Реферат на тему "Платіжний баланс та його роль у системі валютного регулювання"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Курсовая на тему Платіжний баланс та його роль у системі валютного регулювання

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Курсовая *
Размер: 56.92 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Горбунов Максим Олегович
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 Следующая страница

добавить материал

– активізацією інвестиційного попиту;
– зростанням реальних доходів населення та розширенням обсягів споживчого кредитування, що призвело до підвищення попиту на товари довготривалого вжитку та легкові автомобілі; 
– різким зростанням цін на енергоносії.
Майже дві третини приросту імпорту було отримано за рахунок  нарощування надходжень машинобудівної продукції (на 36.3%) та продукції хімічної промисловості (на 26.8%). Розширення обсягів споживчого кредитування та зростання купівельної спроможності населення зумовили різке зростання у поточному році обсягів імпорту легкових  автомобілів.  За 2006 рік в Україну було завезено автомобілів на суму 2.2 млрд. дол. США, що у 1.8 рази перевищило обсяги попереднього року. За І півріччя 2007 року обсяги імпорту товарів зросли на 33.2% порівняно з відповідним періодом минулого року і становили 26.6 млрд. дол. США, в тому числі у ІІ кварталі поточного року – 14 млрд. дол. США .
Основними чинниками такого зростання у 2007 році були:
– значні обсяги надходжень довгострокових фінансових ресурсів від нерезидентів,  що  дало змогу активізувати процеси модернізації вітчизняних підприємств, що в свою чергу викликало нарощування обсягів інвестиційного імпорту;
– зростання внутрішнього виробництва, що зумовило додаткову потребу в ресурсах та
збільшення закупівель сировини, матеріалів напівфабрикатів;
– підвищення цін на імпортований газ та нафту, що призвело до збільшення вартісних обсягів імпорту газу в 1.7 разів, нафтопродуктів – у 1.5 разів;
– розширення внутрішнього споживчого попиту, що зумовило збільшення імпорту продукції АПК та окремих товарів машинобудівної промисловості.
Стосовно 2005 р. експорт послуг 9.2 млрд. дол. США переважно за рахунок зростання двох головних складових цієї статті: послуг з транспортування – майже на 11% порівняно з 2004 р. Та послуг, що пов’язані з подорожуванням, – на 22%. Найдинамічніше зростали обсяги послуг, наданих нерезидентам у галузі зв’язку (в 1.6 рази). У 2006 р. експорт послуг становив 11.3 млрд. дол. США, збільшившись порівняно з 2005 роком на 20.7%. Зростання спостерігалося за всіма видами послуг. У структурі експорту транспортних послуг, на долю яких припадало 47.4% від загального експорту послуг, найвагоміше збільшилася вартість послуг трубопровідного  транспорту, що зумовлено зростанням плати за транзит газу з 1.09 до 1.6 дол. США за 1 тис. куб. м на 100км. Значно збільшилися обсяги послуг з повітряних перевезень, що були надані нерезидентам (в 1.3 рази). Найвищими темпами протягом року зростав експорт юридичних та бухгалтерських послуг (у 4 рази), послуг з реклами та маркетингу (в 2.3 рази), обсяги будівельних послуг збільшилися у 1.6 разів, послуги зв’язку – в 1.4 рази. зростання обсягів експорту послуг у І півріччі 2007 року відбулося насамперед за рахунок збільшення експорту транспортних та туристичних послуг порівняно з відповідним періодом минулого року: на 3.4 та 29.5%. Всього за січень – червень 2007 року нерезидентам було надано послуг на  уму 5.7 млрд. дол. США, з них у ІІ кварталі – на 3.2 млрд. дол. США. Високими темпами зростав у І півріччі 2007 року експорт послуг залізничного (42.5%) та повітряного (20%) транспорту. Однак значне зменшення обсягів надання послуг з транспортування трубопровідним  транспортом зумовило досить невисокий приріст експорту транспортних послуг: усього на 3.4% більше, ніж у І півріччі минулого року.
