Реферат на тему "Податкова адмінітрація України завдання функції та структура"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Реферат на тему Податкова адмінітрація України завдання функції та структура

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Реферат *
Размер: 35 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Прасюк Оксана
Предыдущая страница 1 2 3 4 Следующая страница

добавить материал

2.     проводить розшук коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом, вживає відповідно до законодавства заходів щодо їх арешту і конфіскації;
3.     вживає в установленому порядку заходів щодо залучення до оподаткування доходів, що знаходяться в нелегальному обігу і не мають злочинного походження;
4.     взаємодіє з іншими правоохоронними органами, органами, що здійснюють контроль за додержанням законодавства у сфері фінансово-господарської діяльності, а також з відповідними органами іноземних держав у питаннях боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом;
5.     здійснює в межах своїх повноважень контроль за обліком, зберіганням і реалізацією конфіскованого та іншого належного державі майна;
6.     забезпечує безпеку працівників органів державної податкової служби та їх захист від протиправних посягань, пов’язаних з виконанням ними посадових обов’язків;
7.     запобігає корупції та іншим службовим порушенням працівників державної податкової служби;
8.     збирає, аналізує, узагальнює інформацію про порушення податкового законодавства, в тому числі про знаходження доходів у нелегальному обігу, прогнозує тенденції розвитку негативних процесів кримінального характеру, пов’язаних з оподаткуванням, розробляє заходи щодо протидії переведенню доходів у нелегальний обіг та забезпечує їх реалізацію в установленому порядку;
9.     здійснює відповідно до законодавства функції з управління майном, що є у державній власності, в тому числі:
10.            приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію підприємств, установ, організацій, заснованих на державній власності;
11.            затверджує статути (положення) підприємств, установ і організацій, що перебувають в управлінні ДПА України, контролює їх додержання;
12.            укладає і розриває контракти з керівниками підприємств, установ і організацій, а також вирішує питання щодо їх відповідальності в разі здійснення підприємством, установою, організацією діяльності, що суперечить вимогам статуту (положення) та чинного законодавства;
13.            здійснює контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за підприємствами, установами, організаціями державного майна;
14.            здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на неї завдань.
Державна податкова адміністрація України здійснює такі функції:
§  виконує безпосередньо, а також організовує роботу державних податкових адміністрацій та державних податкових інспекцій, пов’язану із:
o        здійсненням контролю за додержанням законодавства про податки, інші платежі, валютні операції, порядку розрахунків із споживачами з використанням електронних контрольно-касових апаратів, комп’ютерних систем і товарно-касових книг, лімітів готівки в касах та її використанням для розрахунків за товари, роботи, послуги, а також контролю за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності та ліцензій, патентів, інших спеціальних дозволів на здійснення окремих видів підприємницької діяльності;
o        здійсненням контролю за додержанням виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюджету;
o        обліком платників податків, інших платежів;
o        виявленням і веденням обліку надходжень податків, інших платежів;
o        проведенням роботи по боротьбі з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів, веденням реєстрів імпортерів, експортерів, оптових та роздрібних торговців, місць зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, участю у розробленні пропозицій щодо основних напрямів державної політики і проектів державних програм у сфері боротьби з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів, організацією виконання актів законодавства у межах своїх повноважень, здійсненням систематичного контролю за їх реалізацією, узагальненням практики застосування законодавства, застосуванням у випадках, передбачених законодавством, фінансових санкцій до суб’єктів підприємницької діяльності за порушення законодавства про виробництво і обіг спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, здійсненням заходів по вилученню та знищенню або передачі на промислову переробку алкогольних напоїв, знищенню тютюнових виробів, що були незаконно вироблені чи знаходилися у незаконному обігу;
§  видає у випадках, передбачених законом, нормативно-правові акти і методичні рекомендації з питань оподаткування;
§  затверджує форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів, декларацій про валютні цінності, зразок картки фізичної особи - платника податків та інших обов’язкових платежів, форму повідомлення про відкриття або закриття юридичними особами, фізичними особами - суб’єктами підприємницької діяльності банківських рахунків, а також форми звітів про роботу, проведену органами державної податкової служби;
§  роз’яснює через засоби масової інформації порядок застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів про податки, інші платежі та організовує виконання цієї роботи органами державної податкової служби;
§  здійснює заходи щодо добору, розстановки, професійної підготовки та перепідготовки кадрів для органів державної податкової служби;
§  подає органам державної податкової служби методичну і практичну допомогу в організації роботи, проводить обстеження та перевірки її стану;
§  організовує роботу по створенню інформаційної системи автоматизованих робочих місць та інших засобів автоматизації та комп’ютеризації робіт органів державної податкової служби;
§  розробляє основні напрями, форми і методи проведення перевірок додержання податкового та валютного законодавства;
§  при виявленні фактів, що свідчать про організовану злочинну діяльність, або дій, що створюють умови для такої діяльності, направляє матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю;
§  передає відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції;
§  подає Міністерству фінансів України та Головному управлінню Державного казначейства України звіт про надходження податків, інших платежів;
§  вносить пропозиції та розробляє проекти міжнародних договорів стосовно оподаткування, виконує в межах, визначених законодавством, міжнародні договори з питань оподаткування;
§  надає фізичним особам - платникам податків та інших обов’язкових платежів ідентифікаційні номери і направляє до державної податкової інспекції за місцем проживання фізичної особи або за місцем отримання нею доходів чи за місцезнаходженням об’єкта оподаткування картку з ідентифікаційним номером та веде Єдиний банк даних про платників податків - юридичних осіб;
§  прогнозує, аналізує надходження податків, інших платежів, джерела податкових надходжень, вивчає вплив макроекономічних показників і податкового законодавства на надходження податків, інших платежів, розробляє пропозиції щодо їх збільшення та зменшення втрат бюджету;
§  забезпечує виготовлення марок акцизного збору, їх зберігання, продаж та організовує роботу, пов’язану із здійсненням контролю за наявністю цих марок на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації;
§  вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення податкового законодавства;
§  організовує у межах своїх повноважень роботу щодо забезпечення охорони державної таємниці в органах державної податкової служби

