Реферат на тему "Детерминация и предупреждение преступности среди персонала органов"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Монография на тему Детерминация и предупреждение преступности среди персонала органов

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Монография *
Размер: 0.88 мб.
Язык: русский
Разместил (а): Олег Мартыненко
Предыдущая страница 1 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 61 Следующая страница

добавить материал

[363] Інертність мислення стала приводом до принципової розмови міністра з під­леглими // Іменем Закону. 2004. № 4. С. 1.
[364] Міністр внутрішніх справ оголосив війну наркобаронам та бутлегерам // Іменем Закону. 2004. № 3. С. 3.
[365] Ануфрієв М.І., Венедиктов В.С. Соціально-правовий захист працівників органів внутрішніх справ України: Наук.-практич. посібник. Х., 2000. С. 19.
[366] Негодченко О.В. Організаційно-правові засади діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення прав і свобод людини: Монографія. Дніпропетровськ, 2003. С. 318.
[367] БСЭ. 2е изд. М.,1952 . Т. 14. С. 425.
[368] Грошевой Ю.М. Теоретические проблемы формирования убеждения судьи в советском уголовном судопроизводстве: Дис… д-ра юрид. наук. Х., 1975; Грошевой Ю.М., Альперт С.А. Обвинительный уклон судебной практики: причины и пути устранения // Актуальные проблемы формирования правового государства. Х., 1990; Зеленецкий В.С. Принятие процессуальных решений в ситуации информационного равновесия // Проблемы соц.законности. 1976. Вып.1.; Конова­лова В.О. Моральні засади слідчої тактики // Рад. право. 1982. № 12. С. 48; Гро­шевой Ю.М. Профессиональное правосознание судьи и социалистическое правосудие. Х., 1986.
[369] Юридическая энциклопедия. К., 1999. Т.2. С. 195.
[370] Walker Samuel. The Police In America: An Introduction. 2nd ed. New York, 1992. С. 198.
[371] Kenneth Culp Davis. Discretionary Justice: A Preliminary Inquiry. Urbana, 1971. С. 4.
[372] The Oxford Handbook of Criminology. Oxford, 1997. С. 1110–1112.
[373] Lambert J. The Police Can Choose // New Society. 1969. № 14. С. 430–432; Reiner R., Leigh L. Police Power // Individual Right's and the Law in Britain / Ed. by C. McCrudden, G. Chambers. Oxford, 1992. С. 69–108; Handled with Discretion: ethical issues in police decisionmaking / Ed. by Kleinig J. Lanham, 1996.
[374] Scarman Lord. The Brixton Disorders: Cmnd 8427. London, 1981.
[375] Dobash R., Dobash R. Violence Against Wives. London, 1979; Stanko E.A. Intimate Intrusions Women's Experience of Male Violence. London, 1985.
[376] Wayne R., La Fave. Arrest. Boston, 1965.
[377] Greenwood Peter. The Criminal Investigation Process. Santa Monica, 1975; Marx Gary T. Undercover: Police Surveillance in America. Berkeley, 1988.
[378] Davis K.C., Police Discretion. St. Paul, 1975; Goldstein Herman. Police Discretion: The Ideal vs. the Real // Public Administration Review. 1963. № 23. С. 148–156.
[379] Мартиненко О.А. Дискреційні повноваження органів внутрішніх справ: кримі­нологічний аналіз // Право України. 2004. № 11. С. 91–94.
[380] На що витрачені бюджетні кошти МВС // Іменем Закону. 2004. № 16. С. 2.
[381] Інертність мислення стала приводом до принципової розмови міністра з під­леглими // Іменем Закону. 2004. № 4. С. 3.
[382] Про використання власних надходжень коштів спеціального фонду: Розпорядження МВС України № 146 від 14.03.2003 р. С. 1.
[383] На що витрачені бюджетні кошти МВС // Іменем Закону. 2004. № 16. С. 2.
[384] Про стан виконання Указу Президента України № 700/2002 від 13.08.2002 «Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення»: Наказ МВС України № 98 від 05.02.2004 р. С. 1.
[385] Колесник Н.В. Некоторые вопросы усиления социальной защищенности сотрудников милиции // Вестник МВД РФ. 1995. № 6. С. 103.
[386] O’Connor T. Dr. Police Deviance and Ethics // faculty/ncwc.­edu./­toconnor­/205/ 205lect11.htm. С. 3; Newburn T. Understanding and divventing police corruption: lessons from the literature. London, 1999. С. 4.
