Реферат на тему "Детерминация и предупреждение преступности среди персонала органов"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Монография на тему Детерминация и предупреждение преступности среди персонала органов

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Монография *
Размер: 0.88 мб.
Язык: русский
Разместил (а): Олег Мартыненко
Предыдущая страница 1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 ... 61 Следующая страница

добавить материал

468. Про надзвичайну подію серед особового складу українського миротворчого персоналу спостерігачів цивільної поліції місії ООН у Косово та притягнення до дисциплінарної відповідаль­ності винних осіб: Наказ МВС України № 953 від 20.09.2002 р.
469. Про наслідки перевірки роботи інспекції з особового складу УРОС УМВС України у Львівській області та покаранні винних: Наказ МВС України № 772 від 9.11.2000 р.
470. Про недоліки в організації кадрового забезпечення оперативно-службової діяльності та укріпленні дисципліни та законності серед особового складу органів внутрішніх справ Черкаської, Рівненської, Тернопільської областей, на Львівській та Південній залізни­цях за 1 квартал 2001 р. та заходи щодо підвищення якості роботи з кадрами в регіонах: Наказ МВС України № 341 від 28.05.2001 р.
471. Про обставини направлення майора міліції Чеменка С.О. до місії ООН у Косово: Наказ МВС України № 708 від 30.06.2003 р.
472. Про оголошення рішення наради з заступниками начальників ГУМВС, УМВС, УМВСТ, проректорами вищих навчальних закладів МВС України по роботі з особовим складом «Про підсумки діяльності апаратів по роботі з особовим складом територіальних та транспортних управлінь, вищих навчальних закладів МВС України у 2001 році та завдання з виконання вимог рішення колегії МВС України від 9 січня 2002 року № 1Км/1 щодо посилення кадрового забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ у 2002 році: Наказ МВС України № 123 від 02.02.2002 р.
473. Про порядок здійснення захисту прав та інтересів України під час розгляду справ у закордонних юрисдикційних органах: Указ Президента України № 581 від 25.06.2002 р. // Офіційний вісник України. 2002. № 26. Ст. 1231.
474. Про притягнення до дисциплінарної відповідальності заступників начальників УМВС, УМВСТ, проректорів ВНЗ МВС України по роботі з персоналом: Наказ МВС України № 349 від 29.03.2004 р.
475. Про притягнення колишніх працівників міліції до кримінальної відповідальності: Наказ МВС України № 87 від 01.02.2003 р.
476. Про проведення в органах та підрозділах внутрішніх справ операції під умовною назвою «Чисті руки»: Наказ МВС України № 435 від 20.09.2002 р.
477. Про проведення експерименту з апробації нової системи підпорядкування слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України: Наказ МВС України № 295 від 26.03.2002 р.
478. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р. № 1789–XII // Відомості Верховної Ради. 1991. № 53. Ст. 793.
479. Про результати контрольно-перевірних занять у МВС України з керівним складом територіальних та транспортних управлінь: Наказ МВС України № 152 від 10.02.2004 р.
480. Про стан виконання Указу Президента України № 700/2002 від 13.08.2002 «Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення»: Наказ МВС України № 98 від 05.02.2004 р.
481. Про стан дисципліни і законності серед особового складу ОВС: Вказівка МВС України № 1244/Ан від 19.02.99 р.
482. Про стан кадрового забезпечення оперативно-службової діяльності органів і підрозділів УМВС України у Вінницькій та Кіровоградській областях: Наказ МВС України № 982 від 01.09.2003 р.
483. Про судоустрій України: Закон України від 7 лютого 2002 р. № 3018-III // Відомості Верховної Ради. 2002. № 2728. Ст. 180.
484. Про суттєві недоліки в роботі з кадрового забезпечення оперативно-службової діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ ГУМВС України в Київській області та покарання винних: Наказ МВС України № 725 від 04.07.2003 р.
485. Про суттєві прорахунки в організації роботи територіальних та транспортних управлінь з питань зміцнення дисципліни та законності серед особового складу: Наказ МВС України № 499 від 29.05.2002 р.
486. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22 червня 2000 р. № 1835-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. 2000. № 40. Ст. 338.
487. Проблемы дальнейшего укрепления социалистической законности в деятельности ОВД. К., 1986.
488. Програма розвитку партнерських відносин між міліцією і населенням на 2002-2005 рр. // Рішення колегії МВС України № 8 Км/1 від 28 грудня 1999 року «Про підсумки роботи ОВС у 1999 році та завдання відповідно до вимог Президента й Уряду України щодо поліпшення боротьби зі злочинністю і посилення охорони громадського порядку». К., 1999.
