Реферат на тему "Сільськогосподарські регіони України"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Курсовая на тему Сільськогосподарські регіони України

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Курсовая *
Размер: 43.38 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Кирюхина Викторя Викторовна
Предыдущая страница 1 2 3 4 Следующая страница

добавить материал

          Розвиток АПК Чернігівської області обумовлюють, в першу чергу, природні фактори, а саме: агроклімтичні, грунтові та водні ресурси. Рівнинний рельєф, достання кількість вологи і тепла, грунти з середньою й високою природною родючістю сприяють вирощування різноманітних   сільськогосподарських культур помірної зони, розвитку всіх головних галузей тваринництва.
          Важливою ланкою  АПК області є спеціалізовані рослинницько-промислові комплекси, які поєднуть виробництво і переробку сільськогосподарських культур. Найповнішими в області є зернопромисловий, буряківницький, льонопромисловий, картоплекрохмальноспиртовий і плодоовочеіий комплекси. Основу зернопромислового комплексу складає зернове господарство, головні зернові культури -–озима і яра пшениця, жито, ячмінь, просо, гречка, горох.
          Також важливим є   картоплекрохмальноспиртовий комплекс. У 2000 році виробництво картоплі в області склало 1471,1 тис.тонн, що становить 7,4% в Україні. Переробна ланка комплексу представлена підприємствами двох профілів – спиртовими і крохмальними.
          В області виділяються дві агропромислові зони, відмінні між собою агрокліматичними та іншими прородними умовами – поліська і лесостепова. Ці чинники впливають на їх виробничу спеціалізацію.
Таблиця 4.
Виробництво основних видів продукції рослинництва і тваринництва в області.
Вид продукції
1990
1995
2000
2000, % до
1990              1995
Зерно, тис. тонн
1737
1249
832,3
47,9              66,6
Цукрові буряки, тис. тн
1045
747
341,3
32,7              45,7
Соняшник, тис. тонн
2,2
2,4
6,7
304,5            279,2
Овочі, тис. тонн
176
206
174,9
99,4              84,9
М’ясо в забійній вазі, тис.тонн
189
109
65
34,4             59,6
Молоко, тис. тонн
1255
869
601
47,9           69,1
Яйця, млн. шт.
483
313
339
70,2           108,3
Вовна, тонн
271
33         
     -
     -                 -       
 
Черкаська  область.
Черкаська область розташована в центральній частини України у бесейні середньої  течії Дніпра.
Розвиток агропромислового комплексу Черкаської області обумовлений наявністю сприятливих агрокліматичних та водних ресурсів, рівнем господарського освоєння території, потреб населення в продуктах харчування, забеспечення трудовими ресурсами, розвитку ринкової інфраструктури області, впровадженням ринкових механізмів господарювання, найково-технічного прогресу. Черкаська область розташована в центральній частині України і має високопродуктивні земельні ресурси (90% земель оцінюються 70-96 балами за 100 – бальною шкалою).
АПК області охоплює сировину, переробну та обслуговуючу ланки. Період економічного спаду в країні позначився і на АПК Черкаської області. Аналіз динаміки виробництва сільськогосподарської продукції на останні 10 років свідчить про значне його скорочення – майже в 2 рази. Збитковою стала абсолютна більшість видів сільськогосподарської продукції суспільного сектора.
Територія Черкащіни в господарському відношенні характеризується високим ступенем освоєння. Із загальної площі області 74,5% припадає на сільськогосподарські угіддя (1456,4 тис.га), в структурі яких 87,9% складає рілля (1279,9 тис.га). Якщо загалом в Україні у 200р. забеспеченність однієї людини сільськогосподарськими угіддями становила 0,85 га , а ріллею – 0,66, то в області – відповідно 1,02 і 0,89 га.
В АПК виділяються  спеціалізовані рослинницько-промислові комплекси, найтиповішими з яких є: буряковоцукровий, плодоовоче-консервний, олійно-жировий, конопле-, м’ясо-, і молокопромисловий.
Серед технічних культур переважають цукрові буряки, вирощують також соняшник, ефіроолійні культури, коноплю; серед кормових – кукурудза на силос, кормові буряки. Традіційними  галузями для Черкащини є садівництво, овочівництво, зокрема тепличне в Черкасах та Умані. Серед галузей тваринництва важливе місце займає скотарство молочно-м’ясного напряму, а також свинарство, вівчарство, птахівництво.
Таблиця 5.
Виробництво основних видів продукції рослинництва і тваринництва в області.
Вид продукції
1990
1995
2000
 
2000, %  до
1990              1995
Зернові культури, тис. тонн
2375
1674
1594,1
67,7                95,2
Цукрові буряки,тис.тонн
4097
2634
859,7
21,0                32,6
Соняшник на зерно, тис. тонн
81,5
85,5
107,3
131,6              125,5
Овочі, тис. тонн
321
253
344,2
107,2              136,0
Картопля, тис. тонн
735
708
940,2
127,9              132,8
М’ясо у забійній вазі, тис. тонн
195
96
74
37,9                 77,1
Молоко, тис. тонн
1010
727
499
49,4                  68,6
Яйця, млн.штук
561
284
379
67,5                  133,4 
 
На основі результатів економічної діяльності підприємст АПК області можна виділити певні позитивні зміни, які полягають в здійсненні подальшого реформування відносин власності ( на почато 2001 року в області зараєстровано 554 селянські господарства). створенні інтегрованих сільськогосподарських підприємств (три – по виробництву м’яса та два – по виробництву, переробці, заготівлі та реалізації продукції). Особлива увага надавалася розвиткові рослинництва, для чого розроблені цільові та науково-технічні програми, змінена структура  посівних площ у напрямі збільшення їх під високоліквідними культурами.
3.   ДОНЕЦЬКИЙ РЕГІОН.
 
