Реферат на тему "Платіжний баланс та його роль у системі валютного регулювання"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Курсовая на тему Платіжний баланс та його роль у системі валютного регулювання

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Курсовая *
Размер: 56.92 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Горбунов Максим Олегович
Предыдущая страница 1 2 3 4 5

добавить материал

Таблиця 3. Рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій

2.3 Аналіз платіжного балансу Росії за 2007р.
Зовнішньоекономічна кон'юнктура в порівнянні із січнем-вереснем 2006 року трохи погіршилась (індекс експортних цін склав 105,5%, імпортних - 107,4%). Проте, зовнішньоторговельний обіг збільшився на 18,6% (до 399,1 млрд. доларів)  при випереджальному росту імпорту в умовах швидкого росту внутрішнього попиту.
 
Всього(
Приріст +, зниження - )
В.Т.Ч. за рахунок зміни
Фізичних об’ємів
цін
Експорт товарів
21,9
9,1
12,8
Імпорт товарів
40,9
30,3
10,6
Зовнішньоторговельний оберт
62,8
39,4
23,4
Сальдо торгівельного балансу
-19,0
-21,2
2,2
Таблиця 4. Зміна експорту й імпорту товарів у січні-вересні 2007 року
у порівнянні із січнем-вереснем 2006 року
Експорт товарів досяг 245,7 млрд. доларів (у січні-вересні 2007 року - 223,8 млрд. доларів). Відмінною рисою звітного періоду було зменшення внеску в приріст експорту сировинної складової: за рахунок мінеральних продуктів він збільшився на 27,8% проти 79,4% роком раніше. Позначилося скорочення фізичних обсягів поставок по одній з найбільш значимих  товарних позицій, природному газу, при цінах на енергоносії, у середньому близьких до рівня порівнянного періоду. На відміну від паливно-енергетичних товарів експорт продукції металургії в умовах сприятливої цінової кон'юнктури істотно виріс (на 26,8%). Вартість вивозу інших товарів, що представляють, в основному, продукцію більше високого ступеня переробки, збільшилася на 18,2%, а її внесок у приріст експорту склав 36,7% (що більше показника річної давнини в 2,3 рази). Продукції хімічної й пов'язаних з нею галузей промисловості вивезене на 14,5 млрд. доларів (у базисному періоді - 12,1 млрд. доларів). У складі групи був приріст вивозу добрив - на 0,9 млрд. доларів, продуктів органічної й неорганічної хімії - на 0,8 млрд. доларів. Серед інших товарів інтенсивно зростав експорт продовольчих товарів і сировини для їхнього виробництва (в 1,5 рази). У тому числі спостерігалося більш ніж дворазове збільшення експорту злаків, в 1,9 рази зросла вартість цукру й кондитерських виробів. У той же час по окремих товарних позиціях спостерігалося скорочення експорту.
Зокрема, він зменшився по дорогоцінних каменях і дорогоцінних металах, включаючи виробу з них, - на 10,1%, шкіри, що відповідає сировини й натурального хутра - на 9,1%, текстильної продукції - на 3,3%.
Імпорт товарів перевищив рівень січня-вересня 2006 року більш ніж на третину й склав 153,5 млрд. доларів. Нарощування його вартості відбувалося по всіх товарних позиціях, головним чином, через значне збільшення фізичних обсягів ввозу - на 26,9%.
Імпорт машин, устаткування й транспортних засобів збільшився з 43,8 млрд. доларів до 68,1 млрд. доларів. Їхня частка в сукупній вартості завезених товарів наблизилася до 50%, у тому числі на транспортні засоби довелося порядку 37%. Мало місце зменшення імпорту фармацевтичної продукції й добрив, що негативно відбилося на динаміку поставок продукції хімічної й пов'язаної з нею галузей. Ріст імпорту, що склав 19,0 млрд. доларів, сповільнився, а частка товарів даної групи в загальній вартості ввозу зменшилася з 16,4% до 13,9%.  До 19,0 млрд. доларів збільшився імпорт продовольчих товарів і сировини для їх виробництва. Їхня питома вага склала 13,9%. Динамічно зростав імпорт металургійної продукції, вартість якої збільшилася з 6,8 млрд. доларів до 11,9 млрд. доларів. Зокрема, чорних металів й виробів з них завезено на 4,1 млрд. доларів більше, ніж у порівнянному періоді, а кольорових металів - на 1,0 млрд. доларів. Серед інших товарів в 1,8 рази виріс імпорт дорогоцінних каменів і дорогоцінних металів (з урахуванням виробів з них), в 1,7 рази - шкіри й натурального хутра, в 1,6 рази - текстильної продукції й взуття.