489. Проти катувань. Європейські механізми запобігання катуванням та жорстокому поводженню / Харківська правозахисна група. Х., 2003.
490. Проти катувань. Міжнародні механізми запобігання катуванням та жорстокому поводженню. Х., 2003.
491. Протизаконне насильство в органах внутрішніх справ: со­ціологічний та історико-правовий аналіз / За заг. ред. О.Н. Ярмиша. Х., 2005.
492. Професійна мотивація працівників органів внутрішніх справ: вивчення та корекція: Наук.-практич. посібник / Москален­ко А.П., Кобзін Д.О., Стародубцев А.А. Х., 1999.
493. Прохоров К.А. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых сотрудниками милиции против жизни и здоровья: Дис... канд. юрид. наук. М., 2004.
494. Раска Э.Э. Борьба с преступностью и социальное управление: теоретические и методологические аспекты. Таллин, 1985.
495. Рік наведення порядку // Іменем Закону. 2004. № 6.
496. Роша А.Н. Органы внутренних дел как социальная организация // Основы социологических знаний. М., 1990.
497. Рух системи гальмують недоліки // Іменем Закону. 2004. № 38.
498. Савеленок Е. Идеология управления в организации // Проблемы теории и практики управления. 2000. № 3.
499. Сафронов А.Д. Преступность в России и криминальная безопасность органов внутренних дел: Монография. М., 2003.
500. Сахно Ю. Правопорушників у міліцейських мундирах до відповідальності! // Міліція України. 2005. № 7 (97).
501. Сборник узаконений и распоряжений правительства, касающихся обязанностей полиции. СПб., 1880.
502. Свобода інформації та право на приватність в Україні. Х., 2004. Т.1. Доступ до інформації: hic et nunc!
503. Свод Законов СССР. 1931. № 33. Ст. 247.
504. Свод Узаконений. 1916. № 307. Ст. 2426.
505. Свод Узаконений. 1920. № 79. Ст. 371.
506. Свон Р.Д. Эффективность правоохранительной деятельности и ее кадровое обеспечение в США и России. СПб., 2000.
507. Синявська О.Ю. Засоби забезпечення службової дисципліни в ОВС України (організаційно-правові питання): Дис... канд. юрид. наук. Х., 2001.
508. Систематический сборник узаконений для чинов городской полиции / Чулков И. М., 1889.
509. Ситуація в Мукачеві // Голос України. 2004. № 99 (3349).
510. Скакун О.Ф. Юридическая деонтология: Учебник. Х., 2002.
511. Сливка С.С. Професійна етика працівника міліції: теоретико-правовий аналіз: Автореф. дис... канд. юрид. наук. К., 1994.
512. Сливка С.С. Професійна культура працівника міліції. Львів, 1995.
513. Сов. милиция. 1990. № 6.
514. Сов. милиция: История и современность. 1917-1987 г.г. М., 1987.
515. Советская криминология / Под ред. А.А. Герцензона, И.И. Карпеца, В.Н. Кудрявцева. М., 1966.
516. Современный словарь иностранных слов. 2-е изд., стер. М., 1999.
517. Соловей Ю.П. Правовое регулирование деятельности милиции в Российской Федерации. Омск, 1993.
518. Сорокин П. Социальная стратификация и мобильность // Человек, цивилизация, общество. М., 1992.
519. Соціально-психологічний аналіз дисципліни в адміністративній службі міліції: Науково-практичний посібник / За заг. ред. проф. О.М. Бандурки. Х., 1998.
520. Соціально-психологічний аналіз причин порушення дисципліни та законності в органах внутрішніх справ: Науковий звіт НДЛ «Соціальна і психологічна робота в органах внутрішніх справ». Х., 1998.
521. Справочная книга для руководства чинов полиции по исполнительной их деятельности. Изд. 3, доп. / Сост.И.Чулков. М., 1883.
522. Стародубцев А.А. Організаційно-правові питання діяль­ності інспекцій з особового складу щодо зміцнення законності і дисципліни в ОВС: Дис... канд. юрид. наук. Х., 1999.
523. Стернин И., Панферова Н. // Кодекс корпоративной этики: каждой компании свой кодекс. http:// www.клерк.ру/ Управление. Менеджмент. Персонал Кодекс корпоративной этики: каждой компании свой кодекс.html
524. Строков І.В. Правові та моральні основи забезпечення справедливості й законності в слідчій діяльності: Автореф. дис... канд. юрид. наук. К., 1998.
525. Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Часть общая. Тула, 2001. Т.1.
526. Тарасов Н.В. Преступления, совершаемые сотрудниками милиции: криминологический аспект: Автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 2000.
527. Таций В.Я., Борисов В.И. Научное обеспечение путей противодействия коррупции в Украине // Пути и перспективы преодоления коррупции в странах СНГ: Мат-лы международ. науч.-практич. конф. (м. Киев, 24 ноября 2004 г.). К., 2004.
528. Тацій В.Я. Проблеми формування правової політики в Україні // Вісник Академії правових наук України. 1995. № 2.
529. Тейлор М. Проблема прав людини в поліцій ній практиці: Довідник. Страсбург-Львів, 2002.
530. Теличкин А.А. Управление Гражданской полицией ООН / Под общ. ред. А.М. Бандурки. Х., 2003.
