Реферат на тему "Позакласна робота з математики у молодших класах"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Курсовая на тему Позакласна робота з математики у молодших класах

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Курсовая *
Размер: 62.27 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Грицаченко Ю.О.
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 6 7 Следующая страница

добавить материал

          Для випуску газети створюється постійна редколегія з 7-9 чоловік, або тимчасова – тільки даного номера, редколегія спочатку збирає матеріал для стінгазети: одні підбирають цікаві задачі,  другі - математичні ребуси, треті підбирають вірші, які можуть служити  умовою математичної задачі,  четверті – із різних дитячих книжок  підбирають загадки, п’яті знаходять математичні ігри. В пошуках перелічених матеріалів, велику допомогу надають  бібліотекарі і звичайно ж вчителі.  В процесі пошуку матеріалу для газети діти використовують поради старших учнів, батьків. В результаті включення в цей пошук дітей і дорослих можна зібрати цікаві і різноманітні за змістом задачі,  приклади, вправи, ігри, загадки, які корисно буде використовувати в наступних випусках  газети. Дітям подобається коли в газеті висвітлюється зібраний ними  матеріал і коли газету оформляють вони самі.  Тому і в оформленні газети дітям потрібно допомагати порадами, направляти їх діяльність і в потрібні моменти поправляти.  Відповідальною частиною роботи є письмо тексту. До письма тексту потрібно допускати тільки тих учнів, у котрих чіткий красивий почерк.  Для письма текстів газет, які випускаються в 1-2 класах,  можливо залучати учнів старших класів і батьків. Черговий же матеріал повинен бути написаний дітьми і старанно перевірений вчителем. Малюнки також повинні виконаними тільки дітьми. Випуск математичної газети потребує великої затрати часу на пошук матеріалів, на поступове оформлення, на ретельний контроль з боку вчителя,  тому вона повинна виходити  один раз в 1.5-2 місяці.
       Газета звичайно вміщує цікаві задачі – жарти, різні головоломки, логічні вправи  у формі запитань,  завдань загадок, задач у віршах,  математичні ребуси,  шаради, найпростіші кросворди з  математичною  термінологією. В газети можна включати окремі задачі,  складні учнями і які вчитель визнає оригінальними. Корисно в ній висвітлювати  пізнавальний матеріал  або пропонувати задачі пізнавального характеру,  тобто такі,  після рішення котрих  діти узнали щось нове, наприклад тривалість життя тварин, їх вагу,  швидкість польоту птахів,  швидкість руху риб і т. д. У виховному відношенні корисно  в газеті висвітлювати окремі показники з трудової діяльності батьків, трудові успіхи самих учнів ( по збору металобрухту, макулатури, лікарських рослин і т. д.).
        Велике місце в математичній газеті  повинні займати малюнки, які  привертають увагу дітей до газети, роблять її інтересною і є наглядним посібником при рішенні різних запитань і задач.
        Рішення задач, прикладів  і других завдань запропонованих  газетою, не повинно займати дуже багато часу. Діти по натурі  непосиди. В них може не вистачити терпіння на довгі обміркування і викладки.  Тим паче, що ці задачі для них не є обов’язковими.
        Газета буде мати успіх і виконуватиме своє призначення, якщо до її математичного змісту буде звернена увага учнів.  До матеріалу газети вчитель може звертатися під час уроків,  заздалегідь передбачивши його в качестві додаткових завдань окремим учням, які швидко справляються з вправами, запропонованими всьому класу. Після виконання додаткових завдань учень  повинен одержати відмітку.
        Робота з газетою може включатися в організацію змагання між окремими учнями за найбільше число вирішених задач, запропонованою математичною газетою, відгаданих загадок, виконаних завдань, а також за найбільше цікавий матеріал, запропонований для газети: задачі, малюнки, ребуси і т. д. З цією метою необхідно налагодити облік змагання, його гласність. На зборах, зібраннях  відмітити тих дітей,  які проявили себе в роботі з газетою. Корисно в певні святкові дні організовувати виставку стінних газет. Учнівські комісії  при цьому відбирають кращі газети, а адміністрація школи виносить вдячність відповідним членам редколегії.