Розділ 3. Структурні підрозділи ДПАУ, їх правовий статус, завдання та функції

 
До складу Державної податкової адміністрації України входять слідуючи підрозділи:
1.            Керівництво ДПАУ
·        Голова ДПАУ
·        Перший заступник Голови ДПАУ
·        Перший заступник Голови ДПАУ – начальник податкової міліції
·        Сім заступників голови ДПАУ (в тому числі – Голова ДПА у м. Києві)
2.            Під наглядом Голови
·        Управління оперативно-аналітичного забезпечення діяльності керівництва
·        Управління кадрів
·        Режимно-секретне управління
·        Управління по боротьбі з корупцією та безпеки в органах державної податкової служби
·        Головне управління внутрівідомчого контролю
·        Управління захисту податкової інформації
3.            Під наглядом першого заступника
·        Головне управління апеляцій
·        Головне організаційно-розпорядче управління
·        Департамент розвитку та модернізації державної податкової служби
·        Головне управління економічного аналізу та планування податкових надходжень
·        Управління по роботі з великими платниками податків
4.            Під наглядом першого заступника
·        Головне управління податкової міліції
·        Слідче управління податкової міліції
·        Управління правового забезпечення розробки та застосування нормативно-правових актів Головного управління правового забезпечення
5.            Під наглядом заступника
·        Управління фінансування державних податкових адміністрацій
·        Головне управління оподаткування фізичних осіб
·        Управління справами
·        Академія ДПС України (матеріально-технічне забезпечення)
·        Київський фінансово-економічний коледж Академії
·        Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів (матеріально-технічне забезпечення)
·        Навчально-курсовий комбінат ДПАУ (с. Рудики) (матеріально-технічне забезпечення)
·        Протокольний відділ
6.            Під наглядом заступника
·        Головне управління валютно-фінансового контролю (Відповідно до затвердженого Положення про Головне управління валютного контролю ДПА України на нього покладено функції контролю за діяльністю всіх резидентів і нерезидентів з питань дотримання ними законодавства про валютне регулювання та іншого, що регулює зовнішньоекономічну діяльність. Що стосується контролю за дотриманням податкового законодавства, то Головне управління валютного контролю здійснює його тільки на підприємствах з іноземними інвестиціями, іноземних юридичних осіб, що здійснюють діяльність на території України та постійних представництв нерезидентів в Україні. Також, наказом Голови Державної податкової адміністрації України від 3 грудня 1996 року “Про структуру Головного управління валютного контролю” у структурі Головного управління валютного контролю додатково створено відділ по контролю за взаємодіяльністю нерезидентів і резидентів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.)
·        Головне управління податкового аудиту
·        Головне управління стягнення податкової заборгованості
·        Управління організації оперативних заходів по скороченню заборгованості ГУ податкової міліції
·        Управління претензійно-позовної роботи ГУ правового забезпечення
7.            Під наглядом заступника
·        ГУ управління місцевих, ресурсних, рентних і неподаткових платежів
·        ГУ масово-роз’яснювальної роботи
·        Управління кадрів (підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації)
·        Академія ДПАУ
·        Київський фінансово-економічний коледж Академії
·        Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів
·        Навчально-курсовий комбінат ДПАУ (с. Рудики)
·        Журнал “Вісник податкової служби”
8.            Під наглядом заступника
·        ГУ оподаткування прибутку та відрахувань до цільових фондів
·        ГУ ПДВ
·        ГУ адміністрування акцизного збору та моніторингу ринку підакцизних товарів
9.            Під наглядом заступника
·        Головне управління обліку та звітності
·        ГУ АІС “Податки” юридичних осіб
·        ГУ обліку та державних реєстрів платників податків
·        Головний інформаційно-обчислювальний центр
10.       Під наглядом заступника
·        Зведене управління методології впровадження нормативно-правових актів з питань оподаткування
·        Управління з питань забезпечення роботи з органами державної влади
·        Управління міжнародних зв’язків
Більшість нормативних актів, що регулюють діяльність вказаних структурних підрозділів, є для службового користування та не містяться в законодавчих базах. Тому ми більш докладно зупинимось лише на декількох структурних підрозділах та управліннях.
Ø   Головне управління внутрівідомчого контролю
Головне управління внутрівідомчого контролю (далі управління) є структурним підрозділом Державної податкової адміністрації України і має призначення здійснювати у межах своєї компетенції контроль за дотриманням працівниками податкових органів всіх рівнів чинного законодавства.
Головне управління внутрівідомчого контролю підпорядковується безпосередньо Першому заступнику Голови Державної податкової адміністрації України, виконує його доручення і про результати перевірок доповідає йому особисто для прийняття відповідного рішення.
Головне управління внутрівідомчого контролю будує свою роботу відповідно до завдань, визначених Законами України “Про державну податкову службу в Україні”, “Про державну службу”, даним Положенням та річними і квартальними планами роботи.
У своїй роботі Головне управління керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, постановами, розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими документами нормативного характеру, а також наказами, розпорядженнями Голови Державної податкової адміністрації України і цим Положенням.
Предыдущая страница 1 2 3 4 Следующая страница


Податкова адмінітрація України завдання функції та структура

Скачать реферат бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/?id=265&часть=2вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com