Найважливішими постачальниками товарів у Росію, як й у відповідному періоді попереднього року, були Німеччина (13,3% сумарного імпорту), Китай (11,6%) і Україна (7,0%). Серед всіх країн максимальним темпом росту (в 1,9 рази) характеризувався ввіз товарів з Китаю. Дефіцит балансу міжнародних послуг перевищив рівень січня-вересня 2006 року на 43,8% й оцінюється в 14,2 млрд. доларів. Їхній оборот зріс на 27,7% - до 69,5 млрд. доларів. Продовжилося нарощування позитивного балансу торгівлі послугами із країнами СНД (до 1,1 млрд. доларів) і негативного - із країнами далекого зарубіжжя (до 15,4 млрд. доларів).
Експорт послуг збільшився з 22,2 млрд. доларів до 27,6 млрд. доларів. Як і роком раніше, позитивна динаміка показника була обумовлена стійким ростом вартості зроблених нерезидентам ділових, професійних і технічних послуг, статті «поїздки» і транспортних послуг - їхній сумарний внесок у його приріст рівнявся 72,7%. Експорт категорії, що домінувала, транспортних  послуг, перевищив 8,3 млрд. доларів. Однак їхня частка в сукупному обсязі експорту продовжувала знижуватися - з 32,8% до 30,2%. Майже рівнозначний внесок у динаміку транспортних послуг привнесли пасажирські й вантажні  перевезення: 36,2% й 34,6% відповідно. За рахунок допоміжних і видам транспорту додаткових послуг вони збільшилися на 29,2%. У розбивці по лідируючу позицію як і раніше займали повітряні перевезення (40,1% всіх транспортних послуг).
Другий по значимості експортною статтею залишалися послуги, пов'язані з міжнародними поїздками. Їхня вартість досягла 7,3 млрд. доларів (ріст на 23,5%), а питома вага оцінюється в 26,4%. У січні-вересні 2007 року як і раніше швидко росла вартість зроблених на зовнішньому ринку ділових, професійних і технічних послуг: їхній експорт збільшився на 32,8% і досяг 6,0 млрд. доларів. Значимий вплив на динаміку сукупного показника зробили  послуги в області реклами й вивчення кон'юнктури ринку, вартість яких перевищила 1,6 млрд. доларів, а також консультаційні послуги з питань керування (0,9 млрд. доларів). Найбільш високими темпами росту характеризувався експорт комп'ютерних й інформаційних послуг (в 1,7 рази), фінансових послуг (в 1,7 рази), а також операційний лізинг (в 1,6 разів). Імпорт послуг, що збільшувався більше швидкими темпами, чим у порівнянному в порівнянні з 14,1%), перевищив 41,8 млрд. доларів. За рахунок розширення періоді (на 30,2% імпорту по статті «поїздки», транспортних, а також ділових, професійних і технічних послуг було отримано 67,5% приросту показника. Вартість послуг, пов'язаних з відвідуванням громадянами  Російської  Федерації іноземних держав, перевищила 17,0 млрд. доларів. У структурі імпорту продовжував рости питома вага особистих поїздок у країни далекого зарубіжжя (з 75,4% до 78,2%). На особисті поїздки в країни СНД доводилося 11,2%. Частка ділових поїздок склала 10,6%, зменшившись у порівнянні з порівнянним періодом на 2,2 процентних пункти. Імпорт ділових, професійних і технічних послуг виріс із 5,3 млрд. доларів до 6,9 млрд. доларів. У їхньому складі переважали технічні послуги інженерно-архітектурного характеру, частка яких за дев'ять місяців 2007 року збільшилася з 20,8% до 25,5%, а внесок у приріст розглянутої категорії послуг перевищив 41%. Динамічний ріст вантажних  перевезень водним і повітряним транспортом, що склали 48,1% сукупного імпорту транспортних послуг, значною мірою вплинув на ріст вартості транспортного обслуговування резидентів у цілому. У результаті імпорт транспортних послуг досяг 6,5 млрд. доларів, що більше рівня дев'яти місяців 2006 року на 39,5%. Більше швидкими  темпами в порівнянні із січнем-вереснем 2006 року ріс імпорт фінансових послуг (в 1,8 разів), операційний лізинг (1,7 рази), а також вартість послуг у сфері культури й відпочинку (в 1,5 рази). Негативне сальдо балансу оплати праці збільшилося з 3,3 млрд. доларів у січні-вересні 2006 року до 5,3 млрд. доларів у звітному періоді. Виплачена нерезидентам заробітна плата (6,8 млрд. доларів), істотно перевищила обсяг доходів російських громадян  від трудової діяльності за  рубежем (1,5 млрд. доларів). Таке співвідношення значною мірою визначалося кількісними показниками трудової міграції. Протягом тривалого періоду часу відзначається стійке перевищення чисельності іноземної робочої чинності, притягнутої у внутрішню економіку, над кількістю резидентів, що виїжджають за кордон з метою тимчасового працевлаштування. Практично весь обсяг отриманих доходів надійшов країн зарубіжжя, у виплатах більше 80% доводилося на країни СНД.