Обсяги і у 2005 році зросли на 14% порівняно з 2004 роком і становили 7.6 млрд. дол. США. Витрати на транспортні послуги протягом року збільшилися на 26%, їх частка в структурі імпорту послуг збільшилася до 27% (проти 24.6% у 2004 році). Витрати резидентів на послуги з подорожування збільшилися майже на 14%, а частка таких послуг у загальному імпорті послуг залишилася на рівні попереднього року – 37%. Найвищими темпами зростали обсяги імпорту фінансових послуг (в 2 рази), комп’ютерних та інформаційних послуг за статтею “Роялті та ліцензійні платежі”(в 1.6 рази). Водночас імпорт страхових послуг скоротився у 3.5 рази, будівельних – на 38%. У 2006 р. імпорт послуг становив 9.2 млрд. дол. США та  зріс на 21.4% за всіма видами послуг, крім державних, спостерігалося збільшення обсягів імпорту. Стрімкими темпами зростали  транспортні послуги (в цілому за рік в 1.6 рази), що також зумовлено збільшенням плати за транзит. Найдинамічніше зростали обсяги витрат резидентів на послуги з перевезень автомобільним та повітряним транспортом (відповідно у 1.7 та 1.4 рази), фінансових послуг (у 1.6 рази). За експертною оцінкою, обсяги витрат громадян України, що перебували за кордоном, залишилися майже на рівні 2005 року і становили 2.8 млрд. дол. США. За січень – червень 2007 року резидентами України було отримано послуг на суму 5.3 млрд. дол. США, що на 25.7% перевищує рівень відповідного періоду минулого року. В загальній сумі найбільшу частку становлять транспортні послуги – 36.3%, істотну – туристичні (31.3%) та фінансові послуги (6.3%).Збільшення обсягів споживання транспортних послуг за І півріччя 2007 року на 25% відбувалося насамперед за рахунок збільшення.
Від’ємне сальдо балансу доходів за 2005 рік збільшилося до рівня попереднього року в 1.5 рази й становило 985 млн. дол. США. Необхідність обслуговувати зростаючі обсяги залучень за приватними середньо - та довгостроковими кредитами, збільшення виплат дивідендів іноземним інвесторам і зростання платежів уряду за прямим та гарантованим  боргом  були головною причиною зростання обсягів виплат у 2005 році в 1.7 рази. Показник нарахованих відсотків із зовнішнього боргу відносно експорту товарів і послуг збільшився до 2.8 проти 1.8% у 2004 році. Одночасно зростання переказів на оплату праці наших громадян за кордоном в 1.6 рази та зростання золотовалютних резервів зумовили збільшення надходжень за доходами в 2005 році в 2 рази. Від’ємне сальдо балансу доходів цілому  за 2006  рік  становило  –1.7 млрд.  до США і збільшилося в 1.7 рази порівняно з 20 роком, що зумовлено значними виплатами дивідендів за прямими інвестиціями та зростанням 1.5 рази нарахованих відсотків за довгостроковими кредитами. Від’ємне сальдо балансу доходів за результатами І півріччя 2007 р. становило 0.95 млрд. дол. США, збільшившись порівняно з відповідним періодом минулого року в 1.5 рази. Доходи у формі оплати праці українських громадян за кордоном зросли на 35.8% порівняно з І півріччям 2006 року й становили 330 млн. дол. США, водночас виплати за цією статтею залишилися на рівні минулого року. Доходи органів грошово-кредитного регулювання в умовах зростання обсягів міжнародних резервів збільшились у 1.6 рази. Однак необхідність обслуговувати зростаючі обсяги залучень за приватними кредитами і єврооблігаціями та збільшення виплат дивідендів іноземним інвесторам зумовили зростання від’ємного сальдо балансу інвестиційних доходів у 1.5 рази.
У 2005 році збереглася тенденція до збільшення обсягів поточних трансфертів, баланс яких склався з позитивним сальдо у розмірі 2.8 млрд. дол. США. Основним чинником зростання було збільшення на 23.6% обсягів приватних грошових переказів, які становлять 68.4% від загального обсягу отриманих трансфертів. Визначальною рисою фінансового рахунку в 2005 році став значний приплив валюти за такими статтями, як прямі іноземні інвестиції, а також середньострокові та довгострокові негарантовані кредити при одночасному зменшенні відпливу капіталу. Це дозволило збільшити резервні активи до рівня, що забезпечує фінансування імпорту товарів та послуг упродовж 4.7 місяця. У 2006 році зберігалася тенденція до збільшення обсягів поточних трансфертів. Позитивне сальдо балансу поточних трансфертів збільшилося на 11.5% і становило 3.2 млрд. дол. США. Основним чинником зростання було збільшення на 23.1% обсягів приватних грошових переказів, які становили 74.4% від загального обсягу отриманих трансфертів. Позитивне сальдо балансу поточних трансфертів у І півріччі 2007 р. становило 1.7 млрд. дол. США, що на 21.2% більше за рівень відповідного періоду минулого року. Обсяги отриманих резидентами трансфертів досягли 1.9 млрд. дол. США, збільшившись до відповідного періоду минулого року на 23%, що значною мірою зумовлено зростанням надходжень грошових переказів робітників, а також приватних переказів (у тому числі з використанням міжнародних систем) в 1.4 рази.  Рахунок поточних операцій відображено в табл.. 2.