[387] Про суттєві недоліки в роботі з кадрового забезпечення оперативно-службової дія­ль­ності органів та підрозділів внутрішніх справ ГУМВС України в Київській області та покарання винних: Наказ МВС України № 725 від 04.07.2003 р. С. 1; Про суттєві прора­хунки в організації роботи територіальних та транспортних управ­лінь з питань зміцнення дисципліни та законності серед особового складу: Наказ МВС України № 499 від 29.05.2002 р. С. 3.
[388] Про стан дисципліни і законності серед особового складу ОВС: Вказівка МВС України № 1244/Ан від 19.02.99 р. С. 1.
[389] Алтухов С.А. Преступления сотрудников милиции (понятие, виды и особенности профилактики). СПб., 2001. С. 72.
[390] Declaration on Police / Police Practice and Human Rights A European Introduction: A Reference Brochure. Strasbourg, 1999.
[391] Fairness and effectiveness in policing: the evidence / Ed. by W. Skogan, K. Frydl. Washington, 2004. С. 80.
[392] Кравченко Ю.Ф. Актуальні проблеми реформування органів внутрішніх справ України (організаційно-правові питання): Дис... канд. юрид. наук. Х., 1998. С. 126.
[393] Численность и состав населения Украины по итогам Всеукраинской переписи населения 2001 года //www.ukrcensus.­gov.ua/rus/results/general/
[394] Бандурка О.М., Греченко В.А. Влада в Україні на зламі другого і третього тисячоліть. Х., 2000. С. 301.
[395] Про комплектування вищих навчальних закладів МВС України у 2003 році: Наказ МВС України № 80 від 30.01.2003 р. С. 2.
[396] Власенко Н.С., Виноградова Л.Д., Калачова І.В. Гендерна статистика для моні­торінгу досягнення рівності жінок і чоловіків. К, 2000. С. 40; Впровадження гендер­них підходів у діяльність правоохоронних органів України: Матеріали міжнародної наук.-практич. конференції (м. Євпаторія, 1820 травня 2005 р.). К., 2005. С. 136.
[397] Професійна мотивація працівників органів внутрішніх справ: вивчення та корек­ція: Наук.-практич. посібник / Москаленко А.П., Кобзін Д.О., Стародубцев А.А. Х., 1999. С. 18–23.
[398] Ляшенко Н.А. Социальная мобильность в органах внутренних дел: Дис… канд. социол. наук. Х., 1999. С. 138.
[399] Освітня реформа МВС: майбутнє будується сьогодні // Іменем Закону. 2004. № 9. С. 5.
[400] Фігура державного масштабу // Іменем Закону. 2004. № 16. С. 3.
[401] Ляшенко Н.А. Социальная мобильность в органах внутренних дел: Дис… канд. социол. наук. Х., 1999. С. 115–117.
[402] Наказ МВС України № 87 від 01.02.2003 С. 2.
[403] Про оголошення рішення наради з заступниками начальників ГУМВС, УМВС, УМВСТ, проректорами вищих навчальних закладів МВС України по роботі з особовим складом «Про підсумки діяльності апаратів по роботі з особовим складом територіальних та транспортних управлінь, вищих навчальних закладів МВС України у 2001 році та завдання з виконання вимог рішення колегії МВС України від 9 січня 2002 року № 1Км/1 щодо посилення кадрового забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ у 2002 році: Наказ МВС України № 123 від 02.02.2002 р. С. 2.
[404] Кравченко Ю.Ф. Актуальні проблеми реформування органів внутрішніх справ України (організаційно-правові питання): Дис... канд. юрид. наук. Х., 1998. С. 73.
[405] Про недоліки в організації кадрового забезпечення оперативно-службової діяльності та укріпленні дисципліни та законності серед особового складу органів внутрішніх справ Черкаської, Рівненської, Тернопільської областей, на Львівській та Південній залізницях за 1 квартал 2001 р. та заходи щодо підвищення якості роботи з кадрами в регіонах: Наказ МВС України № 341 від 28.05.2001 р. С. 1.
[406] Фігура державного масштабу // Іменем Закону. 2004. № 16. С. 3.
[407] Алтухов С.А. Преступления сотрудников милиции (понятие, виды и особенности профилактики). СПб., 2001. С. 175.
[408] Роша А.Н. Органы внутренних дел как социальная организация // Основы социо­ло­гических знаний. М., 1990.
[409] Ляшенко Н.А. Социальная мобильность в органах внутренних дел: Дис… канд. социол. наук. Х., 1999. С. 80.
[410] Про недоліки в організації кадрового забезпечення оперативно-службової діяльності та укріпленні дисципліни та законності серед особового складу органів внутрішніх справ Черкаської, Рівненської, Тернопільської областей, на Львівській та Південній залізницях за 1 квартал 2001 р. та заходи щодо підвищення якості роботи з кадрами в регіонах: Наказ МВС України № 341 від 28.05.2001 р. С. 1.
