Реферат на тему "Експлуатація та обслуговування будівельних машин"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Лабораторная работа на тему Експлуатація та обслуговування будівельних машин

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Лабораторная работа *
Размер: 26.78 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Антон
Предыдущая страница 1 2

добавить материал

При випробуванні шестерневого насосу НМШ-50 виявлено: Тиск на виході з насосу складає 1,6 МПа, об'ємна подача - 31,9 л/хв.
Висновок: Я навчився випробувати силові елементи гідроприводу.


Лабораторна робота 19
Тема: Технічне обслуговування дробильних і сортувальних машин.
Ціль:  Навчити студентів навичкам техпічлого обслуговування установи середнього дроблення.
Обладнання та інструмент:  Установа дроблення КДМ-2200, набір гаєчних ключів, набір рідинних манометрів, відро мірне, лебідка вантажна.
ТО системи мащення установи дроблення. Перевірити стан приладів системи мащення:
Фактично
Норма
Насосний агрегат: - наявність стуків
Не виявлено
Стуків не повинно бути
Нагрів насосу
Не виявлено
В межах допустимого
Тиск, який видає насос
Низького тиску не виявлено
В межах допустимого
Перепускний клапан: Наявність шуму
Наявність шуму не виявлено
Шум відсутній
Перевірка роботоздатності установи дроблення
В результаті перевірки роботоздатності установи дроблення виявлено:
-         конічні шестерні не гуркотять в робочому режимі;
-         температура мастила в системі коливається;
-         тиск мастила в системі встановлено в межах 0,2-1,2 кгс/см ;
-         течі через ущільнення не виявлено;
-         в результаті перевірки насоса на продуктивність відхилень не помічено;
-         не спостерігається різких витрат електроенергії.
Висновок: На підставі отриманих результатів можна зробити висновок, установа дроблення знаходиться в задовільному стані.

Лабораторна робота №1.
Тема: Діагностика ДВЗ прослуховуванням стетоскопами.
Мета: Навчити студентів навичкам прослуховувати та визначити тезнічний стан двигуна.
Обладнання, інструмент, прилади.
Послідовність роботи.
Запустити двигун ЯМЗ-238Н і за допомогою стетоскопа прослухати місця що показані на мал. 1. Дані про прослуховування двигуна і висновки занесено в таблицю. 1.
Таблиця 1. Дані з
прослуховування двигуна та висновки.
Обслуговування
сполучень
(спряжения)
Прийоми прослуховування
Ознаки
Несправності
Спосіб усунення
По всій висоті
Сильний глухого
Збільшений, вище
Поточний ремонт
циліндра на
тону стук схожий
допустимого
Поршень-циліндр
малих обертах з
на звук тремтіння,
зазор
переходом  на
який є
між поршнем і
номінальні
непостійним
гільзою
Поршневе кільце
На нормальних
Ознак не
Несправностей не
канавка на поршні
обертах, потім на малих
виявлено
виявлено
Колінчастий вал -
Від  сторони, яка
Глухий звук
Знос  або
Заміна вкладиша
шатунний
протилежна
середнього тону
середнього тону
підшипник
газорозподільному механізму, зазор розподілення в ВМК до НМК в зоні поршневого пальця (для усіх циліндрів). Спочатку на малих  обертах, а потім                при нормальних обертах.
Висновок: В наслідок проведеної роботи я навчився визначати несправності двигуна прослуховуванням за допомогою стетоскопа.

Лабораторна робота №2
Тема: Діагностика ДВЗ за загальним станом кривошипно-шатунного та газорозподільного механізмів і циліндро - поршневої групи.
Мета: Навчити студентів діагностиці ДВЗ за загальним станом КШМ, ГРМ,
ЦПГ.
Прилади і обладнання, інструмент.
Двигун ЯМЗ-238Н, установа компресорно-вакуумна КИ-13907, устрій КИ-11140, компресометр, набір гайкових ключів.
Хід роботи:
1.  Прогріти двигун.
2.  Зафіксувати колінчастий вал від провертання.
3.  Установити в отвір форсунки устрій КИ-11140.
4.  З'єднання рукав установи КИ-13907 з устроєм КИ-11140. Визначити стан сполучення верхньої і нижньої головки шатуна.
5.  За допомогою компресометра визначити компресію кожного циліндра.
В наслідок виконання робіт визначено наступне:
Загальний зазор в головках шатуна не перевищує 0,3 мм. Це означає задовільний стан сполучень верхньої і нижньої головок шатуна.
При визначенні компресії двигуна, відхилень компресії двигуна від нормативних не визначено. Воно складає 3 Мпа.
Висновок: В наслідок виконання роботи виявлено, що сполучення КШГ, стан ЦПГ і ГРМ знаходиться в задовільному стані.