Дефіцит балансу інвестиційних доходів скоротився в порівнянні з базисним  періодом на 14,9% і склав 16,2 млрд. доларів. Нараховані надходження оцінюються в 31,4 млрд. доларів, що відповідають виплати – в 47,5 млрд. доларів.
Сукупні доходи органів державного керування й органів грошово-кредитного регулювання від розміщених за рубежем активів перевищили  виплати по зобов'язаннях перед нерезидентами на 11,5 млрд. доларів (в аналогічному періоді 2006 року позитивне сальдо рівнялося 5,4 млрд. доларів). У структурі надходжень 91,1% доводилося на доходи органів грошово-кредитного регулювання, обсяг яких з ростом резервних активів збільшився в 1,7 рази. Виплати, що включають в основному відсотки по кредитах, притягнутим органами державного в правління, навпроти, зменшилися, що було зв'язано зі значним скороченням державного зовнішнього боргу після його погашення в частині Паризького клубу кредиторів. Негативне сальдо балансу інвестиційних доходів приватного сектора збільшилося на 13,6% й оцінюється в 27,7 млрд. доларів. Нараховані до одержання доходи виросли на 55,4% – до 18,0 млрд. доларів. Темп приросту виплат був нижче - буд. доларів.  27,0%, їхній обсяг склав 45,7 млрд. дол.
По операціях з інвестиційними доходами банків зафіксоване негативне сальдо – 3,7 млрд. доларів (роком раніше дефіцит рівнявся 1,1 млрд. доларів). У структурі операцій превалювали надходження й виплати відсотків по кредитах, залишкам на поточних рахунках і депозитам. Їхня частка в отриманих доходах рівнялася 80,1%, у відповідних виплатах – 74,4%. Дефіцит балансу інвестиційних доходів інших секторів при помітному росту обсягів надходжень і виплат, збільшився з 23,3 млрд. доларів до 24,0 млрд. доларів. Доходи, нараховані до одержання, оцінюються в 14,9 млрд. доларів, що в 1,6 рази більше, ніж у порівнянному періоді. У їхній структурі 92,8% доводилося на доходи від прямих іноземних інвестицій резидентів. До виплати була нарахована сума в 38,9 млрд. доларів, що більше  відповідного  показника в січні–вересні 2006 року на 18,3%. Частка доходів нерезидентів від прямих інвестицій у Росії рівнялася 74,2%. Сальдо балансу поточних трансфертів зложилося негативним у розмірі 1,9 млрд. доларів (у січні-вересні 2006 року його дефіцит склав 0,6 млрд. доларів). Позитивне сальдо трансфертів із країнами далекого зарубіжжя (2,5 млрд. доларів) значною мірою було обумовлено операціями органів державного керування – їхнього надходження перевищили виплати на 2,3 млрд. доларів. Стосовно країн СНД. Росія виступала донором ресурсів: дефіцит балансу поточних трансфертів склав 4,4 млрд. доларів, при цьому по державному секторі зафіксовані чисті надходження в обсязі 0,2 млрд. доларів, по операціях інших секторів - чисті виплати в 4,6 млрд. доларів. Негативне сальдо балансу однієї з найбільш значимих категорій у складі трансфертів інших секторів, грошові перекази працюючих, у порівнянні з базисним періодом збільшилося в 1,6 рази – до 4,0 млрд. доларів.
