіку вітчизняного економічного середовища і відповідно не ілюструють реальну картину фінансового стану вітчизняних підприємств.

1.4  Економічна сутність основних фондів

Будь-який процес праці включає два основних компонент: засоби виробництва, які у свою чергу діляться на  предмет праці і засоби праці, робоча сила. Засоби праці в економіці прийнято називати основними засобами або основними фондами підприємства.
Основні засоби (фонди) - та частина виробничих фондів, яка бере участь в процесі виробництва тривалий час, зберігаючи при цьому свою натуральну форму, а їх вартість переноситься на продукт, що виготовляється, поступово, по частинах, у міру використовування .
Основні виробничі засоби (фонди)- матеріально-технічна база суспільного виробництва. Від їх об'єму залежать виробнича потужність підприємства і значною мірою рівень технічного озброєння праці. Накопичення основних засобів і підвищення технічної озброєності праці збагатили процес праці, додають праці творчий характер, підвищують культурно-технічний рівень суспільства.
По діючій видовій класифікації основні виробничі засоби діляться на наступні групи:
1.     Будівлі, в яких відбуваються процеси основних, допоміжних і підсобних виробництв; адміністративні будівлі; господарські будови. У вартість цих об'єктів окрім вартості будівельної частини включається і вартість систем опалювання, водопроводу, електроарматури, вентиляційних пристроїв і ін.
2.     Споруди – інженерно - будівельні об'єкти, які необхідні для здійснення процесу виробництва: дороги, естакади, тунелі, мости і ін.
3.     Передавальні пристрої - водопровідна і електрична сіть; тепломережа, газові сіті, проводи, тобто об'єкти, що здійснюють передачу різних видів енергії з машин-двигунів до робочих машин.
4.     Машини і устаткування:
·        силові машини і устаткування, включаючі всі види енергетичних
·        агрегатів і двигунів;
·        робочі машини і устаткування, які безпосередньо впливають на предмет праці або його переміщення в процесі створення продукції;
·        вимірювальні і регулюючі прилади і пристрої і лабораторне устаткування, призначене для вимірювань, регулювання виробничих процесів, проведення випробувань і досліджень;
·        обчислювальна техніка: електронно-обчислювальні, управляючі аналогові машини, а також машини і пристрої, вживані для управління виробництвом і технологічними процесами;
·        устаткування, які  не віднесені до перерахованих підгруп.
5.     Транспортні засоби - що належить підприємствам, пересувний склад залізниць, водний  і автомобільний транспорт, а також внутрішньо заводські транспортні засоби: автокари, вагонетки, візки і ін.
6.     Інструменти і пристосування, що служать більше року і що коштують більш однієї тисячі гривень за штуку. Інструменти і інвентар, що служать менше року або що коштують дешевше за одну тисячу гривень за штуку, відносяться до оборотних коштів як МШП.
7.     Виробничий інвентар і обладнання, призначені для зберігання матеріалів, інструментів і полегшення праці, - верстаки, стелажі, столи, контейнери і ін.
8.     Господарський інвентар - предмети конторського і господарського призначення (меблі, шафи, розмножувальні апарати, предмети, що не згоряють протипожежного  призначення і ін.).
9.     Багаторічні насадження.
10.                       Капітальні витрати на поліпшення земель (без споруд).
11.                       Інші основні засоби
Співвідношення окремих груп основних засобів в їх загальному об'ємі представляє видову (виробничу) структуру основних засобів.
Основні виробничі засоби прийнято ділити на дві частини: активну і пасивну частину. До активної частини основних засобів відносять ті засоби, які беруть безпосередню участь у виробничому процесі (машини і устаткування). До пасивної ж частини основних засобів відносять ті засоби, які забезпечують нормальне функціонування виробничого процесу.
В середньому по виробництву активна частина основних засобів складає  60%, а пасивна частина – 40% від всього складу основних засобів. Найважливішими чинниками, які впливають на структуру основних виробничих засобів є: характер продукції, що випускається, об'єм випуску продукції, рівень автоматизації і механізації, рівень спеціалізації і кооперації, кліматичні і географічні умови розташування підприємств.
Крім того, всі основні засоби діляться на основні виробничі засоби і основні невиробничі засоби. До основних виробничих засобів відносять засоби, які безпосередньо беруть участь у виробничому процесі (машини, устаткування, верстати і ін.) або створюють умови для виробничого процесу (виробничі будівлі, трубопроводи і ін.). До основних невиробничих засобів (фондів) відносяться житлові будинки, дитячі і інші об'єкти культурно-побутового обслуговування, які знаходяться на балансі підприємства. На відміну від виробничих засобів  вони не беруть участь в процесі виробництва і не переносять своєї вартості на продукт, бо він не проводиться. Не дивлячись на те, невиробничі основні засоби не роблять безпосереднього  впливу на об'єм виробництва, зростання продуктивності праці, постійне збільшення цих засобів нерозривно пов'язано з поліпшенням добробуту працівників підприємства і підвищенням матеріального і культурного рівня їх життя, що кінець кінцем позначається на результатах діяльності підприємства.
Основні засоби прийнято  також  класифікувати по наступних ознаках:   
1.     По приналежності:
·       власні засоби (що знаходяться на балансі підприємства);
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 6 Следующая страница


Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості на прикладі ЗАТ Фудс Компані 2

Скачать курсовую работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/?id=14909&часть=3вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com