До складу Донецького регіону  входять Донецька і Луганська області. Його площа  53,2 км.кв., або 8,8 відсотка  території України. На території  регіону розташовано 88 міст і 243 селища міського типу, або ј їхньої кількості в Україні. Аграрний комплекс не дуже розвинений. Це зумовлено  відчуженням значних земельних площ з метою  несільськогосподарського використання за низьких темпів рекультивації земель, нераціональним використанням вторинних ресурсів.
Донецька область.
За природно-ресурсним, виробничим і трудоресурсним  потенціалом область займає перше місце в Україні. Область розміщена  на південному сході держави.
Завдяки сприятливим агрокліматичним умовам Донецька область має потужний агропромисловий потенціал, який характеризуються можливістю ведення інтенсивного сільського господарства. Але через значну урбанізованність території АПК не може забезпечувати регіон  основними продуктами харчування( за винятком соняшникової олії). Засоби виробництва для комплексу в області майже не випускаються, крім  мінеральних добрив, запасних частин для сільськогосподарської техніки і переробної промисловості.
АПК Донеччини спеціалізується на вирощуванні зернових ( озима і яра пшениця, кукурудза на зерно) та технічних ( соняшник) культур. Навколо великих міст розвинуте овочівництво, садівництво та виноградорство. Тваринництво представлене молочно-м’ясним скотарством , свинарством, вівчарством і птахівництвом. В Маріуполі та Новоазовську розвивається рибальство. Площа сільськогосподарських угідь Донеччини є меншою, ніж в середньому в Україні, але вони характеризуються  високою разораністю.
Таблиця 6.
Виробництво основних видів продукції рослинництва і тваринництва в області.
Вид продукції
1990
1995
2000
 
2000, %  до
1990              1995
Зерно, тис. тонн
2251
1482
1011
44,9                68,2
Соняшник, тис. тонн
302,0
361,2
462,4
153,1               127,9
Овочі, тис. тонн
618
488
444
71,8                 91,0
М’ясо у забійній вазі, тис. тонн
241
120
86
35,7                 71,7
Молоко, тис. тонн
1193
709
473
39,6                 66,7
Яйця, млн.штук
1287
574
854
66,4                  148,8
 
Луганська область.
Луганська область утворена  3 червня 1938 р., розташована  вона в басейні середньої течії річки Сіверський Донець та сході України.
Під впливом природнокліматичних умов сільське господарство Луганщини спеціалізується на вирощуванні зернових( озима і ярова пшениця, кукурудза на зерно), а також технічних ( соняшник) культур. У переважній  більшості навколо великих міст розвинуте овочівництво, виноградорство і садівництво . тваринництво представлене молочно-м’ясним скотарством, свинарством, вівчарством і птахівництвом. Луганська область характеризується високою питомою вагою сільськогосподарських угідь в площі регіону – майже 80%, що значно вище, ніж у середньому   в Україні, але розораність їх є меншою від загальнодержавного показника через значні площі пасовищ. У північно-східних районах області досить поширеним є зрошуване землеробство. Зменшування обсягів виробництва продукції сільського господарства Луганщини порівняно з іншими регіонами України відбувалося швидше, хоча в 2000р. цей процес, на відміну від інших областей,  призупинився, і господарства виробили сільськогосподарської продукції лише 43% від рівня 1990р.
Таблиця 7.
Виробництво основних видів продукції рослинництва і тваринництва в області.
Вид продукції
1990
1995
2000
 
2000, %  до
1990              1995
Зернові культури, тис. тонн
1877
1021
519,7
23,5                 43,3
Цукрові буряки,тис.тонн
     -
      -
66,0
 
Соняшник , тис. тонн
234,1
257,8
238
101,7              92,3
Овочі, тис. тонн
288
246
249
86,6                101,2
М’ясо у забійній вазі, тис. тонн
167
74
51
30,5                 68,9
Молоко, тис. тонн
887
506
318
35,9                62,8
Яйця, млн.штук
706
419
380
53,8                90,7
Вовна, тонн
366
82
107
     -                  -
 