Це було пов'язано, насамперед, з ростом виплат у країни СНД.[32]
Статті платіжного балансу
2007 р. млн. дол. США
Рахунок поточних операцій
54549
Баланс товарів та послуг
77943
Експорт товарів та послуг
273262
Імпорт товарів та послуг
-195320
Баланс товарів
92180
Експорт товарів
245650
Імпорт товарів
-153471
Баланс послуг
-14237
Експорт послуг
27612
Імпорт послуг
-41849
Доходи (сальдо)
-21453
Поточні трансферти(сальдо)
-1941
Рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій
-47068
Рахунок операцій з капіталом
-631
Фінансовий рахунок
-46437
Прямі інвестиції
-1
Портфельні інвестиції
3089
Інші інвестиції
56838
Таблиця 5.  Динаміка платіжного балансу Російської Федерації за січень-вересень 2007р.
2.4 Вплив зовнішньоторговельних зв’язків України з Росією на стан  платіжного балансу.
З вищезазначеного бачимо, що значний вплив, як позитивний так і негативний має на Україну Російська федерація. Росія є найважливішим торгово-економічним партнером України, незважаючи на те, що зовнішня торгівля між країнами має тенденцію до зменшення. Якщо в 2002 році експорт України до Росії становив понад чверть усього експорту товарів, у 2006 - 23%, то у 2007-17,8%. Протягом останніх п'яти років частка Росії в українському товарному імпорті невпинно скорочувалася (з 48% до 37%). Оскільки протягом 2005 – 2007 років вартість імпорту стабілізувалася на рівні 5,8 – 5,9 млрд. дол., то приріст загального імпорту в Україну, який мав місце у цей час, відбувся не за рахунок імпорту з Росії, Україна залишається залежною від імпорту з Росії більшою мірою, ніж від експорту в Росію, проте залежність від імпорту зменшується швидше, ніж залежність від експорту.
Основу українського експорту в Росію становить продукція машинобудування, хімічної промисловості, чорної металургії та харчової промисловості. Переважна частка імпорту з Росії (дві третини) складається з енергоносіїв та іншої сировини, отже, експорт товарів з України до Росії має більш “благородну” структуру, ніж імпорт. Український експорт до РФ більш диверсифікований, ніж імпорт. Частка машинобудування в експорті України до Росії стабільно перевищує 25% (у 2007 році - 35%). В останні роки взаємна торгівля продукцією машинобудування між Росією та Україною має тенденцію до збільшення. Протягом 2005 – 2006 років її обсяг збільшився вдвічі – з 500 млн. до 1 млрд. дол. в обох напрямах. У 2007 імпорт продукції машинобудування з Росії становив 928 млн. дол., а експорт в Росію з України понад 1 млрд. 133 млн., що свідчить про зростання залежності Росії від української продукції машинобудування. Продукція обробної промисловості України, зокрема з високим ступенем переробки, має порівняно високий попит на території Росії та країн СНД. Отже, Росія є споживачем українських промислових товарів, тоді як решта світу – української сировини та напівфабрикатів. Як наслідок, експорт українського машинобудування та споживчих товарів залежить насамперед від попиту в Росії, тому в інтересах України зберегти цей попит, чому, безперечно, сприятиме створення в СНД зони вільної торгівлі. Однак попит на українські товари в Росії та СНД більш нестабільний, ніж у ЄС. Протягом 2002 – 2007 років темпи зростання українського експорту в Євросоюз жодного разу не були негативними і лише в 1999 дорівнювали нулю. Водночас експорт до Росії протягом 2002—2004 років зменшувався майже на 20% щорічно, у 2005 збільшення становило 48%; а у 2006 – темпи знизилися до +5%. У минулому році, за попередніми підрахунками, український експорт до Росії знову зменшився на 13%. Імпорт протягом 2001-2004 років зменшувався і з Росії, і з ЄС майже однаковими темпами. Проте в останні три роки імпорт з Росії є стабільним, а імпорт з ЄС щороку зростає. Відповідно роль ЄС у зовнішній торгівлі України зростає, а Росії – зменшується. Більше того, послідовно скорочується частка Росії у торгівлі України з країнами СНД. Так, протягом 2001 – 2004 років частка Росії в імпорті