Статті платіжного балансу
2005 р. млн. дол. США
2006 р. млн. дол. США
1 півр. 2007 р. млн. дол. США
Рахунок поточних операцій
2531
-1617
-1968
Баланс товарів та послуг
671
-3068
-2730
Експорт товарів та послуг
44378
50239
29117
Імпорт товарів та послуг
-43707
-53307
-31847
Баланс товарів
-1135
-5194
-3183
Експорт товарів
35024
38949
23378
Імпорт товарів
-36159
-44143
-26561
Баланс послуг
1806
2126
453
Експорт послуг
9354
11290
5739
Імпорт послуг
-7548
-9164
-5286
Доходи (сальдо)
-985
-1722
-950
Поточні трансферти(сальдо)
2845
3173
1712
Таблиця 2. Рахунок поточних операцій.
Обсяги чистого припливу прямих іноземних інвестицій у 2005 році становили 7.5 млрд. дол. США. Зафіксовані рекордні обсяги чистого припливу прямих іноземних інвестицій пояснюються перш за все надходженням коштів на приватизацію металургійного заводу “Криворіжсталь” компанією Mittal Steel у листопаді 2005 року та продажем банку “Аваль”  іноземному інвесторові. Необхідно зазначити, що показник приросту прямих іноземних інвестицій в економіку України у 2005 році (7.8 млрд. дол. США) був найвищим за всю історію складання платіжного балансу України й становив 81% від їх загального обсягу, накопиченого протягом останніх 10 років.У цілому за 2006 рік чистий приплив прямих іноземних інвестицій в Україну становив 5.3 млрд. дол. США, що майже вдвічі більше, ніж у 2005 році (без урахування надходжень від приватизації ВАТ “Криворіжсталь”). Найпривабливішими для інвесторів були такі види економічної діяльності, як: фінансова діяльність – зростання інвестицій за 2006 рік становило
1675 млн. дол. США, а їх частка збільшилася на 5.7 процентного пункту; операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам – інвестиції зросли на 847 млн. дол. США, а частка у загальному обсязі інвестицій зросла на 2.9 процентного пункту. Фінансовий рахунок. За результатами І півріччя 2007 року, сальдо фінансового рахунку (без урахування резервів) сформувалося додатним у розмірі 5.8 млрд. дол. США (в І півріччі минулого року сальдо було від’ємним у розмірі 0.9 млрд. дол. США). Прямі інвестиції. Україна залишається досить привабливою країною для інвестування. За І півріччя 2007 року чистий приплив прямих іноземних інвестицій в економіку України в 1.2 рази перевищив рівень відповідного періоду минулого року й становив 3.3 млрд. дол. США, з яких за ІІ квартал надійшло 1.8 млрд. дол. США.