531. Теоретические основы предупреждения преступности / Отв. ред. В.К. Звирбуль, В.В. Клочков, Г.М. Миньковский. М., 1977.
532. Теория управления в сфере правоохранительной деятель­ности / Под ред. В.Д. Малкова. М., 1990.
533. Терещенко Л.В. Попередження органами внутрішніх справ посягань на життя та здоров’я працівників міліції у зв’язку з їх службовою діяльністю: Автореф. дис... канд. юрид. наук. К., 2002.
534. Тихий В.П. Проблеми захисту прав і свобод людини і громадянина за конституційними зверненнями // Острозька академія. Наукові записки. Серія «Право». Вип. 2. Острог, 2001. Ч.1.
535. Торнвальд Ю. Век криминалистики: Пер. с нем. 3-е изд. М., 1991.
536. Трубников В.М. Трудоустройство освобожденных от наказания: реальность и поиск путей к улучшению положения // Рад. право. 1991. № 5.
537. Трубников В.М. Социальная адаптация освобожденных от отбывания наказания. Х., 1990.
538. Трубніков В.М. Особистість звільненого від відбування покарання як суб’єкт соціальної адаптації // Вісник Академії правових наук. 1997. № 1 (8).
539. Туркевич І.К. Злочинність: Навч. посіб. К., 1999. Вип.1.
540. Тюріна В.О. Гендерний аспект адаптації курсантів як майбутніх правоохоронців до умов навчання у Національному університеті внутрішніх справ // Впровадження гендерних підходів у діяльність правоохоронних органів України: Матеріали міжнародної наук.-практич. конференції. К., 2005.
541. У полицейских тоже есть права! СПб., 2004.
542. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. Изд.18, доп. СПб., 1915.
543. Фаринник В.И. Концептуальные положения реформирования досудебного следствия в Украине // Організаційно-правові питання реформування досудового слідства в Україні: Мат-ли Всеукр. наук.-практич. конференції. Донецьк, 2002.
544. Филонов В.П. Состояние, причины преступности в Украине и ее предупреждение: Монография. Донецк, 1999.
545. Фігура державного масштабу // Іменем Закону. 2004. № 16.
546. Фокс В. Введение в криминологию. М., 1980.
547. Фролова О.Г. Злочинність і система кримінальних покарань (соціальні, правові та кримінологічні проблеми й шляхи їх вирішення за допомогою логіко-математичних методів): Навч. посіб. К., 1997.
548. Фромм Э. Человек для себя. Минск, 1992.
549. Харитончук М.В. Зарубіжні концепції і практика децентралізації державного управління: Автореф. дис... канд. політич. наук. Київ, 2000.
550. Хельсинский фонд по правам человека: Сборник международных документов (электронная версия). Варшава, 2001.
551. ЦГАВОВУ Украины. Ф.5. Оп.2. Д.148.
552. ЦГАВОВУ Украины. Ф.6. Оп.1. Д.1881.
553. ЦГАВОВУ Украины. Ф.6. Оп.1. Д.220.
554. ЦГАВОВУ Украины. Ф.6. Оп.1. Д.30. Л.1 (копия).
555. Черепашкин А.С. Криминологическая характеристика и пре­дупреждение преступлений, совершаемых сотрудниками милиции общественной безопасности: Дис... канд. юрид. наук. Омск, 2004.
556. Численность и состав населения Украины по итогам Всеукраинской переписи населения 2001 года //www.ukrcensus.gov.ua/ ­rus/results/general/
557. Човдырова Г.С. Проблемы стресса, психической дезадаптации и повышения стрессоустойчивости личности в условиях социальной изоляции. М., 2004.
558. Шакун В. Коли фінансування міліції набуває кримінологічних ознак // Голос України. 2003. № 175 (18 вересня).
559. Шалгунова С.А. Кримінально-правові та кримінологічні заходи попередження хабарництва серед співробітників органів внутрішніх справ: Дис… канд. юрид. наук. К., 1999.
560. Шепитько В.Ю. Проблемы использования психологического воздействия в уголовном судопроизводстве // Голос Украины. 1999. № 91.
561. Шеховцова Н. Ноу-хау харьковских ментов // Время. 2005. № 15.
562. Шипунова Т.В. Введение в синтетическую теорию преступности и девиантности. СПб., 2003.
563. Широченко В. Человек на ломе // Правда Украины. 2004. 7 октября.
564. Щедрин Н.В. О соотношении мер безопасности и мер криминологической профилактики // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе: Сб. материалов науч.-практ. конференции. Красноярск, 1999. Часть 1.
565. Щедрин Н.В. Основы общей теории предупреждения преступности: Учеб. пособие. Красноярск, 1999.
566. Юридическая энциклопедия. К., 1999. Т.2.
567. Ющенко А.С. Наши следователи // Журнал Мин-ва юстиции. 1916. № 3.
568. Якість перетворень гарантує захист суспільства // Іменем Закону. 2004. № 13.
569. Ярмиш О. Н. Каральний апарат самодержавства в Україні в кінці XIX на початку XX ст.: Монографія. Х., 2001.
570. Ярмыш А.Н. Наблюдать неотступно…: Административно-полицейский аппарат и органы политического сыска царизма в Украине в конце XIX начале XX в.в. Киев, 1992.
571. Ярмыш Н.Н. Теоретические проблемы причинно-следственной связи в уголовном праве (философско-правовой анализ). Х., 2003.