4.   ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РЕГІОН.
          Придніпровський регіон є одним із найбільш розвиненних регіонів України з потужним соціально-економічним  потенціалом. Він  включає три області – Дніпропетровську, Запорізьку, Кіровоградську, - загальною площею 83,7 тис.кв.км.
          Одним з визначальних чинникыв розвитку сільського господарства регіону є його низька землезабезпеченість. Особливістю аграрного сектора є висока частка  особистого підсобного господарства в загальному обсязі продукції рослинництва і тваринництва . Агропродовольче виробництво не забезпечує   потреб населення регіону в продуктах харчування. Агрокліматичні ресурси областей регіону достатні для  вирощування більшості сільськогосподарських культур помірних широт.
          Проблема підвищення урожайності  сільськогосподарських культур  і продуктивності тваринництва є надзвичайно актуальною в контексті забезпечення продуктами харчування не тільки місцевого населення, а й великого контингенту відпочиваючих.
Дніпропетровська область.
Дніпропетровська область – це старопромисловий район розвинутої індустрії, один з найбільш розвинутих регіонів України. Галузями сільськогосподарської  спеціалізації області є виробництво олійних і овочевих культур, а також зернове  господарство.
Сільське господарство – друга після промислової галузь економіки області, на яку припадає 7,1% випуску товарів  і послуг. У ній працює 197,9 тис. осіб (14,1% від загальної кількості зайнятих в економіці області) та зосереджено 7,3% основних фондів (2001р.).
У галузевій структурі валової продукції сільського господарства за 1991-2000рр. відбулись зміни у співвідношенні його основних галузей – рослинництва  і тваринництва – в напрямі збільшення  питомої ваги рослинництва. Зменшилась питома вага  області  у виробництві продукції сільського господарства за рахунок значного скорочення частки продуції тваринництва , яке відбувається найбільш високими  темпами.
Скорочення посівних площ, а також поголів’я худоби і птиці, урожайності сільськогосподарських культур і продуктивності тварин призвело до значного       падіння      виробництва переважної більшості продукції галузі ( см.таблицю 8). Внаслідок цього істотно знизився рівень реалізації продукції, особливо сільськогосподарськими підприємствами.
Таблиця 8
Виробництво основних видів продукції рослинництва і тваринництва в області.
Вид продукції
1990
1995
2000
 
2000, %  до
1990              1995
Зерно, тис. тонн
3552
2043
1571
44,2               76,9
Цукрові буряки,тис.тонн
672
763
270
40,2                35,4
Соняшник на зерно, тис. тонн
310,1
390,4
452
145,8              115,8
Овочі, тис. тонн
456
638
433
95,0                67,9
М’ясо у забійній вазі, тис. тонн
265
123
85
32,1                 69,1
Молоко, тис. тонн
1263
922
522
41,3                56,6
Яйця, млн.штук
1066
591
437
41,0               73,9
Картопля, тис.тонн
302
398
683
226,2              171,6
 
Запорізька область.
 
Запорізька область – висорозвинутий індустріальний регіон України і Придніпров’я. Область має високій рівень господарського освоєння території. Так, частка її в загальній земельній плащі, кількості населення, трудових ресурсах і основних фондах економіки України складає відповідно 4,5; 4.0; 4.2 і 5,4%. Тут створюється 5,7% валової доданої вартості економіки держави.
Сільське господарство Запорізької області традиційно спеціалізується на виробництві  продукції  землеробства, зокрема: зернових, олійних, овочевих і плодовоягідних культур. У 2000р. індекс виробництва валової продукції галузі в розрахунку на душу населення становив по відношенню к середньореспубліканському 0,89.
В структурі валової продукції сільського господарства за цей період відбулися зміни пропорцій між рослинництвом і тваринництвом в напрямі збільшення питомої ваги першого. Так, у 1990р. це співвідношення становило 45,1 і 54,9 %, у  1995 р. – 55,8 і 44,2%, у 2000р. – 57,2 і 42,8%.
Питома вага області у виробництві продукції сільського господарства переважно за рахунок випереджуючих темпів скорочення виробництва  всіх видів продукції  тваринництва.
Кіровоградська область.
За структурою економіки  Кіровоградська  область с аграрно-індустріальною. Рівень господарського освоєння області характеризується такими показниками: частка в загальній площі кількості населення і трудових ресурсів  у країні складає відповідно 4,1; 2,3 і 2,2 %. Тут зосереджено 2,3% основних фондів, створюється 1,6% валової доданої вартості, промисловістю і сільським господарством виробляється відповідно 3,3 і 0,9% від загальнодержавного рівня.
Сільське господарство – провідна галузь економіки і АПК області. Тут зосереджено 145,7 тис. осіб або 36,3 % зайнятих та 18,5% основних фондів економіки.
Сільське господарство спеціалізується на виробництві зерна, цукрових буряків та м’ясо молочної продукції. Основні зернові культури: озима пшениця і ячмінь, кукурудза на зерно, зерно-бобові, гречка і просіяні культури. В області розвинуте садівництво, вирощуються різноманітні кісточкові та ягідні культури.
За період 1990-2000 рр. валова продукція сільського господарства зменшилась більше як у 2 рази при високих темпах скорочення тваринництва.
Предыдущая страница 1 2 3 4 Следующая страница


Сільськогосподарські регіони України

Скачать курсовую работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/?id=323&часть=2вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com