         При підборі матеріалів для газети потрібно орієнтуватися  не тільки на сильних учнів, але і на середніх і слабких. Облік вирішених задач, взятих із газети,  дозволить відмітити і заохотити не тільки тих,  які завжди активні, але і слабких учнів,  проявивши певну кмітливість, викликавши тим самим і у них інтерес до математики.
            Іноді замість  випуску математичної газети  оформляються математичні куточки в класній чи загально шкільній газеті їх можна називати “Вгадай-но”, “Головоломки” і т. д. В цих куточках газет вміщуються цікаві задачі,  загадки, ребуси, логічні вправи тощо.
           Замість стінних газет в молодших класах може бути організований випуск  “ живих математичних газет “. Вони звуться живими,  так як кожна задача,  загадка, запитання  повідомляється не на “ мертвому “ листі паперу, а живим голосом учня. Матеріал газети подається  наступним образом.  Перед учнями класу чи на сцені шкільного залу шикується ряд учнів.  Один з них оголошує,  що зараз вони ознайомлять всіх присутніх із змістом “ живої математичної газети “ під назвою , наприклад “ Вгадай-но”, що дітям будуть запропоновані  цікаві задачі, загадки,  головоломки.  Ці задачі, загадки  присутні повинні розв’язати зараз і голосно  повідомити про своє  рішення. Задача, яка не буде піддаватись  рішенню, пояснюється тим учнем,  який її запропонує.  Потім діти, які пропонують “живу газету” у визначеному порядку пропонують свої задачі,  загадки, а слухачі стараються швидко  з ними справитися і повідомити рішення. Ті учні, які на цьому своєрідному конкурсі більше других дадуть  правильних відповідей, можуть бути відразу відмічені  пам’ятними подарунками,  наприклад нагороджені пам’ятними листівками з написом “Кращому математику” або іншим способом на розсуд вчителя. В процесі рішення задач із “живої газети”  можна організувати  змагання на  самий кмітливий клас, команду.
2.3Математичні куточки в класах.
  В результаті проведення різних форм  класної і позакласної  роботи по математиці виникає необхідність в тому, щоб наглядний матеріал, вимірювальні і  другі інструменти і прибори, стінні газети, зошити з задачами, які склали діти  та інше зібрати в класі в певному місці. З цією метою може бути організований математичний куточок.  Куточок – це не просто сховище накопичених матеріалів, а відображення діяльності учнів класу  в процесі класної і позакласної роботи з математики,  відображення тих змін,  які проходять в процесі  цієї діяльності.
     Математичний куточок організовується і оформляється при активній  участі дітей.  Робота учнів в куточку  має різносторонній характер:
1.     В зв’язку з вивчаючим  матеріалом поступово накопичується  записані в особливий зошит  задачі життєвого , пізнавального характеру, зіставлені самими учнями. Цей збірник задач знаходиться в куточку.  За накопиченням задач і оформленням збірника несуть  відповідальність окремі учні.
2.     Ведеться альбом з вирізками із газет і другими матеріалами,  в яких відображені числові дані в різних областях економіки України,  про норму посіву  різних культур  і врожаю з одного гектару, одержаному у своєму районі чи області,  про найвищі врожаї різних культур України,  про норми годівлі домашніх тварин і птахів, про швидкість різних машин,  про спортивні досягнення учнів школи і найвищих досягненнях по різних видах спорту та інше.  Ці дані повинні постійно використовуватися дітьми при складанні задач.
3.     Складається збірник цікавих математичних відомостів під назвою “Чи  знаєте ви...”.  В ньому накопичуються дані, які діти можуть вичитати в газетах, дитячих журналах, книгах. В збірнику вказуються не тільки цікаві факти, пов’язані з математикою, але і записується саме джерело, звідки вони одержані ( назва, автор, число, рік і сторінки ) чи просто до сторінки збірника приклеюється відповідна вирізка.
4.     В куточку вивішується красиво оформлені плакати з повідомленням  про вікторини, олімпіади, про учнів класу, які стали переможцями  змагань та інше.
5.     В математичному куточку зберігають і по необхідності  видають різні  інструменти ( вимірювальні, креслярські ), матеріали ( папір, фарби, пензлики та інше ), окремі наглядні посібники для позакласної роботи.