Обсяги чистого залучення неурядового сектору України за середньо- і довгостроковими кредитами та облігаціями за 2005 р. становили 4.8 млрд. дол. США (у 2004 р. – 3.2 млрд. дол. США). Слід відзначити, що 75%  від  загального обсягу залучених коштів (або 3.6 млрд. дол. США) надійшли у другій половині року. Обсяги чистого залучення середньо - та довгострокових негарантованих кредитів становили 3.4 млрд. дол. США Запозичення українських банків, корпорацій та муніципальних органів влади протягом 2005 року за єврооблігаціями дорівнювали 1.4 млрд. дол. США, що на 21% вище, ніж у 2004 році. У 2005 році уряд України залучив на зовнішніх ринках 721 млн. дол. США шляхом розміщення ОЗДП (емісія відбулася в жовтні), що на 379 млн. дол. США нижче, ніж у 2004 році. В цілому за 2006 рік чисті залучення за негарантованими довгостроковими кредитами дорівнювали 5.8 млрд. дол. США, що в 1.7 рази більше, ніж за 2005 рік. У ІІІ та ІV кварталах 2006 року зафіксовано максимальні за останні роки обсяги залучень (у IV кварталі вони становили 2.3 млрд. дол. США). Це відбувалося за рахунок. Частка зростання залучень банківського сектору, якого у 2006 році в загальному обсязі запозичень зросла з 22.2 до 36.6%. Чисті залучення за корпоративними, банківськими та муніципальними єврооблігаціями у 2006 році дорівнювали 2 млрд. дол. США, що в 1.5 рази більше, ніж у 2005 році. Основні залучення були здійснені в IV кварталі 2006 року й становили 1.3 млрд. дол. США, або 64% від загальних залучення за рік. У І півріччі 2007 року чисті залучення за середньо- і довгостроковими кредитами та облігаціями становили 5.3 млрд. дол. США, що в 3.1 рази більше, ніж у відповідному періоді минулого року. У цілому за I півріччя банківським сектором було отримано середньо- та довгострокових кредитів на суму 2.5 млрд. дол. США. Крім того 1.7 млрд. дол. США було залучено банками шляхом розміщення єврооблігацій. Із загальної сум залучень за єврооблігаціями, здійсненими у І пів річчі 2007  року, 30%  припадає  на  Приватбанк 24% – на Укрсоцбанк, 17% – на ПУМБ, по 11% на Альфа-банк і банк “Надра” та 7% – на Ва-банк.
У 2006 році так і не відновилася зацікавленість нерезидентів в українських ОВДП та ОВДП-ПДВ: сальдо за операціями з цими паперами склалося від’ємним у розмірі 549 млн. дол. США, тоді як у 2005 році сальдо було додатним у розмірі майже 1 млрд. дол. США. Від’ємне Інший короткостроковий капітал. Сальдо за короткостроковим капіталом у 2006 році було сформовано головним чином за рахунок:
– значного приросту запасів готівкової валюти в інших секторах економіки, який оцінено в 8.5 млрд. дол. США (більше, як за попередніх п’ять років). Протягом усього 2006 року значними темпами зростали обсяги видачі іноземної банків, що пояснюється зростанням попиту на споживчі кредити;
– збільшення на 40% обсягів операцій зворотного викупу вітчизняних цінних паперів у нерезидентів. Протягом І півріччя 2007 року було зафіксовано рекордне зростання кредиторської заборгованості при практично незмінній дебіторській заборгованості за зовнішньоекономічними розрахунками. За шість місяців поточного року кредиторська заборгованість збільшилася на 2.2 млрд. дол. США (в І півріччі 2006 року – на 397 млн. дол. США), одночасно дебіторська заборгованість суб’єктів господарювання зросла всього на 260 млн. дол. США (в І півріччі 2006 року – на 1 млрд. дол. США). Така різниця у прирості заборгованості певною мірою пояснюється дефіцитом фінансових ресурсів у країні, а також низькою платіжною дисципліною вітчизняних корпорацій. Крім того, протягом І півріччя 2007 року українськими суб’єктами підприємницької діяльності було залучено чистих короткострокових кредитів на суму 2.1 млрд. дол. США (в І півріччі 2006 року – 1 млрд. дол. США), причому основний приріст залучень припадає на ІІ квартал 2007 року. Основними позичальниками, як і в минулому році, виступали банки, частка яких становить 93% від чистого залучення. Дещо меншими були також обсяги операцій зі зворотного викупу вітчизняних цінних паперів у нерезидентів: протягом шести місяців 2007 року вони становили 1.7 млрд. дол. США (в І півріччі 2006 року – 2.3 млрд. дол. США). Водночас значно зросли обсяги вибуття готівкової валюти з банківського сектору до інших секторів економіки: за шість місяців поточного року вони становили 5.1 млрд. дол. США (з них 3.4 млрд. . дол. США – у ІІ кварталі), тоді як у І півріччі 2006 року вони становили 3.3 млрд. дол. США. Рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій зображено в табл.. 3.[33]
Статті платіжного балансу
2005 р. млн. дол. США
2006 р. млн. дол. США
2007 р. млн. дол. США
Рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій
8038
3687
5847
Рахунок операцій з капіталом
-65
3
2
Фінансовий рахунок
8103
3684
5845
Прямі інвестиції
7533
5336
3268
Портфельні інвестиції
2757
3583
3337
Інші інвестиції
-2187
-5235
-760
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 Следующая страница


Платіжний баланс та його роль у системі валютного регулювання

Скачать курсовую работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/?id=15153&часть=4вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com