Реферат на тему "Соціально психологічні аспекти управління трудовим колективом"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Курсовая на тему Соціально психологічні аспекти управління трудовим колективом

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Курсовая *
Размер: 81.4 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Rina
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следующая страница

добавить материал

-                 суспільна;
-                 релігійна;
-                 групова;
-                 особиста
Мораль є особливою формою суспільної свідомості, регулюючої дії і поведінка людини в суспільстві за допомогою етичних норм.
v   партнерство:
-                 ділове;
-                 дружнє;
-                 по захопленню;
-                 сімейне;
-                 сексуальне
Партнерство складає важливий компонент будь-якої соціальної групи і полягає в наладці різноманітних форм взаємостосунків, на базі яких організовується спілкування людей.
v   змагання:
-                 принципи;
-                 критерії;
-                 методи;
-                 форми;
-                 організація
Змагання є специфічною формою суспільних відносин і характеризується прагненням людей до успіху, першості, досягнень і самоутвердження.
v   спілкування:
-                 міжособове;
-                 особове;
-                 вербальне;
-                 невербальне
Спілкування – це специфічна форма взаємодії людей на основі безперервного обміну інформацією.
v   переговори:
-                 структура;
-                 техніка;
-                 методика;
-                 технологія;
-                 результати
Переговори – це специфічна форма людського спілкування, коли дві або більш сторін, мають різні цілі і задачі, намагаються пов'язати між собою різні інтереси на основі продуманої схеми розмови і, як правило, уникають прямого конфлікту.
v   конфлікти:
-                 міжособові;
-                 особові;
-                 ролеві;
-                 ділові;
-                 сімейні
Конфлікт мі розглядатимемо трохи нижче в іншому розділі.
Психологічні методи управління.
Психологія – це наука про психіку і закономірності її прояву і розвитку в процесі діяльності людини.
Психологічні методи  грають дуже важливу роль в роботі з персоналом, оскільки направлені на конкретну особу робітника або службовця і, як правило, строго персоніфіковані і індивідуальні. Головною їх особливістю є звернення до внутрішнього світу людини, його особи, інтелекту, відчуттів, образів і поведінки з тим, щоб направити внутрішній потенціал людини на рішення конкретних задач підприємства.
Класифікація психологічних методів:
v   Психологічне планування:
-                 цілі;
-                 критерії;
-                 методи;
-                 нормативи;
-                 результати
Психологічне планування складає новий напрям в роботі з персоналом по формуванню ефективного психологічного стану колективу підприємства.
v   галузі психології:
-                 психофізіологія;
-                 психоаналіз;
-                 психологія праці;
-                 психологія управління;
-                 психотерапія
Галузі психології і знання їх методів дослідження дозволяють зробити аналіз душевного стану людей, побудувати їх психологічні пріоритети, розробити способи усунення психологічного дискомфорту і формувати хороший клімат колективу.
v   тип особи:
-                 організаторський;
-                 аналітичний;
-                 інженерний;
-                 творчий;
-                 інтуїтивний
Типи особи характеризують внутрішній потенціал людини і його загальну спрямованість до виконання певних видів робіт і сфер діяльності.
v   темперамент:
-                 сангвінічний;
-                 флегматичний;
-                 холеричний;
-                 меланхолійний
Темперамент є дуже важливою психологічною характеристикою особи для визначення призначення і місця кожного працівника в колективі, розподілу психологічних задач і психологічних прийомів роботи з конкретною людиною.
v   характер людини:
-    риси вдачі: экстраверт
                         інтроверт;
-    відносини людини: до навколишньої дійсності
                                       до інших людей
                                       до себе
                                       до роботи;
Характер людини. Риси вдачі визначають спрямованість миру людини, рівень потреби в спілкуванні.
v   спрямованість особи:
-                 потреби;
-                 інтереси;
-                 мотиви;
-                 переконання;
-                 світогляд
Спрямованість особи є важливою психологічною характеристикою людини.
v   інтелектуальні здібності:
-                 рівень інтелекту;
-                 мислення;
-                 свідомість;
-                 пам'ять;
-                 логістика;
-                 творчість
Інтелектуальні здібності характеризують можливості розуміння, мислення, свідомості людини і важливі для професійної орієнтації, оцінки людей, планування кар'єри і організації руху по службовим сходам.
v   методи пізнання:
-                 аналіз;
-                 синтез;
-                 індукція;
-                 дедукція;
-                 відчуття;
-                 сприйняття
Методи пізнання є інструментами, за допомогою яких чоловік вивчає дійсність, обробляє інформацію і готує проекти рішень.
v   психологічні образи:
-                 історичні;
-                 художні;
-                 графічні;
-                 візуальні;
-                 знакові
Психологічні образи дозволяють проводити навчання персоналу на основі типових зразків поведінки історичних осіб, крупних керівників і новаторів виробництва.
v   способи психологічної дії:
-                 навіювання;
-                 переконання;
-                 наслідування;
-                 прохання;
-                 похвала;
-                 порада;
-                 примушення;
-                 засудження;
-                 вимога;
-                 заборона;
-                 «плацебо» ( прийом навіювання, який використовується в медицині, суть в тому, що лікар, прописуючи хворому нейтральний засіб, затверджує, що саме воно дасть потрібний результат, і психологічний настрій хворого що результат буде, дає потрібний позитивний результат) ;
-                 осуд;
-                 комплімент;
-                 метод Сократа ( заснований на прагненні захистити співбесідника від того, що б той  сказав «ні»);
-                 натяк;
-                 обдурене очікування;
-                 «вибух»;
Способи психологічної дії відносять до числа найважливіших елементів психологічних методів управління. Вони концентрують всі необхідні і дозволені законом прийоми дії на люді для координації в процесі спільної трудової діяльності.
v   поведінка:
-                 «ангельська»;
-                 високоморальна;
-                 нормальна;
-                 аморальна;
-                 «диявольська»;
Поведінка – це сукупність взаємозв'язаних реакцій, здійснюваних людиною для пристосування до навколишнього середовища.
v   відчуття і емоції:
-                 етичні;
-                 естетичні;
-                 патріотичні;
-                 інтелектуальні;
-                 утихомирені;
-                 причетність;
-                 переживання;
-                 загрози;
-                 жахи
Відчуття – це вид емоційних переживань, що носять виразно виражений наочний характер і відмінних порівняльною стійкістю.
Емоції – конкретні переживання тих або інших подій в життя людини, залежні від його схильностей, звичок і психологічного стану.
v   стреси:
-                 зовнішнє середовище;
-                 обставини;
-                 хвороби;
-                 перевантаження;
-                 розслаблення
Про стрес поговоримо трохи пізніше, в одному з наступних розділів.
Позитивна і негативна  дія соціально-психологічних методів.
Соціально-психологічні методи є найтоншим інструментом дії на соціальні групи людей і особу людини. Мистецтво управління людьми полягає в дозованому і  диференційованому  вживанні  тих або інших прийомів з перерахованих вище.
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следующая страница


Соціально психологічні аспекти управління трудовим колективом

Скачать курсовую работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/?id=154&часть=5вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com