6.     В куточку періодично організовуються виставки кращих зошитів учнів, наглядних посібників, виготовлених дітьми,  математичних газет, матеріалів, зібраних на математичних екскурсіях і відповідних робіт учнів, пов’язаних з оформленням матеріалів екскурсій ( креслень, розрахунків, таблиці та інше ).
  Для роботи куточка виділяють відповідальних дітей, організовують чергування. Відповідальні за різні  розділи роботи  математичного куточка з допомогою вчителя  складають плани роботи, які об’єднуються в загальний план роботи куточка. В цьому плані відображається:
А) коли і хто записує в збірник нові задачі, складені учнями;
Б)  коли і хто оформляє альбом з числовим матеріалом, взятим із життя;
В)  хто веде збірник цікавих фактів,  пов’язаних з математикою, і коли робляться в класі повідомлення про ці факти;
Г)  строки випуску математичної газети і хто відповідальний за своєчасний їх випуск;
Д)  коли проводяться виставки і хто відповідальний за різні розділи виставки.
         План куточка знаходиться в повній відповідності з планом класної позакласної роботи по математиці, яку проводять вчитель і школа в цілому.
         Математичний куточок може складати невідємну частину роботи тільки даного класу. Але він може бути організований і в клубі  розумних дітей, і  тоді він являється відображенням декількох класів.  В цьому випадку  його діяльність направляє штаб клубу.
   
2.4 Гурткова робота з математики.
   В початкових класах одержали поширення різні предметні гуртки, в тому числі і математичний. Для молодших учнів приналежна не утримуюча цікавість, кожну потрібно підтримувати і направляти організацію гуртків – це засіб , який допомагає задовольнити дитячу цікавість. Але це тільки одна із причин, яка викликає необхідність  організації гуртків. Математичний гурток в процесі своєї роботи  допомагає розширенню кругозору учнів в різних областях  елементарної математики. Гурткова робота допомагає розвитку у дітей  математичного кругозору мислення: умілому використанню  символіки,  правильному застосуванню  математичної термінології, вмінню відволікати від всіх якісних сторін предметів і явищ, зосереджувати увагу тільки на кількісних, вмінню робити доступними висновки і узагальнення, обґрунтовувати свої думки.
       Участь дітей в роботі гуртків сприяє  вихованні їх суспільної активності, яка поки тільки  виражається в допомозі  учителю при  виготовленні наглядних посібників, в організації і проведенні екскурсій , в організації і оформленні математичної газети чи куточку в газеті та інше. Робота гуртка робить серйозну увагу на підвищений інтерес до математики не тільки гуртківців, але і решти учнів у класах.
             Гуртки створюються на добровільних початках. Але потрібно враховувати ту обставину, що в школі і в класі часто організовуються одночасно декілька гуртків і діти прагнуть прийняти участь відразу в декількох із них. Застерігаючи дітей від навантаження, вчитель може практично проводити тільки окремим із дітей включитися в роботу математичного гуртка, а другім – в гуртки, краєзнавчий, юного натураліста і інші. При відборі дітей в гурток потрібно враховувати їх нахили, можливості і інтереси. В молодших класах гуртки доцільно залучати не тільки самих здібних і підготовлених учнів. Потрібно намагатися визвати інтерес до гурткової роботи по математиці і з сторони середніх і слабких дітей. Діло в тому, що в процесі виховання важко з упевненістю раз і назавжди визначити , хто до чого здібне.  Дуже багато талановитих людей в своєму покликанні затверджуються тільки після довгих  пошуків. Допомогти учню найти себе можна раніше – одна із важливих задач вчителя.
                 Стимулом до організації математичного гуртка може бути спеціально проведена коротка бесіда вчителя про те, чим діти будуть займатися в цьому гуртку. Ця коротка бесіда може виникнути на уроці в зв’язку з вивченням якої - небудь теми, при рішенні задач.  Думка про організацію гуртка може виникнути в процесі  позакласних занять з математики, наприклад при зборі і рішенні цікавих задач, загадок, ребусів і т. д. Поштовхом до організації може послужити відповідна стаття в газеті.
               Гуртки можуть створюватися загально-шкільні , для учнів паралельних класів і для дітей одного класу.