[411] Алтухов С.А. Преступления сотрудников милиции (понятие, виды и особенности профилактики). СПб., 2001. С. 165.
[412] Сафронов А.Д. Преступность в России и криминальная безопасность органов внутренних дел: Монография. М., 2003. С. 136.
[413] Criminal Justice in America: Theory, Practice, and Policy/ Barry W. Hancock, Paul M. Sharp. 2nd ed. New Jersey, 2000. С. 96.
[414] Нинюк М.А. Суперечності та деформації моральної культури державних служ­бовців в умовах реформування суспільства: Зб. наук. праць УАДУ. К., 2000. Вип.1. С. 363–375.
[415] Савеленок Е. Идеология управления в организации // Проблемы теории и практики управления. 2000. № 3. С. 47.
[416] Gilmartin Kevin M., Harris John J. Law Enforcement Ethics… The Continuum of Compromise // Police Chief Magazine. 1998. January. С. 1–2.
[417] Стернин И., Панферова Н. // Кодекс корпоративной этики: каждой компании свой кодекс. http:// www.клерк.ру/ Управление. Менеджмент. Персонал Кодекс корпоративной этики: каждой компании свой кодекс.html
[418] Архів ДВБ ГУБОЗ МВС України. НС по надзвичайним подіям у м. Києві № 140. 2001. Т.3 (нетаємно). С. 265.
[419] Klockars C.B. The Dirty Harry Problem // Moral Issues in Police Work / Ed. by F.A. Elli­ston, M. Feldberg. Totowa, 1985. С. 55–68.
[420] Негодченко О.В. Забезпечення прав і свобод людини органами внутрішніх справ України. Дніпропетровськ, 2002. С. 105; Черепашкин А.С. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых сотрудниками милиции общественной безопасности: Дис... канд. юрид. наук. Омск, 2004. С. 57.
[421] Фігура державного масштабу // Іменем Закону. 2004. № 16. С. 3.
[422] Новейший философский словарь / Сост. А.А. Грицанов. Минск, 1998. С. 687.
[423] Banton M. The Policeman in the Community. London: Tavistock, 1964.
[424] Criminal Justice in America: Theory, Practice, and Policy/ Barry W. Hancock, Paul M. Sharp. 2nd ed. New Jersey, 2000. С. 94–6.
[425] Adams Thomas F. Field Interrogation // Police. 1963. March-April. С. 28.
[426] Wilson O.W. The Police and Their Problems: A Theory // Public Policy. 1963. № 12. С. 189–16; Criminal Justice in America: Theory, Practice, and Policy/ Barry W. Hancock, Paul M. Sharp. 2nd ed. New Jersey, 2000. С. 99–00; Skolnick J. Justice Without Trial. 2nd ed. New York, 1975.
[427] McConville M., Shepherd, D. Watching Police, Watching Communities. London, 1992. С. 207.
[428] Wood J.R.T. Royal Commission into the New South Wales Police Service: Final Report.. Sydney, 1997. Volume 1: Corruption. С. 155.
[429] Ianni E.R., Ianni, F. Street Cops and Management Cops. The Two Cultures of Policing // Control in the Police Organization / Ed. by M. Punch. Cambridge, 1983.
[430] Maguire M., Norris C. The Conduct and Supervision of Criminal Investigations. London, 1992.
[431] Hobbs D. Doing the Business Entredivneurship. The Working Class and Detec­tives in the East End of London. Oxford, 1988.
[432] Skolnick J. A Sketch of the Police Officer’s «Working Personality» // Criminal Justice in America: Theory, Practice, and Policy/ Barry W. Hancock, Paul M. Sharp. 2nd ed. New Jersey, 2000. С. 101.
[433] Banton M. The Policeman in the Community. London: Tavistock, 1964. С. 198.
[434] Holdaway S. Culture, Race and Policy: Some Themes of the Sociology of the Police // Policing and Society. 1995. № 5. С. 109–121; Reiner R. The Politics of the Police. Hemel Hempstead, 1985; Skolnick J. Justice Without Trial. 2nd ed. New York, 1975; Muir W.K. Police: streetcorner politicians. Chicago, 1977; Manning P.K. Police Work: the social organization of policing. Cambridge, 1977.
[435] Хельсинский фонд по правам человека: Сборник международных документов (электронная версия). Варшава, 2001.
[436] Варыгин А.Н. Преступность сотрудников органов внутренних дел и воздействие на нее. Саратов, 2003. С. 143.
[437]Smith D., Gray J., Small S. Police and People in London. London, 1983. Vol. 14; Graef R. Talking Blues. London, 1989; Young J. An Inside Job. Oxford, 1991.