Мартыненко Олег Анатольевич, профессор кафедры уголовного права и криминологии Харьковского национального университета внутренних дел.
Родился в 1965 г. в г. Харькове. После окончания Харьковского государственного университета работал в Куряжской колонии им. А.С.Макаренко, Управлении по исполнению наказаний в Харьковской области, Национальном университете внутренних дел. На протяжении 1999–2003 гг. проходил службу в составе Гражданской полиции ООН на территории Боснии-Герцеговины и Косово.
Участник проектов ОБСЕ «Полиция и права человека в ХХІ веке», «Кампания против пыток в Украине», один из авторов монографии «Незаконное насилие в органах внутренних дел: исторический и социально-правовой анализ». С 2004 г. принимает активное участие в работе мобильных групп по мониторингу соблюдения прав и свобод граждан в деятельности органов внутренних дел Украины.
Кандидат юридических наук, автор более 45 научных публикаций. Активно работает в области изучения детерминации преступности и мотивации индивидуального преступного поведения.

Наукове видання
Мартиненко Олег Анатолійович
ДЕТЕРМІНАЦІЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ СЕРЕД ПЕРСОНАЛУ  ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Монографія
(російською мовою)
Редактор А.С. Тяпкін
Комп’ютерна верстка О.А. Мірошниченко
Підп. до друку 28.12.05. Формат 60х84/16. Папір офсет. Друк офсет.
Ум.- друк. арк. 27,9. Обл.-вид. арк. 24,4. Тираж 500 прим. Зам. № 48/4.
Видавництво
Харківського національного університету внутрішніх справ
61080, Харків, пр. 50-річчя СРСР, 27
Свідоцтво про Державну реєстрацію суб‘єкта видавничої діяльності
КВ №299 від 26.12.2000 р.


[1] Void G., Bernard T. Theoretical Criminology. 3rd ed. New York, 1985.
[2] Rawlings P. The Idea of Policing a History // Policing and Society. 1995. № 5. С. 129–149.
[3] Моль Р. Наука полиции. СПб., 1871. С. 3.
[4] Аншютц Г. Полиция // Журнал Министерства юстиции. 1911. № 7. С. 113.
[5] The Oxford Handbook of Criminology. Oxford, 1997. С. 997.
[6] Shwartz R.D., Miller, J.C. Legal Evolution and Societal Complexity // American Journal of Sociology. 1964. № 70. С. 159–169.
[7] Taylor I., Walton P., Young, J. The New Criminology. London, 1973; Downes D. Rock P. Under­standing Deviance. Oxford, 1988.
[8] Piliavin I., Briar, S. Police Encounters With Juveniles // American Journal of Sociology. 1964. № 70. С. 206–214; The Police: Six Sociological Essays / Ed. by Bordua D. New York, 1967.
[9] Reiner R. Policing. Aldershot, 1996.
[10] Skolnick J. Justice Without Trial. 2nd ed. New York, 1975; The Police: Six Sociological Essays / Ed. by Bordua D. New York, 1967.
Предыдущая страница 1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 ... 61 Следующая страница


Детерминация и предупреждение преступности среди персонала органов

Скачать монографию бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/?id=15076&часть=51вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com