               Створити гурток потрібно тоді, коли в учителя вироблений план відповідних заходів, до виконання яких можна притягнути учнів. Для дітей привабливо настільки те,  почують, дізнаються нове в гуртку, а й те, що нове вони будуть робити самостійно. Звідси випливає, що до підготовки наступного заняття необхідно залучити самих учнів. На заняттях гуртка  можуть бути присутні не тільки його члени,  але й усі бажаючі. Тому про заняття гуртка  потрібно сповістити всіх учнів.
              Організованим математичним гурткам, після колективного обговорення , члени гуртка дають назву. В перших класах їх дуже часто називають гурток “Чомучків”, в других класах назва гуртка “Смикала” , а в третьому завжди називають гурток “Юний математик”. Роботу математичного гуртка потрібно проводити не частіше одного разу в дві неділі, так як кожне заняття потребує ретельної підготовки як від учителя, так і від учнів.
             На заняттях гуртка потрібно відмовлятися від довгих докладів. Якщо повідомлення велике, то його можна розділити на короткі розповіді, які готують декілька членів гуртка. А ще краще, якщо ця розповідь буде оформлена у виді  інсценіровки.
             Члени гуртка можуть випускати свою математичну газету чи бути активними кореспондентами куточка в загально шкільній  газеті.
              Методи проведення занять в гуртках можуть бути слідуючи: коротке повідомлення членів гуртка чи виклад в формі інсценіровки, вправи в рішенні задач, ребусів, загадок, задач збільшеної трудності , рішення логічних вправ, екскурсій, спостережень за трудовою  діяльністю дорослих в зв’язку з екскурсіями, виготовлення наглядних посібників, випуск газет та інше.
               Всі матеріали – результати роботи гуртка повинні зберігатися у відведеному місці. Члени гуртка періодично роблять виставки, на яких показують виготовлені наглядні посібники, математичні газети, збірники задач, складені членами гуртка по числових даних, взятих із життя, матеріали цікавих повідомлень, екскурсій та інше.
              Отже робота математичного гуртка відрізняється від позакласних групових занять наступним:
1.     В основу залучення учнів до гурткової роботи лежить принцип добровільності.
2.      При підготовці та проведенні занять гуртка від сторони учнів проявляється значно більше самостійності і ініціативи.  Позаурочні групові заняття з математики, як правило,  готує і проводить сам учитель.
3.     Методи проведення занять гуртка більш різноманітні, чим методи проведення групових позакласних занять.
2.5  Клубна форма позакласної роботи з математики.
      В практиці деяких шкіл зустрічається особлива форма позакласної роботи з молодшими учнями,  яка  зветься клубами.
      Клуб організовується в школі, де є декілька паралельних класів. Він може бути створений спеціально для позакласної роботи з математики або як форма яка обєднує позакласну роботу секцій по різних предметах. Якщо він створений для роботи тільки по математиці, то він може називатися клубом юних математиків (КЮМ). Якщо ж до клубу входить декілька секцій, тоді його назва може бути: клуб мислячих дітей (КМД), клуб допитливих і винахідливих (КДВ), клуб допитливих дітей (КДД) та інші.
      До членів клубу юних математиків вчителя початкових класів рекомендують і виділяють по декілька  чоловік від кожного класу враховуючі їхні здібності.  Ці члени клубу складають його актив. В дні роботи клуб можуть відвідувати і інші учні.
        Для керівництва позакласної роботи з математики  в цьому клубі може бути виділений один учитель або роботу ведуть декілька вчителів по черзі, але відповідно з загальним планом клубу. На допомогу вчителям виділяються учні старших класів. Вчителя і старшокласники утворюють штаб клубу. Наявність колективного органу дозволяє творчо урізноманітнити роботу клубу. Штаб клубу – це організатор роботи, який планує всю його діяльність. Діти – члени клубу є безпосередніми активними учасниками всіх заходів клубу. Кожний вид діяльності членів клубу повинен збагачуватися новими знаннями, організаційними навиками і практичним вмінням.
           Клуб юних математиків працює по плану, який склав вчитель, який веде в ньому основну роботу, і затвердженому після вільного обговорення на засіданні штабу.
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 6 7 Следующая страница


Позакласна робота з математики у молодших класах

Скачать курсовую работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/?id=369&часть=4вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com