України з країн СНД становила 80-90%, а у 2005 – 2007 роках вона різко зменшилася до 65 – 70%. Інша справа це транзит енергоносіїв адже Завдяки транзиту Україні вдається зберігати позитивний баланс торгівлі послугами. Транзит енергетичних матеріалів, особливо газу й нафти, протягом 2005 – 2007 років становив 86% у загальній структурі вантажопотоків. Майже весь вантажопотік забезпечує Росія: близько чотирьох п'ятих вантажопотоку з Росії – це енергоносії, що надходять до Європи українськими трубопроводами. Відомо, що територією України здійснюється переважна частина поставок природного газу з Росії на європейський ринок (90%) та значна частина нафти. Експансія Росії на українському енергоринку посилюється, оскільки через Україну пролягає найбільш економічно вигідний і натепер практично єдиний шлях в Європу для російських енергоносіїв. Енергоекспорт для Росії – це питання життєздатності держави і, значною мірою, її геополітичної могутності. Більше половини надходжень до російського бюджету припадає на надходження від експорту енергоресурсів. Потенціал Росії в розвитку експорту енергоносіїв до Європи ще довго залишатиметься вагомим. Нагадаємо, що в Російській Федерації зосереджено понад 38% розвіданих світових запасів газу, 13% нафти, 12% вугілля, величезний потенціал гідроенергетичних ресурсів, з якого використовується лише п'ята частина. Тому Росія так активно домагається спільного управління газовими магістральними мережами України і не тільки газовими, але нещодавні події  які відбуваються стосовно відносин між Україною та Росією значно погіршились, що в майбутньому , на мою думку , буде відображено на платіжному балансі нашої країни.[27]

Висновок
На підставі викладеного матеріалу можна зробити наступні висновки:
- Платіжний баланс – є відбиття зовнішньоекономічних зв'язків країни, ступеня її інтеграції у світове господарство.
- Платіжний баланс має індивідуальні особливості для кожної країни, що є слідством її економічної політики, економічного розвитку й національної самобутності.
- На платіжний баланс  впливає міжнародні обставини. Розрядження міжнародної напруженості впливають на платіжні баланси.
Платіжний баланс – є об'єктом державного регулювання.
- Стан ПБ – один з найважливіших критеріїв економічної безпеки. Розглянутий підхід до аналізу припускає тісний взаємозв'язок стану ПБ і внутрішнього грошового ринку. Основним висновком може служити те, що вплив на ПБ будь-яких мір не може бути оцінено належним чином без оцінки їхніх монетарних наслідків. І навпаки, будь-яка зміна рівноваги грошового ринку приводить до змін ПБ. Незважаючи на ряд недоліків монетарного підходу до аналізу ПБ, вважаємо за доцільне проводити його аналіз як кредитно-грошового феномена.
Розглянувши платіжний баланс України та Російської Федерації я зрозумів, що більшу частину формування експортних операцій України спрямовано саме на Росію та країни СНД. Стосовно відносин з Російською Федерацією можна сказати, що за останній час ситуація склалась більш напружена та гостра за рахунок незлагодженої роботи Українського уряду. Це виходить з ціни на газ, експортно-імпортних відносин які є стратегічними та важливими для нашої держави тому, що Росія – наш «Історичний брат» та стратегічний партнер з усіх питань. Згідно з Проектом Державного бюджету на 2008 рік основними пріоритетами бюджетної політики буде фінансування програм соціального характеру та активна розбудова інфраструктури. Негативний вплив на економічний розвиток можуть мати такі фактори, як прискорення інфляції поточного року, подальше зростання цін на енергоносії, погіршення кон’юнктури на міжнародних ринках основних товарів українського експорту та деякі інші чинники.

Список літератури
1.                Бахрамов Ю.М., Глухов В.В. Организация внешнеэкономической деятельности. Особенности менеджмента: Учебное пособие. - Серия «Учебники для вузов». Специальная литература. - СПб: Издательство «Лань», 2006.