[438] Мартиненко О.А. Проблеми професійної адаптації жінок у системі правоохоронних органів // Вісник Луганського ін-ту внутр. справ. 1998. № 4. С. 205–213; Мартиненко О.А. Профессиональная адаптация девушек к условиям обучения в системе учебных заведений МВД // Психопедагогика в правоохранительных органах. 1999. № 2 (10). С. 48–51.
[439] Тюріна В.О. Гендерний аспект адаптації курсантів як майбутніх правоохо­ронців до умов навчання у Національному університеті внутрішніх справ // Впровадження гендерних підходів у діяльність правоохоронних органів України: Матеріали міжнародної наук.-практич. конференції. К., 2005. C. 128–132.
[440] Черепашкин А.С. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых сотрудниками милиции общественной безопасности: Дис... канд. юрид. наук. Омск, 2004. С. 56.
[441] Забезпечення законності в діяльності ОВС України: Збірник наукових праць. К., 1993; Сливка С.С. Професійна культура працівника міліції. Львів, 1995; Обеспечение законности в деятельности ОВД / Под ред. Лазарева В. В. М., 1993.
[442] Соціально-психологічний аналіз дисципліни в адміністративній службі міліції: Науково-практичний посібник / За заг. ред. проф. О.М. Бандурки. Х., 1998. С. 22–23.
[443] Кравченко Ю.Ф. Актуальні проблеми реформування органів внутрішніх справ України (організаційно-правові питання): Дис... канд. юрид. наук. Х., 1998. С. 48–49.
[444] Braithwaite J. Crime, Shame and Reintegration. Cambridge, 1989. С. 184.
[445] Фігура державного масштабу // Іменем Закону. 2004. № 16. С. 3; Рік наведення порядку // Іменем Закону. 2004. № 6. С. 3.
[446] Гусаров С. Центр ваги наших реформ інтереси людини // Іменем Закону. 2004. № 14. С. 3.
[447] Міністр внутрішніх справ оголосив війну наркобаронам та бутлегерам // Іменем Закону. 2004. № 3. С. 3; Рух системи гальмують недоліки // Іменем Закону. 2004. № 38. С. 3.
[448] Якість перетворень гарантує захист суспільства // Іменем Закону. 2004. № 13. С. 5; Довіра народу починається з поваги до конкретної людини// Іменем Закону. 2004. № 7. С. 3.
[449] Hampton D.R., Summer C.E., Weber R.A. Organizational Behavior and the Practice of Management. Glenview, 1973.
[450] Міністр внутрішніх справ оголосив війну наркобаронам та бутлегерам // Іменем Закону. 2004. № 3. С. 3.
[451] Рух системи гальмують недоліки // Іменем Закону. 2004. № 38. С. 3.
[452] Міністр внутрішніх справ оголосив війну наркобаронам та бутлегерам // Іменем Закону. 2004. № 3. С. 3.
[453] Довіра народу починається з поваги до конкретної людини// Іменем Закону. 2004. № 7. С. 3.
[454] Про запровадження форм звітності з дисциплінарної практики в органах і під­розділах внутрішніх справ України: Наказ МВС України № 303 від 17.07.2002 р.
[455] Свобода інформації та право на приватність в Україні. Х., 2004. Т.1. Доступ до інформації: hic et nunc! С. 83-106.
[456] Про державну таємницю: Закон України від 21 січня 1994 р. № 3856-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. 1994. № 16. Ст. 93; Про внесення змін до Закону України «Про державну таємницю»: Закон України від 21 вересня 1999 р. № 1079-ХІV // Відомості Верховної Ради України. 1999. № 49. Ст. 428.
[457] Мартиненко О.А. Кримінологія злочинності в органах внутрішніх справ // Право України. 2005. № 4. С. 83–85.
[458] Кравченко Ю.Ф. Актуальні проблеми реформування органів внутрішніх справ України (організаційно-правові питання): Дис... канд. юрид. наук. Х., 1998. С. 74.
[459] Фаринник В.И. Концептуальные положения реформирования досудебного следствия в Украине // Організаційно-правові питання реформування досудового слідства в Україні: Мат-ли Всеукр. наук.-практич. конференції. Донецьк, 2002. С. 17.
[460] Про стан кадрового забезпечення оперативно-службової діяльності органів і підрозділів УМВС України у Вінницькій та Кіровоградській областях: Наказ МВС України № 982 від 01.09.2003 р. С. 1–2.
[461] Про вивчення діяльності служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ України: Наказ МВС України № 1891 від 24.01.2002 р. С. 1.
Предыдущая страница 1 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 61 Следующая страница


Детерминация и предупреждение преступности среди персонала органов

Скачать монографию бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/id=15076 часть=55вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com