Лабораторна робота №3
Тема: Діагностика систем мащення, охолодження і живлення.
Мета: Навчитись навичкам діагностування системи мащення, охолодження і живлення.
Обладнання та прилади: Двигун СМД-62, автостетоскоп, секундомір, прилад КИ-5472, прилад для перевірки системи охолодження, прилад КИ-9917.
Внаслідок діагностування систем двигуна було виявлено:
1.  При прослухуванні автостетоскопом від центробіжного очисника масла було виявлено, що після зупинки двигуна фільтр обертався на протязі однієї хвилини.
Висновок: відцентробіжний фільтр очищення масла знаходиться в задовільному стані.
2.  При підключенні приладу для перевірки системи охолодження було виявлено, що повітряний і парові клапани пробки розширювального бачка знаходяться в задовільному стані, система охолодження взагалі герметична.
3.  При перевірці стану форсунок приладом КИ-9917 виявилось, що тиск форсунки склав 14 МПа, а при перевірці герметичності за 20 секунд тиск змінився на 2 МПа.
Висновок: Форсунка непрацездатна і потребує регулювання на тиск вприскування (17МПа) і заміну розпилювача.

Лабораторна робота №4
Тема: Діагностика технічного стану основних систем машин.
Кран стріловий автомобільний КС-3577-3 на базі автомобіля МАЗ. Внаслідок випробування гальмової системи отримано:
1.  Падіння тиску повітря в гальмової системи за 15 хвилин складає 0,05 МПа.
2.  Гальмовий шлях автомобіля не перевшнюе 19,5 м, розворот при гальмуванні автомобіля дорівнює не більше, як 8°.
3.  Стоянкові гальма забезпечує нерухомий стан автомобіля при укліні 31 %.
Висновок: Гальмова система автомобіля знаходиться в нормі."
Діагностика системи світла та освітлювальних приладів.
Інструмент і обладнання. Крав стріловий автомобільний КС-3577-3 (МАЗ), реглоскоп К-310. Внаслідок випробування отримані слідуючи результати:
-         розміщення світлотіньової межі на екрані в нормі;
-         сила світла в контрольних точках екрана складає 750 кд, протитуманні фари 625кд;
-      частота випромінювання (проблисків), знаходиться межах  120 проблесків в хв. для показників поворотів.
Діагностика рульового керування.
Інструмент і обладнання. Прилад К-401. Кран автомобільний стріловий. Внаслідок визначення вільного люфт рульового керування отримано вказаний люфт в межах 20°.
Висновок: Рульове керування знаходиться в нормі.
Діагностика димності відпрацьованих газів.
Інструмент і обладнання. Димомір МД-01, кран автомобільний стріловий. Внаслідок визначення параметрів димності отримано:
-         вільне прискорення 40%;
-         максимальна чистота обертів 15%.
Висновок: система живлення дизельного двигуна працює в межах ГОСТ-21393-

Діагностика гідросистеми крана.
Інструмент і обладпашія. Крап гідравлічний стріловий КС-3577-3, секундомір. Внаслідок випробування гідросистеми машини отримано:
-         наявність циркуляції робочої рідини в системі бак-насос-розподшьник-бак;
-         відсутність піни і підпікань робочої рідаши гідравлічної системи;
-         відсутність нагріву гідро лінії аксиально-порошкового 'насоса на відстані 100-150 мм;
-         відсутність нагріву гідро лінії гідроциліндрів;
-         відсутність шуму в гідросистемі вказує на справний стан гідро клапанів.
Висновок: Стан гідросистеми крала КС-3 5 77-3 знаходиться в задовільному стані.

. Лабораторна работа №5.
Тема: Регулювання теплових зазорів ГРМ ДВЗ.
Ціль роботи: Навчити студентів регулювання теплові зазори ГРМ ДВЗ.
Обладнання і інструмент: Двигун КАМАЗ.-740, двигун Д-130, викрутка
ключ гаєчний, набір щупів, ломік.
Таблиця
1. Величина зазорів в
двигуні КАМАЗ-740.
 
Найменування
Нормативний зазор, мм.
Зазори після регулювання, у відповідних циліндрах, мм.
 
1
2
3
4
5
6
7       8
 
Впускний клапан
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3'
0,3
0,3
0,3
03
Випускний клапан
0,3
0,3
0,3
"0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Таблиця 2: Величини зазорів в двигуні Д-130
 Д-130
Нормативний, мм.
Зазори після регулювання, у відповідних циліндрах.
1
2
3
4
Впускний клапан
  0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Випускний клапан
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Зазор в механізмі декомпресора впускного клапана
0,45 - 1
0,5
0,5
0,5
0,5
Висновок: Я навчився при проведенні лабораторної роботи регулювати зазори в клапанному механізмі.

Лабораторна робота №6.
Тема: Технічне обслуговування систем мащення ДВЗ.
Ціль:  Навчити студентів технічному обслуговуванню системи мащення двигуна СМД-62.
Обладнання та інструмент. Двигун СМД-62 стенд для випробування КИ-14211, набір гайкових ключів.
1.   Внаслідок перевірки якості мастила було виявлено, що якість мастила задовільна.
2.   При перевірці працездатності фільтра було виявлено, що фільтр тонкого очищення не працює.
3.   Після розбирання і миття фільтру при випробуванні, на стенді було виявлено:
-   перепускний клапан відкривався при тиску 0,75 Мпа.
-   витрата масла через фільтр - 40 л/хв. Тиск на вході 0,75 Мпа.
-   тиск за фільтром 0,3 - 0,35 Мпа.
Висновок: Я навчився обслуговувати систему мащення двигуна СМД-62.
Предыдущая страница 1 2


Експлуатація та обслуговування будівельних машин

Скачать лабораторную работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/?id=15163&часть=2вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com