2.                Бровкова Е.Г., Продиус И.П. Внешнеэкономическая деятельность: - М.: МТ - Пресс, 2004
3.                Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник для вузов. Л.Е. Стровский, С.К. Казанцев, Е.А. Паршина и др., Под ред. проф. Л.Е. Стровского. - М., ЮНИТИ, 2003.
4.                Гальперин В.Н, Гребенников П.И. и др. Макроэкономика. – С.-Петербург: Университет экономики и финансов, 2004.
5.                Гофман Н.Ф., Маховикова Г.А. Основы внешнеэкономической деятельности. - СПб: Питер, 2001.
6.                Грачев Ю.Н. Внешнеэкономическая деятельность. Организация и техника внешнеторговых операций. Учебно - практическое пособие. - М.: ЗАО «Бизнес - школа «Интел - Синтез», 2004.
7.                Дегтярева О.И., Полянова Т.Н., Саркисов С.В. Внешнеэкономическая деятельность: Учебное пособие. - М.: Дело, 2005. –
8.                Кулинина Г.В., Шалашова Н.Т., Юшкова С.Д. Учет, анализ и аудит  внешнеэкономической деятельности: Учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Бухгалтерский учет,
9.                Матвеева Т.Ю. Введение в макроэкономику – М.: ГУ-ВШЭ. – 2004. 
10.            Международные экономические отношения / Под ред. Б.М. Смитиенко. – М.: ИНФРА-М, 2005.
11.            Международные экономические отношения: Учебник / Под общей ред. проф. В.Е. Рыбалкина. - М.: Юнити, 2001. 
12.            Мировая экономика: Учебник / Под ред. д.э.н., проф. А.С. Булатова. - М.: Юристъ, 2002.
13.            Михайлин А.Н. Управление внешнеэкономической деятельностью фирмы: Учебное пособие. - М.: МАЭП, ИИК «Калита», 2005.
14.            Основы внешнеэкономических знаний. Под ред. И.П. Фаминского. М. Международные отношения, 2004.
15.            Покровская В.В. Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности. М. Юристъ., 2002.
16.            Попов С.Г. Внешнеэкономическая деятельность фирмы. Особенности менеджмента и маркетинга. Учебное пособие. - М.: Издательство «Ось - 89», 2004.
17.            Попова Т.Н. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебное пособие. - Владивосток: Изд-во Дальневост.ун-та, 2004.
18.            Предприятие на внешних рынках, Внешнеторговое дело. Уч-к под ред. Долгова С.И., Кретова И.И., М, БЕК, 2003.
19.            Прокушев Е.В. Внешнеэкономическая деятельность. Учеб. - практ. пособие. М. ИВЦ «Маркетинг», 2002.
20.            Міжнародні фінанси О. М. Мозговий, Т. Є. Оболенська, Т. В. Мусієць: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005.
21.            Современная внешнеэкономическая деятельность. Под ред. д.э.н., профессора Б.М. Смитиенко - М.: МГУП, 2005.
22.            Международные финансы  учебное пособие Н.А. Бударина, 2002.
23.           http://www.federalreserve.gov/boarddocs/hh/2007/july/0707mpr_sec2.htm- http://www.rmcenter.ru/standards/reports/detail.php?ID=2396
24.           http://ru.wikipedia.org/wiki/#.D0.A0.D0.B5.D0.B7.D0.B5.D1.80.D0.B2.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.84.D0.BE.D0.BD.D0.B4.D1.8B_.D0.B2_.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D1.81.D1.82.D1.80.D0.B0.D0.BD.D0.B0.D1.85  
25.            http://money.banks-credits.ru/22/329.htm - 1.2.
26.            http://readbookz.com/book/108/2757.html
27.           http://buklib.net/index.php?option=com_jbook&task=view&Itemid=99999999&catid=101&id=1673
28.            http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/17/9/ - 1.1
29.            http://www.vuzlib.net/beta3/html/1/1558/1579
30.           http://buklib.net/index.php?option=com_jbook&task=view&Itemid=99999999&catid=101&id=1651
31.            http://www.iee.org.ua/files/conf/conf_article26.pdf
32.            http://www.cbr.ru
33.            www.bank.gov.ua
Предыдущая страница 1 2 3 4 5


Платіжний баланс та його роль у системі валютного регулювання

Скачать курсовую работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/?id=15153&часть=5вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com